Uyarılar
Devreye sokma
Bağlantı
Sonda ve onun kablosu ASLA güç, kontrol
veya besleme tahriki boyunca kurulmamalıdır.
3
4
5
S1
6
7
8
9
2
16 A
10
3
4
5
13 14 15
6
15 16 17 18 19
COOL
Teknik Dokümanlarımızda açıklananlara nazaran küçük farklılıklar gösteren
malzemeler sunma hakkımız saklıdır. Web sitemizden güncel bilgilere erişebilirsiniz
www.ako.com
Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.
AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.
1
GSM ALARM
AKO-52042
3
4
5
6
AKO-D1462x
16 A
Mod: ISI
(P0=1)
7
4
2
AKO-D14610:
230 V~ ±10%
50 / 60 Hz
AKO-D14612:
120 V~ +8% -12%
50 / 60 Hz
1
DI2
DI1
2
94
60
d0
6
0
-
SİHİRBAZ
9
10
13 14 15
6A
16 17 18
Tr +
Tr Gnd
7
I azami: N
16 A L
15 16 17 18 19
16 A
Aktif FAN röle
Programlama modu
Modbus*
Aktif DEF röle
Aktif bekleme modu
Klavye
6
ı
Kurulum Talimatlar
5
Ekran
4
Aktif COOL röle 1
Aktif ECO modu
16 A
ALARM
RES
3
Çalıştırma
2
AKO-D14610:
230 V~ ±10%
50 / 60 Hz
AKO-D14612:
120 V~ +8% -12%
50 / 60 Hz
8
Mod: ISI
(P0=1)
1
S1
7
AKO-D1461x
RES
Aktif lamba /
Aktif 2 RES rölesi 2
Aktif AUX röle
Aktif Hızlı Dondurma
modu
GSM ALARM
AKO-52042
I azami: N
16 A L
AKO-D1463x
3
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
AUX
P6 parametresine
göre çalıştırma
FAN
AUX.
AUX
S1: Sonda 1, oda veya kabin sıcaklığı.
S2: Sonda 2, defrost.
S3: Sonda 3, 2° defrost ya da ürün sıcaklığı.
DI1/DI2: Dijital giriş 1 / Dijital giriş 2.
16 A
8A
16 A
6A
16 17 18
Tr +
Tr Gnd
AUX.
Modbus*
5
COOL
I azami: N
16 A L
4
DEF
16 A
Tr +
Tr Gnd
I azami: N
16 A L
2
10 11 12 13
8A
16 17 18
FAN
1
9
16 A
COOL
5 saniye boyunca basılması, bekleme modunu etkinleştirir ve 2 saniye boyunca basılması, ekipmanı normal moda geri
döndürür. Bekleme modunda, bilgisayar hiçbir şey yapmaz ve sadece m güç göstergesi ekranda gösterilir.
Programlama menüsünde, ekranda gösterilen düzeye erişir.
1 saniye süreyle basılması, oda lambasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır (eğer P6=3). Bu işlev, ekipman beklemede
modunda iken aktif olarak kalır (Modele göre kullanılabilir/mevcut işlev).
Programlama menüsünde, parametreden değişiklikleri kaydetmeden, önceki düzeye geri gider veya programlamadan çıkar.
8
AKO-D1462x
AKO-D146xx-C
7
AKO-D1461x
AKO-D1464x
DEF
5 saniye boyunca basarak, Hızlı Dondurma modunu başlatır ya da durdurur (hızlı soğutma). (Modele göre kullanılabilir/mevcut işlev).
Programlama menüsünde, farklı seviyelerde ilerlemenize ya da bir parametre ayarında, onun değerini değiştirmenize izin verir.
S2
S1
AKO-D14641:
120 V~ +8% -12%
50 / 60 Hz
AKO-D14642:
230 V~ ±10%
50 / 60 Hz
AKO-D14642-C:
90-240 V~
50 / 60 Hz
6
SET
AKO-D1460x
AKO-D1463x
S2
S1
5
SET
AKO-D14631:
120 V~ +8% -12%
50 / 60 Hz
AKO-D14632:
230 V~ ±10%
50 / 60 Hz
AKO-D14632-C:
90-240 V~
50 / 60 Hz
4
SET
5 saniye boyunca basılması, buz çözme fonksiyonunu başlatır/durdurur. (Termometrelerde kullanılabilir değil)
Programlama menüsünde, farklı seviyelerde ilerlemenize ya da bir parametre ayarında, onun değerini değiştirmenize izin verir.
