1.GRUP
HAFTA GRUP GÜN
TARİH
SAAT
PAZARTESİ
1 2013/1
2 2013/1
12.15-13.15
09.09.2013
PAZARTESİ 09.09.2013 13.30-15.15
PAZARTESİ 16.09.2013 12.15-13.15
2 2013/1
PAZARTESİ
1 2013/1
13.30-15.15
16.09.2013
PAZARTESİ
3 2013/1
12.15-13.15
23.09.2013
PAZARTESİ 23.09.2013 13.30-15.15
4 2013/1
PAZARTESİ
3 2013/1
KONU
AV.HK.
Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme( Staj Kurulu, Alt Kurullar,Alt Kurul ve Grup Çalışmaları)
AV.HK.
Ankara Barosu, Baro Organları, Görev ve Faaliyet Alanları, ABAYS Hakkında Bilgilendirme
AV.HK.
Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı
(Tarihçesi, Tanımı, Nitelikleri (1-Kamu Hizmet Niteliği, 2- Serbest Meslek Niteliği , 3- Bağımsızlık Niteliği, 4- Tekelci Niteliği) AV.HK.
ve Yasal Düzenlemeler)
Avukatın Hakları (4B)
(Sözleşme Yapma, Avukatlık Ücreti ve Ücret Talep Hakkı)
HUKUKDA METOD
12.15-13.15
Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat
(A)
AV.HK.
(Olumlu Koşullar, Olumsuz Koşullar -Mutlak Olumsuz Koşullar- Nispi Olumsuz Koşullar, Baro Levhasına Yazılma Koşulu-)
13.30-15.15
Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat
(B)
AV.HK.
(Olumlu Koşullar, Olumsuz Koşullar -Mutlak Olumsuz Koşullar- Nispi Olumsuz Koşullar, Baro Levhasına Yazılma Koşulu-)
30.09.2013
4 2013/1
PAZARTESİ
5 2013/1
5 2013/1
6 2013/1
30.09.2013
PAZARTESİ 07.10.2013 12.15-13.15
PAZARTESİ 07.10.2013 13.30-15.15
11.10.2013
CUMA
2013/1
PAZARTESİ
21.10.2013 12.15-13.15
7
7 2013/1
PAZARTESİ
21.10.2013 13.30-15.15
8 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
8 2013/1
PAZARTESİ
04.11.2013
04.11.2013 13.30-15.15
9 2013/1
PAZARTESİ
9 2013/1
PAZARTESİ
2013/1
10
10 2013/1
PAZARTESİ
PAZARTESİ
TÜRÜ
Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi
12.15-13.15
11.11.2013
11.11.2013 13.30-15.15
12.15-13.15
18.11.2013
18.11.2013 13.30-15.15
KİŞİSEL GELİŞİM
KİŞİSEL GELİŞİM
AYNI HAFTA CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK SATTE 3 SAAT KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ DEVAM EDECEK
Mesleki Duruş ve Meslektaşlarla İlişkiler
(A)
(Giyim, Yazılı Ve Sözlü İfade, Kişisel Ve Mesleki Gelişim, Avukatlar-Hakim-Savcı Ve Kalem Çalışanları İle İlişkilerin
Düzenlenmesi)
CEZA USUL HUKUKU-1
Mesleki Duruş ve Meslektaşlarla İlişkiler
(B)
(Giyim, Yazılı Ve Sözlü İfade, Kişisel Ve Mesleki Gelişim, Avukatlar-Hakim-Savcı Ve Kalem Çalışanları İle İlişkilerin
Düzenlenmesi)
CEZA USUL HUKUKU-2
Avukatlık Sözleşmesi
(A)
Genel- Tanımı, Nitelikleri , Avukatlık Sözleşmesi Hazırlanması
CEZA USUL HUKUKU-3
Avukatlık Sözleşmesi
(B)
Genel- Tanımı, Nitelikleri , Avukatlık Sözleşmesi Hazırlanması
CEZA USUL HUKUKU -4
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
11 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
11 2013/1
PAZARTESİ
25.11.2013
25.11.2013 13.30-15.15
12 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
