MEHMET APİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYONU ZAMAN ÇİZELGESİ
HAFTA İÇİ
HAFTA SONU
07:00
KALK SAATİ
09:00
07:00-07:20
GENEL TEMİZLİK VE OKULA
HAZIRLIK
09:30-10:00 KAHVALTI
07:20-07:45
KAHVALTI
10:00
CUMARTESİ ÇARŞI ÇIKIŞ
SAATİ
07:45
PANSİYONDAN AYRILMA
13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
12:00-12:40
ÖĞLE YEMEĞİ
16:00
CUMARTESİ ÇARŞIDAN
DÖNÜŞ
17.00
YOKLAMA
17.00
YOKLAMA
17:40-18:20
AKŞAM YEMEĞİ
17:40-18:20 AKŞAM YEMEĞİ
18:30-19:15
1.ETÜD
18:30-19:15 1.ETÜD
19:15-19:45
DİNLENME
19:15-19:45 DİNLENME
19:45-20:30
2.ETÜD
19:45-20:30 2.ETÜD
20:30-21:30
DİNLENME VE KİŞİSEL BAKIM
20:30-21:30 DİNLENME VE KİŞİSEL BAKIM
21:30
YAT YOKLAMASI
22:30
21:30
YAT YOKLAMASI(C.TESİ)
YAT YOKLAMASI(PAZAR)
22:00
YATIŞ SAATİ
23:00
22:00
YATIŞ SAATİ(C.TESİ)
YATIŞ SAATİ(PAZAR)
22.30
21.30
EN SON YURDA GRŞ (C.TESİ)
EN SON YURDA GRŞ(PAZAR)
KALK SAATİ
MEHMET APİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYON İÇ
YÖNERGESİ
Bu yönerge “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği’nin” 10 uncu maddesine
göre hazırlanmıştır.
PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN
UYGULANMASI:
Öğrenciler sabah saat 07.00’da nöbetçi belletici öğretmenler tarafından uyandırılır.
07.00 – 07.20 saatleri arasında öğrencilerin el, yüz temizliği yaptırılıp yatakları ve
nevresimleri toplattırılır ve düzelttirilir.
07.20 – 07.45 saatleri arasında öğrencilerin kahvaltıları belletici öğretmenler nezaretinde
yaptırılarak okullara gönderilmeleri sağlanır.
Öğle yemeğinin 12.00 – 12.40 saatleri arasında belletici öğretmen nezaretinde yedirilmesi
sağlanır.
17.00 – 17.30 saatleri arasında tüm öğrencilerin yemekhanede belletici öğretmen tarafından
yoklama ve kontrollerinin yapılması, yurda dönmeyen öğrencilerin belirlenmesi ve nedenleri
araştırılır.
17.40 – 18.20 saatleri arasında öğrenciler belletici öğretmen nezaretinde akşam yemeğini
yerler.
18.20 – 18.30 saatleri arasında öğrencilerin yemek sonrası temizlikleri yaptırılıp etütleri için
ders araç ve gereçleri hazırlattırılır.
18.30 – 19.15 saatlerinde birinci etüt, 19.15 – 19.45 saatleri arasında teneffüs, 19.45 – 20.30
saatleri arasında ikinci etüt nöbetçi belletici öğretmenler nezaretinde yaptırılır.
20.30 – 21.30 saatleri arasında öğrencilere kişisel bakım, dinleme, serbest zaman, kitap
okuma, ders çalışma etkinlikleri yaptırılır.
Saat 21.30’da nöbetçi belletmen öğretmenler yatakhanelerde tüm öğrencilerin yatakhane
yoklamasını alırlar. Saat 22.00 itibari ile öğrencilerin yatması sağlanır.
Gerekli son güvenlik önlemlerinin (Elektrik, ısı, dış kapılar vb.)alınıp, alınmadığı kontrol
edilerek istirahat çekilir.
Cuma ve cumartesi günü evci çıkan öğrencilerin yurda en son giriş saatleri Cumartesi 22.30
Pazar günü 21.30 olarak belirlenmiştir.