3
SET
5 saniye boyunca basılması, SP ayar noktasının değiştirilmesine izin verir (Ayar noktası). (Termometrelerde kullanılabilir değil)
10 saniye boyunca basarak programlama menüsüne erişirsiniz.
Programlama menüsünde, ekranda gösterilen düzeye veya bir parametre ayarına gidiniz, yeni değeri kabul ediniz.
S3 / DI2
DI1
2
: AKO-D1461x / D1462x'de, eğer P0=0
: AKO-D1461x / D1462x'de, eğer P0=1
AKO-D1464x
1
S3 / DI2
DI1
1
2
SET
InI=1: Soğutma
InI=2: Dondurulmuş
InI=3: Meyve ve sebzeler
InI=4: Taze balık
InI=5: Meşrubatlar
InI=6: Şaraplıklar
InI=7: Klima
6
125,5
S1
5
41,5
4
I azami: N
16 A L
171
TR 1461H037 Ed.01
AKO-D14621:
120 V~ +8% -12%
50 / 60 Hz
AKO-D14622:
230 V~ ±10%
50 / 60 Hz
AKO-D14622-C:
90-240 V~
50 / 60 Hz
P0
0
0
1
Güç kaynağını aldıktan sonra bilgisayar WIZARD (SİHİRBAZ)
modunda çalışmaya başlayacaktır (InI / 1 yanıp sönme), en uygun
uygulamayı seçmek için N ya da Q üzerine basınız ve SET
üzerine basınız.
1: Soğutma
2: Dondurulmuş 3: Meyve ve sebzeler
4: Taze balık
5: Meşrubatlar
6: Şaraplıklar
7: Clima
Sihirbaz; seçilen uygulama türüne cihaz parametrelerini
yapılandırır (çizelgeye bakınız).
3
35
COOL
d1
20
0
-
AKO-D1463x / AKO-D1464x
Modbus*
Mod: SOĞUK
(P0=0)
SP
0
21
37
16 17 18
Tr +
Tr Gnd
2
InI=1: Soğutma
InI=2: Klima
InI=3: Isı / İnkübatörler
6A
AKO-D1461x
2
SİHİRBAZ
ALARM
I azami: N
16 A L
ø max. 3,7
3
Mod: SOĞUK
(P0=0)
2
1
S1
AKO-D14601:
120 V~ +8% -12%
50 / 60 Hz
AKO-D14602:
230 V~ ±10%
50 / 60 Hz
S1
1
DI2
DI1
AKO-D14621:
120 V~ +8% -12%
50 / 60 Hz
AKO-D14622:
230 V~ ±10%
50 / 60 Hz
AKO-D14622-C:
90-240 V~
50 / 60 Hz
AKO-D1460x
Kurulum
2
AKO-D1461x / AKO-D1462x
Al Güç kaynağını aldıktan sonra bilgisayar WIZARD (SİHİRBAZ)
modunda çalışmaya başlayacaktır (InI / 1 yanıp sönme), en uygun
uygulamayı seçmek için N ya da Q üzerine basınız ve SET
üzerine basınız.
1: Soğutma
2: Klima
3: Isı / İnkübatörler
Sihirbaz; seçilen uygulama türüne cihaz parametrelerini
yapılandırır (çizelgeye bakınız).
AKO-D1462x
1
351461037 REV.00 2014
-Üreticinin talimatlarına uymaksızın ekipmanın kullanılması cihazın güvenlik şartlarını değiştirebilir. Cihazın doğru çalışması için sadece
AKO tarafından sağlanan sondalar kullanılmalıdır.
-Ekipman; titreşim, su ve aşındırıcı gazlardan korunmalı bir yerde, ortam sıcaklığının teknik verilerde gösterilen değerleri geçmediği yerde
kurulmalıdır.
