İLAN
1-Garanti Bankası ile devam etmekte olan Maaş Promosyon Protokolü 2014 Aralık
ayında biteceğinden dolayı, 13.10.2014 tarih ve 326 Sayılı Rektörlük makamının yazısı
doğrultusunda, 3 yıllık yeni maaş protokolü çalışmaları başlatılmıştır.
2-13.10.2014 tarih ve 326 Sayılı Rektörlük Makamının görevlendirmeleri
doğrultusunda,Maaş komisyonu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Prof. Dr.İbrahim BAKIRTAŞ
Bayram Ali YAVAŞ
Nuray ÖZTÜRK
Berkant GÖÇER
Murat ALTUĞ
İlker ÖRS
Mehmet AKINCI
Rektör Yardımcısı
Genel Sekreter
St.Gel.Dai.Bşk.
Hukuk Müşaviri
Eğ.Bir-Sen Tem.
Türk Eğ.Sen.Tem
Eğ.Kamu Çal.Sen.Tem
Komisyon Başkanı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
3-14.10.2014 Tarih ve 5664 Sayılı yazımız ile 22 banka şubesine kapalı zarf tekliflerini
27.10.2014 tarihine kadar Üniversitemize göndermeleri için teklif mektubu gönderilmiştir.
4-27.10.2014 tarihine kadar 10 banka şubesi tarafından kapalı zarf teklifi
Üniversitemize gönderilmiştir.
5-Teklifler 28.10.2014 tarihinde komisyon marifetiyle açılarak 06.11.2014 tarihinde
saat 10:00 da Senato odasında teklif veren tüm bankalarla açık arttırma usulüyle ihale
yapılmasına 28.10.2014 tarih ve 2014/1 numaralı komisyon kararı ile karar verilmiş ve karar
gereği 28.10.2014 tarih ve 715 sayılı yazımız ile teklif veren 10 banka şubesi açık arttırmaya
davet edilmiştir.
6-06.11.2014 tarihinde yapılan açık arttırma sonunda en yüksek teklifi veren ilk 5
banka ile en yüksek teklifi verenden başlamak üzere maaş protokolüne esas olacak şartların
görüşülmesine 06.11.2014 tarih ve 2014/2 numaralı komisyon kararıyla karar verilmiştir.
7-06.11.2014 tarihinde en yüksek teklifi veren 5 bankanın sıralaması aşağıdaki şekilde
oluşmuştur.
1-İş Bankası Aksaray Şubesi,
2-Yapı Kredi Bankası Ihlara Şubesi,
3-Akbank Aksaray Şubesi,
4-Ziraat Bankası Aksaray Şubesi,
5-Halk Bankası Aksaray Şubesi.
8-En Yüksek teklifi veren bankadan başlamak üzere protokol şartları 10.11.2014 ve
12.11.2014 tarihinde protokole esas şartlar konusunda İş Bankası ile komisyon marifetiyle
görüşmeler yapılmış protokol şartları konusunda da mutabık kalınmış olup, protokol metninin
hazırlanmasını müteakip komisyonca imzalanacaktır.
9-Buna göre, İş Bankası Aksaray Şubesi ile imzalanacak protokol ile banka, 3 yıllık
sözleşme karşılığında toplam 1.126.000,00 TL teklif etmiş olup, bu rakam 15.01.2015
tarihindeki personel sayısına bölünerek kişi başına düşen tutarda promosyon ödemesi banka
tarafından yapılacaktır.
MAAŞ PROMOSYON KOMİSYONU
Download

Maaş promosyonları ile ilgili ilan metnini okumak için tıklayınız.