Stand: Januar 2010
Teknik Bilgiler
Döner Mekanizmalar
 Elektrotech Engineering
 Automation Robotik
 Informatik + Systeme
 Solar- und Energietechnik
F.EE GmbH
In der Seugn 10 u. 20
D-92431 Neunburg v. W.
Tel.:
09672 506-0
Fax:
09672 506-139
www.fee.de
2
İçerik
1.
F.EE DÖNER MEKANİZMALARIN AVANTAJLARI ...................................................... 3
2.
KURULUM ...................................................FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
3.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 890 TSV ................................................................ 7
4.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 880 TSV ................................................................. 9
5.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 791 TSV ............................................................... 11
6.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 790 TSV ............................................................... 13
7.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 770 SV ................................................................. 15
8.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 590 TSV ............................................................... 18
9.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 375 TSV ............................................................... 20
10.
DÖNER MEKANİZMA / 1650 SV ................................................................................... 22
11.
DÖNER MEKANİZMA / 1650 SV-Z................................................................................ 24
12.
DÖNER MEKANİZMA / 1600 SV ................................................................................... 26
13.
DÖNER MEKANİZMA / 1350 SV ................................................................................... 28
14.
DÖNER MEKANİZMA / 1260 SV ................................................................................... 30
15.
DÖNER MEKANİZMA / 1120 SV ................................................................................... 32
16.
DÖNER MEKANİZMA / 990 SV ..................................................................................... 34
17.
DÖNER MEKANİZMA / 990 SV-Z.................................................................................. 36
18.
DÖNER MEKANİZMA / 880 SV ..................................................................................... 38
19.
DÖNER MEKANİZMA / 780 SV ..................................................................................... 40
20.
DÖNER MEKANİZMA / 769 SV ..................................................................................... 42
21.
DÖNER MEKANİZMA / 560 SV-Z.................................................................................. 44
22.
DİĞER DÖNER TABLALAR - VE DÖNER KALBUR MEKANİZMALARI .................... 46
23.
DÖNER MEKANİZMA / 990 SV-H ................................................................................. 47
24.
DÖNER MEKANİZMA / 650 SV ..................................................................................... 48
25.
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI / 589 TSV ............................................................... 49
26.
DÖNER MEKANİZMA / 560 SV-H ................................................................................. 50
27.
DÖNER MEKANİZMA / 450 SV ..................................................................................... 51
28.
MOTOR BİLGİLERİ ........................................................................................................ 52
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
3
1. F.EE Döner Mekanizmalarin Avantajları

Döner mekanizmalar çok sağlam ve kolay kurlumludurlar.

Her
istenen
olmalarından
pozisyon,döner
dolayı,kolayca
mekanizmaların
parçalara
programlanabilir.Böylece
ayrılabilir
yedek
parça
kullanımı da en aza indirgenmiş olunur.

Döner Mekanizmaların kolay kurulumu,piyasada var olan diğer muadil
ürünlere kıyasla fiyatının daha uygun olmasına sebep olmaktadır.

Pivot Rulmanın olabildiğince büyük tutulmuş olmasından kaynaklı yüksek
miktarda radyal ve eksensel kuvvetler aktarılabilmektedir.

Dişli mekanizması,geçici depolamanın sayesinde,sadece döngü moment
aktarımı için kullanılmakatdır.Dişli mekanizması radyal ve eksensel
kuvvetleri üstüne almaz ve bu sebepten dolayı dayanıklık artmaktadır.

Kullanılmakta olunan Cycloid-Dişli Ünitelerinin geniş bir hareketlilik alanı
vardır. Özellikle (yüksek döngü momentleri,sürekli yük değişimlerindeki
doğru pozisyonlamalar) için geliştirilmişlerdir.

Dişli
mekanizmalarının
peryodik
tekrarlama
doğrulugu,azami
± 13 açısaniye zaman alır.