-Doğru okuma değeri için, sondanın kontrol etmek istediğiniz sıcaklık dışında ısı etkileri olmayan bir yerde kurulması gereklidir.
-Cihazın yakınında bulunan güç kaynağı devresi; en az 2 A, 230 V’luk bir kesici anahtar ile donatılmış olmalıdır. Kablolar; arka kısımdan
girecek ve H05VV-F ya da H05V-K türde olacaktır.
-Kullanılacak kesit, yerel yasalara bağlı olacaktır, ancak asla 1 mm2’den daha az olmayacaktır.
-Röle kontakları bağlantı kablolarının 2.5 mm2’lık bir kesiti olmalıdır.
-40 °C ile +20 °C sıcaklıkları arasında, eğer NTC sondası en az 0,5 mm²’lik kablo ile 1.000 m’ye uzatılırsa, maksimum sapma 0,25 °C olur
(Sondaların uzatma kablosu ref. AKO-15586)
DİKKAT: Ekipman; AKO-14917 (Harici haberleşme modülü) ve AKO-14918 (Programlama tuşu) ile uyumlu değildir
Modbus*
* Modele göre
SP
2
-18
10
0
3
12
21
d0
4
4
4
4
24
24
96
d1
20
20
20
20
20
20
0
F0
8
0
30
8
8
30
99
F3
1
0
1
1
1
1
1
UYARI: Uygulama tipine göre varsayılan parametreler,
en yaygın uygulamalar için tanımlanmıştır, bu
parametrelerin kendi kurulumu için ayarlanmış olup
olmadığını kontrol ediniz.
Teknik Özellikler
Programlama menüsü (parametreler)
Herhangi bir tuşu basmadan geçen 20 saniyenin sonrasında, ekipman; önceki seviyeye geri dönecektir. 3. seviyede ise, değişiklikler kaydedilmeyecektir.
Bir ayar noktasına ve programlamaya erişim
5 saniye
10 saniye
20"
20"
Ayar noktasına
erişmek için SET’i
serbest bırakınız
Bir programlamaya
erişim için SET’i
serbest bırakınız
SET
SET
SET
Parametreleri
değiştir
SET
Sıcaklık
göstergesi
OK
20"
Menü
değiştir
10"
Sıcaklık
göstergesi
Güç beslemesi
Değeri
değiştir
5"
PROGRAMLAMADA
t
SET
Ayar noktasını değiştirme (Ayar noktası)
1. Seviye
Menüler
OK
Değeri
değiştir
SET
SET
2. Seviye
Parametreler
OK
Geçerli
değer
Sıcaklık
göstergesi
Değişiklikleri kaydetmeden
bir seviye geriye
Yeni
değer
Sıcaklık
göstergesi
SET
OK
3. Seviye
Değerler
Parametre ve iletilerin çizelgesi
Def. sütunu; fabrikada yapılandırılan varsayılan parametreleri gösterir. * ile işaretli olanlar sihirbaz içinde seçilen uygulamaya bağlı olarak değişken parametrelerdir (devreye almaya bakınız) Aksi belirtilmedikçe, sıcaklık değerleri °C olarak ifade edilmiştir. (°F cinsinden eşdeğer sıcaklık)
NTC ile
PTC ile
(ºC / ºF)
(ºC / ºF)
(ºC / ºF)
Ayar Noktası üst kilidi
NTC ile
PTC ile
(ºC / ºF)
(ºC / ºF)
Kompresörü korumak için geciktirme tipi (SOĞUTMA röle)
C4 0=OFF/ON (son bağlantı kesilmesinden)
1=OFF-ON/ON-OFF (son durdurmadan/başlatmadan)
Korumanın gecikme süresi
C5 (C4 parametresinde seçilen opsiyon değeri)
Min.
Max.
99.0
*
-50.0
150
-20.0 0.0 20.0
0.1
2.0 20.0
99.0 99.0
C3
150
-50.0 -50.0 C2
0
(dak.)
Sondada arızalı SOĞUTMA rölesi durumu 0=OFF; 1=ON;
2=Sonda hatasından önceki son 24 saate göre ortalama;
0
0
Def.
