T.C.
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 52369585-050.01.02-434
Konu : 2014.02 Meclis Toplantısı
14/10/2014
SÜRELİDİR
@F21102667210059@@F599@@F311 yönetici
Sayın ……………………
Birlik Meclis Üyesi
……………… Belediye Başkanı / Meclis Üyesi
Birlik Meclisinin 2014 yılı Olağan 2. Toplantısı, 23 Ekim 2014 tarihinde, ekteki gündem
maddelerini görüşmek üzere Antalya Downtown Rixos Otel’de yapılacaktır.
Birlik Meclisinin 2014 yılı Olağan 2. Toplantısı’na katılmanız hususunda bilgi ve gereğini
rica ederim.
Recep ALTEPE
Birlik Başkanı
EKLER:
1- Gündem Maddeleri
2- Katılım Formu
Önemli Not :
1. Birlik Tüzüğümüzün 16.maddesi 2.fıkrası uyarınca, “Birlik Meclis Üyeleri,
katılamadıkları meclis toplantıları için Birlik meclis üyelerinden birisine vekâlet
verebilir” hükmünce katılamayacak meclis üyelerimizin Birlik meclis üyelerinden birisine
vekâlet vermeleri önemle rica olunur.
2. Birlik Meclis Üyelerine, Birlik Meclisinin 2014 yılı Olağan 2. Toplantısı hakkında Bilgi
verilmesi ve duyurulması rica olunur.
Meclis Programı ve katılım formu www.marmara.gov.tr adresinden temin edilebilir.
Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No.10 Eminönü 34134 Fatih – İSTANBUL
Ayrıntılı bilgi için irtibat : P.DEMİRBAŞ
Tel : +90 (212) 514 10 00 (pbx) Faks: +90 (212) 520 85 58
E-posta: [email protected]
www.marmara.gov.tr
Download

T.C. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı