İSTANBUL CERRAHİ KALİTE YÖNETİMİ
KALİTEDEN SORUMLU
MEDİKAL DİREKTÖR
KALİTEDEN SORUMLU
BAŞHEKİM
KALİTEDE YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
Dr.Seran Şimşir
Tıbbi Hizmetler Yöneticisi ve
Medikal Direktör
Dr.Cengiz Bali
Uzm. Hemş. Zibel Koç
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve
Kalite Direktörü
Başhekim ve İşyeri Hekimi
Fatma Çalışkan
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi,
Doküman Sorumlusu
Elif Genç
DÖF ve Güvenlik Raporlama
Sorumlusu
Serap Güney
Öz Değerlendirme Süreci
Sorumlusu
Eda demir
Acil Durum ve Bina Denetim
Sorumlusu
Selime Pehlivan
İndikatör Yönetimi Sorumlusu
Download

Kalite Yönetim Birimi - İstanbul Cerrahi Hastanesi