0
0
2
1
120
! ! ! !
! !
2
0
2
3
! !
C8
C9
C10
C11
Arızalı sonda 1 durumunda ON (AÇIK) iken röle süresi
(Eğer C7=0 ve C8¹0 ise, Röle her zaman OFF bağlantısı kesik
durumda olacaktır)
Arızalı sonda 1 durumunda OFF (KAPALI) iken röle süresi
(Eğer C8=0 y C7¹0 ise, Röle her zaman ON bağlı durumda olacaktır)
Hızlı soğutma modunda maksimum süre (0=kapalı)
Hızlı soğutma modunda ayar noktasının (SP) değiştirilmesi, bir kez Bu
noktada (SP+C10), normal moda geri döner (SP+C10³C3) (0=KAPALI)
ECO modunu etkinleştirmek için dijital girişte çalışmama süresi
(Sadece eğer P10 ya da P11 =1) (0=KAPALI)
(dak.)
0
10
120
! !
(dak.)
0
5
120
! !
ECO modunda (SP+C12£C2) ayar noktasının (SP) değiştirilmesi
C12 (0= kapalı/bağlantısı kesik)
EP Seviye 1’den çıkış
(sa.)
0
(ºC / ºF)
0
-50.0 C3-SP ! !
A8
! !
A9
(sa.)
0
2
(ºC / ºF)
0
2
24
C2-SP ! !
! ! ! ! !
BUZ ÇÖZME (Eğer P0=0)
dEF d0
d1
d2
d3
d4
Tanımlama
Defrost/buz çözme sıklığı (2 başlatma arasındaki süre)
Defrost maksimum süresi (0= defrost kapalı)
Defrost esnasında mesajın türü: 0=Gerçek sıcaklığı gösterir
1=Defrost başındaki sıcaklığı gösterir
2=deF mesajını gösterir
Maksimum Mesaj Uzunluğu (Defrostun sonuna eklenen süre)
Defrost nihai sıcaklığı (sonda 2 için) (Eğer P4 ≠1)
Ekipmanı takarken defrost: 0=NO (HAYIR) d0'a göre ilk defrost
d5
1=Sİ (EVET), d6'ya göre ilk defrost
d6 Ekipmanı takarken defrost başlatma geciktirmesi
d7 Defrost tipi: 0=Rezistanslar 1=Çevrimin tersine çevrilmesi
Defrost dönemleri arasındaki zamanın hesaplanması:
d8 0=Toplam gerçek zaman; 1 =Takılı kompresör zamanı toplamı
Defrostun sonunda damlama süresi
d9 (Kompresör ve vantilatörlerin durması) (Eğer P4¹1)
EP Seviye 1’den çıkış
Değerler
(sa.)
(dak.)
Min.
0
0
Def.
0
2
*
*
Max.
96 ! ! ! !
255 ! ! ! !
2
! ! ! !
(dak.)
0
5
255
! ! ! !
(ºC / ºF)
-50.0
8.0
99.0
! !
0
0
1
! !
0
0
0
0
255
1
! !
! !
0
0
1
! !
0
1
255
! !
(dak.)
(dak.)
! ! ! !
NTC ile
PTC ile
Sonda 1 asgari alarmı (SP'den küçük olmalıdır)
Devreye almada sıcaklık alarmları gecikmesi.
Bir defrost işleminin bitmesinden sonra sıcaklık alarmlarının gecikmesi
A1 veya A2 değerine ulaşıldıktan sonra sıcaklık alarmlarının gecikmesi.
Dijital giriş sinyalini alıyorken harici alarm / şiddetli harici alarm etkinleştirme
A6 gecikmesi (P10 veya P11=2 veya 3)
A7
48
Değerler
A2
A3
A4
A5
! !
24
Def.
*
2.0
1
Max.
99.0 ! !
20.0 ! !
1
! !
*
1
! !
3
99
! !
