Sirküler No: 2014-40
30.09.2014
2014/AĞUSTOS DÖNEMİNE İLİŞKİN BA-BS BİLDİRİM FORMU SÜRESİ
UZATILDI.
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 69 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri
ile 30.09.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form
Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 3 Ekim 2014 tarihi saat 23:59'a kadar
uzatılmıştır.
Saygılarımızla
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Download

2014/ağustos dönemine ilişkin ba-bs bildirim formu süresi uzatıldı.