2014-2015 DGS KAYIT İLANI"
!
!
Kayıtların Yapılacağı Yer: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 107 nolu oda DGS Kayıt Tarihleri: 8-12 Eylül 2014
Kayıt Saatleri: 09.00-17.00
Kayıt Adresi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Köyü Yerleşkesi Urla / İZMİR Oryantasyon: 22 Eylül 2014 - Saat: 10.00 - Erdal Saygın Amfisi
!
DGS Yeni Öğrenci Kayıtları
•
•
•
•
•
Rektörün Mesajı
Akademik Takvim
Katkı Payı Ücretleri
İYTE'ye Ulaşım
Yeni Başlayanlar İçin İYTE Kılavuzu
Lisans: 0 232 750 6305-6310-6313-6314
e-posta: [email protected] Fax: 0232 750 6304
!
Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine!
Tüm öğrenci adaylarının bizzat veya noterlik makamından vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir. Kayıt için istenen
belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha
sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları olanaklı değildir.
!
DGS Kayıt için gerekli belgeler
!
DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,
Lise diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi $ Nüfus cüzdan fotokopisi,
$ 6 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,
$ Ön kayıt formu çıktısı,
$ 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik
durum belgesi (1993-1994-1995 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adaylardan bu belge
istenmeyecektir.)
$
!
Ön Kayıt İçin Tıklayınız
!
Öğrenci Numara Sorgulama için tıklayınız
!
İngilizce Yeterlik sınavı (Proficiency Exam): Bu sınav Enstitümüz öğrencilerinin İngilizce bilgilerinin
Bölümlere geçmek için yeterli olup olmadığını ölçmek için yapılmaktadır. Sınavın yapılacağı gün ve
saat daha sonra bu alanda belirtilecektir.
Seviye Belirleme Sınavı (Placement Exam) : Bu sınav Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin
İngilizce düzeylerini saptamak ve bu düzeylere göre gruplandırmak üzere yapılmaktadır.
İngilizce Yeterlik sınavı ve Seviye Belirleme Sınavları ile ilgili bilgiler Yabancı Diller Yüksek Okulu Web
sayfasında yayınlanacaktır.
Download

2014-2015 DGS Kayıt İlanı - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü