T.C.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
LİSANS DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı
Kodu
Dönemi
MAT124
2
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Ders Uygulaması
Saat/Hafta
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Kazanımları (DÖK)
Dersin İçeriği
Ders Öğretim Yöntemi ve
Teknikleri
Analizde Hesaplamalar II
Zorunlu/Seçmeli
MSGSÜ Kredi
Zorunlu
2
AKTS
4
Yok
Türkçe
Ders
Uygulama
Laboratuvar
2
0
0
Yrd. Doç. Dr. Gülay İlona Telsiz Kayaoğlu
Yok
Türev, İntegral gibi temel kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu
konulardaki eksiklikleri gidermek ve böylece bu bilgilerin gerekli olduğu diğer
derslerin verimini arttırmak.
Öğrencilere, bu konularla ilgili karşılaştıkları problemleri analiz edebilme ve
çözme yeteneğini kazandırmak.
1. Türev, İntegral kavramlarını anlar .
2. Türevin ve İntegralin uygulamalarını öğrenir.
3. Konu ile ilgili soruları uygun yaklaşımlarla çözmeye çalışır.
Türev, İntegral ve Uygulamaları
Anlatım, Soru-Cevap, Birlikte Problem Çözme
DERS AKIŞI (Haftalara Göre Konu Başlıkları)
Hafta Konular
Türevin Uygulamaları: Belirsiz Formlar ve L’Hospital kuralı
1
Türevin Uygulamaları: Ekstremum noktalar, konvekslik, konkavlık
2
Türevin Uygulamaları: Eğri çizimi
3
Türevin Uygulamaları: Optimizasyon Problemleri
4
Belirsiz İntegral, özellikleri, bazı fonksiyonların integrali
5
Değişken dönüşümü ile integrasyon
6
1. Ara Sınav
7
Kısmi İntegrasyon
8
Basit kesirlere ayırma ile integrasyon
9
2. Ara Sınav
10
Trigonometrik Fonksiyonların İntegrasyonu, Hiperbolik
11
Fonksiyonların İntegrasyonu
Has olmayan (improper) integraller
12
İntegralin Uygulamaları: Alan hesabı, Yay Uzunluğu Hesabı
13
İntegralin Uygulamaları: Dönel yüzeylerin Alan hesabı, Hacim
14
hesabı
KAYNAKLAR
1. Herhangi bir Calculus kitabı
Ön Hazırlık ve Notlar
Download

ders tanıtım formu