CityEngine 2012.1
Yardım Dokümanı
Bölüm 8 VERİNİN İÇE AKTARIMI
Esri Türkiye
www.esriturkey.com.tr
İçindekiler
1.
Genel Bakış ...................................................................................................................................... 1
Sürükle ve Bırak Yöntemiyle İçe Aktarma ........................................................................................... 1

İmaj verisinin Sürükle Bırak ile İçe Aktarımı ............................................................................ 1

Sürüklenip Bırakılan Verinin Doğru Konuma Yerleştirilmesi ................................................... 1
Menü Aracılığıyla İçe Aktarma ............................................................................................................ 1
2.
Desteklenen Dosya Formatları ........................................................................................................ 2
OBJ Dosyalarını İçe Aktarma ............................................................................................................... 2
Collada DAE Dosyalarını İçe Aktarma (Digital Asset Exchange) .......................................................... 2
KMZ/ KML Dosyalarını İçe Aktarma (Keyhole Markup Language) ...................................................... 3
DXF Dosyalarını İçe Aktarma (Drawing Exchange Format) ................................................................. 5
SHP Dosyalarını İçe Aktarma (Shapefile)............................................................................................. 7

SHP Dosyası Özniteliklerini Kullanma...................................................................................... 9
OSM Dosyalarını İçe Aktarma (Open Street Map) ............................................................................ 10
File Geodatabase Dosyalarını İçe Aktarma ....................................................................................... 14

FGDB Dosyası Özniteliklerini Kullanma ................................................................................. 18
ii
VERİLERİN İÇE AKTARIMI (IMPORTING DATA)
1.
Genel Bakış
Sürükle ve Bırak Yöntemiyle İçe Aktarma
CityEngine ekranına (scene) veri aktarmanın en kullanışlı yolu bir dosyayı Navigator’dan 3B
Viewport’a sürükleyip bırakmaktır. Bu yöntem kullanıldığında, içe aktarım penceresi belirmez ve
varsayılan içe aktarım değişkenleri otomatik olarak uygulanır. Sürükle bırak yöntemine uygun
olan dosya tipleri aşağıdaki gibidir:
Dosya
türü
.dae
Sürükle Bırak Yöntemiyle İçe Aktarımındaki Davranış Biçimi
Statik model olarak içe aktarılır
.kml
Şekil ve/veya grafik segmentleri olarak içe aktarılır
Desteklenen tüm katman tiplerini, şekil, nokta şekli veya grafik segmentleri olarak içe
aktarır
Referanslanmış tüm dae nesneleri, statik model olarak içe aktarılır
.kmz
Referanslanmış tüm dae nesneleri, statik model olarak içe aktarılır
.obj
Statik model olarak içe aktarılır
.osm
Tüm katmanları, şekil ve/veya grafik segmentleri olarak içe aktarılır
.shp
Şekil, nokta şekli, multipatch şekli veya grafik segmentleri olarak içe aktarılır
.dxf
.gdb

İmaj verisinin Sürükle Bırak ile İçe Aktarımı
Navigator’dan bir imaj dosyasının 3B Viewport’a sürüklenip bırakılması, Terrain Penceresinin
açılmasına sebep olur.

Sürüklenip Bırakılan Verinin Doğru Konuma Yerleştirilmesi
Coğrafi referanslaması yapılmış olan kml, gdb, shp gibi veriler, kendi coğrafi koordinatlarındaki
konumlarına yerleştirilir. Coğrafi referans bilgileri içermeyen veriler ise, verinin bırakıldığı noktayı
verinin başlangıç noktası (orjini) olarak algılar.
Menü Aracılığıyla İçe Aktarma
Menüden içe aktarım yöntemini başlatmak için:
Navigator’da Sağ Fare Butonu-> Import... veya
File->Import
Sürükle bırak yönteminden farklı olarak bu yöntemde, her içe aktarım formatında içe aktarım
penceresi belirir. Bu pencere farklı formatlara göre bazı ilave seçenekler de içerir.
Şekil
collada dae
dxf
fgdb
obj
osm
shp
Statik Model
collada dae
kmz
kml
obj
Grafik
fgdb
dxf
osm
shp
Terrain & Texture
terrain
texture
1
2.
