DEMİR – ÇELİK, GIDA VE TEKSTİL SEKTÖRLERİNDE DENETİM
BAŞLIYOR
Orta Vadeli Program toplantısında gündeme gelen dahilde işleme rejimine (DİR) yönelik denetim
kapsamında demir-çelik, gıda ve tekstile yönelik geniş çerçeveli bir inceleme başlıyor.
ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, dahilde işleme rejimine (DİR) yönelik geniş
kapsamlı bir denetimi başlattığı ve sonuçlarına bağlı olarak rejimde değişiklik yapılacağı belirtildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 6 gün süreyle Mersin gümrük bölgesinde yapılan
incelemelerde, DİR kapsamında ithalata bağlı yapılan ihracata konu 703 kalem ürünün 70’inde
taahhütlere uyulmadığını tespit ettiklerini, OVP toplantısında açıklamıştı.
DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, denetim için planların yapıldığını ve risk analizine bağlı bir
sürecin izleneceğini kaydettiler. Bu kapsamda öncelikli olarak demir- çelik, gıda ve tekstile yönelik
kapsamlı bir incelemenin başladığını, bunu diğer sektörlerin de takip edebileceğini kaydettiler.
Denetimlerin veri toplama niteliğinin de bulunacağını belirten yetkililer, “Suiistimale açık çok
sayıda konu tespit ettiğimizi söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.
Bu toplanan verilerin ardından, DİR’in düzenleme yetkisine sahip olan Ekonomi Bakanlığı ile
birlikte ihtiyaç duyulması halinde yapısal değişikliklerin, uygulama değişikliklerinin ya da sektör
bazında değişikliklerin yapılabileceği kaydedildi. İki bakanlığın ortak bir komisyon kurarak yeni
uygulama ya da düzenlemeler konusunda birlikte çalışmasının olası olduğu vurgulandı.
Türkiye’de yapılan ithalatın tutar bazında yıllık yüzde 12-15’i DİR kapsamında yapılıyor.
Gerçekleştirilen ihracatın ise yine tutar bazında 40-50 aralığındaki kısmı, DİR ile ithal edilmiş ürünlere
bağlı yapılan ihracattan oluşuyor.
KAYNAK: Dünya Gazetesi
Download

demir – çelik, gıda ve tekstil sektörlerinde denetim başlıyor