T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MÜFTÜLÜĞÜMÜZ
BÜNYESİNDE BULUNAN KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ ARASI
40 HADİS EZBERLEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİDİR.
Madde 1: KONU
1.1.Niğde İl Merkezinde ve kasabalarında faaliyet gösteren Kur’an Kurslarımızda Kur’an öğrenimi
yapan öğrencilerimiz arasında 40 Hadis Ezberleme yarışması,
Madde 2: ETKİNLİĞİN AMACI:
2.1.Müftülüğümüzün Temel Amaçları doğrultusunda çağdaş sorumluk sahibi-araştıran-inceleyen
sorgulayan- ahlaklı nesillerin yetişmesini sağlamak.
2.2.Kurslarımızda öğrencilerimize Hz. Muhammed (sav)’in hadislerini ezberletmek, tanıtmak ve
anlamalarını sağlamak örnek davranışları hakkında farkındalık oluşturmak.
2.3.Öğrenciler arasında milli-manevi ve kültürel değerlerimizi yaymak ve öğretmek.
2.4.Öğrenciler arası iletişimi arttırmak
2.5.Başarılı öğrenci, öğretici ve yöneticileri ödüllendirmek ve bu tür etkinliklere katılımlarını teşvik etmek.
2.6.Öğrencilerin grup halinde yarışma zevkini tatmalarını ve boşta kalan zamanlarını müspet yönde
değerlendirmelerini sağlamak.
Madde 3: ETKİNLİĞİN DAYANAĞI:
3.1.11.02.2014 tarihli ve 85079807-220.02/216 sayılı başkanlık yazısı.
3.2. Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama yönetmeliği
Madde 4: YARIŞMAYA ESAS TEŞKİL EDEN HADİS KARTELASI:
YARIŞMAYA ESAS TEŞKİL EDEN KİTAP:
SIRA NO
1
2
KİTABIN ADI
Peygamberimizin Dilinden
Dualar
YAZARI
YAYIN EVİ
SAYFA
---
DİB Yayınları
40
---
DİB Yayınları
40
Final Yarışması İçin Jüri
Tarafından Belirlenecek Hadisler
1
Madde 5: KOŞULLARIN KABULÜ
5.1.Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Madde 6: KOMİSYONLAR-JÜRİLER
6.1.40 Hadis Yarışmasında İl Yürütme Komisyonu: İl Müftüsünün başkanlığında, üç İl Müftü yardımcısı,
İki şube müdürü olmak üzere 6 kişiden oluşur.
6.2. Ön Eleme ve Final Hadislerini Seçme Komisyonu: Uzman İl Vaizi başkanlığında İki İl Vaizi ve bir
İlçe vaizi olmak üzere 4 kişiden oluşur.
6.3.Ön Eleme ve Final Jürisi: Soru Hazırlama komisyonunda olanlar aynı zamanda yarışma jürisini de
oluştururlar.
Madde 7: AÇIKLAMALAR
1) Yarışma I. Kategoride 40 Hadiste Güzel Ahlak kartelasından II. Kategoride ise Peygamberimizin Dilinden
Dualar, Kartelasından yapılacaktır.
2) Yarışmada 10'arli hadisler halinde hazırlanan 4 adet zarf kullanılacaktır. Her bir zarf bir tur olarak kabul
edilecektedir.
3) Her bir zarf kur’a ile belirlenecektir.
4) Her bir zarfta bulunan hadisler yarışmacılar tarafından okunacak ve değerlendirmede 1. Turda 90, 2. Turda
100, 3. Turda 110, 4. Turda 120 ve üzeri puan alan öğrencilerden en yüksek puanı alan ilk beş kişi finalde
yarışacaktır. Şayet yarışmacılar belirlenen puanları aşamazlar ise en yüksek puan alan 5 kişi finale
kalacaktır.
5) Bunda da eşitlik bozulmazsa dereceye girenler kur’a ile belirlenecektir.
6) Her Hadis 15 puan üzerinden değerlendirilecek ve bunun Arapça metni 10 Puan, Türkçe metni ise 5 puan
olacaktır.
7) Hadisin Arapça metin okunurken her bir kelime hatasında, 3 puan kırılacaktır.
8) Hadisin Arapça metin okunurken her bir hareke ve harf hatasında, 1'er puan kırılacaktır.
9) Her hatırlatmada ise 2 puan kırılacaktır.
10)
Hadisin Türkçesi okunurken oluşacak tercüme hataları komisyonca değerlendirilecektir.
11)
Elemeler 03.04.2014 tarihinde 40 Hadis’in ilk elemeleri yapılacak
12)
İlk beşe girenlerin final yarışması Talayhan Camisinde aşağıda belirtilen tarih ve saatta jüri
tarafından belirlenen hadislerden yapılacaktır.
