AKKONAK MAHALLESİ
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YETKİSİNDEKİ PARK VE YOLLARI
GÖSTERİR KROKİ
De
v
MURATDEDE
KIZILAY
r im
18
14
So
ka
k
KAN MERKEZİ
Ca
dd
es
i
MERKEZEFENDİ
So
ka
k
k
ka
So
17
95
So
ka
k
17
97
So
ka
k
17
98
So
ka
k
18
15
/1
93
17
İ.Ö.O
So
ka
k
So
ka
k
18
28
17
94
So
ka
k
18
00
So
ka
k
91
17
18
16
So
ka
k
17
99
18
17
So
ka
k
17
96
k
ka
So
So
ka
k
93
17
.
SIRAKAPILAR
k
ka
So
92
17
k
ka
So
59
16
k
ka
So
kak
8 So
181
03
18
166
5
kak
So
ka
k
17
90
So
ka
k
So
ka
k
167
1
16
55
So
ka
k
16
81
16
55
/1
So
ka
k
So
kak
So
ka
k
So
ka
k
So
ka
k
165
4
16
53
So
ka
k
17
53
So
ka
k
So
ka
k
So
ka
k
1664/1
So
16
79
16
73
k
ka
So
51
16
k
ka
So
ak
So
ka
k
So
ka
k
ak
ok
S
8
k
1660 So
k
ka
So
So
ka
k
17
10
17
14
DEĞİRMENÖNÜ
So
ka
k
Lo
za
nC
ad
de
si
17
27
17
13
/1
So
ka
k
Fatih Caddesi
Lozan Caddesine
Devrim Caddesi
Yeşilköy Caddesi
Orta Refüj ve Cephe
Park Yeşil Alanlar
17
64
D.B.B Yetkisindeki Parklar
So
ka
k
17
28
i
es
dd
So
ka
k
Ca
k
ka
So
ti h
Fa
29
17
k
ka
o
S
23
17
KARAMAN
So
ka
k
So
ka
k
17
29
/2
1670
Sok
ak
So
ka
k
So
ka
k
17
29
/1
16
58
k
ka
So
/1
71
16
12
18
74
16
16
62
So
ka
k
16
64
kak
1680 So
i
des
Ca d
k
ka
So
16
67
17
13
17
23
/1
So
ka
k
So
ka
k
18
02
So
ka
k
/1
71
16
18
04
/1
So
ka
k
16
58
/1
k
ka
So
180
6 So
kak
k
ka
So
k
ka
So
76
16
ak
Sok
So
ka
k
D.B.B Yetkisindeki Yollar
Fatih Caddesi
Devrim Caddesi
Lozan Caddesi
Yeşilköy Caddesi
So
ka
k
6
16
69
16
So
ka
k
18
05
So
ka
k
16
65
So
ka
k
16
63
So
kak
So
ka
k
66
16
18
09
So
ka
k
18
23
So
ka
k
k
ka
So
181
0 So
kak
04
18
8
180
h
Fati
18
11
So
ka
k
16
78
18
40
18
06
/1
So
ka
k
k
ka
So
167
2
/
37
18
ak
ok
S
1
18
01
So
ka
k
k
ka
So
k
ka
So
4
1
18
18
37
/1
59
16
16
67
/2
MERKEZEFENDİ
k
ka
So
2
8
17
yetkiyol
yol
mahalle
yetkipark
Download

AKKONAK MAHALLESİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