Isı Geçişi – I 1. Ödev Yayınlanma Tarihi: 15 Ekim 2014 Not: Ödevler Arş. Gör. Doğan Erdemir’e 21 Ekim 2014 tarihine kadar teslim edilecektir. Soru 1. Isı geçişi türlerini sıralayarak, gerçekleşme mekanizmalarını kısaca anlatınız. Hesaplama bağıntılarını yazınız. Soru 2. Bir evin duvarının iç yüzey sıcaklığı 15 °C, dış yüzey sıcaklığı ise -­‐10 °C’dir. Duvar 15 cm kalınlığında tuğla, 6 cm kalınlığında taş yünü yalıtım malzemesinden oluşmaktadır. Sıva, boya vb. ince katmanlar ihmal edilmiştir. Oda duvarının birim alanından gerçekleşen ısı geçişini hesaplayınız. Tuğla ve yalıtım malzemesi için ısı iletim katsayısı değerlerini ısı geçişi tablolarından elde edebilirsiniz. Soru 3. -­‐25 °C sıcaklıktaki dış ortamda duran bir arabanın yüzey sıcaklığı -­‐5 °C’dir. Dışarıda rüzgar olduğu zaman hrüzgarlı=40 W/m2 °C, dış hava durgun olduğu zaman ise hdurgun=10 W/m2 °C olmaktadır. Havanın durgun ve rüzgarlı olması durumunda arabadan olan ısı kaybını hesaplayınız. Rüzgarlı ve durgun havada gerçekleşen ısı geçişi tiplerini isimlendiriniz. Araba 4 m2 yüzey alanına sahiptir. Soru 4. Bir boya fırınında, fırının üst kısmında duran ısıtıcılar 850 K sıcaklığındadır. Boya fırınında 400 K yüzey sıcaklığına sahip malzemeler fırınlanmaktadır. Isıtıcı ile fırın arasındaki ışınımla olan ısı geçişini hesaplayınız. Isı geçişi sadece malzemeler ile ısıtıcı olmaktadır. Birim alan için hesaplama yapınız. Soru 5. Birinci soruda verilen evin duvarını tekrardan ele alalım. Aynı duvarın iç ve dış kısmındaki ısı taşınım katsayıları sırası ile 10 W/m2 °C ve 40 W/m2 °C’dir. İç ve dış ortam sıcaklıkları ise 22 ve -­‐20 °C’dir. Taşınım olduğu bu durumda odanın birim alanından olan ısı kaybını hesaplayınız. 
Download

Isı Geçişi – I 1. Ödev Yayınlanma Tarihi: 15 Ekim 2014