UNHCR TEKLÝF ÇAÐRISI
RFP # TURANSUP/RFP/019-2014
ÇERÇEVE ANLAÞMASI KAPSAMINDA 12 ADET MOBÝL KLÝNÝK ALIMI
Türkiye Cumhuriyeti’ne kayýtlý/ruhsatlý bulunan saygýn firmalar yukarýda bahsi geçenin
(Mobil Klinik) temini için teklif vermeye davet edilmektedir.
TEKLÝF ÇAÐRISI için KAPANIÞ TARÝH ve SAATÝ:
17 Ekim 2014 Cuma –Yerel Saat ile 17:00
Tüm ihale belgeleri aþaðýdaki adresten elektronik posta aracýlýðýyla temin edilebilir
[email protected]
Baþvurular ÜCRETSÝZ olup 19 Eylül 2014 tarihi ile kapanýþ tarihi olan 17 Ekim 2014 Yerel Saat ile
17:00 arasýnda UNHCR Ankara Ofisine Posta veya elden gerekli evraklar ile yapýlabilir.
Bu proje UNHCR tarafýndan uygulanmakta olup, Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilmektedir.
Download

unhcr 19.09.cdr