IŞİD çetesine karşı direnen KOBANE
ile dayanışmayı yükseltelim!
11 Ekim 2014, Cumartesi günü saat 10 ‘da Düsseldorf’da (Friedrich-Ebert- Strasse)
DGB önünde başlayacak mitinge katılalım!
20 günden fazla bir süredir şeriatçı İŞİD çetesi tarafından
üç taraftan kuşatılan Rojova’nın Kobane’de YPG ve Kürt
halkı kahramanca mücadele ediyor. Kobane’nin bazı semtlerindeki halk mahsur durumda. Kürt halkı dünyanın gözleri önünde bir katliamla yüz yüze.
IŞİD’in Kobane’ye yönelik saldırıları ve katliam girişiminde saatlerin dahi önemli olduğu zamanlar yaşanırken,
Türkiye Hükümeti’nin ve ‘koalisyon güçleri’nin takındığı
tutum utanç vericidir.
IŞİD’in tankların da aralarında bulunduğu ağır silahlarla
saldırdığı Kobane’den Türkiye’deki hastanelere onlarca yaralı getirilirken, yaşamını yitirmiş çok sayıda kişi de getirildi.
Bu yaşananlardan IŞİD’in ortaya çıktığı koşulları hazırlayan,
onu besleyip büyüten ve katliamlarına yol veren tüm güçler
sorumludur.
ABD’nin başını çektiği ‘koalisyon güçleri’, günlerdir görüldüğü gibi IŞİD’i durdurmayı amaçlamayan ve kendisini
kurtarıcı olarak göstermeye yönelik iki yüzlü bir politika izliyor. Türkiye Hükümeti ise, YPG’nin Kobane’yi savunmak
için intihar saldırılarına dahi başvurmak durumunda kaldığı
günlerde, IŞİD’e müdahalesini ‘Esad ile mücadele’ amacına
ve Şam’ın düşürülmesi hayaline bağlıyor. Türk hükümetinin
binlerce insanın canı üzerinden pazarlık yapması, bunların
bugüne kadar IŞID çetelerini neden besleyip büyüttüklerini
açıkça göstermektedir.
Bunun için IŞİD Kobane’ye saldırıyor, Türkiye hükümeti
de dört bir yanda alanlara çıkarak ‘Kobane’ye saldırmayın’
diyenlere saldırıyor. Türkiye’de Kobane halkıyla dayanışma
içerisinde olan halkların mücadelesi, kendisine IŞİD taraftarı
diyen çeteler tarafından provoke edilmeye çalışılıyor. Halka
saldıran polis, katillerin Türkiye sınırları içerisinde de katliam yapması için bu çetelere göz yumuyor.
Bugün katliama sessiz kalan, katiller çetesini göstermelik
durdurmaya çalışan tüm güçlerin asıl amacı, Kürt halkının,
Kobane’nin,PYD güçlerinin direnişini kırmayı, bu direnişin
kazanımlarını yok etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü Kobane
halkların din-dil farkı gözetmeden özgürce yaşamaya çalış-
DIDF
tığı bir alandır. Mezhep çatışmaları üzerinden bölgeyi kan
gölüne çevirmeye çalışan emperyalistleri asıl korkutan
budur.
Gün Kobane’ye, Rojava’ya sahip çıkma günüdür!
Bugün halkların eşit ve özgürce yaşamından yana olan,
değişik inançlardan ve mezheplerden insanların kardeşçe
birlikte yaşamından yana olan herkesin bu direnişe katkı
sunması, bölge halklarının geleceği için hayati derecede
önemlidir. Emperyalistler ve bölgedeki işbirlikçileri devşirme İŞİD çeteleri aracılığıyla bölgeyi senelerce sürecek karanlık içine çekmeye çalışıyor. Kobane’nin kazanması tüm
halkların kazanımı olacaktır. Kürt ve Türk halklarının eşit ve
kardeşçe yaşamı için, Kürt sorunun demokratik halkçı çözümü için, başlayan çözüm sürecinin başarıya ulaşması için
Kobane’nin kazanmasıyla hızlanacaktır.
İçinde yaşadığımız Avrupa devletleri, yaşanan bu sürecin
birinci derecede sorumluları arasındadır. Bunların ‘İŞİD
terör örgütüdür’ türünden açıklamaları kimseyi kandırmamalıdır. İŞİD’in elindeki silahlar, Katar, Suudi Arabistan gibi
ülkeler aracılığıyla bunların silahlarıdır. Bu ikiyüzlü politikaları Avrupa halkları içerisinde teşhir etmek, Avrupa halklarının dayanışmasını güçlendirmek Kobane’de direnenler
için önemlidir.
İşçi ve emekçileri, demokrasiden yana güçleri ve vicdan
sahibi her insanı IŞİD’in katliamlarını durdurmak ve Kobane
ile dayanışmak için mücadeleye çağırıyoruz.
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu
Hansemann Str. 17-21 50823 Köln
Tel: 0221-925 54 93 FAX: 0221-925 54 95 www.didf.de, [email protected]
Download

IŞİD çetesine karşı direnen KOBANE ile dayanışmayı