İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
: Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71,
Tepebaşı 34430 İstanbul
: Tel: (212) 313 1000
Fax: (212) 292 9322
: Tel: (212) 313 1888
Fax: (212) 292 9322
: 26.12.2014
: Yatırımcı İlişkileri Yapılanması Hk.
Borsa İstanbul Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Aşağıdaki açıklamamız II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi hükmünde öngörülen
görevler, mevzuatın öngördüğü lisanslara sahip Sermaye Piyasaları ve Uyum Birimi Yöneticisi Emre
Alpman ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nihat Narin tarafından yürütülmektedir. Emre Alpman ve
Nihat Narin şirketimizde tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Emre Alpman
Nihat Narin
Telefon: 0 212 313 22 22
Telefon: 0 212 313 18 88
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
İleri Düzey Lisans No: 203743
Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Lisans No: 700292
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
1
Download

Yatırımcı İlişkileri Yapılanması Hk.