BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
ANABİLİM DALI
Yrd.Doç.
Doçent
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına
Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
5- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde
Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
6- Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan
" Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde
belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
AÇIKLAMA
1
İlk Beş Asır Fıkıh Usulü Literatüründe Teklifi Hüküm Terminolojisi alanında çalışmaları
olmak.
1
Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM HUKUKU
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ESKİ TÜRK EDEBİYATI
GENEL BİYOLOJİ
1
Miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarı ve ventriküler aritmiler konularında çalışmaları
olmak.
1
Hipertansiyon Konusunda çalışmaları olmak.
1
Üstün Yetenekliler alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1
YAPI İŞLETMESİ
Kamu inşaat projelerinde karşılaşılan ihtilafların çözüm modelleri üzerine çalışmaları
olmak
MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ
1
Üç eksenli şişme deneyleri konusunda çalışmaları olmak.
BİYOELEKTRONİK
1
Sinirbilim ve matematiksel fizyoloji alanlarında çalışmaları olmak
FOTOGRAMETRİ
1
Radar ve Lazer Algılama konularında çalışmaları olmak.
KAMU ÖLÇMELERİ
1
Optik uzaktan algılama görüntülerinin yöneltilmesi konusunda çalışmaları olmak.
1
Farklı eğe sistemlerinin apikal debris taşkınlığına etkileri üzerine çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ENDODONTİ
TOPLAM
8
3
12 ARALIK 2014 TARİHLİ SÖZCÜ GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ : 26 ARALIK 2014
İLAN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANMIŞTIR. (http://www.dpb.gov.tr)
Download

bülent ecevit üniversitesi rektörlüğünden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1