STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER
(Structural Insulated Panels- SIP)
STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER
(Structural Insulated Panels- SIP)
Strüktürel izoleli paneller (SIP), bir yalıtım tabakasının her iki yüzeyine birer
yapay ahşap levha elemanın yapıştırılmasıyla oluşturulan yük taşıyıcı yapı
bileşenleridir.
Zemin birleşim detayı
İlk defa Amerika’da U.S Forest Product Laboratory tarafından 1930 yılında
deney amaçlı üretilen strüktürel izoleli
paneller, özellikle 1990’lı yılları
takiben sahip olduğu avantajlar dolayısı ile yaygın kullanım alanı bulmaktadır.
1999 yılında Amerika’ da TYP pazarının %116 büyüyerek tüm endüstri kolları
arasında en fazla büyüme gösterdiği belirtilmektedir.
1952 yılında DOW Chemical Co. tarafından ilk kez konut üretiminde
kullanılan izoleli
panel üretiminde yönlendirilmiş talaş levha (OSB), ve
Expended Polystyrene (EPS) kullanılmaktadır.
Strüktürel izoleli panel kalınlıkları 5 cm ile 30 cm, panel boyutları ise yüzeyde
kullanılan levha elemanın boyutlarına bağlı olarak yaklaşık 270 cm. ile 720 cm.
arasında olabilmektedir. SIP’ler standard boyutlarda üretilebildikleri gibi,
gerekli boşlukları formu içerecek şekilde bütün bir cephe paneli şeklinde de
üretilebilmektedir. Strüktürel izoleli
panellerin mekanik dayanım ve
performans özellikleri, günümüzde söz konusu panellerin kullanımı ile konut
üretimi gerçekleştiren ülkelerce kabul görmektedir. (CABO/ NER-467, HUD,
DIN vs.).
Çatı panellerinin montajı
SIP paneller yapıda duvar, döşeme ve çatı paneli olarak kullanılabilmektedir.
Bu özellik sisteme monoblok bir özellik kazandırmakta ve deprem koşullarında
önemli bir avantaj tanımaktadır.
SIP
strüktürel
panellerin
kompozisyonları panellerin bir
I kiriş gibi davranmalarına
tanımaktadır.
Yüzey
panoları
arasındaki
yalıtım
katmanı
levhaların
birlikte
olanak
çalışmasına ve ayrılmalarına
karşı
dayanım
göstermesine
olanak tanırken yüzey panoları
ise basınç ve gerilme kuvvetlerine karşı dayanım göstermektedir.
Günümüzde Amerika ve Kanada’da panel bileşenler ile yapı üretiminde SIP
panel kullanımı oldukça yaygınlık kazanmış durumdadır. Bu tür panellerde
çerçeve konstrüksiyonlu panellerde olduğu gibi taşıyıcı nitelikte bir çerçeve söz
konusu değildir. Paneller yatayda sürekli olan alt ve üst başlıklara bağlanmakta
panel bünyesinde ayrıca yatay bir eleman yer almamaktadır. Bu sistem ile 250
m2 lik
iki katlı bir konutun kaba inşaatı 9 saat gibi bir sürede
tamamlanabilmektedir.
SIP panel sistemi ile üretilen yapılarda çok yüksek ısı yalıtım değerlerine
ulaşılması sebebi ile ısı korunumu çerçevesinde önemli bir avantaj söz
konusudur. Ayrıca ısı kaybına ve yapı hasarlarına neden olan kontrolsüz hava
değişimi (infiltrasyon / exfiltrasyon) oranının son derece düşük olması sebebi
ile de bu tür yapıların ısı korunum performansı son derece yüksek olmaktadır.
Sonuç olarak, strüktürel izoleli panel sistemi, gerek genel karakteristik
özellikleri gerekse sunduğu ekonomik olanakları sebebi ile Türkiye koşullarına
son derece uyum sağlama potansiyeline sahip bir yapım sistemidir. Özellikle
sistemin deprem dayanımı, ülkemizdeki deprem riski göz önüne alınırsa son
derece önem kazanmaktadır. Ayrıca yapı kabuğunun son derece yüksek olan
ısı yalıtım
değeri bu sistemle inşaa edilmiş binarala benzersiz bir enerji
etkinliği tanımaktadır.
Y.Emre PARLAR
Y.Mimar
STRÜKTÜREL İZOLELİ PANEL SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
 KISA YAPIM SÜRESİ, HAVA ŞARTLARINDAN BAĞIMSIZ
YAPIM OLANAĞI.
 YÜKSEK ISI YALITIM DEĞERİ (Min: 3.36 m2K/W) (TS 825’DE
öngörülen değer : 2.50)
 YÜKSEK ORTALAMA SES YALITIM DEĞERİ (55 dB, 500 KHz.)
 DEPREM DAYANIMI
 EKONOMİK YAPIM KOŞULLARI
 DÜŞÜK ÖN YATIRIM MALİYETİ
 RASYONEL MALZEME KULLANIMI
 DÜŞÜK EXFILTRASYON/INFILTRASYON DEĞERLERİ
 SON DERECE DÜZGÜN , BİTİRME MALZEMESİNE HAZIR
YÜZEYLER
 ESNEK TASARIM OLANAĞI
 DÜŞÜK SOĞUTMA VE ISITMA GİDERLERİ
 KALİFİYE İŞÇİLİK ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAYIŞI.
Download

STRÜKTÜREL İZOLELİ PANELLER (Structural Insulated Panels