ANKARA UMUT KİLİSESİ
Kronolojik Kutsal Kitap Günlük Okuma Programı (1 Yıl)
1. Yaratılış 1-3
2. Yaratılış 4-7
3. Yaratılış 8-11
4. Eyüp 1-5
5. Eyüp 6-9
6. Eyüp 10-13
7. Eyüp 14-16
8. Eyüp 17-20
9. Eyüp 21-23
10. Eyüp 24-28
11. Eyüp 29-31
12. Eyüp 32-34
13. Eyüp 35-37
14. Eyüp 38-39
15. Eyüp 40-42
16. Yaratılış 12-15
17. Yaratılış 16-18
18. Yaratılış 19-21
19. Yaratılış 22-24
20. Yaratılış 25-26
21. Yaratılış 27-29
22. Yaratılış 30-31
23. Yaratılış 32-34
24. Yaratılış 35-37
25. Yaratılış 38-40
26. Yaratılış 41-42
27. Yaratılış 43-45
28. Yaratılış 46-47
29. Yaratılış 48-50
30. Mısır'dan Çıkış 1-3
31. Mısır'dan Çıkış 4-6
32. Mısır'dan Çıkış 7-9
33. Mısır'dan Çıkış 10-12
34. Mısır'dan Çıkış 13-15
35. Mısır'dan Çıkış 16-18
36. Mısır'dan Çıkış 19-21
37. Mısır'dan Çıkış 22-24
38. Mısır'dan Çıkış 25-27
39. Mısır'dan Çıkış 28-29
40. Mısır'dan Çıkış 30-32
41. Mısır'dan Çıkış 33-35
42. Mısır'dan Çıkış 36-38
43. Mısır'dan Çıkış 39-40
44. Levililer 1-4
45. Levililer 5-7
46. Levililer 8-10
47. Levililer 11-13
48. Levililer 14-15
49. Levililer 16-18
50. Levililer 19-21
51. Levililer 22-23
52. Levililer 24-25
53. Levililer 26-27
54. Çölde Sayım 1-2
55. Çölde Sayım 3-4
56. Çölde Sayım 5-6
57. Çölde Sayım 7
58. Çölde Sayım 8-10
59. Çölde Sayım 11-13
60. Çölde Sayım 14-15; Mezmurlar 90
61. Çölde Sayım 16-17
62. Çölde Sayım 18-20
63. Çölde Sayım 21-22
64. Çölde Sayım 23-25
65. Çölde Sayım 26-27
Çölde Sayım 28-30
Çölde Sayım 31-32
Çölde Sayım 33-34
Çölde Sayım 35-35
Yasa'nın Tekrarı 1-2
Yasa'nın Tekrarı 3-4
Yasa'nın Tekrarı 5-7
Yasa'nın Tekrarı 8-10
Yasa'nın Tekrarı 11-13
Yasa'nın Tekrarı 14-16
Yasa'nın Tekrarı 17-20
Yasa'nın Tekrarı 21-23
Yasa'nın Tekrarı 24-27
Yasa'nın Tekrarı 28-29
Yasa'nın Tekrarı 30-31
Yasa'nın Tekrarı 32-34;
Mezmurlar 91
82. Yeşu 1-4
83. Yeşu 5-8
84. Yeşu 9-11
85. Yeşu 12-15
86. Yeşu 16-18
87. Yeşu 19-21
88. Yeşu 22-24
89. Hâkimler 1-2
90. Hâkimler 3-5
91. Hâkimler 6-7
92. Hâkimler 8-9
93. Hâkimler 10-12
94. Hâkimler 13-15
95. Hâkimler 16-18
96. Hâkimler 19-21
97. Rut
98. 1. Samuel 1-3
99. 1. Samuel 4-8
100. 1. Samuel 9-12
101. 1. Samuel 13-14
102. 1. Samuel 15-17
103. 1. Samuel 18-20;
Mezmurlar 11, 59
104. 1. Samuel 21-24
105. Mezmurlar 7, 27, 31, 34, 52
106. Mezmurlar 56, 120, 140-142
107. 1. Samuel 25-27
108. Mezmurlar 17, 35, 54, 63
109. 1. Samuel 28-31; Mezmurlar 18
110. Mezmurlar 121, 123-125,128-130
111. 2. Samuel 1-4
112. Mezmurlar 6, 8-10, 14, 16,19, 21
113. 1. Tarihler 1-2
114. Mezmurlar 43-45, 49, 84-85, 87