Cumartesi günleri gündüz öğrencilere ihtiyaçlarını karşılamak, spor vb. faaliyetlerde
bulunmak için sabah 10.00- 16.00 saatleri arasında çarşı izni verilir. Öğrencilerin katılmaları
uygun görülen sosyal faaliyetler için müdür ve müdür yardımcısından izin alınır.
ETÜT SAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etüt salonunda asılı bulunan öğrenci başarı tablosundan faydalanılarak özellikle başarısız
dersi olan öğrenciler daha titiz bir şekilde gözlenmeli ve derslerinde yardımcı olunmalıdır.
Etütlerde öğrencilerin gürültüsüz ve verimli bir çalışma yapmasını sağlamak için öğrencilerle
ayrı ayrı ilgilenip, hangi derslere çalışıldığı gözlenir.
Akşam etütleri için de aynı yöntemler takip edilir.
Üniversite sınavlarına hazırlanmak veya ödev yapmak için etütlerinden sonra izin alan
öğrencilere saat 22.30’a kadar izin verilir. Ancak çalışmaları nöbetçi belletici öğretmenler
tarafından gözlenir.
PANSİYON ÖĞRENCİ BAŞKANLARI:
Pansiyon Öğrenci Başkanları;
Pansiyon öğrenci başkanı bütün öğrencilerin temsilcisidir. Eğitim ve öğretim yılı başında gizli
oyla bütün öğrenciler tarafından seçilir.
Nöbetçi belletici öğretmenin en yakın yardımcısıdır.
Diğer başkanların görevlerini gereği gibi yapmalarında yol gösterir, öncelik eder.
Etüt, yemekhane yoklamasında ve banyo işlerinde nöbetçi belletici öğretmene yardımcı olur.
Öğrencilerin pansiyon iç yönergesine göre hareket etmelerini sağlar.
Pansiyon demirbaş eşyasının korunması ve amacı doğrultusunda kullanılması için öğrencileri
uyarır ve örnek olur.
Yatakhanelerin düzenli bulundurulması ve kullanılması için yatakhane başkanlarını denetler.
Öğrencilerin isteklerini belletici nöbetçi öğretmen ve pansiyon müdür yardımcısına iletir.
Yatakhane Başkanları;
Yatakhanedeki öğrenciler tarafından seçilir.
Pansiyon öğrenci başkanının yardımcısıdır.
Yatakhanelerin temiz ve düzenli bulundurulması için öğrencileri uyarır.
Yatakhanedeki öğrencilerin sessiz olmalarını sağlar ve başka yatakhanelerden öğrencilerin
girmelerini önler.
Öğrencilerin ayak ve çorap temizliklerini kontrol eder ve bu temizliğin yapılmasını sağlar.
Yatakhane içerisinde gelişigüzel asılmış ve konmuş ( havlu, çanta, çorap, kitap, iç çamaşırı,
vb.) eşyaların ilgili yerlere konmasını sağlar.
Etüt Başkanları;
Sınıftaki öğrenciler tarafından seçilir.
Pansiyon başkanının yardımcısıdır.
Etütlerde yoklamaların eksiksiz olarak alınmasını sağlar.
Sınıfta genel ahlak kurallarına aykırı davranan öğrencileri nöbetçi belletici öğretmene bildirir.
Etüt sınıfına başka sınıflardan öğrencilerin girmesini engeller.
NÖBET İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ;
Pansiyonumuzda okul pansiyonları yönetmeliğine uygun olarak öğrenci sayısı ile paralel
değişen nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilecektir.
Belletici öğretmen nöbeti saat 08.00’da teslim alır, saat 10.00’da görevi sona erer.
Nöbetçi belletici öğretmen nöbeti saat 08.00’da teslim alır, ertesi gün 08.00’da görevi
sona erer.
Nöbet bir önceki nöbetçi belletici öğretmenden pansiyonun tümü kontrol edilerek teslim alınır
ve durum nöbet defterine yazılır.
