Açıktan atama başvuru. evrakı
kuruma sunulur
Evrakın Uygunluğu incelenir
İlk memuriyete atama ise
; gerekli
Evraklar Kpss Yerleştirme
,
Mezuniyet Belgesi Mal Bildirim
Formu vs.
İstifa sonrası veya Müstafilik sonrası
ise, memuriyetiden sonra geçen
süre (6 ay) veya(1 yıl)
DPB’dan bildirilen ilgili boş kadrolara
Atama onayı düzenlenerek ataması yapılır
.
Onay
ilgili
birime
ve ilgili
Onay çıktıktan
çıktıktansonra
sonra
ilgili
birime
ve ilgili
,,
’er nüshası
personele
personele1
1’er
nüshasıgönderilerek
gönderilerek
personelin görev yapacağı birimden
göreve
başlayış
yazısıtalep
talepedilir
edilir
başlayış
yazısı
. .
Atama Onayı ve Göreve Başlayış yazısının
gerekli kayıtları yapılarak personel için
.
oluşturulan özlük dosyasına konulur
Çankırı Karatekin Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı
Download

Açıktan atama sürec - Personel Daire Başkanlığı