115. 1. Tarihler 3-5
116. Mezmurlar 73, 77-78
117. 1. Tarihler 6
118. Mezmurlar 81, 88, 92-93
119. 1. Tarihler 7-10
120. Mezmurlar 102-104
121. 2. Samuel 5; 1. Tarihler 11-12
122. Mezmurlar 133
123. Mezmurlar 106-107
124. 1. Tarihler 13-16
125. Mezmurlar 1-2, 15, 22-24, 47, 68
126. Mezmurlar 89, 96, 100-101,
105,132
127. 2. Samuel 6-7; 1. Tarihler 17
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Mezmurlar 25, 29, 33, 36, 39
2. Samuel 8-9; 1. Tarihler 18
Mezmurlar 50, 53, 60, 75
2. Samuel 10; 1. Tarihler 19;
Mezmurlar 20
Mezmurlar 65-67, 69-70
2. Samuel 11-12; 1. Tarihler 20
Mezmurlar 32, 51, 86, 122
2. Samuel 13-15
Mezmurlar 3-4, 12-13, 28, 55
2. Samuel 16-18
Mezmurlar 26, 40, 58, 61-62, 64
2. Samuel 19-21
Mezmurlar 5, 38, 41-42
2. Samuel 22-23; Mezmurlar 57
Mezmurlar 95, 97-99
2. Samuel 24; 1. Tarihler 21-22;
Mezmurlar 30
Mezmurlar 108-110
1. Tarihler 23-25
Mezmurlar 131, 138-139,143-145
1. Tarihler 26-29; Mezmurlar 127
Mezmurlar 111-118
1. Krallar 1-2; Mezmurlar 37, 71,
94
Mezmurlar 119
1. Krallar 3-4
2. Tarihler 1; Mezmurlar 72
Ezgiler Ezgisi
Süleyman'ın Özdeyişleri 1-3
Süleyman'ın Özdeyişleri 4-6
Süleyman'ın Özdeyişleri 7-9
Süleyman'ın Özdeyişleri 10-12
Süleyman'ın Özdeyişleri 13-15
Süleyman'ın Özdeyişleri 16-18
Süleyman'ın Özdeyişleri 19-21
Süleyman'ın Özdeyişleri 22-24
1. Krallar 5-6; 2. Tarihler 2-3
1. Krallar 7; 2. Tarihler 4
1. Krallar 8; 2. Tarihler 5
2. Tarihler 6-7; Mezmurlar 136
Mezmurlar 134, 146-150
1. Krallar 9; 2. Tarihler 8
Süleyman'ın Özdeyişleri 25-26
Süleyman'ın Özdeyişleri 27-29
Vaiz 1-6
Vaiz 7-12
1. Krallar 10-11; 2. Tarihler 9
Süleyman'ın Özdeyişleri 30-31
1. Krallar 12-14
2. Tarihler 10-12
1. Krallar 15; 2. Tarihler 13-16
1. Krallar 16; 2. Tarihler 17
1. Krallar 17-19
1. Krallar 20-21
1. Krallar 22; 2. Tarihler 18
2. Tarihler 19-23
Ovadya; Mezmurlar 82-83
2. Krallar 1-4
2. Krallar 5-8
2. Krallar 9-11
2. Krallar 12-13; 2. Tarihler 24
2. Krallar 14; 2. Tarihler 25
Yunus
2. Krallar 15; 2. Tarihler 26
1
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
Yeşaya 1-4
Yeşaya 5-8
Amos 1-5
Amos 6-9
2. Tarihler 27; Yeşaya 9-12
Mika
2. Tarihler 28; 2. Krallar 16-17
Yeşaya 13-17
Yeşaya 18-22
Yeşaya 23-27
2. Krallar 18; 2. Tarihler 29-31;
Mezmurlar 48
Hoşea 1-7
Hoşea 8-14
Yeşaya 28-30
Yeşaya 31-34
Yeşaya 35-36
Yeşaya 37-39; Mezmurlar 76
Yeşaya 40-43
Yeşaya 44-48
2. Krallar 19; Mezmurlar 46, 80,
135
Yeşaya 49-53
Yeşaya 54-58
Yeşaya 59-63
Yeşaya 64-66
2. Krallar 20-21
2. Tarihler 32-33
Nahum
2. Krallar 22-23;
2. Tarihler 34-35