Nöbetçi belletici öğretmen, pansiyon yönetmeliğinde belirtilen görevlerini yerine getirir.
Günlük zaman çizelgesini uygular.
Nöbetçi Personel
Nöbetçi personel pansiyonun kapalı olduğu günlerde 24 saat nöbet tutar (Yaz tatili, bayram
tatili vb. günler dahil) ve bekçi kontrol saatini kurar.
Nöbet esnasında pansiyonun tümünden sorumludur.
Elektrik, ısı, su ve doğal gaz tesisatlarını kontrol eder.
Nöbet esnasında meydana gelen aksaklıkları nöbet defterine rapor eder.
Önemli olayları emniyet müdürlüğünün 155 numaralı telefonuna, yangın ihbarını da itfaiyenin
ilgili telefonuna yapar.
Önemli olayları anında pansiyon müdür ve müdür yardımcısına bildirir.
Pansiyona izinsiz giriş ve çıkışları önler.
Nöbetçi Öğrenci
Öğrencilerin nöbetleri 4 kısımdan oluşur:
1.Yemekhane Nöbeti: Her gün 1 kız 1 erkek öğrenci yemekhanede yemek dağıtımına ve
toparlanmasına yardım eder. Nöbet listesi müdür yardımcısı tarafından hazırlanıp
yemekhaneye asılır.
2. Çamaşırhane Nöbeti: Haftanın 1 günü 1 kız 1 erkek öğrenci çamaşırhanede çamaşırların
yıkanıp kurutulmasına yardım eder. Nöbet listesi müdür yardımcısı tarafından hazırlanıp
panoya asılır.
3.Yatakhane Nöbeti: Her gün 1 kız, 1 erkek öğrenci yatakhane nöbetçisi olarak görev
yaparlar. Yatakhane nöbetçisi öğrencilerin başka odalara girmesini önlemek. Yat
yoklamasında belletmen öğretmene yardım etmek. Yatakhanede oluşacak her türlü
olumsuzluğu belletmen öğretmene haber vermek
4.Pansiyon Nöbetçisi: Her gün 1 öğrenci sıra ile pansiyon kapısında nöbet tutar. Pansiyona
gelen ziyaretçileri ziyaretçi defterine kayıt eder.
TEMİZLİK İŞLERİNİN YAPTIRILMASI:
Pansiyon temizliği 2092 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Temizlik Rehberi” ne göre
yaptırılır.
1-Hizmetliler;
Kendilerine verilen ünitelerin temizlik işlerini temizlik rehberindeki günlük, haftalık, aylık,
yarıyıl ve yaz tatili planlarına göre en iyi şekilde yapar.
Kendilerine verilen temizlik araç ve gereçlerinin temiz, ekonomik ve sağlık kurallarına uygun
bir şekilde kullanılmasından ve bakımından sorumludurlar.
Pansiyon müdür yardımcısı ve belletici nöbetçi öğretmenin kendisine vereceği diğer temizlik
görevlerini yapar.
Yemekhanenin Düzenlenmesi ve Yemek Hazırlıkları:
Yemekhanede öğrencilerin yemek sırasına girmesi esastır. Her gün değişen yemekhane
nöbetçi öğrencisi yemek dağıtımına yardım eder.
Yemek öğrencilere yedirilmeden önce son kontrol yapılarak numunesi sefer tasına, belletici
öğretmen ve yemek dağıtıcısı tarafından konularak 24 saat süreyle bekletilmesi sağlanır.
Çamaşırhanenin Kullanılması ve Düzenlenmesi
Nevresimler, yatak ve yastık çarşafları en fazla 15 günde bir değiştirilir, yıkanır ve ütülenir.
Çamaşırların yıkanması ve asılması esnasında nöbetçi öğrencilerden yararlanılır. Katlarda
bulunan çamaşır makineleri için oda numaralarına göre gün verilir. Her odada bulunan
öğrencilerin kendisi için belirlenen günde çamaşırlarını yıkaması sağlanır. Katlarda çamaşır
makinesinin kullanımı için bir nöbet listesi asılı bulunur. Tüm öğrenciler dönüşümlü olarak
çamaşır nöbeti tutarlar.
