Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
( Eastern Mediterranean Forestry Research Institute )
DOA Dergileri
DOA Dergisi (Sayı : 8 )
Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Bir Çalıştay
Erzurum Ve Erzincan Yöreleri İçin Huş (Betula Pendula L.) Orijin Denemesinin Altı
Yıllık Sonuçları
Kahramanmaraş-Başkonuş Dağında Varlığı Oldukça Azalan Odunsu Taksonlar ve
Alınabilecek Silvikültürel Önlemler
Odun Yapısı Üzerinde Etkili Faktörler
Okaliptüste (E. Camaldulensis Dehn.) Genetik Islah Çalışmaları Klon Denemesinin Altı
Yıllık Sonuçları
Orman Alan ve Alan Değişimi
Sedirde (Cedrus Libani A. Rich.) Gençlik Bakımı
Türkiyedeki Okaliptüs Plantasyonları Problemler, Yönetim ve Fırsatlar
Download

DOA Dergisi (Sayı : 8 ) - Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma