T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
26.02.2014
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine,
Fakülte Yönetim Kurulu 27.02.2014 Perşembe günü, saat 12.00’de aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Dekan V.
G Ü N D E M:
Önceki toplantı tutanağının imzalanması.
1- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Seha SELEK’in, 14.03.2014 tarihinde İstanbul Arel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görevlendirilmesi konusu hk.
2- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz Maliye Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Asuman ALTAY’ın, 07.03.2014 tarihinde İstanbul Aydın
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi hk.
3- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Berna TANER’in, 17.03.2014 tarihinde Galatasaray
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi konusu hk.
4- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Berna TANER’in, 31.03.2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nde görevlendirilmesi konusu hk.
5- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Esin KÜHEYLAN’ın, 18.03.2014 tarihinde Marmara
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görevlendirilmesi konusu hk.
6- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Gülay BUDAK’ın, 18.03.2014 tarihinde Galatasaray
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi konusu hk.
7- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Asım Günal ÖNCE’nin, 17.03.2014 tarihinde İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevlendirilmesi konusu hk.
8- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. İkbal AKSULU’nun, 14.03.2014 tarihinde Marmara
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görevlendirilmesi konusu hk.
9- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR’ın,
04.04.2014 tarihinde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
görevlendirilmesi konusu hk.
10- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz Maliye Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa SAKAL’ın, 10.03.2014 tarihinde Hacettepe
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi konusu hk.
11- Doçentlik sınavına Jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Zeki ERDUT’un, 03.03.2014
tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
görevlendirilmesi konusu hk.
12- Gündem dışı gelen evrak.
Download

09-26 02 2014 gündem - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi