I. ATA SOYER
SA LIK ÇALI ANLARININ
EME VE MÜCADELELER
SEMPOZYUMU
19 Mart 2014 ÇAR AMBA 09:00-18:00
düzenleme kurulu:
Ali Osman Karababa
Reyhan Uçku
Aslı Davas
Seyfi Durmaz
Fatih Sürenkök
Şafak Taner
Hatice Şimşek Keskin
Ummahan Yücel
Işıl Ergin
Zafer Şişli
Meltem Çiçeklioğlu
Zeki Gül
Meral Türk
Yer: Mimarlar Odası İzmir Şubesi
1474 Sokak No: 9 Alsancak - İZMİR
PROGRAM
09.00-09.30
Kayıt
09.30-10.00
Açılış
Ali Osman Karababa (İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Başkanı)
Özdemir Aktan (TTB Merkez Konseyi Başkanı)
Çe n Erdolu (SES Başkanı)
Mustafa Soyer
10.00-11.00
1. Oturum: Konferans-Sağlık emeğinin dönüşümü
Oturum Başkanı: Gazanfer Aksakoğlu, Mehmet Zencir
Konuşmacı:
Tülin Öngen
11.00-11.15
Ara
11.15-12.45
2. Oturum: Sağlık dönüşümün birinci basamak sağlık çalışanlarına etkileri
Oturum Başkanı: Zafer Şişli, Özdemir Aktan
Konuşmacılar:
Muzaffer Eskiocak
Ummahan Yücel
Erdoğan Pekkolay
12.45-14.00
Öğle yemeği
14.00-15.30
3. Oturum: Sağlıkta dönüşümün ikinci ve üçüncü basamak sağlık
çalışanlarına etkileri
Oturum Başkanı: Zuhal Bahar, Fa h Sürenkök
Konuşmacılar:
Raşit Tükel
Zeki Gül
Çiğdem Çolak
Hülya Ulaşoğlu
15.30-15.45
Ara
15.45-18.00
4.Oturum: Örgütlenme ve hak mücadeleleri Panel ve Forumu
Oturum Başkanı: Selim Ölçer, Sedat Abbasoğlu
Konuşmacılar:
Aydın Çubukçu
Eriş Bilaloğlu
Arzu Çerkezoğlu
Rukiye Çakır
Mahmut Ortakaya
Gizem Keçeci
18.00
Kokteyl, türkü, şiir ve slayt gösterisi
Konser: Sait Eğrilmez
Download

19 Mart 2014 ÇAR AMBA 09:00-18:00