0
1
A10
A12
EP
Dijital giriş sinyalini alıyorken harici alarm / harici şiddetli alarm devre dışı
bırakma gecikmesi (P10 veya P11=2 veya 3)
Eğer defrost azami zaman ile sonlandırılırsa, uyarı gösterilir 0=Hayır; 1=Evet
Alarm rölesi polaritesi 0= Röle ON (AÇIK) alarmda (OFF (KAPALI) alarmsız);
1= Röle OFF (KAPALI) alarmda (ON (AÇIK) alarmsız)
Sıcaklık alarmları diferansiyeli (A1 ve A2)
Açık kapının alarm gecikmesi (Eğer P10 veya P11 = 1)
Seviye 1’den çıkış
(ºC / ºF)
(ºC / ºF)
(dak.)
(dak.)
(dak.)
CnF
Girişlerinin tipinin seçilmesi
1=1 Sonda (S1+DI1+DI2)
2=2 Sonda (S1+S2+DI1+DI2)
P4
3=3 Sonda (S1+S2+S3+DI1) 4=2 Sonda (S1+S3+DI1)
P5 Adres (sadece AKO-D146xx-C)
AUX 1 rölesi geciktirmesi=2° defrost*
P6 2=Alarm 3=Lamba 4=Gaz toplama* 5=Ana Defrost*
Sıcaklık gösterim modu
P7 0= °C cinsiden tamsayı
2=°F cinsiden tamsayı
1=°C cinsinden ondalık sayı
3=°F cinsinden ondalık sayı
Görüntüleme sondası (P4 parametresine göre)
0=sırayla tüm sondaların görüntülenmesi, 1=Sonda 1;
2=Sonda 3 1=Sonda 1 2=Sonda 2
3=Sonda 3
P9 Sonda tipi seçimi 0=NTC; 1=PTC
P8
Max.
0
3
0
0
9
0
0
3
0
0
9
! !
Dijital 1 giriş kutupları 0=Teması açmayı etkinleştirir;
P12
1=Teması kapamayı etkinleştirir
0
0
1
! ! !
Dijital 2 giriş kutupları 0=Teması açmayı etkinleştirir;
P13
1=Teması kapamayı etkinleştirir
0
0
1
! ! !
(seg.)
0
0
120
!
(dak.)
(dak.)
0
0
0
0
15
999
!
!
! ! ! ! !
Değerler
Min.
0
Def.
-
Dijital 2 (DI2) girişi yapılandırması 0=Devre dışı
1=Kapı teması 2=Harici alarm 3=Harici şiddetli alarm
5=Basmalı düğmeyle ECO modu etkinleştirme
6=Akt. Hızlı dondurma 7=Kullanılmayan
8=uzaktan defrost
9=Anahtar ile ECO modunu etkinleştirme
! !
! !
Min.
0
Def. Max.
0
1
! ! !
99.0 99.0 ! ! !
A2
150
!
-50.0 -50.0 A1 ! ! !
0
0
120 ! ! !
0
0
99 ! ! !
0
30
99 ! ! !
(dak.)
0
0
120
! ! !
(dak.)
0
0
120
! ! !
0
0
1
! !
0
0
1
!
(ºC / ºF)
(dak.)
0.1
0
1.0
2
20
120
Değerler
Min.
0
0
Def.
Max.
1
! !
255 ! ! ! !
0
0
2
! ! ! ! !
1
1
4
! !
1
1
255
1
1
5
!
0
1
3
! ! ! ! !
0
1
3
! !
0
0
1
(dak.)
Def.
0
Dijital 1 (DI1) girişi yapılandırması 0=Devre dışı
1=Kapı teması 2=Harici alarm 3=Harici şiddetli alarm
5=Basmalı düğmeyle ECO modu etkinleştirme
P10 4=Bağımlı defrost
6=Akt. Hızlı dondurma 7=Alçak basınç anahtarı* 8=uzaktan defrost
9=Anahtar ile ECO modunu etkinleştirme
*
0
!
! !
!
P11 4=Bağımlı defrost
!
! ! !
! ! !
! ! !
GENEL DURUM
Tanımlama
CnF P0 Çalıştırma tipi 0=Doğrudan, Soğuk;1=Ters, Isı
P1 Güç kaynağı alacak tüm işlevlerin gecikmesi
Erişm kodunun işlevi (parola)
P2 0=Pasif; 1= Parametrelere erişim kilidi; 2=Tuş takımı kilidi
Değerler Min.