Desteklenen Dosya Formatları
OBJ Dosyalarını İçe Aktarma
3B geometrileri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir 3B formatıdır. Bu format, gruplama
gibi ek bilgiler sunar ve her taraftan ön izleme imkanı sağlar.
.obj içe aktarma penceresi
 File: Aktarılacak OBJ dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse butonuna
tıklayın.
 Import as Static Model: İşaretli olduğu takdirde dosya, olduğu gibi aktarılır ve CGA
kuralları uygulanarak değiştirilemez.
 Scale: Aktarılacak nesneye uygulanacak boyut faktörüdür.
 Offset: Aktarılacak nesneye belirli bir kaydırma uygular.
Center: Kaydırmayı, nesneyi ekranın merkezine odaklayacak şekilde ayarlar.
Reset: Kaydırmayı sıfıra ayarlar.
Collada DAE Dosyalarını İçe Aktarma (Digital Asset Exchange)
Collada, digital asset exchange için kullanılan, çeşitli dijital içerik oluşturma araçlarının (digitalcontent-creation / DCC), 3B uygulamaları tarafından kullanımına imkan sağlayan, ve grafikler,
animasyonlar, kinematik, fizik ve gölge efektleri gibi 3B uygulamalarının arasında veri alışverişi
imkanı sağlayan XML tabanlı şemadır.
2
.dae içe aktarma penceresi
 File: Aktarılacak DAE dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse butonuna
tıklayın.
 Import as Static Model: İşaretli olduğu takdirde dosya, olduğu gibi aktarılır ve CGA
kuralları uygulanarak değiştirilemez. Aksi takdirde, temin edilen poligonlardan, CGA
kurallarının kullanımına hazır başlangıç şekilleri oluşturulur.
 Scale: Aktarılacak nesneye uygulanacak boyut faktörüdür.
 Offset: Aktarılacak nesneye belirli bir kaydırma uygular.
Center: Kaydırmayı, nesneyi ekranın merkezine odaklayacak şekilde ayarlar.
Reset: Kaydırmayı sıfıra ayarlar.
KMZ/ KML Dosyalarını İçe Aktarma (Keyhole Markup Language)
Google Earth ve Google Maps için coğrafi verilerin tanımında kullanılan XML tabanlı dildir. KML
bir Open Geospatial Consortium standardıdır. Kullanıcı, Google Skethup vasıtasıyla 3B içerikler
oluşturabilir veya Google Warehouse’tan mesela bina modelleri indirebilir.
Formatın genel tanıtımı: KML belgeleri, vektör veya raster formlardaki coğrafi veriyi
tutabilmektedir. Nokta, çizgi, poligon veya her türlü COLLADA formatı gibi vektör verileri
“Placemark” elemanları olarak tanımlanır; hava ve uydu görüntüleri “groundOverlay” elemanları
olarak modellenir.
Geometrinin yanısıra, Placemark elemanları ad, tanım, ön tanımlı stil, açı ve mesafe görünümü,
zaman damgası ve diğer verileri içerebilir . Aynıları,coğrafi referanslama için geometri yerine
koordinat tanımlanması gerektiğinde, GroundOverlay elemanları için de düşünülür.
Modelin, “name”, “altitudeMode”, “Location”, “Orientation”, “Scale” öznitelikleri okunur. Model
içerisinde coğrafi koordinat bilgileri, “Location” özniteliğindeki “longitude”, “latitude” (derece) ve
“altitude” (metre) ile saklanır. Coğrafi koordinat sistemi her zaman “WGS84” tür.
3
Geçerli CityEngine scene koordinat sistemi ayarlanmamış durumda iken Finish butonuna
basıldığında, girilen boylama ilişkin UTM-Zone’unu tavsiye eden bir pencere ortaya çıkar.
KML/KMZ dosyaları aktarılması hiçbir seçenek sunmaz. Basitce “.kmz” veya “.kml” dosyası
seçilir veya bir veya birden çok “.kml” dosyası içeren bir klasör Browse butonu vasıtasıyla seçilir.
“.kmz” dosyaları aktarılırken tek seferde sadece bir dosya aktarılabilmektedir.