Dişli mekanizmasının optimal aktarımı ve harikulade etki derecesi
sayesinde,çok kısa bir zaman içerisinde hızlanmakta ve seri bir şekilde de
durdurulabilmektedir.

Kullanılmakta olunan dişli mekanizmaları ve motor üniteleri halihazırda
yıllardan beri süregelen bir zamandan beri otomobil endüstrisinde tatbik
edilmektedir.

Kullanımda
olan
dişli
mekanizmalarımız
müşterilerimiz
tarafından
30.000.000’dan fazla çevirim ve azami döngü momenti altında test
edilmişlerdir.

Dişli mekanizmalarımız uzun ömürlüdürler ve bakım gerektirmezler.
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
4

Dişli mekanizma ünitelerimiz deponuzda bulunduklarından ekstra depo
masrafı gerektirmezler.

Mekanizma
ya
da
diğer
adıyla
Servomotor
demonte
edilmeyi
gerektirmez.Takma veya çıkartma noktasından arkaya ve aşaya doğru
hareket ettirilerek kolaya çıkartılabilir.

Kullanılmakta olan Cycloid mekanizmalarda,ağır çalışan mekanizmalara
kıyasla bloke olma durumu yaşanmaz.Ağır çalışan mekanizmalarda dönme
hareketi esnasında
kontrolsüz olarak makina durudurlursa arızalar ve
dolaysıyla mekanizmanın bloke olma durumu yaşanabilir.Bu sıkıntı Cycloid
mekanizmalarda yaşanmaz.

Özel birleştirme boyutlu modeller, kısa vadede çok karlı olurlar.

