DUDAK DAMAK YARIKLARI DERNEĞİ ANKARA’DA TOPLANDI.
Dudak Damak Yarıkları, baş boyun bölgesinde en sık görülen doğumsal anomalidir. Ortalama
700 canlı doğumda bir görülen bu anomalinin tedavisi; cerrahi onarım, ortodontik tedavi ve konuşma
tedavilerinden oluşan bir dizi süreci içerir. Bu çekirdek tedavi grubuna zaman zaman eklenen diğer
disiplinler ve yardımcı sağlık personelinden oluşan büyük bir tedavi ekibi, bebeğin anne karnında iken
başlayan serüvenini erişkin yaşa gelene kadar devam ettirmekte, hatta ileri yaşlarda bile takibi devam
etmektedir. Bugün için kabul edilen modern yöntemleri kullanarak hastalara bilimsel düzeyde
yardımcı olmanın yanısıra, dünya çapında bilimsel çalışmalar yapmak, tedavi planlarını irdelemek ve
yönlendirmek amacıyla kurulan Dudak Damak Yarıkları Derneği’nin, İstanbul ve İzmir’den sonra 3.
bölgesel toplantısı Ankara’da 1 Haziran 2014 de gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantı saat 10.00 dan
17.30’a kadar devam ederek konu ile ilgili her birimin görüşleri aktarıldı.
Dernek başkanları Prof Dr. Figen Özgür ve Prof. Dr. Servet Doğan yaptıkları konuşmada
derneğin dudak damak yarıklı çocuklarda tedavi standardını belirlemesinin öneminine değinerek, bu
konuda uzmanlaşmış sağlık personelinin multidisipliner olarak ekipçe çalışmasının zorunlu olduğunu
vurguladı.
Toplantının sabah oturumunda; hasta yakınlarının katılımı ile karşılaşılan sorunlar dile getirildi
ve çözüm önerilerinde bulunuldu. Hasta yakınları ile iletişimi artırmak yönünde yapılması gerekenler
belirlendi.
Toplantının ikinci bölümünde ise Hacettepe Üniversitesi Yarık Dudak Damak ve
Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu konudaki uygulamaları,
sonuçları ile birlikte sunuldu. Tüm Türkiye genelinde ortak çalışma standartlarını oluşturmak,
deneyimleri paylaşmak konusunda hedefler ortaya konuldu.
Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu
Dudak Damak Yarıkları Derneği Üyeleri Ailelerle
Doç.Dr.Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Konuşma analizini örneklerken
Download

Dudak Damak Yarıkları Derneği Toplantı 1 Haziran 2014 Basın