NOT: KML dosyaları gibi KMZ dosyaları için de içe dosya aktarmanın en kolay yolu KMZ
dosya(lar)ını veya KML dosyaları içeren klasörleri dosya yöneticiniz (Windows Explorer)
aracılığıyla CityEngine çalışma alanınıza sürüklemek ve oradan içe aktarmak olacaktır.
CityEngine çalışma alanında KMZ ve KML aktarıcıları –aşağıda- çalıştırılabilmektedir.
Tek bir .kml dosyasını içe aktarma
.kml dosyaları içeren bir klasör seçilebilir
4
Tek bir .kmz dosyasını içe aktarma
DXF Dosyalarını İçe Aktarma (Drawing Exchange Format)
AutoCAD DXF formatı, Autodesk tarafından geliştirilmiş bir CAD verisi formatıdır.Bir DXF dosyası
ögeler kümesi içerir. Bu formatta, çeşitli öge tipleri vardır.
CityEngine bu öge tiplerini aşağıdaki biçimlerle içe aktarabilir:
 Şekil olarak: Circle, LwPolyline (kapalı olmalı), Polyline (kapalı veya polyface mesh
olmalı) ve Insert.
 Grafik Segment olarak: Line, Arc, Circle, Polyline, LwPolyline ve Insert.
İçe aktarma penceresi, DXF dosyası içerisinde bulunan ögelere ve katmanlara gözatma imkanı
sağlar. İçe aktarılacak ögeler, sürükle-bırak yöntemiyle aktarılabilir.
Import penceresi birçok seçenek ve her zaman olduğu gibi ayarları kaydetme imkanı sunar.
5
Sürükleyip bırakarak hangi ögelerin içe aktarılacağı seçilebilir.
 File: Aktarılacak DXF dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse butonuna
tıklayın.
Dosya açıldıktan sonra, DXF dosyasının ögeleri otomatik olrak grafik segment veya şekil
olarak sınıflandırılır ve sağ kısımdaki bölmelere yerleştirilir.
 Offset: x- Offset ve y-Offset alanlarında, veriyi içe aktarmadan önce çevirmek için,
kaydırma miktarı belirlenebilir. Aktarılan verinin ortalanmasında ve yüzen nokta
hassasiyeti problemlerini önlemede çok faydalıdır.
 Scale: Aktarılacak ögelere uygulanacak boyut faktörüdür.
 Öge Listeleri: Sol taraftaki bölmede DXF dosyasının içerisinde bulunan tüm ögeler
listelenir. Şekil olarak içe aktarılabilecek ögeler sağdaki bölmeye taşınabilmektedir. İki
bölme arasındaki ögeler sürükleyip bırakarak taşınabilir.
Ögelerin sol tarafındaki ikonlar, bu ögenin grafik segment mi şekil mi yoksa her iki
biçimde de içe aktarılabileceğini gösterir.
Yalnız Grafik
Yalnız Şekil
6
Grafik veya Şekil
Öge içe aktarılamaz
Sağ bölmeden öge silmek için Del basın.
 Grafik Ayarları: Bu ayarlar sadece yol ağlarının (graph networks) içe aktarılması
sırasında etkin hale gelir.
Run Graph Cleanup Tool after import:DXF dosyasına bağlı olarak aktarım
sonrası grafik segmentlerin temizlenmesi gerekebilir. Eğer etkinse, Graph
Cleanup Tool sihirbazın bir sonraki sayfasında karşınıza çıkacaktır.
Create Street/ Intersection Shapes from Graph: Eğer etkinse, grafik
düğümlerin (node) ve grafik segmentlerinin şekil oluşturma parametresi etkin
hale gelecektir (shapeCreation)
Create Block/ Lot Shapes from Graph: Eğer etkinse, yapı adalarının otomatik
oluşturulmasını sağlayan shapeCreation parametresi, şekillerin
oluşturulmasını etkin hale getirir ve bloklar oluşturulur.