Bizim kullandığımız Dişli-Motor Üniteleri aynı zamanda robot panosu
içerisinde,dingilerin kumandası için tasarlanmış kumandalar vasıtasıyla da
direk olarak çalıştırılabilirler. Bu Elektrik Panosu içerisinde yerden ve
dolayısıla da masrafdan tasarruf demektir.
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
5
2. Kurulum
DÖNER KALBUR MEKANİZMASI
DÖNER TABLA MEKANİZMASI
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
6
MANUEL DÖNER TABLA
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
7
3. Döner Kalbur Mekanizması / 890 TSV
İlgili döner mekanizmalar için farklı levha boyutları ve kurulumları ile birleştirme
boyutları, istek üzerine sunulabilir.
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
8
Teknik Bilgiler 890 TSV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
57 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
0 KNm
Dingil Kütle Momenti
4.750 kg m2 (J)
Devir
120° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Faaliyet
hepsi 60 sn. x 120°
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
6.300 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
6.300 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
8.860 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
11.500 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı120° Döngü
2,9 sn.
Güç Çıkışı
9 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
9 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
260 KNm
Statik eksensel yük değeri
920 KN
Statik radyal yük değeri
385 KN
Dinamik radyal yük değeri
131 KN
Dinamik eksensel yük değeri
200 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 –
Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
500 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
460 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
10 x M20 + Anahtar
Yuvası
Tekarlama Doğruluğu
Ø 500 mm üzerine
± 0,016
Dingil Yüksekliği
400 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
4,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
9
Döner Kalbur Mekanizması / 880 TSV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
10
Teknik Bilgiler 880 TSV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
57 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
0 KNm
Dingil Kütle Momenti
4.750 kg m2 (J)
Devir
120° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,5 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. x 120°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
6.300 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
6.300 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
8.860 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
11.500 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı 120° Döngü
2,9 sn.
Güç Çıkışı
9 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
9 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,5 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
260 KNm
Statik eksensel yük değeri
920 KN
Statik radyal yük değeri
385 KN
Dinamik radyal yük değeri
131 KN
Dinamik eksensel yük değeri
200 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
500 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
460 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
4 x D18
+ Anahtar Yuvası
Tekrarlama Doğruluğu
Ø 500 mm üzerine
± 0,016
Dingil Yüksekliği
400 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış Güç
4,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
11
4. Döner Kalbur Mekanizması / 791 TSV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
12
Teknik Bilgiler 791 TSV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
20 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
0 KNm
Dingil Kütle Momenti
ca. 2000 kg m2 (J)
Devir
120° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,5 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. x 120° Üç
şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
2.650 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
2.650 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
3.700 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
7.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti
8.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
8.900 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı 120° Döngü
2,9 sn.
Güç Çıkışı
3,2 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
2 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,5 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
16.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
130 KNm
Statik eksensel yük değeri
560 KN
Statik radyal yük değeri
248 KN
Dinamik radyal yük değeri
111 KN
Dinamik eksensel yük değeri
169 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
381 mm (725 mm)
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
335 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
4 x D17,5 + Anahtar
Yuvası
Tekarlama Doğruluğu
Ø 381 mm üzerine
± 0,015
Dingil Yüksekliği
370 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
3,8 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
13
5. Döner Kalbur Mekanizması / 790 TSV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
14
Teknik Bilgiler 790 TSV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
20 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
0 KNm
Dingil Kütle Momenti
ca. 2000 kg m2 (J)
Devir
120° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,5 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. x 120° Üç
şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
2.650 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
2.650 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
3.700 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
7.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti
8.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
8.900 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı 120° Döngü
2,9 sn.
Güç Çıkışı
3,2 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
2 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,5 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
16.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
130 KNm
Statik eksensel yük değeri
560 KN
