27.10.2014
İST. BİLGİSAYAR UYG.-II DERSİ ALIŞTIRMA SORULARI
1) Diyalize bağlı hastaların eğitimi ile ilgili bir çalışmada, 10 hastaya böbrek yetmezliği
konusunda eğitim verilmiş, eğitim öncesi ve eğitim sonrası test skorları aşağıdaki gibi
bulunmuştur. Eğitim öncesi test skorları ile eğitim sonrası test skorları aşağıdaki gibi
bulunmuştur. Eğitim öncesi test skorları ile eğitim sonrası test skorları arasındaki fark için
%99’luk güven aralığı oluşturunuz.
Hasta no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E.öncesi
65 81 69 42 77 69 68 69 77 58
E.sonrası 85 69 92 69 88 88 92 77 88 96
2) Rasgele seçilen 15 kontrol(sağlıklı) ve 15 X hastası bireylerde ölçülen hemoglobin değerleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kontrol (K) ve Hasta (H) bireylerde Hemoglobin değerleri farkı
için %90 ‘lık güven aralığı oluşturunuz.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
K
14.8
13.6
15
14.9
12.4
11.6
13.3
12.9
14
13
14.6
14.5
13.8
15.1
13.7
H
13.6
12.9
11.4
13.8
14.4
12.6
13.7
14
12.5
13
12.9
13
15
11.9
14
3) Bir işletmede tüm çalışanların yürüyerek işe gelmelerinin standart sapması 4,5 dak. Olarak
saptanmıştır. 30 kişiden oluşan bir numunenin işe gelmelerinin ortalama süresi 30 dak.
Olarak belirlenmiştir. Buna göre α=0.10 yani %90 bir güven düzeyi için tüm çalışanların işe
gelmelerinin ortalama süresi istenmektedir.
4) İki farklı çeliği karşılaştırmak için A olarak ifade edilen 10 numune alınarak kopma
mukavemetinin ortalaması 87,6 N/mm2 ve 12 numune alınan B çeliğininki ise 74,5 N/mm2
olarak bulunmuştur. Daha önceki deneylerden A çeliğinin standart sapması 1,0 N/mm2 ve B
çeliğinin ki ise 1,5 N/mm2 olarak belirlenmiştir. Buna göre %90 güven düzeyi için güven
limitleri nedir?
5) Ektopik ACTH üretimi olan hastalar ile ilgili bir çalışmada, gizli tümörü olan 10 hastada ve
belirgin tümörü olan 6 hastada plazma ACTH değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur. İki grup
ACTH farkları için %95’lik güven aralığı oluşturunuz.
Hasta no 1
2
3
4
5
6
Gizli t.
165
92
141 69
Açık t.
1502 662 389 2340 907 1459
244 121
7
8
9
10
230 82 123 134
Download

27.10.2014 İST. BİLGİSAYAR UYG.