DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU,
KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ
MERKEZ PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI
KARAR TARİHİ
KARAR NUMARASI
: 25?/ 0 # / 2014
: 2014 / 02
Merkez Proje Değerlendirme Komisyonumuz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu,
Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve
Damızlık Koyun İnşaat Yatırımlarının ve Damızlık Erkek Materyal Temininin
Desteklenmesine İlişkin uygulama Esasları Tebliğinin (Tebliğ No: 2014/28), (5.) Maddesinin,
(1.) Fıkrasının (a) ve (e) bentleri gereğince £ ,^ £ 2 0 1 4 günü saat 14.00,de toplandı.
Toplantıda ilgili tebliğin (Tebliğ No: 2014/28) 9. Maddesinin 7. Fıkrasının (b) bendine
göre 2014 yılı yatırımları kapsamında damızlık erkek materyal fiyatları için; Damızlık Koç
fiyatının 1.500 TL ve Damızlık Teke fiyatının ise 750 TL olarak kabul edilmesine;
Oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Download

Dap-Gap-Kop-Dokap Projelerinde Kullanılacak Olan Damızlık Koç