I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı Programı
Perşembe (29 Mayıs 2014)
9.30-10.00
Açılış ve Protokol Konuşmaları
10.00-11.00
Prof.Dr. Viktorya AVİYENTE
Organik Tepkimelerde Stereoseçiciliğin Modellenmesi
11.00-11.20
Çay-Kahve Arası
11.20-11.40
Prof.Dr. Safiye SAĞ ERDEM
Monoamin Oksidaz Enzimlerinin Hidrür Mekanizmasının Dispersiyon Etkili
DFT Yöntemleri İle Enzim Aktif Bölgesinde Modellenmesi
11.40-12.00
Doç.Dr. Uğur BOZKAYA
Yoğunluk Fit Edilmiş ve Cholesky Ayrıştırması Uygulanmış Optimize Orbitalli
İkinci Dereceden Möller-Plesset Perturbasyon Teorisi
12.10-12.30
Yrd.Doç.Dr. Ahmet YILDIRIM
Adenilate Kinaz Proteininin Kapalı Konformasyondan Açık Konformasyona
Geçişinin Moleküler Dinamik Yöntemi ile İncelenmesi
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.00
Prof.Dr. Vildan ADAR
Substitue-1,3,5-Heksatrienlerin Elektrosiklik Halka Kapanması ile
Yöre-seçici Anilin Sentez Mekanizmasının Teorik Yöntemler ile İncelenmesi
15.00-15.20
Dr. Çağlar ÇELİK BAYAR
Azotça Zengin ve Çevre Dostu (Yeşil) Bir Enerjetik Malzeme Olan Bistetrazol'ün
Patlama Mekanizmalarının DFT Yöntemiyle İncelenmesi
15.20-15.40
Yrd.Doç.Dr. Selami ERCAN
HIV-1 İntegrazın Katalitik Öz Bölgesinin Farklı Konformasyonlarına,
Bazı Diketo Asit Türevlerinin Yerleştirilmesi ve Moleküler Dinamik Hesaplamaları
15.40-16.00
Çay-Kahve Arası
16.30-18.00
Poster Sunumlar
19.30
Gala Yemeği (Elite World Otel)
Cuma (30 Mayıs 2014)
9.30-10.30
Doç.Dr. Yavuz DEDE
Koromorforların Uyarılmış Hallerinden Modern Elektronik Yapı Teorisi ile
Üretilen Kimyasal Kavramlar
10.30-10.50
Özlem SARI
Pirolotriazepin Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyon Mekanizmasının
DFT Yöntemi ile Modellenmesi
10.50-11.10
Çay-Kahve Arası
11.10-11.30
Cem Burak YILDIZ
Monosilasiklopropilidenoid Yapılarının Halka Açılma Mekanizmaları
Üzerine Sübstitüent Etkisi: Teorik Çalışma
11.30-11.50
Mehmet Nurullah SEÇUK
First-Principles Study on Structural, Electronic,
Optic and Elastic Properties of RbH
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30
Erciş Balık Bendi ve Muradiye Şelalesi Gezisi
19.30
Akşam Yemeği (YYÜ Sosyal Tesisleri)
Cumartesi (31 Mayıs 2014)
8.30-10.30
Van Kahvaltısı
10.30
Akdamar Adası Gezisi
Download

I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı Programı