Neden kaza yaparız?
 İnsan Faktörü %66
 Sürücü %27
 Yolcu %1
 Araç Faktörü %5
 Yol Faktörleri %1
Kazaları önlemek için neler
yaparız?
Ramp Emniyeti
Eğitimi
Emniyet Yönetim
Sistemi Eğitimi
EĞİTİM
İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi
Teorik veUygulamalı
Eğitim
Uygulamalı Eğitim…
Simülatör
Saha
Eğitim Eksiklerinin Takibi
 Aylık olarak belirlenir.
Brifing
Toolbox
Bilgi
Ekranları
Kazaları önlemek için neler
yaparız?
Risk
Kontrolü
OHSAS
Duyuru
SMS
Bilgi Takip
Formu
…SMS…
 Daha çok araç-araç/ araç-tesis/ araç-uçak
kazaları ile ilgilidir.
 Düzenli olarak EEG ( Emniyet Eylem Grubu)
 EGG ( Emniyeti Gözden Geçirme) toplantıları.



Araç kazaları & İstatistikleri
Kural İhlalleri & İstatistikleri
Ramak Kala Durumlar & İstatistikleri
 «Ramp Safety» ekipleri ile saha denetimi
SMS Kapsamında Yapılanlar;
 Şirket içi denetimler
SMS Kapsamında Yapılanlar;
 Ekipman Kontrolleri
SMS Kapsamında Yapılanlar;
 Sms Bültenleri
SMS Kapsamında Yapılanlar;
 Kaza, olay, emniyetsiz durumları raporlamaya
teşvik
SMS Kapsamında Yapılanlar;
Kazaların Tekrarını Önlemek için;
TAKİP
DÖF
KÖK
NEDEN
RAPORLAMALAR…
 Aylık, üst yönetim/tüm personel
 SHGM ramp emniyet raporu
 AGDR raporu
Download

Havaş - Yer Kazalarını Azalmak için Alınan Tedbirler