13)
Yarışmaya hafızlık sınıfında kayıtlı olan yatılı kurslarımızdaki öğrenciler 1. Kategoride, diğer kurslar
ise II. Kategoride olmak üzere merkez, kasaba ve köyde bulunan Kur’an Kurslarımızdaki tüm
öğrencilerimiz katılabilecektir.
14)
Yarışma Müracaatı: 01.04.2014 Salı tarihine kadar yarışmacıların müftülüğümüze müracaat etmesi
gerekmektedir.
Yarışmanın sonucu tutanağa geçilir ve jüri tarafından imzalanır. Yarışma sonucu İl Müftülüğü yetkililerine
teslim edilir.
Madde 8: BAŞARININ EŞİTLİĞİ HALİNDE
15)
8.1.
Bunda da eşitlik bozulmazsa dereceye girenler kur’a ile belirlenecektir
Madde 9: SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLENDİRME
9.1.Yarışma devam ederken puan durumları 5, 10 ve 15. Sorulardan sonra yarışmacılara ve salondaki
seyircilere okunur. 15 soru bittikten sonra da sonuç ilan edilir. Eşiklik halinde kur’a çekilerek dereceye
girenler belirlenir.
9.2. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri yarışma sonunda verilir.
2
Madde 10: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
10.1.Yarışma şartnamesinde değişiklik yapma zarureti doğarsa yapılan değişiklikler ilgililere anında
bildirilecektir. Şartnamede değişiklik yapma yetkisi Niğde Müftülüğüne aittir.
10.2.Final yarışmalarına da öğrencilerin aileleri katılabileceği gibi katılımcı öğrencilerin kursları katılabilir
10.3.Yarışma esnasında, bu şartnamede belirtilmeyen herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda,
problemin çözümüne yönelik izlenecek yolla ilgili olarak, Hadis Yarışması İl Yürütme Kuruluyla yapacağı
istişare sonunda, Jüri karar verecek ve Jürinin verdiği karar kesin olacaktır.
Madde 11: YARIŞMA YERİ VE ZAMANI
11.1.Yarışmaların, ne zaman ve nerede yapılacağı açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.
11.2.Final Yarışması Talayhan Camisinde belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup önceden finale katılacak
kurslara bilgi vermek şartıyla Müftülüğümüzce yer ve saat değiştirilebilir.
Madde 12: ÖDÜLLER
12.1.Açılan Yarışmalara ait ödüllerin tamamı Niğde İl Müftülüğünce karşılanacaktır.
12.2.Final Yarışmasında Birinci olan öğrenciye
1 Cumhuriyet altını
İkinci olan Olan öğrenciye
Yarım Cumhuriyet altını,
Üçüncü olan öğrenciye
Çeyrek cumhuriyet altını ödül olarak
verilecektir.
Madde 13: SORUMLULUK
13.1.Bu yarışmanın organizasyonundan İl Müftülüğü sorumludur.
Madde 15: YARIŞMA TAKVİMİ
S.N
ETKİNLİĞİN ADI
TARİHİ
AÇIKLAMALAR
1
40 HADİS EZBERLEME YARIŞMASI İL
YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞTURULMASI
2
BİLGİ YARIŞMASININ KUR’AN
KURSLARINA DUYURULMASI
3
YARIŞMAYA KATILACAKLARIN
BAŞVURULARININ MÜFTÜLÜKÇE
ALINMASI
01.04.2014
MÜFTÜLÜK TARAFINDAN
5
ÖN ELEME YARIŞMASI/SINAVININ
YAPILMASI (Yatılılar için)
02.04.2014
MÜFTÜLÜĞÜN UYGUN GÖRDÜĞÜ BİR
SALONDA
6
ÖN ELEME YARIŞMASI/SINAVININ
YAPILMASI (Gündüzlü Kurslar İçin)
03.04.2014
MÜFTÜLÜĞÜN UYGUN GÖRDÜĞÜ BİR
SALONDA
7
FİNAL YARIŞMASININ YAPILMASI VE
ÖDÜL TÖRENİ (Yatılı ve Gündüzlü)
15 Nisan 2014 Talayhan
Camii Saat:09:30
TALAYHAN CAMİİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
İL MÜFTÜLÜĞÜNCE
İLETİŞİM ADRESLERİ
Birim
Telefon
Adresi
Niğde İl Müftülüğü
0388 232 34 35
Niğde İl Müftülüğü
Mustafa BALCIOĞLU
Niğde İl Müftülüğü
Müftü Yardımcısı
3
Download

T I K L A Y I N I Z - niğde il müftülüğü