GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
PREİMPLANTASYON GENETİK TANI RAPORU
Adı Soyadı
: Antoaneta ANGELOVA - Angel ANGELOV
Geliş Tarihi
: 03.03.2014
Sonuç Tarihi
: 04.03.2014
Endikasyon
: Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
Kullanılan Prob
: PB probu + Custom prob
Sonuç:
Emb. No
FISH - 5 kromozom
Transfer
1
Trizomi 17
-
2
Komplet Monozomi
-
3
Dizomi 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, -- (normal)
+
4
Dizomi 13, 16, 18, 21 ve 22 (normal)
-
5
Monozomi 15
-
6
Dizomi 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, -- (normal)
+
7
Dizomi 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, -- (normal)
+
8
Dizomi 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, -- (normal)
+
9
Dizomi 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, -- (normal)
+
10
Komplet Triploidi
-
11
Dizomi 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, -- (normal)
+
12
Fragment
-
13
Monozomi 21
-
Dr.Y.Hakan ÖZÖN
 Testin güvenilirlik (cut off) değeri %98.5 dir.
 Bu test ile mozaik ve/veya kaotik embryo riski dışlanamaz.
 Yukarıda sıralanan kromozomlar dışındakiler için bilgi verici değildir.
 PGT uygulanan tüm olgularda CVS, amniyosentez veya kordosentez ile doğrulama gereklidir.
Genetiks Saglık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
Gayrettepe Mah. Bahar Sokak Baras Han No:4A 34349 Beşiktaş/ISTANBUL
Tel: 0(212) 275 70 20 (pbx) Fax: 0(212) 275 70 08 www.genetiks.com.tr e-mail:[email protected]
Download

preimplantasyon genetik tanı raporu