ÇEVRE DÜZENİ
Bahçe temizliği görevlilerle yardımcı olmak üzere zaman zaman öğrencilere toplu olarak
yaptırılır.
Bahçede bulunan oyun alanları en çok 3 gün aralıklarla süpürülür ve temizlenir.
ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR
Çevreyi rahatsız edecek şekildeki davranışlardan kaçınmak,
1. Yatağını idarenin belirlediği şekilde düzeltmek, odasının tertip ve düzenini sağlamak.
2. Yatakhanelerde kokan veya bozulmaya elverişli yiyecekler, delici, yanıcı, ve patlayıcı
maddeler ile elektrik malzemesi bulundurmamak.
3. Çamaşırlarını çamaşır kurutmaya tahsis edilen yerler dışında kurutmamak.
4. Yatakhane, yemekhane ve etüt salonlarına girip çıkmada zaman tablosuna uymak.
5. Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen zamanlarda dolap ve bavul gibi
özel eşyalarını yurt idaresinin denetimine açık bulundurmak ve dolap anahtarlarından
birini idareye teslim etmek.
6. Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmemek. İdarece belirlenen yurda giriş-çıkış
saatine uymak.
7. Öğrenci yoklamasını zamanında yaptırmak ve yoklamada hazır bulunmak.
8. Dışardan gelen misafirlerini yurtta yatırmamak.
9. Yat saatinden sonra yurtta konuşma ve gürültü yapmamak, cep telefonuyla konuşmamak.
10. Etüt salonunda hiçbir şekilde gürültü yapmamak, çalışanları rahatsız etmemek.
11. Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmamak.
12. Yurdun malzemelerini izinsiz olarak dışarı çıkarmamak. Yerlerini değiştirmemek,
temizliğine ve korunmasına özen göstermek.
13. Sigara, Alkollü içecek, Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamak ve bulundurmamak.
14. Yurt binasında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmamak, işaret ve
benzeri şekiller çizmemek, yapıştırmamak.
15. Her ne sebeple olursa olsun idarenin ve görevlilerin görevlerini yapmasına engel
olmamak.
16. Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde toplantı, gösteri veya tören düzenlememek.
17. Yurt içinde ve dışında güvenliğe karşı gelmemek, hakaret etmemek.
18. Yasa dışı örgütlere her ne şekilde olursa olsun katılmamak veya faaliyette bulunmamak.
19. Yurdun içinde yüksek sesle radyo, müzik aleti çalmamak. Saz, gitar vb. müzik aletleri
bulundurmamak.
20. Yurdun vakit çizelgesine, özel talimatlara ve idare tarafından verilen emirlere tam uymak.
21. Yurt penceresinden bahçeye çöp atmamak ve yurt pencerelerinin perdelerini açık
bırakmamak
22. Kıyafet yönetmeliğine uymak, Sakal vb bırakmamak, küpe takmamak. Yukarıdaki
maddelere uyacağımı, kurallara uymadığım takdirde, yurt idare ve işletme yönetmeliğinin
disiplinle ilgili hükümlerinin tarafıma uygulanacağını biliyor ve kabul ediyorum.
DİĞER HÜKÜMLER
“Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve “İç Yönerge” hükümlerine
aykırı davranan ve disiplini bozan öğrenciler hakkında “Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Bu Yönerge, her öğretim yılı ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenir.
Bu yönergede yazılı olarak bulunmayan işlerin yapılması için mutlaka okul müdürü, yurt
müdür yardımcısından ve belletici öğretmenlerden izin alınarak yapılması gerekir.
Bu yönerge 2014 – 2015 öğretim yılı için uygulanır.
Özcan ALPDOĞAN
Pansiyon Müdür Yrd.
01.10.2014
UYGUNDUR
Hacı Ali ÖZTÜRK
Okul Müdürü
Download

Mehmet Api Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon Yönergesi