SHP Dosyalarını İçe Aktarma (Shapefile)
ESRI Shapefile ya da basitçe söylemek gerekirse shapefile coğrafi bilgi sistemleri yazılımları için
geliştirilmiş popüler bir coğrafi vektör verisi formatıdır. Bir shafile genellikle bir dosyalar kümesine
tekabül eder. Ana dosya (.shp), her şeklin özniteliklerini tutan bir şekil verisi ve veri tabanı
dosyası (.dbf) içerir. Şekiller ve şekillerin öznitelikleri bu dosyalar sayesinde içe aktarır. “.dbf”
dosyası “.shp” dosyası ile aynı ismi taşımak zorundadır.
 File: Aktarılacak SHP dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse butonuna
tıklayın.
Dosyayı açıldıktan sonra, pencere dosyanın şekil tipini belirler. Belirlenen tip, pencere
başlığında gösterilir.(ör: Shape Type: “POLYGON.Importing Shapes.”) Şu tipler şekil olarak
7
içe aktarılabilmektedir: Polygon, PolygonZ, PolygonM, Multipatch, Point, PointZ. Diğer tipler
ise grafik segment olarak içe aktarılabilmektedir.
Nokta verilerini içeren Shapefile dosyaları da içe aktarılabilmektedir. Bu durumda, her nokta
için bir işaret (0.1x0.1 m ) oluşturulur.
 Coordinates System: İçe aktarım sırasında, shapefile dosyasına ait .prj projeksiyon
dosyası okunur. Başarılı olursa, ilgili koordinat sistemi pencerede gösterilir. Aksi
takdirde, koordinat sistemi seçilmesini isteyen bir pop-up penceresi belirir.
 Grafik Ayarları: Bu ayarlar sadece yol ağlarının (graph networks) içe aktarılması
sırasında etkin hale gelir.
Run Graph Cleanup Tool after import:DXF dosyasına bağlı olarak aktarım
sonrası grafik segmentlerin temizlenmesi gerekebilir. Eğer etkinse, Graph
Cleanup Tool sihirbazın bir sonraki sayfasında karşınıza çıkacaktır.
Create Street/ Intersection Shapes from Graph: Eğer etkinse, grafik
düğümlerin (node) ve grafik segmentlerinin şekil oluşturma parametresi etkin
hale gelecektir (shapeCreation)
Create Block/ Lot Shapes from Graph: Eğer etkinse, yapı adalarının otomatik
oluşturulmasını sağlayan shapeCreation parametresi, şekillerin
oluşturulmasını etkin hale getirir ve bloklar oluşturulur.
Map Shape File Attributes: Eğer etkinse, içe aktarılan grafik katmanı
aşağıdaki katman öznitelik kodunu içerir:
Şekil öznitelik eşleme fonksiyonu kodu, içe aktarma sonrasında Inspector'da gösterilir.
Yol orta hattından üretilen yol şekillerine ait genişlikler bu eşleme fonksiyonu ile kontrol edilir.
Varsayılan durumda, sonuçta ortaya çıkacak olan nesnenin yol genişlikleri object attribute width
ile düzenlenir ve nesnelere ait hiçbir öznitelik bilgisi bulunamadığında ise varsayılan ayarlar (8)
ile oluşturulur.
İleri düzey kullanıcılar varsayılan eşleme kodunu
kodunu değiştirebilirler.
/ce.lib/rules/ klasöründeki
shp.ceattr cga
8

SHP Dosyası Özniteliklerini Kullanma
SHP dosyasının beraberindeki .dbf dosyası, dosyadaki ögelere ilişkin öznitelikleri bünyesinde
tutar. SHP içe aktarıldıktan sonra, bu öznitelikler Inspector’daki Attributes sekmesinde belirir.
Aşağıdaki resim Inspector penceresinde beliren iki adet shapefile özniteliğini göstermektedir:
height ve id
Bu öznitelikleri CGA kurallarında kullanmak istediğiniz takdirde, CGA özniteliklerini (attr) aynı
isimlerle ifade etmelisiniz Basit bir CGA kuralı şu şekilde görünür:
attr height = 10
Lot --> extrude(height)
Bu kural dosyası şekillere atandıktan sonra, CGA ya ait height özniteliği, Inspector
penceresindeki CGA Attribute Mapping sekmesinde belirir. Kaynak alanın “(Object)” olması, CGA
öznitelik yüksekliğinin parsele ait “object attribute” ile kontrol edildiğine işaret eder.