Tanımlama
ALARMLARIN Kontrolü
Tanımlama
AL A0 Sıcaklık alarmlarının yapılandırması 0=SP'ye göre; 1=Mutlak
A1 Sonda 1 azami alarmı (SP'den büyük olmalıdır)
2=Sonda hatasından önceki son 24 saate göre ortalama;
3=ON-OFF programlamaya göre C7 ve C8
GENEL DURUM
Değerler Min.
Tanımlama
(ºC / ºF) -50.0
! ! ! !
FAn F0 Sonda 2 için vantilatörlerin durdurulması sıcaklığı (Eğer P4¹1)
(ºC / ºF)
0.1
F1 Sonda 2 diferansiyeli (Eğer P4¹1)
! !
0
F2 Kompresörleri durdurmak için vantilatörleri durdurmak 0=Hayır 1=Evet
! ! ! ! !
Buz çözme esnasında vantilatörlerin durumu
! ! ! !
0
F3 0=kullanılmayan 1=çalışır halde
! ! ! !
Buz çözmeden sonra başlatma gecikmesi (Eğer F3=0)
! !
(dak.)
0
F4 Sadece d9’dan daha büyük ise işleme geçecektir.
! ! ! !
Kapıyı açarken vantilatörleri durdurmak 0=Hayır; 1=Evet
0
F5 Kapı teması olarak yapılandırılan bir dijital giriş gerektirir (P10 ya da P11=1).
! ! ! !
EP Seviye 1’den çıkış
C6 Sondada arızalı SOĞUTMA rölesi durumu 0=OFF; 1=ON;
C7
AKO-D1460x
AKO-D1461x
AKO-D1462x
AKO-D1463x
AKO-D1464x
VANTİLATÖRLERİN Kontrolü (Evaporatör)
Değerler
C0 Sonda kalibrasyonu (Ofset)
C1 Sonda diferansiyeli (gecikme)
C2 (bu değerin üstünde ayarlanamaz)
C3 Ayar Noktası alt kilidi (bu değerin altında ayarlanamaz)
Seviye 2
KONTROL
AKO-D1460x
AKO-D1461x
AKO-D1462x
AKO-D1463x
AKO-D1464x
Seviye 1
rE
Tanımlama
Sıcaklığın ayarlanması (Ayar Noktası)
SP (sonda türüne göre aralık)
Seviye 2
Seviye 2
Seviye 1
Seviye 1
AKO-D1460x
AKO-D1461x
AKO-D1462x
AKO-D1463x
AKO-D1464x
! ! !
P14
P15
P22
EP
Gaz toplamadan itibaren başlatma için azami süre
(1 ile 9 saniye arasındaki değerler kabul edilmez)
Gaz toplama azami süresi
Oda zamanlayıcı lambası
Seviye 1’den çıkış
ERİŞİM KONTROLÜ VE BİLGİLER
Tanımlama
tid L5 Erişim Kodu (Parola)
PU Program sürümü (Bilgi)
Pr Program revizyonu (Bilgi)
EP Seviye 1’den çıkış
EP Programlamadan çıkış
Max.
99 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
* Sadece AKO-D1464x / D-1464x-C'de kullanılabilir
P10/P11: Modele göre kullanılabilir/mevcut seçenekler
!
!
!
!
!
Aksesuarlar
AKO-D14918 programlama tuşu; bir denetleyici üzerinde yapılandırılan
parametreleri hızlıca ve kolayca başkaları üzerine aynı işlevsellikle
kopyalamanıza olanak verir.
