ş
ı
t
a
s
t içi
rcü
e
ak
t
i
m
l
ş
n
ı
i
l
ça
em
Y
a
r
d
u
n
ı
y
lar
a
o
r
y
şlı
ü
e
a
b
v
a
m
a
r.
d
i
un
n
d
ı
g
l
r
ş
o
ı
e
n
d
l
ü
d
k
g
t
e
i
r
k
c
i
e
yu
l
i
da
r
y
i
a
d
n
ler
r
e
e
l
t
v
e
sekr anlar
göre
m
tercü
le
p
i
h
a
ru s
u
v
ş
ir
d
e
Ba
t
k
kme
e
r
e
g
;
e
m
r
lişti
e
g
i
ler
eris
e
n
g
ı
ö
l
e
ım
B
a
rım
m,
r
n
ı
a
r
n
a
s
a
o
T
a
s
s
t
l ta
rev
da
ha
e
n
a
ö
s
ı
r
r
d
G
u
ıdı
ö
a
l
l
r
n
g
a
a
o
,
dı
ı
y
m
m
l
s
r
ştı
de
tarı
arım ümanta
a
n
k
i
s
r
r
a
a
a
t
e
l
ı
ok
oje
nıc
yüz
r
d
a
a
l
p
l
r
u
m
a
ı
m
K
sarı asarımı, ve tasar
a
t
ı
l
t
ak
d
m
ma
i
o
ş
p
ı
e
a
l
c
y
ı
r
n
e
ş
Kulla imarisi, y totipleme
ro
m
.
bilgi sarımı, p
ta
nden
i
r
ikon ma;
e
l
lüm
a
ö
l
r
b
ı
ı
z
ha
arım
s
a
t
şim
e
l
i
r
k
t
.
a
r
m, e
ı
artl
r
ş
a
mi
s
n
o
a
t
a
n
k
o
n
i
f
rg
ye
a
r
e
e
g
Ara
e
m
,
r
v
i
arım
lişt
ları
.
s
r
e
a
i
a
g
t
d
m
i
i
l
l
ş
e
n
k
i çalı
endi
üstriy
le k
yim
ak;
r
End
e
e
m
n
l
l
e
o
m
n
ıcı d iç eğiti
n
a
mezu
l
l
k;
, ku li ya da
a
k
i
l
m
r
l
i
l
o
yim
hip
labi
e
ı
a
n
n
s
e
a
l
e
Kul arında d
yim
e
n
e
l
da d
n
ı
konu li olmak;
n
a
ı al
s
izim
m
ç
ı
r
D
a
heve
tas
er 2
z
ğ
i
ü
d
y
a
a
vey
il ar
;
b
p
k
o
o
e
m
h
/
bilm
tos
e
o
Web
c
h
z
i
P
l
İngi
tor,
a
e
r
t
d
s
e
rec
Illu
ıyla
e
c
e
d
a
b
i
r
m
o
İle
Ad
ea
ak;
e
m
m
v
l
e
l
o
a
p
toti
imli
und
o
y
s
r
e
u
p
n
n
ı
r
e
d
ko
i
ala
s
e
m
t
a
l
CSS mlarında
r
u
aza ayla
uyg yatkın,
i
ra
P
r
g
e
o
4
z
r
p
01
ye
st
ben
2
e
o
t
e
m
p
v
a
n
e
ub
ğre
n
xure
ö
Ş
e
A
a
r
4
d
n
e
2
a
iç
he
eç
u
z
g
Terci bilecek y
u
n
e
on
e
y
na
l
z
a
i
l
o
l
f
b
u
t
k
por
için
ce,
nca,
ı
omas
nların tedir
k
keme
z...
u
n
u
r
aşvu
ns
a
s
i
l
llık
ı
y
t
r
idir.
dö
l
e
m
le
e
g
l
e
b
na
ı
r
a
l
ram
g
o
r
p
ır.
d
ı
l
a
olm
zi
i
n
i
r
e
işl
m
ç
e
...
özg
z
ı
n
ı
ay
faksl
ofis/lab
galyum blok no 18
ODTÜ Teknokent
ANKARA
sa
ru
r
u
...
a
v
R
v
ş
O
a
e
Y
v
b
NI
izi
A
Ön
n
’
R
V
A
C
Ü
şte
,
i
ü
R
k
r
n
i
a
Ö
ü
b
c
T
g
er
...
ışa
RA
l
z
z
beb
E
ı
a
n
e
n
ç
P
e
ı
s
b
O
a
ş
SI
ce
cih
ızd
ula
r
n
A
e
m
ö
t
N
a
İ
a
h
da
rik
AK
a
b
k
d
M
a
a
f
n
R
r
m
I
ı
e
l
ÇIRÇ ’deki çırç ve tercih etirmiş o
g
zli
ak
e
i
n
n
m
i
l
e
r
o
D
i ye
mli
n
i
i
t
y
e
e
den lik hizm
[email protected]
r
e
k
As
deneyimevi
cinnah cd.
hava sok. 3/4
Çankaya / ANKARA
Download

görevlendirileceklerdir. yurt dışında veya yurt içi satış noktalarında