9
OSM Dosyalarını İçe Aktarma (Open Street Map)
“OpenStreetMap, coğrafi verilerin doğrudan üretilmesini ve bunlara ulaşmak isteyen herkese
ücretsiz temin edilmesini amaçlayan bir projedir.” Openstreetmap.org
OSM, kartografik haritalarda kullanılan vektör verilerinin tanımlanmasında kullanılan XML tabanlı
bir formattır. Bu harita elemanlarının tanımlanmasında, üç temel tip tanımlar:
 Nodes (Düğüm): Çizim için kullanılan, segmentlerin arasındaki noktalardır.
 Ways (Yollar): Düğümlerin sıralı listesidir. Editör’de, çizgi segmentleri ile bağlı olarak
gösterilir.
 Closed Ways(Kapalı Yollar): Tam bir döngü içerisinde olan yollardır. Bina, park, göl ve
adalar gibi alanları tanımlamak için kullanılır.
Highway katmanının grafik olarak içe aktarılması
10
Seçili alan katmanının şekil olarak içe aktarılması
 File: Aktarılacak OSM dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse butonuna
tıklayın.
 Element Listing: Seçili OSM dosyasına ait katmanları ve OSM yollarını listeler. Aktarmak
istediğiniz elemanları seçin.
OSM dosyaları çok sayıda katman içerebilir ve bunlardan “highway” katmanı CityEngine
içerisinde yol ağları oluşturmak için en ilgi çekici olanıdır.
Her aktarma sırasında, birden çok OSM katmanı seçilebilmektedir. Daha sonra, grafik
segment olarak aktarılan bütün yollar, tek bir grafik katmanında birleşir. Eğer birden fazla
grafik katmanı oluşturmak istiyorsanız, bu işlemi her katman için tekrar edin.
 Select/ Deselect All: Tüm katmanları Seç/Seçimi kaldır.
11
 Grafik Ayarları: Bu ayarlar sadece yol ağlarının (graph networks) içe aktarılması
sırasında etkin hale gelir.
Map OSM tags to street widths: Eğer etkinse, yol ve kaldırım genişlikleri osm
dosyasındaki etiketlerle eşleştirilir.
Run Graph Cleanup Tool after import: OSM dosyasına bağlı olarak aktarım
sonrası grafik segmentlerin temizlenmesi gerekebilir. Eğer etkinse, Graph
Cleanup Tool sihirbazın bir sonraki sayfasında karşınıza çıkacaktır.
Create Street/ Intersection Shapes from Graph: Eğer etkinse, grafik
düğümlerin (node) ve grafik segmentlerinin şekil oluşturma parametresi etkin
hale gelecektir (shapeCreation)
Create Block/ Lot Shapes from Graph: Eğer etkinse, yapı adalarının otomatik
oluşturulmasını sağlayan shapeCreation parametresi, şekillerin
oluşturulmasını etkin hale getirir ve bloklar oluşturulur.
 OSM Tag Mapping: Eğer Map OSM tags to street widths seçili ise, oluşturulacak katman
aşağıdaki katman öznitelik koduna sahip olacaktır:
12
OSM etiket eşleştirme fonksiyonu kodu
Varsayılan olarak, örnek fonksiyon kodu osm etiketleriyle yol ve kaldırım genişliklerine eşleştirilir.
Fonksiyon kodu, yeni oluşturulan yol katmanına ve içe aktarılarak doğru bir şekilde eşleştirilmiş
yol segmentlerinin yol ve kaldırım genişlikleri parametrelerine kopyalanır.
13
Seçili olan yol segmentine ilişkin eşleşmiş yol parametrelerinin Inspector'daki görünümü (kaynak "Bellevue")
İçe aktarım sonrası, yol katmanı seçilip, fonksiyon kodu Inspector’dan değiştirilebilmektedir.
İleri düzey kullanıcılar varsayılan eşleme kodunu
/ce.lib/rules/ klasöründeki
dosyasından cga kodunu değiştirerek düzenleyebilir.
osm.ceattr
File Geodatabase Dosyalarını İçe Aktarma
ESRI File Geodatabase (FGDB) vektör ve raster veriler için dosya tabanlı bir veritabanıdır. .gdb
son ekiyle tanımlanabilir. Örn: myDatabase.gdb gibi.
