Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
(YARDIMCI DOÇENT)
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili
maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi
alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
UNVANI
AD. DRC.
BAŞVURU KOŞULU
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Yrd.
Doç. Dr.
1
4
Spor Yöneticilerinde Girişimcilik ve Liderlik
üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Antrenörlük
Yrd.
Doç. Dr.
1
3
Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora
çalışması yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Yrd.
Doç. Dr.
1
4
Globalleşme ve Tüketim alanında doktora
çalışması yapmış olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
Yrd.
Doç. Dr.
1
5
Yatırım Teşvikleri üzerine doktora çalışması
yapmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Yrd.
Doç. Dr.
1
3
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında
doktora çalışması yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Matematik/Topoloji
Yrd.
Doç. Dr.
1
4
Kardinal Fonksiyonlar alanında doktora
çalışması yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Eskiçağ Tarihi
Yrd.
Doç. Dr.
1
1
Eskiçağ (İlkçağ) Tarihi’nde doktora çalışması
yapmış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Yeniçağ Tarihi
Yrd.
Doç. Dr.
1
3
Osmanlı Devletinin Budin eyaleti politikası
üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Temel Bilimleri
Yrd.
Doç. Dr.
1
4
Azido ve Amino Furan Türevleri üzerine
doktora çalışması yapmış olmak.
Download

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Yrd. Doç. Dr. 1