Statik radyal yük değeri
248 KN
Dinamik radyal yük değeri
111 KN
Dinamik eksensel yük değeri
169 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
381 mm (725 mm)
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
335 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
8 x D17,5
+ Anahtar Yuvası
Tekarlama Doğruluğu
Ø 381 mm üzerine
± 0,015
Dingil Yüksekliği
350 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
3,8 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
15
6. Döner Kalbur Mekanizması / 770 SV
770 SV Döner Mekanizma,Döner Tabla ile Döner Kalbur Mekanizmadan oluşan bir
kombinasyondur.İki farklı varyantlı kullanımı mümkündür :
Varyant 1: Ayakta – Döner Mekanizma
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
16
Varyant 2: Yatık – Döner Mekanizma
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
17
Teknik Bilgiler 770 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
10 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
0 KNm
Dingil Kütle Momenti
1220 kg m2 (J)
Devir
90° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 180 sn. 4x90° Üç şiftli
kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
1.390 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
1.475 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
1.475 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
1.690 Nm
Azami Geciktirme Momenti
2.520 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
2.520 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
7,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
25,4 Min-1
Devir Zamanı 90° Döngü
2,8 sn.
Güç Çıkışı
2,5 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
1,5 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
5.600 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
860 KNm
Statik eksensel yük değeri
190 KN
Statik radyal yük değeri
325 KN
Dinamik radyal yük değeri
123 KN
Dinamik eksensel yük değeri
188 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 - Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
750 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
660 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
16 x M10
Tekarlama Doğruluğu
Dingil Yüksekliği
Ø 750 mm üzerine
± 0,025
360 mm
Kurulum Yüksekliği
450 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
2,5 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
18
7. Döner Kalbur Mekanizması / 590 TSV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
19
Teknik Bilgiler 590 TSV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
10 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
0 KNm
Dingil Kütle Momenti
1220 kg m2 (J)
Devir
90° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 180 sn. 4x90°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
1.390 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
1.475 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
1.475 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
1.690 Nm
Azami Geciktirme Momenti
2.520 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
2.520 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
7,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
25,4 Min-1
Devir Zamanı 90° Döngü
2,8 sn.
Güç Çıkışı
2,5 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
1,5 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
5.600 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
190 KNm
Statik eksensel yük değeri
860 KN
Statik radyal yük değeri
325 KN
Dinamik radyal yük değeri
123 KN
Dinamik eksensel yük değeri
188 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
630 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
Dikdörtgen biçimde
400x130 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
6 x D13,5 + Anahtar Yuvası
Tekarlama Doğruluğu
Ø 750 mm üzerine ± 0,025
Dingil Yüksekliği
240 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
2,5 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
20
8. Döner Kalbur Mekanizması / 375 TSV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
21
Teknik Bilgiler 375 TSV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
80 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
10.150 kg m2 (J)
Devir
120° Döngü
Devir Zamanı
3,5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 120° Üç
şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
9.350 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
9.350 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
15.560 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
11.500 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı 90° Döngü
3,2 sn.
Güç Çıkışı
11,3 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
12,0 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
430 KNm
Statik eksensel yük değeri
1540 KN
Statik radyal yük değeri
690 KN
Dinamik radyal yük değeri
325 KN
Dinamik eksensel yük değeri
495 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
580 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
240 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
6 x M20
Tekarlama Doğruluğu
Ø 580 mm üzerine
± 0,02
Dingil Yüksekliği
330 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
4,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
22
9. Döner Mekanizma / 1650 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
23
Teknik Bilgiler 1650 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
55 KN
Gerekli olan Radyal Yük
6 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
10.610 kg m2 (J)
Devir
90° Döngü
Devir Zamanı
5,5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 180 sn. 1x180°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
9.130 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
9.130 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
22.500 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
15.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti
25.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
25.200 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
11,9 Min-1
Devir Zamanı 90° Döngü
5 sn.
Güç Çıkışı
12,6 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
16,6 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
