Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Mülakat Sonuçları Hk.
09.09.2014 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mülakatı
sonrası kesin kayıt için hak kazanan adaylar aşağıda belirtilmiştir.Kesin kayıt hakkı
kazanan adayların 03.10.2014 tarihine kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri
gerekmektedir.
-Aksel KÖMÜRCÜ
-Mehmet İhsan ÖZDEMİR
-Mehmet Erdoğan ERGİN
-Burcu DEMİR
-Emrah UÇAR
-Umut KARADAĞ
-Pelin Opal KAYA
-Kürşat TEKİN
-Orhan PARALI
-Mehmet SAVAŞ
-Radouan YOUSFİ
-İlhan BEYAZAL
-Mustafa BAŞKAYA
Download

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Mülakat Sonuçları Hk.