NOT: FGDB desteği tüm CityEngine versiyonlarında mevcut değildir.
İçe aktarım penceresi birçok seçenek içerir. Her zaman olduğu gibi, önceden yapılan ayarlar
kaydedilip tekrardan kullanılabilmektedir.
14
15
 File: Aktarılacak .gdb dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse tıklayın.
 Element Listing: Dosya açıldıktan sonra, açılan pencere file geodatabase içerisindeki
katmanları gösterir.Her katman için, feature type, feature count, import status ve layer
projection gibi ilave bilgiler sergilenmektedir. Aşağıdaki detay (feature) tipleri
desteklenmektedir:
 Point
 Polygon
 Polyline
 Multipatch (texture ile)
Her fgdb katmanı ayrı katmanlar haline içe aktarılır. Desteklenmeyen katman tipleri
ile işaretlenir ve içe aktarılamaz.
sembolü
 Select/ Deselect All: Tüm katmanları Seç/Seçimi kaldır.
 Coordinates System: İçe aktarıcı, her katmana ait projeksiyonu okur. Eğer başarılı olursa
koordinat sistemi pencerede gösterilir.
 Grafik Ayarları: Bu ayarlar sadece yol ağlarının (graph networks) içe aktarılması
sırasında etkin hale gelir.
Run Graph Cleanup Tool after import: Aktarılacak veriye bağlı olarak aktarım
sonrası grafik segmentlerin temizlenmesi gerekebilir. Eğer etkinse, Graph
Cleanup Tool sihirbazın bir sonraki sayfasında karşınıza çıkacaktır.
Create Street/ Intersection Shapes from Graph: Eğer etkinse, grafik
düğümlerin (node) ve grafik segmentlerinin şekil oluşturma parametresi etkin
hale gelecektir (shapeCreation)
Create Block/ Lot Shapes from Graph: Eğer etkinse, yapı adalarının otomatik
oluşturulmasını sağlayan shapeCreation parametresi, şekillerin
oluşturulmasını etkin hale getirir ve şekiller oluşturulur.
Map Shape File Attributes: Eğer etkinse, içe aktarılan grafik katmanı
aşağıdaki öznitelik koduna sahip olur:
16
İçe aktarım sonrasında Inspector'da gösterilen şekil öznitelik eşleme fonksiyonu
Bu eşleme, yol orta hatarından üretilecek olan yol şekillerinin genişliklerini yönetir. Varsayılan
durumda yol genişliklerine object attribute width (bir nesne özniteliği olan width) karar verir ve
eğer bir object attribute belirlenmemişse bu değer 8’e eşittir.
Aktarılan katman seçildiği takdirde, aktarım sonrası Inspector penceresinden fonksiyon kodu
düzenlenebilmektedir.
İleri düzey kullanıcılar varsayılan eşleme kodunu
/ce.lib/rules/ klasöründe bulunan
shp.ceattr dosyasından cga kodunu değiştirerek düzenleyebilirler.
 Use Selection Query and Envelope: Eğer etkinse seçili olan feature classların içerisinden
içe aktarılacak olanları seçme imkanı sağlar.
Selection Query: Mevcut olan tüm feature classların listesi görüntülenir ve SQL
sorgu oluşturmak için kullanılabilir. Örn: SELECT * WHERE edits = ‘yes’
Selection Envelope: Seçim zarfına ait boyut (width, height) ve referans noktası (xoffset, y-offset) ayarlamaya yarar.
17

FGDB Dosyası Özniteliklerini Kullanma
Detaylara ait öznitelikler, detaylar (feature) içe aktarılırken onunla birlikte aktarılır. Başarılı bir
aktarımdan sonra, bu öznitelikler Inspector penceresindeki Object Attributes sekmesinde belirir.
Inspector'da görüntülenen içe aktarılmış şekil öznitelik kümesi
Eşleşmiş özniteliklere sahip bir cga kural dosyası bu şekle bir kere atandıktan sonra, eşleşen
nesne öznitelikleri kural dosyasına bağlanır ve modellerin üretilmesini kontrol eder.
18
Download

Verinin İçe Aktarımı