36.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
410 KNm
Statik eksensel yük değeri
1280 KN
Statik radyal yük değeri
570 KN
Dinamik radyal yük değeri
151 KN
Dinamik eksensel yük değeri
231 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
1650 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
1560 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
18 x M20
Tekarlama Doğruluğu
Ø 1650 mm üzerine
± 0,05
Kurulum Yüksekliği
800 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
8,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
24
10. Döner Mekanizma / 1650 SV-Z
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
25
Teknik Bilgiler 1650 SV-Z
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
55 KN
Gerekli olan Radyal Yük
6 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
15.610 kg m2 (J)
Devir
90° Döngü
Devir Zamanı
5,5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 180 sn. 1x180°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
9.130 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
9.130 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
22.500 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
15.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti
25.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
25.200 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
11,9 Min-1
Devir Zamanı
5 sn.
Güç Çıkışı
12,6 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
16,6 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
36.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
410 KNm
Statik eksensel yük değeri
1280 KN
Statik radyal yük değeri
570 KN
Dinamik radyal yük değeri
151 KN
Dinamik eksensel yük değeri
231 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
1650 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
1560 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
18 x M20
Tekarlama Doğruluğu
Ø 1650 mm üzerine
± 0,05
Kurulum Yüksekliği
800 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nenn- Antriebsleitung
8,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
26
Döner Mekanizma / 1600 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
27
Teknik Bilgiler 1600 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
55 KN
Gerekli olan Radyal Yük
6 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
15.610 kg m2 (J)
Devir
90° Döngü
Devir Zamanı
5,5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 180 sn. 1x180°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
9.130 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
9.130 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
22.500 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
15.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti
25.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
25.200 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
11,9 Min-1
Devir Zamanı 90° Döngü
5 sn.
Güç Çıkışı
12,6 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
16,6 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
36.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
410 KNm
Statik eksensel yük değeri
1280 KN
Statik radyal yük değeri
570 KN
Dinamik radyal yük değeri
151 KN
Dinamik eksensel yük değeri
231 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
1350 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
1100 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
12 x M20
Tekarlama Doğruluğu
Ø 1350 mm üzerine
± 0,04
Kurulum Yüksekliği
800 mm
Motor Gücü
Asenkron- Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
8,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
28
11. Döner Mekanizma / 1350 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
29
Teknik Bilgiler 1350 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
55 KN
Gerekli olan Radyal Yük
4 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
10.500 kg m2 (J)
Devir
180° Döngü
Devir Zamanı
5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 180° Üç
şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
10.100 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
10.100 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
15.560 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
13.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
8,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı
4,8 sn.
Güç Çıkışı
11,3 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
13 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
430 KNm
Statik eksensel yük değeri
1540 KN
Statik radyal yük değeri
690 KN
Dinamik radyal yük değeri
325 KN
Dinamik eksensel yük değeri
495 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
1350 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
1295 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
24 x M12
Tekarlama Doğruluğu
Ø 1350 mm üzerine
± 0,04
Kurulum Yüksekliği
660 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
8,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
30
12. Döner Mekanizma / 1260 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
31
Teknik Bilgiler 1260 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
55 KN
Gerekli olan Radyal Yük
4 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
10.500 kg m2 (J)
Devir
180° Döngü
Devir Zamanı
5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 180° Üç
şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
10.100 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
10.100 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
15.560 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
13.200 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
8,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı
4,8 sn.
Güç Çıkışı
11,3 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
13 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
430 KNm
Statik eksensel yük değeri
1540 KN
Statik radyal yük değeri
690 KN
Dinamik radyal yük değeri
325 KN
Dinamik eksensel yük değeri
495 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
1120 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
830 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
12 x M16
Tekarlama Doğruluğu
Ø 1120 mm üzerine