12 2013/1
PAZARTESİ
02.12.2013
02.12.2013 13.30-15.15
13 2013/1
PAZARTESİ
13 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
09.12.2013
09.12.2013 13.30-15.15
14 2013/1
PAZARTESİ
16.12.2013 12.15-13.15
14 2013/1
PAZARTESİ
16.12.2013 13.30-15.15
15 2013/1
PAZARTESİ
15 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
23.12.2013
23.12.2013 13.30-15.15
16 2013/1
PAZARTESİ
30.12.2013 12.15-13.15
16 2013/1
PAZARTESİ
30.12.2013 13.30-15.15
17 2013/1
PAZARTESİ
06.01.2014 12.15-13.15
17 2013/1
PAZARTESİ
06.01.2014 13.30-15.15
18 2013/1
PAZARTESİ
18 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
13.01.2014
13.01.2014 13.30-15.15
19 2013/1
PAZARTESİ
19 2013/1
20 2013/1
20 2013/1
PAZARTESİ
PAZARTESİ
PAZARTESİ
12.15-13.15
20.01.2014
20.01.2014 13.30-15.15
27.01.2014 12.15-13.15
27.01.2014 13.30-15.15
21 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
21 2013/1
PAZARTESİ
03.02.2014
03.02.2014 13.30-15.15
22 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
22 2013/1
PAZARTESİ
10.02.2014
10.02.2014 13.30-15.15
Büro Yönetimi ve Çalışma Yöntemleri
(1A)
Büro Düzeni, Çalışma Koşulları, Çalışanlarla İlişkiler, Görev Ve Sorumlulukların Belirlenmesi, Büro Evrak Ve Muhasebe
Düzeni( Tebligat, Gelen-Giden Evrak Takip Ve Düzeni,Serbest Ücret Makbuzu Düzenleme,Vb)
CEZA USUL HUKUKU-5
Büro Yönetimi ve Çalışma Yöntemleri
(1B)
(Büro Düzeni, Çalışma Koşulları, Çalışanlarla İlişkiler, Görev Ve Sorumlulukların Belirlenmesi, Büro Evrak Ve Muhasebe
Düzeni -Tebligat, Gelen-Giden Evrak Takip Ve Düzeni,Serbest Ücret Makbuzu Düzenleme,Vb-)
İCRA USUL HUKUKU-1
Avukatın Hakları (1A)
(Tekel,İşi reddetme, Dosya inceleme, Örnek Alma, Örnek Çıkarma )
İCRA USUL HUKUKU -2
Avukatın Hakları (1B)
(Tekel,İşi reddetme, Dosya inceleme, Örnek Alma, Örnek Çıkarma )
İCRA USUL HUKUKU 3
Avukatın Hakları (2A)
(Tebligat yapabilme, Stajyer ve Sekreterle Takip, Duruşmayı Terk, Tanıklıktan Çekinme, Özel Soruşturma)
İCRA USUL HUKUKU 4
Avukatın Hakları (2B)
(Tebligat yapabilme, Stajyer ve Sekreterle Takip, Duruşmayı Terk, Tanıklıktan Çekinme, Özel Soruşturma)
İCRA USUL HUKUKU 5
Avukatın Hakları (3A)
(Genel Kurula Katılma, Seçme ve Seçilme, Soruşturmalarda Savunma Disiplin Kovuşturmasında Duruşma)
İCRA USUL HUKUKU 6
Avukatın Hakları (3B)
(Genel Kurula Katılma, Seçme ve Seçilme, Soruşturmalarda Savunma Disiplin Kovuşturmasında Duruşma)
TEBLİGAT HUKUKU
Avukatın Hakları (4A)
(Sözleşme Yapma, Avukatlık Ücreti ve Ücret Talep Hakkı)
AİHM BAŞVURU
DİKSİYON VE BEDEN DİLİ
DİKSİYON VE BEDEN DİLİ
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
Avukatın Hakları (5A)
AV.HK.
(İşi Bırakma(Çekilme), Tevkil, Başka Vekile Olur Vermeme, Adli Yardım Görevi Yapmama, Yardımlaşma Sandığına Girme)
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 1)
Avukatın Hakları (5B)
AV.HK.
