doğa kendi başına çok güzel
İnsan (ölçülü dozda) ile daha
anlamlı
doğa da
insan da
doğal (rasyonel)
sürecler
içinde
binaların
biraraya
geliş
modelleri
:
-küme
-halka
-dizi
Göçebe toplum –iz bırakmayan düzenleme
mekan yerine zaman kullanımı
doğal ortama yerleşme -TUNUS
iç avlulu evler
köy-tarımsal yerleşme
içe kapalı kültür, bina tipi az, iki boyutlu (yassı) yerleşme
köy-tarımsal yerleşme
köy-tarımsal yerleşme… homojen –içe kapalı kültür
bina tipi az yassı –iki boyutlu- yerleşme
tarımsal yerleşme –dışa kapalı –homojen kültür
yassı –iki boyutlu
KENT bina tipleri çeşitlenmiş, üçüncü boyut
oluşmuş
hala homojen –dışa kapalı kültür
iç avlu kentte de önemini koruyor
M.Ö. 451
MiletHippodamus
grid planlı kent
(düzlükte)
Priene
grid
plan
eğrisel
topoğra
fya
iç avlulu evler kenti
Hendek ve surlarıyla tipik avrupa kenti
içe kapalı homojen kültür…
masif bir kitleden sokakları ve meydanları oyularak oluşmuş
hissi veren ortaçağ avrupa kenti –hava, güneş ve yeşil alan
yok
venedik
osmanlı dönemi tipik anadolu kentleri
–homojen içe kapalı kültürler
Barselona
grid planda diagonal yollar özellik yaratıyor
new york
20.yüzyıl başında
newyork
yapı adaları
tıka basa dolu…
havasız
ışıksız
konutlar
19. yüzyıl sonunda manchester
fabrikalar ve işçi konutları
19. Yüzyıl
ingiltere
‘back to backs’
işçi konutları
back to backs
planları
sadece 30 m2
tek yönden ışık ve hava alan sağlıksız konutlar
tony garnier 1904
endüstri kenti çnerisi
Corbusier
1929
paris için
plan voisin
eski doku
üzerine
modern
C.I.A.M
kenti
plan
voisin
corbusier 1929 paris için plan voisin
corbusier’nin modern kenti
–uzaklıklar arttığı içinotomobil gerektiriyordu…
corbusier otomobili de tasarladı
tipik modern kent
(C.I.A.M. Kenti)
(klasik kentin tam tersi:
boşluk içinde
bağımsız bloklar)
C.I.A.M. kentinin merkezi: dağınık-gevşek
siena
klasik
kentin
meydanı
Weisbaden
figure –ground
gösterim
solda eski kent
sağda yeni
yerleşmeler
1929 radburn –new jersey
yaya taşıt ayrımının ilk uygulaması
Radburn
plan
corbusier
la ville radieuse
1930
konut, üretim,
ticaret v.b.
zonlara ayrılmış
kent önerisi
1930 leonidov
magnitogorsk
lineercity
frank
lloyd
wright
one acre
city
f l wright da otomobilini tasarladı
Buckminster fuller
1933
dymaxion car
corbusier 1950 -chandigarh
bütünüyle sıfırdan tasarlanmış modern kent (C.I.A.M. kenti)
lucio costa 1956 -brasilia
sıfırdan tasarlanmış modern kent (C.I.A.M. kenti)
luici piccinato 1956
ataköy
türkiye’de ilk C.I.A.M. kenti
aldo van eyck
1955
(ve TEAM 10)
sokaksız
C.I.A.M. kentine
karşı
‘SOKAK’
alison
ve
peter smithson
(team 10)
yabancılaşmaya
neden olmayacak
’
‘KONUT
candilis, cosic, woods 1963 frankfurt
‘MAT URBAN’
(şehir gibi bina)
mat urban (dantel bina-şehir)
corbusier 1963 venedik hastanesi projesi
mat urban (şehir gibi bina)
candilis,
cosic, woods
-berlin free
university
mat urban
tekeli, hepgüler, sisa
manifaturacılar çarşısı istanbul - mat urban
manifaturacılar çarşısı
sokaklı
şehir
tasarımı
geleneksel türk
kenti
(sokaklı şehir)
team 10 şehrinin
öncülerinden
1960’larda avrupa’da
C.I.A.M. kenti
uygulamaları
New York’da C.I.A.M. Kenti uygulamaları
A.B.D. ‘ de
karavan evler
A.B.D.’de
suburbia
A.B.D.’de suburbia
A.B.D.’de suburbia
A.B.D.’de ‘dowtown’ - şehrin iş merkezi (‘yaya’ya yer yok)
A.B.D.’de downtown
ofisler ve otoparklar
A.B.D.’de
bugün gelinen
durum:
-downtown(işyerleri)
-suburbia (konutlar)
-alışveriş
© a. irem mollaahmetoğlu falay
Otopark uğruna tüm parseli
ağaçsız bırakan uygulama istanbul
Otopark için tüm parseli ağaçsız
bırakan uygulama
metropoller :
çok kültürlülüğün sonucu yeni bir kültür - kaotik yapı
metropoller :
çok kültürlülüğün sonucu yeni bir kültür - kaotik yapı
metropoller :
çok kültürlülüğün sonucu yeni bir kültür - kaotik yapı
metropoller :
çok kültürlülüğün sonucu yeni bir kültür - kaotik yapı
konut sorunu:
parasızlık sorunu
Download

PowerPoint Sunusu