SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI
BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
KOŞULLAR
1. Başvuru için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm
dersleri başarıyla tamamlaması, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az
2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst
yüzde yirmisinde bulunması gerekir.
2. İkinci öğretim öğrencileri %10’a girdikleri takdirde I.öğretim çift anadal programına
başvuruda bulunabilirler,
3. İsteyen öğrenciler en fazla iki başvuru yapabilirler. (Aynı programın 1. ve 2.öğretimlerine
başvurular ayrı başvuru olarak değerlendirilir.)
NOT: Çift Anadal ile ilgili tüm hususlar “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS
DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI
KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” hükümlerine göre yürütülür.
GEREKLİ BELGELER
1. Not Durumu Belgesi: Başvuran öğrencilerin kurumdan alacağı bütün dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez).
* Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge.
2. Başvuru Dilekçesi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hitaben dilekçe.
- Dilekçe için tıklayınız
3. Başvuru Tarihi: Bütün başvuruların belgeler tamamlanmış olarak 11 – 13 Ağustos 2014
tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat yapılması zorunludur. Posta ile
yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. Çift Anadal hakkını kazanan asil ve yedek öğrenciler 25 Ağustos 2014 tarihinde
http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
5. Kesin kayıtlar aşağıdaki tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Çift
Anadal hakkını kazanan öğrencilere ayrıca duyuru yapılmayacaktır. Süresi içinde kayıt
yaptırmayan öğrenci hakkından vazgeçmiş sayılır.
-Kontenjanlar için tıklayınız.
-Çap intibakları için tıklayınız.
-Çap Mevzuatı için tıklayınız.
Asiller : 01 – 05 Eylül 2014
Yedekten sırası gelenlerin 1.grup ilanı : 9 Eylül 2014
Yedekten sırası gelen 1.grup kayıtlarının yapılması : 11 – 12 Eylül 2014
Yedekten sırası gelenlerin 2.grup ilanı : 16 Eylül 2014
Yedekten sırası gelen 2.grup kayıtlarının yapılması : 18 – 19 Eylül 2014
Download

2014-2015 öğretim yılı sakarya üniversitesi çap başvuru duyurusu