 En az 3 defa okumalısın. 
HAYAT BİLGİSİ
Adı:..................................................................................................... Soyadı:......................................................................
Numarası: .......................
Sınıfı:..............................
Tarih: ................../.................../..............
SUYA NELER OLUYOR?
Su, tüm canlılar için gereklidir. Suyu içeriz, banyo yaparız, temizlik için kullanırız.
Tarlaları sularız.
Su, doğada üç hâlde bulunur: Sıvı, katı, gaz. Hava soğuyunca su katı hâl alır. Buna
“Su dondu” deriz. Buz, suyun katı hâlidir. Buzu elimize aldığımızda eridiğini görürüz. Hava
ısındığında su buharlaşır. Tıpkı annemizin mutfakta çay demlerken demlikten dumana benzer bir şey çıktığını gördüğümüz gibi. Buna suyun buhar hâli denir.
Buharlaşan su, bulutları oluşturur. Bu, gaz hâlindeki suyun sıvı hâle dönüşmesi demektir. Bulutlar soğuyunca yağmur meydana gelir. Kış mevsiminde yağmur yerine daha çok kar
yağar.
* Aşağıdaki görsellerin altına “erime, buharlaşma, donma” sözcüklerinden uygun olanları
yazalım.
* Cümlelerdeki noktalı bölümleri “buharlaşma, erime donma” sözcükleri ile tamamlayalım.
\İlkbahar mevsiminde havalar ısınmaya başlar. Bunun sonucunda karlarda....................................
gözlemlenir.
\Kış mevsiminde havalar soğur. Bunun sonucunda suda............................................ olayı gözlemlenir.
\Yaz mevsiminde havalar daha çok ısınır. Bunun sonucunda........................................ olayı artar.
* Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanları işaretleyiniz.
En hızlı buharlaşma, kaynama sırasında oluşur.
Dolaptan çıkarılan buzda erime olayı gözlemlenir.
İpe akan çamaşırlardaki su akar, çamaşırlar kurur.
Suyun içerisine konulan buzlar, erimeye başlar.
* Aşağıdaki olayları görsellerle eşleştiriniz.
* Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlayalım.
\Suyun kaynaması ile ............................................... oluşur.
\Buz, suyun ................................................ hâlidir.
\Buz ................................................... su olur.
\Su, doğada ........................................ hâlde bulunur.
\Su, doğadaki tüm ............................... için gereklidir.
* Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
yazalım.
Su 100 derecede kaynar.
Buz eriyerek suya dönüşür.
Güneş açınca kardan adam buhar olur.
Buharlaşan su doğada kaybolup gider.
Eriyip su olan buz bir daha buza dönüşemez.
Su soğutulunca buza dönüşür.
* Aşağıdaki noktalı yere uygun sözcükleri yazalım.
* buharlaşma
* donar
\Tavada ısıtılan tereyağ ............................................ .
\Çaydanlıkta ısınan su ................................................. .
\Buzdolabının buzluğuna konan su ................................. .
\ Kaynayan su ................................... .
* kaynar
* erir
Download

1. Sınıf Hayat Bilgisi Suya Neler OluyorEtkinliği( Erime,donma