Download

Eski Uygurca Örneğinde Türkçenin Dil İçi Çeviri Sorunları Üzerine