± 0,035
Kurulum Yüksekliği
820 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
8,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
32
13. Döner Mekanizma / 1120 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
33
Teknik Bilgiler 1120 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
45 KN
Gerekli olan Radyal Yük
4 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
9.050 kg m2 (J)
Devir
180° Döngü
Devir Zamanı
5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 180°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
12.600 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
11.500 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
8,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı
4,8 sn.
Güç Çıkışı
9 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
11 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
430 KNm
Statik eksensel yük değeri
1280 KN
Statik radyal yük değeri
590 KN
Dinamik radyal yük değeri
152 KN
Dinamik eksensel yük değeri
231 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
1120 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
1070 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
24 x M12
Tekarlama Doğruluğu
Ø 1120 mm üzerine
± 0,035
Kurulum Yüksekliği
600 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
4,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
34
14. Döner Mekanizma / 990 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
35
Teknik Bilgiler 990 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
45 KN
Gerekli olan Radyal Yük
4 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
9.050 kg m2 (J)
Devir
180° Döngü
Devir Zamanı
5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 180° Üç
şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
12.600 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
11.500 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
8,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı
4,8 sn.
Güç Çıkışı
10 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
12,5 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
290 KNm
Statik eksensel yük değeri
1010 KN
Statik radyal yük değeri
445 KN
Dinamik radyal yük değeri
138 KN
Dinamik eksensel yük değeri
210 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
990 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
860 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
18 x M12
Tekarlama Doğruluğu
Ø 990 mm üzerine
± 0,03
Kurulum Yüksekliği
685 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
4,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
36
15. Döner Mekanizma / 990 SV-Z
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
37
Teknik Bilgiler 990 SV-Z
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
45 KN
Gerekli olan Radyal Yük
5 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
9.050 kg m2 (J)
Devir
180° Döngü
Devir Zamanı
5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 180°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
12.600 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
11.500 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
8,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı
4,8 sn.
Güç Çıkışı
10 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
12,5 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,6 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
290 KNm
Statik eksensel yük değeri
1010 KN
Statik radyal yük değeri
445 KN
Dinamik radyal yük değeri
138 KN
Dinamik eksensel yük değeri
210 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
990 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
860 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
18 x M12
Tekarlama Doğruluğu
Ø990 mm üzerine
± 0,03
Kurulum Yüksekliği
430 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
4,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
38
16. Döner Mekanizma / 880 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
39
Teknik Bilgiler 880 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
45 KN
Gerekli olan Radyal Yük
5 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
10 KNm
Dingil Kütle Momenti
9.050 kg m2 (J)
Devir
180° Döngü
Devir Zamanı
5,5 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 180°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
8.400 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
12.700 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
11.500 Nm
Azami Geciktirme Momenti
18.350 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
18.350 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
8,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı
4,8 sn.
Güç Çıkışı
9 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
11,5 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,5 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
32.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
260 KNm
Statik eksensel yük değeri
920 KN
Statik radyal yük değeri
385 KN
Dinamik radyal yük değeri
131KN
Dinamik eksensel yük değeri
200 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
645 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
550 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
8 x M16
Tekarlama Doğruluğu
Ø645 mm üzerine
± 0,02
Kurulum Yüksekliği
450 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
4,2 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
40
17. Döner Mekanizma / 780 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
41
Teknik Bilgiler 780 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
5 KN
Gerekli olan Radyal Yük
20 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
0 KNm
Dingil Kütle Momenti
ca. 2.000 kg m2 (J)
Devir
120° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,5 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 60 sn. 120°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
2.650 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
2.650 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
3.700 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
7.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti
8.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
