11 Eylül 2014
BASIN AÇIKLAMASI
Ziraat Bankası Yurtdışı Faaliyetleri Hk.
Bankamızca 9 Eylül 2014 tarihinde konuyla ilgili açıklamalar yapılmış olmasına karşın; New
York Şubemiz faaliyetlerine ilişkin olarak halen medyada farklı içeriklerde çıkan ve bilgi
kirliliğine neden olan haberlere istinaden bir kez daha açıklama yapılması gereği
duyulmuştur.
Bilindiği üzere; Bankamız yurt içindeki 1600’ü aşan şubesinin yanı sıra yurt dışında 16
ülkede ve 80’i aşkın noktada sahip veya ortak olduğu bankalar ve yurt dışı şubeleri ile faaliyet
göstermekte olup yerel düzenleme ve regülasyonlarına titizlikle uymaktadır. Kaldı ki, bu
kadar geniş bir coğrafyada çalışıyor olmamıza karşın; faaliyetlerimize yönelik olarak bu güne
kadar otoritelerce yapılmış herhangi bir uyarı da bulunmamaktadır.
Ülkemiz dahil olmak üzere; her ülkede otoritelerin zaman zaman finansal piyasalarda farklı
regülasyon ve düzenlemelere gitmekte olduğu bilinen bir gerçektir. Bu piyasalarda faaliyet
göstermekte olan kurumların söz konusu düzenlemelere uyum sağlamaları da belirli bir plan
dahilinde sağlanmaktadır.
Bu çerçevede; Bankamızın tüm yurt içi ve dışı organizasyonlarında bizim de tespit ettiğimiz
teknolojik alt yapının daha etkin kullanımı ihtiyacının karşılanmasını teminen, ilgili
otoriteler ile ortak çalışma planları sürdürülmektedir.
New York şubemizde 8 Eylül 2014 tarihinde başlamış ve medyaya konu olan söz konusu
denetim, daha önce tarihi ve kapsamı bilinmekte olup herhangi özel bir içerik ve şekil ihtiva
etmeyen rutin bir denetimdir.
Hali hazırda, kısıtlanmış veya durdurulmuş herhangi bir işlemi olmadan New York şubemiz
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ZİRAATBANKASI
Genel Müdürlüğü
Adres
: Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 06107 Ulus – ANKARA
Telefon
: 0(312) 584 40 35 – 0(212) 304 30 38
Faks
: 0(312) 584 40 54
e–posta : [email protected]
Web
: www.ziraatbank.com.tr
Download

BASIN AÇIKLAMASI Ziraat Bankası Yurtdışı Faaliyetleri Hk.