Resmî Gazete
28 Aralık 2014 PAZAR
Sayı : 29219
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
TARİFE VE TALİMAT
MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık
Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek
Tablo 1
1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Araç Grubu
İnsan Taşımada
Kullanılan Motorlu
Araçlar (otomobil,
taksi, minibüs, otobüs)
Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri
B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
290.000
2.320.000
290.000
2.320.000

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;
Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.320.000 TL’ye
aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:
1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)
: 2.610.000 TL
2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)
: 6.380.000 TL
3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)* : 12.180.000 TL
*
Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar
dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
Tablo 2
1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Araç Grubu
İnsan Taşımada
Kullanılan Motorlu
Araçlar (otomobil,
taksi, minibüs, otobüs)
Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri
B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
310.000
2.480.000
310.000
2.480.000

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;
Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.480.000 TL’ye
aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:
1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)
: 2.790.000 TL
2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)
: 6.820.000 TL
3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) * : 13.020.000 TL
*
Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar
dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
Tablo 3
1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Araç Grubu
Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri
Kişi Başına
Kaza Başına
B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına
Kaza Başına
İnsan Taşımada
Kullanılan
330.000
2.640.000
330.000
2.640.000
Motorlu Araçlar
(otomobil, taksi,
minibüs, otobüs )

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;
Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.640.000 TL’ye
aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:
1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)
: 2.970.000 TL
2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)
: 7.260.000 TL
3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) * : 13.860.000 TL
*
Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar
dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
Tablo 4
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Araç Grubu
Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri
B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına
Kaza Başına
Kişi Başına
Kaza Başına
İnsan Taşımada
Kullanılan Motorlu
Araçlar (otomobil,
360.000
2.880.000
360.000
2.880.000
taksi, minibüs,
otobüs)

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;
Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.880.000 TL’ye
aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:
1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)
: 3.240.000 TL
2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)
: 7.920.000 TL
3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)* : 15.120.000 TL
*
Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar
dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.”
MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download

zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tarife değişikliği