1
Mideden sonra sindirim ince bağırsakta devam eder. İnce
bağırsak ostium pyloricum’dan ostium ileale’ye kadar olan
sindirim kanalı bölümüdür. İnce bağırsak duodenum (on iki
parmak bağırsağı), jejunum (boş bağırsak) ve ileum (kıvrım
bağırsak) olmak üzere üç kısımdan oluşur.
Intestinum tenue (ince bağırsak)
2
Duodenum (on iki parmak bağırsağı); ince bağırsağın en
kısa, en geniş ve en hareketsiz bölümüdür. Safra tuzunun
sağılma hareketiyle besin duodenum’da yağları sabunlaştırır.
Jejunum (boş bağırsak) ve ileum (kıvrım bağırsak) tarafından besinin şeker ve aminoasidi emilir.
Duodenum (on iki parmak bağırsağı)
3
Jejunum (boş bağırsak)
4
Ileum (kıvrım bağırsak)
Download

Mideden sonra sindirim ince bağırsakta devam eder. İnce bağırsak