Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2014 ve 17/07/2014 tarihli Kararlarıyla,
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
lisans verilen tüzel kişiler
SIRA
NO
1
TİCARET ÜNVANI
Has-Gaz Lpg Dağıtım
Ve Metal Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi
LİSANSIN TÜRÜ
LPG Dağıtıcı lisansı
LPG-DAĞ/785-603/05036
LİSANSIN SÜRESİ
03.07.2014 tarih 5113 Sayılı Kurul Kararına istinaden:
- Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul tarafından verilen 22.05.2014 tarih ve
2014/3270 YD itiraz nolu yürütmeyi durdurma kararına istinaden, Şirkete ait
13.06.2006 tarih ve LPG-DAĞ/785-603/05036 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansına
mevcut tesislerle yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.
- 09.01.2014 tarih ve 4821-9 sayılı Kurul Kararıyla verilmiş olan 09.01.2014 tarih ve
LPG-DAĞ/4821-9/14601 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı iptal edilmiştir.
17.07.2014 tarih 5131-1 Sayılı Kurul Kararına istinaden:
- Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen 18/06/2014 tarih 2014/93
Esas noluyürütmenin durdurulması kararına istinaden, 03.02.2006 tarih ve LPG-
2
Aygaz Anonim Şirketi
LPG Depolama Lisansı
DPO/644-266/00094 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik
LPG-DPO/644-266/00094
kazandırılmıştır.
- 28.11.2013 tarih ve 4732-5 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan
28.11.2013 tarih ve LPG-DPO/4732-5/14454 numaralı LPG Depolama Lisansı iptal
edilmiştir.
17.07.2014 tarih 5131-2 Sayılı Kurul Kararına istinaden:
- Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen 27.05.2014 tarihli 2014/447 sayılı
3
Ergaz Sanayi ve Ticaret
LPG Depolama lisansı
Anonim Şirketi
LPG-DPO/2127/9185
yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 08.06.2009 tarih ve LPG-DPO/2127/9185
numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.
- 09.01.2014 tarih ve 4821-5 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan
09.01.2014 tarih ve LPG-DPO/4821-5/14609 numaralı LPG Depolama Lisansı iptal
edilmiştir.
17.07.2014 tarih 5131-3 Sayılı Kurul Kararına istinaden:
- Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 25/04/2014 tarih ve 2014/350 sayılı
4
İpragaz A.Ş.
LPG Depolama Lisansı
LPG-DPO/644-276/00104
yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 03.02.2006 tarih ve LPG-DPO/644276/00104 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.
- 09.01.2014 tarih ve 4821-3 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan
09.01.2014 tarih ve LPG-DPO/4821-3/14602 sayılı LPG Depolama Lisansı iptal
edilmiştir.
7633/3/1-1
—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2014 ve 10/07/2014 tarihli Kararlarıyla
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:
SIRA
NO
1
2
3
TİCARET ÜNVANI
14 Zaman Akaryakıt Gıda Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gökçen Akaryakıt Dağıtım İnşaat Turizm Limited Şirketi
(Bursa İli, Yenişehir Havalimanında kurulu)
LİSANSIN TÜRÜ
LİSANSIN SÜRESİ
Madeni Yağ Lisansı
03/07/2014 tarihinden itibaren 1(bir) yıl süreli
Madeni Yağ Lisansı
03.07.2014
tarihinden
itibaren 16/11/2014 tarihine kadar geçerli
10/07/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl
süreli
Depolama Lisansı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler
Sıra
No
Ticaret Unvanı
1
Baysan Endüstri Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited
2
3
4
Manpet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi
Şenay-Metin Endüstriyel Temizlik Kimyevi Madde
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited
S.E.A. Oil Enerji ve Petrol Ürünleri Organik Gübre ve
Kimyasal Ürünler Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
Lisans Tarihi ve Sicil Numarası
Lisans Türü
Sona Erdirme tarihi ve sayısı
13/03/2008 tarihli ve MYĞ/15332/23998 numaralı
02.06.2005 tarihli ve MYĞ/49146/11534 numaralı
03.03.2011 tarihli ve MYG/31052/29093 numaralı
Madeni
Yağ Lisansı
Madeni
Yağ Lisansı
Madeni
Yağ Lisansı
03/07/2014 tarihli ve 5112-5 sayılı
Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir
10/07/2014 tarihli ve 5119-4 sayılı
Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir
17/07/2014 tarihli ve 5130-1 sayılı
Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir
09.06.2010 tarihli ve MYĞ/25946/27821 numaralı
Madeni
Yağ Lisansı
17/07/2014 tarihli ve 5130-2 sayılı
Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir
Download

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/07/2014 ve 17