MESAJLAR
L5
dEF
E1/E2/E3
InI
AH
AL
AE
AES
Adt
PAb
Pd
LP
Erişim kodu isteği (Parola)
Bir defrostun (buz çözmenin) devam etmekte olduğunu gösterir. (Sadece eğer parametre d2=2)
Arızalı sonda 1 / 2 / 3 (açık devre, çapraz, ya da sıcaklık sonda sınırlarının dışında)
Yapılandırma sihirbazı (Bkz. “Devreye Alma” bölümü)
Yanıp sönen lamba: Sonda 1 maksimum sıcaklık alarmı (A1)
Yanıp sönen lamba: Sonda 1 asgari sıcaklık alarmı (A2)
Etkinleştirilmiş harici alarm (sadece eğer parametre P10 ya da P11=2)
Kati etkinleştirilmiş harici alarm (sadece eğer parametre P10 ya da P11=3)
Zamanla biten buz çözme alarmı (sadece eğer parametre A8=1)
Açık kapı alarmı (sadece eğer P10 ya da P11=1 ve A12'de zamana göre)
Yanıp sönen lamba: Gaz toplama hatalı çalışması (Durma)
Yanıp sönen lamba: Gaz toplama hatalı çalışması (Başlama)
D: Ekrandaki mesajı görüntüler
! ! !
AKO-D14602 / AKO-D14610. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V~ ±10 % 50/60 Hz 3.5 VA
AKO-D14622 / AKO-D14632 / AKO-D14642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V~ ±10 % 50/60 Hz 3.75 VA
AKO-D14601 / AKO-D14612 / AKO-D14621 /
AKO-D14631 / AKO-D14641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V~ +8 % - 12 % 50/60 Hz 4 VA
AKO-D14622-C / AKO-D14632-C / AKO-D14642-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-240 V~ 50/60 Hz 7 VA
MBTS devrelerindeki azami voltaj/gerilim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 V
Girişler
AKO-D1460x / AKO-D1461x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 giriş NTC/PTC
AKO-D1462x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 giriş NTC/PTC + 2 dijital giriş
AKO-D1463x / AKO-D1464x (P4 parametresine göre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 giriş NTC + 2 dijital giriş
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 giriş NTC + 1 dijital giriş
SOĞUK 16 A rölesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN60730-1: 12(9) A 250 V~)
DEF 8 A rölesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN60730-1: 8(4) A 250 V~)
FAN 16 A rölesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN60730-1: 5(4) A 250 V~)
AUX 6 A rölesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN60730-1: 5(4) A 250 V~)
ALARM 6 A rölesi (AKO-D1462x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN60730-1: 5(4) A 250 V~)
Röle işlemlerinin sayısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN60730-1: 100.000 işlem
Sondaların tipleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTC AKO-149xx / PTC AKO-1558xx
Ölçüm aralığı
NTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50,0 ºC ila +99,9 ºC (-58,0 ºF ila 210 ºF)
PTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50,0 ºC ila +150 ºC (-58,0 ºF ila 302 ºF)
Çözünürlük -50 ila 100 ºC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 ºC
> 100 ºC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ºC
Çalışma ortamı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 ila 50 ºC, nem <90 %
Depolama ortamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 ila 70 ºC, nem <90 %
Koruma derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP40
Sabitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duvara monte, montaj ve bağlantı kutularına uyarlanabilir
Boyutlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 x 94 x42 mm
Bağlantılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kesitin 2,5 mm2’sine kadar kablolar için vidalı bağlantı uçları
Kontrol aygıtı sınıflandırması: Bağımsız montajlı, Tip 1.B otomatik çalışma özelliği, temiz durumda çalışma
için, mantıksal (Yazılım) A sınıfı desteği ve sürekli çalışma.
Kirlilik derecesi 2 s/ UNE-EN 60730-1.
Çift yalıtımlı güç kaynağı girişi, ikincil devre ve röle çıkışı.
Darbe anma gerilimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 V
Basınç bilya deneyi sıcaklığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erişilebilir parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ºC
Aktif elemanları bulunduran parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ºC
EMC deneyleri için gerilim ve akım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AKO-D14602 / D14610 / D14622 / D14622-C / D14632 /
D14632-C / D14642 / D14642-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 V, 17 mA
AKO-D14601 / AKO-D14612 / AKO-D14621 / D14631 / D14641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 V, 36 mA
Karışma bastırma testi akımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 mA
A: Alarm rölesini etkinleştirir (eğer var ise).
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
-
AKO-D14918
Download

Uyarılar 1 Kurulum Bağlantı Çalıştırma Devreye sokma 2 2 2 3 4