16/04/2814 .15:38
98-312-3189628
25/~4/2014
DERS
SAAT
1
13:15 - 14:00
2
14:30 - 15:00
3
15: 15 - 16:45
4
5
6
17:00 - 18:30
TURKIVE SATRANC FED
PAGE
82
KONULAR VE ACıKLAMALAR
FederaSyonumuzu Tanıyalım:
FIDE Satranc kurall.ri:~i'dde:
1,2
.
FIDE Satranç Kurall~rı: Madde: i,2,3
",
FIDE Satranç Kuralları: Madde: 4,5
'~============================"==~
'"-
26/~4/20ı4
-_._--':'
__
~._
••
0_.·
. __
.. /
':;".~
.\' 1_--,1",---1
2
09:00':':'10:30, ~ ..FI,I)e.::S~t",~!,ç
Kuralları: Madde: 6,7
•
3
4
""_
::',
•••• ..<.
12:15 - 13:30
13:30 - 15:00
6
I--....:~'----l . ~15:15- 16:45
'9
10
i 2014
1
3-"
4'
5
6
7
8
~ -.
"'ıl •••••
:~ ••
-~.
_ :':"_.
,
FIDE Satranç Kuralları: Madde: 8,9
FIDE Satranç Kuralları: Madde: 10,11,12,13,14_
17:01)-':'18:30·
- .2
.
•.
ÖGLEARASr
".
\.
"
10:45 - 12:15
5
27 110
.~
-
-::
r
'='.
- .,.
.
.•. c ..
09:00 - 10:30
Eşlen~irme Si~emıeri:
'10:45 - 12:15
eşitlik Bozma Sistemleri:
Yöntemleri
12:15 - 13:30
ÖGLE ARASI
,: ...
.
Medyan, Solkof,
Berger, Hesaplama
, o
13:30 ""'15:00 . iletişim:,Formasyon
15:15 - 16:45
[ EC~MGÖREVLiLERt
-----_
.
..
_- .-
~::.
~ .. , "'~'.''''-''
•
.
,;..
i
,.
-p
-
,-
•
-
'~.'."' .. ,.,......".>-. ... ---
-
..••..••...•.. ''-, •.•.....
._--------
•
.._ .
•
,L.
Download

SATRANÇ HAKEMİ YETİŞTİRME PROGRAMI