TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri 5. Toplantısı
Azerbaycan’da Gerçekleştirilmiştir
TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri 5. Toplantısı 18 – 19
Aralık 2014 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan UNESCO Millî
Komisyonunun ev sahipliğinde düzenlenmiştir.
Toplantı önceki oturumlarında alınan kararlar ve gerçekleştirilen istişarelere paralel olarak;
TÜRKSOY Üyesi Ülkeler arasında işbirliği imkânlarının araştırılması, çeşitli projelerin
hayata geçirilmesi, UNESCO prestij listelerine ortak adaylık dosyalarının hazırlanması için
çalışma yapılması gibi önemli konuları tartışmayı ve ülkeler arasında ilişkilerin daha da
gelişmesini amaçlamaktadır.
TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri Toplantılarının ilki
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Önceki Başkanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı’nın
girişimleriyle 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da, ikincisi 16-17 Eylül 2011 tarihlerinde
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, üçüncüsü 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde Kazakistan’ın
başkenti ve 2012 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Astana’da, dördüncüsü 2-3 Eylül 2013
tarihlerinde 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2013 yılı Somut Olmayan Kültürel
Miras Başkenti Eskişehir’de yapılmıştı.
Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ve süreç içinde Somut Olmayan Kültürel Miras
Semineri bu toplantıya dâhil edilmiş, 2012 yılındaki toplantıda Doğal ve Kültürel Miras
Semineri ve Dünya Belleği Semineri kurulmuş, 2013 yılında ise Eğitim Semineri ihdas
edilmişti. 2012 yılından başlayarak bu seminerlerin Millî Komisyonlar ve Komiteler genel
toplantısıyla birlikte ve eş zamanlı olarak paralel salonlarda gerçekleştirilmesi benimsenmiş,
Astana ve Eskişehir’de uygulanan bu yöntem Bakü’de de sürdürülmüştür.
İki gün devam eden toplantı çerçevesinde Millî Komisyon ve Komitelerin sunumlarının
gerçekleştirildiği genel oturumun yanı sıra Sekizinci Somut Olmayan Kültürel Miras
Semineri, Üçüncü Doğal ve Kültürel Miras Semineri, İkinci Eğitim Semineri, Üçüncü Dünya
Belleği Semineri olmak üzere dört seminer düzenlenmiştir.
Toplantıya UNESCO Millî Komisyon ve Komitelerin genel sekreter ve temsilcileri,
Azerbaycan’ın hükümet temsilcileri, UNESCO ve TÜRKSOY’a üye ülkelerin temsilcileri,
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, TÜRKPA, Uluslararası Türk Akademisi
yöneticileri, UNESCO’nun faaliyet alanına giren alanlarda görevli kişiler ve uzmanlarca
katılım sağlanmıştır.
18 Aralık 2014 tarihinde yapılan açılış törenine Azerbaycan Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan
UNESCO Millî Komisyonu Başkanı Sayın Elmar Memmedyarov, Eğitim Bakanı Sayın
Mikayil Cabbarov, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ebulfes Garayev, İleri Teknoloji Bakanı
Sayın Ali Abbasov, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Azad Rahimov açılışta heyeti selamlayan
ve konuyla ilgili temenni ve beklentilerini dile getiren birer konuşma yapmışlardır.
Açılış oturumunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen Kaseinov, UNESCO Genel
Direktörü Sayın Irina Bokova’nın mesajını ileten Genc Seiti, Türk Akademisi Başkanı Sayın
Darhan Kıdırali, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Abzal Saparbekuli,
Aksakallar Şurası Başkanı Sayın Feddah Hayderov, TürkPA Genel Sekreteri Sayın Jandos
Asanov ve AMEA Başkanı Sayın Akif Elizade de birer konuşma yapmıştır.
Açılış oturumunun ardından, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen Kaseinov’un
başkanlığında Millî Komisyonlar arası işbirliği imkânlarının değerlendirildiği ve bilgi
alışverişinde bulunulduğu Genel Oturuma geçilmiştir.
Bu bölümde ilk olarak, daha önce alınan kararlar ve uygulamalar çerçevesinde dönem
başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında Eskişehir’de Kazakistan’dan devralınan TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Millî
Komisyonları ve Komiteleri Dönem Başkanlığı görevi, yıl boyunca UNESCO Türkiye Millî
Komisyonunca yürütülmüştür. Bu bağlamda yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ve
çalışmalar Türkiye’nin dönem başkanlığında yürütülmüş ve UNESCO platformlarında
TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Millî Komisyonları ve Komiteleri Sözcülüğünü Türkiye
üstlenmiştir.
Dönem başkanlığı görevi, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz
tarafından devir-teslim konuşmasıyla Azerbaycan UNESCO Millî Komisyonu Genel
Sekreteri Sayın Günay Efendiyeva’ya devredilmiştir.
2015 yılında yapılacak olan Altıncı TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları
ve Komiteleri Toplantısına kadar Dönem Başkanlığı görevini Azerbaycan üstlenecektir. Bu
sistemin Daimi Temsilcilikler aracılığıyla UNESCO’nun bütün iş ve işleyişine uygulanmasına
yönelik çalışmaların sürdürülmesi de toplantıda tekraren vurgulanmış ve Sonuç Bildirisine
alınmasına karar verilmiştir.
Millî Komisyon sunumunda Türkiye, özellikle 1972 ve 2003 sözleşmeleri temelinde
başlatılan işbirliğinin daha somut sonuçlara ulaşması yönünde çalışmalar yapılması, ikili ve
çoklu alan araştırmaları yapma ve UNESCO’ya dosya sunma konularına ağırlık verilmesi,
ayrıca, MaB, Jeopark, Dünya Belleği ve kriterleri değişen Anma ve Kutlama Yıldönümleri
konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durmuştur.
Toplantının kapanış oturumu, 19 Aralık 2014 tarihinde öğleden sonra gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu oturumda, üye ülkelerin vizyonları, çalışmaları ve beklentilerinin yanı sıra, UNESCO
Millî Komisyonları arasında gerçekleştirilebilecek olası işbirlikleri üzerine ve paralel
salonlarda gerçekleştirilmiş olan toplantılarda yapılan önerilerin de dâhil edildiği sonuç
raporları taslakları katılımcılara sunulmuştur. Seminerlere ait kararları da içeren taslak Sonuç
Bildirisinin daha sonra katılımcılara gönderilmesi ve olası katkılarla son biçiminin
verilmesine karar verilerek toplantı sonlandırılmıştır.
Download

TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Millî Komisyonları ve Komiteleri