8.900 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı 120° Döngü
2,9 sn.
Güç Çıkışı
3,2 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
2 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,5 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
16.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
130 KNm
Statik eksensel yük değeri
560 KN
Statik radyal yük değeri
248 KN
Dinamik radyal yük değeri
111 KN
Dinamik eksensel yük değeri
169 KN
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
600 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
450 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
8 x M12
Tekarlama Doğruluğu
Ø600 mm üzerine
± 0,02
Kurulum Yüksekliği
645 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
3,8 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
42
18. Döner Mekanizma / 769 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
43
Teknik Bilgiler 769 SV
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
Gerekli olan Radyal Yük
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
Dingil Kütle Momenti
Devir
Devir Zamanı
Fren-Acil Durdurma
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
5 KN
10 KN
0 KNm
1.220 kg m2 (J)
90° Döngü
3 sn.
0,6 sn.
hepsi 180 sn. 4x90°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
Geciktirme Momenti Gerekliliği
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
Azami Hızlandırma Momenti
Azami Geciktirme Momenti
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
Devir Sayısı Gerekliliği
Azami Devir Sayısı
Devir Zamanı 120° Döngü
Güç Çıkışı
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
Pozisyonlama
Döner Tabla azami devir momenti
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
Statik eksensel yük değeri
Statik radyal yük değeri
Dinamik radyal yük değeri
Dinamik eksensel yük değeri
Ürün Ömrü / Kullanım
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
Tekarlama Doğruluğu
Kurulum Yüksekliği
1.390 Nm
1.475 Nm
1.475 Nm
1.690 Nm
2.520 Nm
2.520 Nm
7,0 Min-1
25,4 Min-1
2,8 sn.
2,5 KW
1,5 KW
0,6 sn.
Mutlak Değer
5.600 Nm
190 KNm
860 KN
325 KN
123 KN
188 KN
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
780 mm
660 mm
16 x M10
Ø 780 mm üzerine
± 0,023
450 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Nominal -Çıkış gücü
Siemens
2,5 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
44
19. Döner Mekanizma / 560 SV-Z
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
45
Teknik Bilgiler 560 SV-Z
Teknik Gereklilikler (Örnek)
Gerekli olan Eksensel Yük (varsayımsal)
10 KN
Gerekli olan Radyal Yük
0 KN
Gerekli olan geciktirmeli devir momenti
1 KNm
Dingil Kütle Momenti
1.220 kg m2 (J)
Devir
90° Döngü
Devir Zamanı
3 sn.
Fren-Acil Durdurma
0,6 sn.
Devir Zamanı / Üç şiftli kullanımda
hepsi 180 sn. 4x90°
Üç şiftli kullanım
Döner Kalbur Mekanizması Teknik Bilgiler
Hızlandırma Momenti Gerekliliği
1.390 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği
1.475 Nm
Geciktirme Momenti Gerekliliği. – Ayarlanmış Acil Durdurma
1.475 Nm
Azami Hızlandırma Momenti
7.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti
8.900 Nm
Azami Geciktirme Momenti – Ayarlanmış Acil Durdurma
8.900 Nm
Devir Sayısı Gerekliliği
9,0 Min-1
Azami Devir Sayısı
16 Min-1
Devir Zamanı 90° Döngü
2,4 sn.
Güç Çıkışı
2,8 KW
Fren Gücü - Ayarlanmış Acil Durdurma
2 KW
Fren Zamanı – Ayarlanmış Acil Durdurma
0,7 sn.
Pozisyonlama
Mutlak Değer
Döner Tabla azami devir momenti
16.000 Nm
Statik azami eşdeğer geciktirmeli devir momenti
4.000 Nm
Max. zul. Axiallast
15.000 N
Max. zul. Radiallast
15.000 N
Ürün Ömrü / Kullanım
30.000.000 Havalanma/Kaldırma
Sıyırma Flanş Plakası Çapı
560 mm
Sıyırma Flanş Plakası Alan Daire Çapı
530 mm
Sıyırma Flanş Plakasında Sabitleme
16 x M10
Tekarlama Doğruluğu
Ø 560 mm üzerine
± 0,02
Kurulum Yüksekliği
350 mm
Motor Gücü
Asenkron-Servomotor
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
3,8 KW
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
46
20. Diğer Döner Tablalar- ve Döner Kalbur
Mekanizmaları
Bundan sonraki Döner Tabla – ve Döner Kalbur Mekanizmalarının teknik bilgileri
kataloğumuzda henüz yer almamaktadır.Birdahaki kataloğumuzun sayısında bu
bilgilere de yer verilecektir.Ancak istek üzerine gerekli bilgiler size ulaştırılabilir.
İlgili döner mekanizmalar için farklı levha boyutları ve kurulumları ile birleştirme
boyutları,istek üzerine sunulabilir.
Kontak Kişi:
Bay Hans Bayer
Tel. 09672 506-113
E-Mail: [email protected]
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
47
21. Döner Mekanizma / 990 SV-H
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
48
22. Döner Mekanizma / 650 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
49
23. Döner Kalbur Mekanizması / 589 TSV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
50
24. Döner Mekanizma / 560 SV-H
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
51
25. Döner Mekanizma / 450 SV
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
52
26. Motor Bilgileri
Motor Gücü 2,5 KW
Üretici
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
2,5 KW
Motor Tipi
Asenkron- Servomotor
Mutlak Değer
Hiperface Fa.Stegmann
Motor Devir Hızı
3850 Min-1
Nominal Akım
5,4 A
Motor Voltaj
560 V
Motor Koruma
Isı Sensörü
İsolasyon Sınıfı
F
Motor Gücü 3,8 KW
Üretici
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
3,8 KW
Motor Tipi
Asenkron- Servomotor
Mutlak Değer
Stegmann / Heidenhain
Motor Devir Hızı
3000 Min-1
Nominal Akım
9,5 A
Motor Voltaj
560 V
Motor Koruma
Isı Sensörü
İsolasyon Sınıfı
F
Motor Gücü 4,2 KW
Üretici
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
4,2 KW
Motor Tipi
Asenkron- Servomotor
Mutlak Değer
Hiperface Fa.Stegmann
Motor Devir Hızı
3850 Min-1
Nominal Akım
16 A
Motor Voltaj
560 V
Motor Koruma
Isı Sensörü
İsolasyon Sınıfı
F
Motor Gücü 8,2 KW
Üretici
Siemens
Nominal -Çıkış gücü
8,2 KW
Motor Tipi
Asenkron- Servomotor
Mutlak Değer
Hiperface Fa.Stegmann
Motor Devir Hızı
3000 Min-1
Nominal Akım
19,4 A
Motor Voltaj
560 V
Motor Koruma
Isı Sensörü
İsolasyon Sınıfı
F
www.fee.de F.EE GmbH Automation · In der Seugn 20 · D-92431 Neunburg v. W. · Tel.: 09672 506-0 · Fax: 09672 506-134
Download

Rotary aktüatörler (Almanca)