Evrak Tarih ve Sayısı: 08.04.2014-6285
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
*BD064270782*
Sayı : 74652226-435.04Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi
Hk.
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE
j
İlgi
:
İlgi : İl Sağlık Müdürlüğü'nün 02/04/2014 Tarih ve 32059 Sayılı Yazısı.
İlgi yazıda 2013 yılı yoğun bakım ünitelerinin denetiminde, İstanbul'da çok sayıda kurum/kuruluş
olmasına karşın kısa sürede denetimlerin tamamlandığı belirtilmiş olup, söz konusu denetimlerde
katkısı bulunan, organizasyona destek veren tüm doktor ve çalışanlara teşekkür ettiğini konu alan
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı yazımız ekinde sunulmuştur. Hastanenizde çalışan ve
denetimde görev alan hekimlere konu ile ilgili bilgi verilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Doç.Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Genel Sekreter a.
Tıbbi Hizmetler Başkanı
EKLER :
Yazı Örneği ve Ekleri (6 Sayfa)
DAĞITIM
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesine
Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesine
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve
Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine
İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesine
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesine
E-5 Karayolu Üzeri 34752 / Ataşehir / İstanbul
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Zehra EKŞİ GÜREN
Telefon: 2165787851 Faks: 0216 577 40 48
e-Posta: [email protected]
Evrakı Doğrulamak İçin : http://212.156.152.150:805/enVision/Dogrula/ND346EL
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik
İmza ile imzalanmıştır.
1/1
Download

Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi Hk.