(İşi Bırakma(Çekilme), Tevkil, Başka Vekile Olur Vermeme, Adli Yardım Görevi Yapmama, Yardımlaşma Sandığına Girme)
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 1)
PAZARTESİ
12.15-13.15
23 2013/1
PAZARTESİ
17.02.2014
17.02.2014 13.30-15.15
24 2013/1
PAZARTESİ
24 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
24.02.2014
24.02.2014 13.30-15.15
25 2013/1
PAZARTESİ
03.03.1014 12.15-13.15
25 2013/1
PAZARTESİ
03.03.1014 13.30-15.15
26 2013/1
PAZARTESİ
10.03.2014 12.15-13.15
26 2013/1
PAZARTESİ
10.03.2014 13.30-15.15
27 2013/1
PAZARTESİ
17.03.2014 12.15-13.15
27 2013/1
PAZARTESİ
17.03.2014 13.30-15.15
28 2013/1
PAZARTESİ
24.03.2014 12.15-13.15
28 2013/1
29 2013/1
29 2013/1
PAZARTESİ
24.03.2014 13.30-15.15
31.03.2014
31.03.2014
30 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
30 2013/1
PAZARTESİ
07.04.2014
07.04.2014 13.30-15.15
31 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
31 2013/1
PAZARTESİ
14.04.2014
14.04.2014 13.30-15.15
32 2013/1
PAZARTESİ
32 2013/1
PAZARTESİ
33 2013/1
PAZARTESİ
33 2013/1
PAZARTESİ
23 2013/1
12.15-13.15
21.04.2014
21.04.2014 13.30-15.15
12.15-13.15
28.04.2014
28.04.2014 13.30-15.15
Büro Yönetimi ve Çalışma Yöntemleri (2A)
İş Planı Hazırlanması(Yıllık-Aylık-Haftalık-Günlük) , Ortak Çalışmalar, Toplantı Düzen Ve Usulleri, Dosya, Vekâlet Ve
Sözleşme Düzeni, İş Takip Yöntemleri, Masraf Takip Yöntemleri
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 1)
Büro Yönetimi ve Çalışma Yöntemleri (2B)
İş Planı Hazırlanması(Yıllık-Aylık-Haftalık-Günlük) , Ortak Çalışmalar, Toplantı Düzen Ve Usulleri, Dosya, Vekâlet Ve
Sözleşme Düzeni, İş Takip Yöntemleri, Masraf Takip Yöntemleri
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 1)
Avukatın Yükümlülükleri (1A)
(Özen Yükümlülüğü)
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 2)
Avukatın Yükümlülükleri (1B)
(Özen Yükümlülüğü)
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 2)
Avukatın Yükümlülükleri (2A)
(Sır Saklama, İşi Ret, Zıt Çıkar Nedeniyle Vekalet Almama Yükümlülükleri)
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 2)
Avukatın Yükümlülükleri (2B)
(Sır Saklama, İşi Ret, Zıt Çıkar Nedeniyle Vekalet Almama Yükümlülükleri)
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 2) KİRA HUKUKU
AVUKATLAR GÜNÜ HAFTASI ETKİNLİKLERİ- SEMPOZYUM PANEL
AVUKATLAR GÜNÜ HAFTASI ETKİNLİKLERİ- SEMPOZYUM PANEL
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
Avukatın Yükümlülükleri (3A)
Teklif Olunan İşi Reddediyorsa Bildirme ,Dosya Tutma ve Saklama, Dosya Tutma , Hazırladığı Yazı ve Taslakları İmzalama, AV.HK.
Belgeleri Dosyalarına Yerleştirme, Saklama Yükümlülüğünün Sona Ermesi, Büro Edinme , Çekişmeli Hakları Ed
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 3)
Avukatın Yükümlülükleri (3B)
Teklif Olunan İşi Reddediyorsa Bildirme ,Dosya Tutma ve Saklama, Dosya Tutma , Hazırladığı Yazı ve Taslakları İmzalama, AV.HK.
Belgeleri Dosyalarına Yerleştirme, Saklama Yükümlülüğünün Sona Ermesi, Büro Edinme , Çekişmeli Hakları Ed
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 3)
Avukatın Yükümlülükleri (4A)
( Reklam Yasağı, Mesleğe Yaraşır Kılık Kıyafetle Görev Yapma, Düşüncelerini Olgun ve Objektif Biçimde
AçıklamaYükümlülükleri,)
HMK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ (OLAY 3)
Avukatın Yükümlülükleri (4B)
( Reklam Yasağı, Mesleğe Yaraşır Kılık Kıyafetle Görev Yapma, Düşüncelerini Olgun ve Objektif Biçimde
AçıklamaYükümlülükleri,)
BÇR'LARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜLAKAT HAKKINDA ÇALIŞMALAR
AV.HK.
AV.HK.
PAZARTESİ
12.15-13.15
34 2013/1
PAZARTESİ
05.05.2014
05.05.2014 13.30-15.15
35 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
35 2013/1
PAZARTESİ
12.05.2014
12.05.2014 13.30-15.15
36 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
36 2013/1
PAZARTESİ
26.05.2014
26.05.2014 13.30-15.15
37 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
34 2013/1
02.06.2014
37 2013/1
PAZARTESİ
13.30-15.15
02.06.2014
38 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
09.06.2014
38 2013/1
PAZARTESİ
13.30-15.15
09.06.2014
39 2013/1
PAZARTESİ
12.15-13.15
16.06.2014
39 2013/1
PAZARTESİ
40 2013/1
PAZARTESİ
16.06.2014
13.30-15.15
12.15-13.15
23.06.2014
40 2013/1
PAZARTESİ
13.30-15.15
23.06.2014
41 2013/1
PAZARTESİ
30.06.2014 12.15-13.15
Avukatın Yükümlülükleri (5A) İş Sahibine Karşı Yükümlülükleri)
İşi Sonuna Kadar Takip Yükümlülüğü, Büro Dışında İş Sahipleri İle Hukuki Danışma Yapmama İşi Kabul Etmeme Yasağı
AV.HK.
