2014-2015
Eğitim ve Öğretim Yılı
2. YABANCI DİL SEÇİM FORMU (FORM-2)
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:
MEZUN OLDUĞU OKUL:
TARİH:
İMZA:
Özel İzmir Amerikan Koleji’nde okutulan 2. Yabancı Dil derslerimiz aşağıda belirtilmiştir.
Derslerden sadece birinin daha sonra değiştirilmemek üzere seçilerek aşağıda belirtilen
bölüme işaretlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin, tercih ettiği dil ile ilgili sahip olduğu sertifika
var ise, ilgili alanların işaretlenmesini önemle rica ederiz.
ALMANCA □
Start A1 □ A2 □
B1 □ B2 □
FRANSIZCA
□
İSPANYOLCA □
DELF A1 □ A2 □ DELE A1 □ A2 □
B1 □ B2 □
B1 □ B2 □
Download

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. YABANCI DİL SEÇİM FORMU