Sefanya
Yeremya 1-3
Yeremya 4-6
Yeremya 7-9
Yeremya 10-13
Yeremya 14-17
Yeremya 18-22
Yeremya 23-25
Yeremya 26-29
Yeremya 30-31
Yeremya 32-34
Yeremya 35-37
Yeremya 38-40; Mezmurlar 74,79
2. Krallar 24-24; 2. Tarihler 36
Habakkuk
Yeremya 41-45
Yeremya 46-48
Yeremya 49-50
Yeremya 51-52
Ağıtlar 1-2
Ağıtlar 3-5
Hezekiel 1-4
Hezekiel 5-8
Hezekiel 9-12
Hezekiel 13-15
Hezekiel 16-17
Hezekiel 18-20
Hezekiel 21-22
Hezekiel 23-24
Hezekiel 25-27
Hezekiel 28-30
Hezekiel 31-33
Hezekiel 34-36
Hezekiel 37-39
Hezekiel 40-42
Hezekiel 43-45
Hezekiel 46-48
Yoel
Daniel 1-3
Daniel 4-6
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
Daniel 7-9
Daniel 10-12
Ezra 1-3
Ezra 4-6; Mezmurlar 137
Hagay
Zekeriya 1-4
Zekeriya 5-9
Zekeriya 10-14
Ester 1-5
Ester 6-10
Ezra 7-10
Nehemya 1-5
Nehemya 6-7
Nehemya 8-10
Nehemya 11-13; Mezmurlar 126
Malaki
Luka 1; Yuhanna 1
Matta 1; Luka 2
Matta 2
Matta 3; Markos 1; Luka 3
Matta 4; Luka 4-5
Yuhanna 2-4
Matta 8; Markos 2
Yuhanna 5
Matta 12; Markos 3; Luka 6
Matta 5-7
Matta 9; Luka 7
Matta 11
Luka 11
Matta 13; Luka 8
Markos 4-5
Matta 10
Matta 14; Markos 6; Luka 9
Yuhanna 6
Matta 15; Markos 7
Matta 16; Markos 8
Matta 17; Markos 9
Matta 18
Yuhanna 7-8
Yuhanna 9-10
Luka 10
Luka 12-13
Luka 14-15
Luka 16-17
Yuhanna 11
Luka 18
Matta 19; Markos 10
Matta 20-21
Luka 19
Markos 11; Yuhanna 12
Matta 22; Markos 12
Matta 23; Luka 20-21
Markos 13
Matta 24
Matta 25
Matta 26; Markos 14
Luka 22; Yuhanna 13
Yuhanna 14-17
Matta 27; Markos 15
Luka 23; Yuhanna 18-19
Matta 28; Markos 16
Luka 24; Yuhanna 20-21
Elçilerin İşleri 1-3
Elçilerin İşleri 4-6
Elçilerin İşleri 7-8
Elçilerin İşleri 9-10
Elçilerin İşleri 11-12
Elçilerin İşleri 13-14
Yakup'un Mektubu
Elçilerin İşleri 15-16
Galatyalılar 1-3
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
Galatyalılar 4-6
Elçilerin işleri 17
1. & 2. Selanikliler
Elçilerin İşleri 18-19
1. Korintliler 1-4
1.korintliler 5-8
1. Korintliler 9-11
1. Korintliler 12-14
1. Korintliler 15-16
2. Korintliler 1-4
2. Korintliler 5-9
2. Korintliler 10-13
Romalılar 1-3
Romalılar 4-7
Romalılar 8-10
Romalılar 11-13
Romalılar 14-16
Elçilerin İşleri 20-23
Elçilerin İşleri 24-26
Elçilerin İşleri 27-28
Koloseliler; Filimon
Efesliler
Filipililer
1. Timoteos
Titus
1. Petrus
İbraniler 1-6
İbraniler 7-10
İbraniler 11-13
2. Timoteos
2. Petrus; Yahuda'nın Mek.
1. Yuhanna Mektubu
2. & 3. Yuhanna Mektubu
Vahiy 1-5
Vahiy 6-11
Vahiy 12-18
Vahiy 19-22
2
Download

Kronolojik Planda Günlük Kutsal Kitap Okuma Programı (1 Yıl)