İYUK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ 1
Avukatın Yükümlülükleri (5B) İş Sahibine Karşı Yükümlülükleri)
İşi Sonuna Kadar Takip Yükümlülüğü, Büro Dışında İş Sahipleri İle Hukuki Danışma Yapmama İşi Kabul Etmeme Yasağı
İYUK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ 2
Avukatın Yükümlülükleri (6A) ( Yargıç,Savcı, Meslektaşlarına Karşı)
Yargıç ve Savcılara Adalet Hizmetinin Gerektirdiği
Ölçülere Uygun Davranma, Mesleki Dayanışma İçinde Bulunma, Meslektaşına Dilekçe ve Belge Örneğini Verme, İlk Avukata
Yazılı Bilgi Verm
İYUK IŞIĞINDA DAVA PRATİĞİ 3
Avukatın Yükümlülükleri (6B) ( Yargıç,Savcı, Meslektaşlarına Karşı)
Yargıç ve Savcılara Adalet Hizmetinin Gerektirdiği
Ölçülere Uygun Davranma, Mesleki Dayanışma İçinde Bulunma, Meslektaşına Dilekçe ve Belge Örneğini Verme, İlk Avukata
Yazılı Bilgi Verm
Avukatın Yükümlülükleri (7)
( Baroya Karşı Yükümlülükler
Levhaya Yazılma Yükümlülüğü,Baroya Karşı Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü,Baroca Verilecek Görevleri Yapma
Yükümlülüğü,Yıllık Kesenek Ödeme Yükümlülüğü, Baro Genel Kurullarına Katılma Yükümlülüğü, B
Avukatın Yükümlülükleri (8A) (Maliye ve SGK'ya Karşı Yükümlülükler)
Çalışmaya Başladığını ve İşyeri Açtığını Bildirme,Serbest Kazanç Defteri Tutma, Serbest Meslek Ücret Makbuzu Kesme,
Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verme ve Vergisini Yatırma ,Geçici Verg
Avukatın Yükümlülükleri (8B) (Maliye ve SGK'ya Karşı Yükümlülükler)
Çalışmaya Başladığını ve İşyeri Açtığını Bildirme,Serbest Kazanç Defteri Tutma, Serbest Meslek Ücret Makbuzu Kesme,
Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verme ve Vergisini Yatırma ,Geçici Verg
MESLEK ÖRGÜTLERİ( BARO-TBB) VE BAROYA KARŞI HAKLAR- AVUKATLIKTA ORTAK ÇALIŞMA
Konumu, Nitelikleri, Görevleri ve Kuruluşları, Organları,Tüzelkişiliği Olmayan Avukatlık Ortaklıkları,Tüzelkişiliği Olan
Avukatlık Ortaklıkları
Avukatın Ceza Sorumluluğu ve Yargılama Yöntemi
(Avukatın Suç Sayılan Eylemleri, . Avukat Hakkında Soruşturma Ve Kovuşturma Yöntemi)
Avukatın Hukuksal Sorumluluğu (1A)
1- Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı, 2- İş Sahibinin Zarara Uğraması,3- Zararla Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı
Arasında Nedensellik Bağının Olması, 4- Avukatın Kusuru, 5- Tazmin Borcunun Hesaplanması, 6- Ücret
Avukatın Hukuksal Sorumluluğu (1B)
1- Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı, 2- İş Sahibinin Zarara Uğraması,3- Zararla Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı
Arasında Nedensellik Bağının Olması, 4- Avukatın Kusuru, 5- Tazmin Borcunun Hesaplanması, 6- Ücret
Avukatın Hukuksal Sorumluluğu (2)
Avukatın Sözleşme Öncesi Ve İşin Bitiminden Sonraki Sorumluluğu , Avukatların Birden Fazla Olması Halinde Sorumluluk
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
AV.HK.
41 2013/1
PAZARTESİ
30.06.2014 13.30-15.15
Disiplin Hukuku (1)
Disiplin Yargılamasına Konu Eylem Ve Davranışlar, Disiplin Yargılamasının Yapılışı, Disiplin Soruşturması, Disiplin
Kovuşturması Disiplin Hukuku (2A)
Disiplin Cezaları, Disiplin Cezasına İtiraz Yolları
AV.HK.
Download

1 Grup Eğitim Programı