Sulu Tip Isıtma Cihazları
Atölye Elkitabı
DBW 2010
DBW 2012
DBW 2020
DBW 2022
DBW 300
DBW 350
08/2004
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
İçindekiler
İçindekiler
1
Giriş................................................................................................................................................................................1-1
1.1
İçerik ve Amaç ......................................................................................................................................................1-1
1.2
Elkitabının Geçerlilik Sahası................................................................................................................................1-1
1.3
Uyarı Notlarının Anlamları....................................................................................................................................1-1
1.4
Ek Olarak Kullanılan Dokümantasyon ................................................................................................................1-1
1.5
Güvenlik Talimatları ve Güvenlik Hükümleri.......................................................................................................1-1
1.5.1 Genel Güvenlik Hükümleri...............................................................................................................................1-1
1.6
Montaj İçin Yasal Hükümler.................................................................................................................................1-2
1.7
İyileştirme ve Değişiklik Önerileri.........................................................................................................................1-3
2
Genel Tanım .................................................................................................................................................................2-1
2.1
Brülör fanı..............................................................................................................................................................2-6
2.2
Motor .....................................................................................................................................................................2-6
2.3
Yakıt pompası.......................................................................................................................................................2-6
2.3.1 Meme bloğu ön ısıtması ..................................................................................................................................2-7
2.4
Isı eşanjörü............................................................................................................................................................2-7
2.5
Yanma odası.........................................................................................................................................................2-8
2.6
Kumanda cihazı....................................................................................................................................................2-8
2.7
Alev denetçisi........................................................................................................................................................2-9
2.8
Endüksiyon Bobini ile Ateşleme Elektrotları .......................................................................................................2-9
2.9
Sıcaklık sensörü ...................................................................................................................................................2-9
2.10
Sıcaklık sınırlandırıcı / termik sigorta ................................................................................................................2-10
2.11
Regüle termostatı ...............................................................................................................................................2-10
2.12
Fan termostatı.....................................................................................................................................................2-11
2.13
Devridaim pompası ............................................................................................................................................2-11
3
İşlev Tanımı...................................................................................................................................................................3-1
3.1
Genel .....................................................................................................................................................................3-1
3.2
Çalışma .................................................................................................................................................................3-1
3.2.1 Açma.................................................................................................................................................................3-1
3.2.2 Isıtma ................................................................................................................................................................3-1
3.2.3 Kapama ............................................................................................................................................................3-1
3.2.4 Arıza Kapaması................................................................................................................................................3-1
3.2.5 Tasarruf Devresi...............................................................................................................................................3-2
4
Teknik Veriler ...............................................................................................................................................................4-1
4.1
4.2
5
Elektrik elemanları................................................................................................................................................4-1
Yakıt ......................................................................................................................................................................4-1
Hata Arama ve Hata Giderme ....................................................................................................................................5-1
5.1
Genel .....................................................................................................................................................................5-1
5.3
Hata Arama – Hızlı Hata Tespiti..........................................................................................................................5-3
5.4
Hata belirtileri........................................................................................................................................................5-4
5.4.1 Açıldığında ısıtma cihazı çalışmaya başlamıyor............................................................................................5-4
5.4.2 Isıtma cihazı açıldıktan yaklaşık 30 s (kumanda cihazı 1563/64’te 20 s) sonra yeniden arızaya geçiyor 5-5
5.4.3 Isıtma cihazı ancak birkaç denemeden sonra çalışıyor ................................................................................5-6
5.4.4 Isıtma cihazı çalışma sırasında kendiliğinden sönüyor.................................................................................5-6
I
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
İçindekiler
5.4.5
5.4.6
5.4.7
6
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Isıtma cihazı kurum yapıyor (siyah yoğun duman çıkarıyor) ........................................................................5-7
Isıtma cihazı açık renkli yoğun duman çıkarıyor............................................................................................5-8
Isıtma cihazı kapatılamıyor..............................................................................................................................5-8
İşlev Testleri .................................................................................................................................................................6-1
6.1
Genel .....................................................................................................................................................................6-1
6.2
Ayarlamalar...........................................................................................................................................................6-1
6.2.1 CO2 oranının ayarlanması...............................................................................................................................6-1
6.3
Münferit Elemanların Test edilmesi.....................................................................................................................6-2
6.3.1 Sıcaklık sensörünün direnç kontrolü (yalnız kumanda cihazı 1563/64 donanımlı ısıtma cihazları)...........6-2
6.3.2 Alev denetçisinin direnç testi...........................................................................................................................6-3
6.3.3 Ateşleme elektrotlarının kontrol edilmesi ve ayarlanması.............................................................................6-4
6.3.4 Endüksiyon bobininin test edilmesi .....................................................................................................................6-4
6.3.5 Yakıt pompasının test edilmesi............................................................................................................................6-5
6.3.6 Brülör motorunun test edilmesi............................................................................................................................6-5
6.3.7 Manyetik ventilin test edilmesi.............................................................................................................................6-5
6.3.8 Meme bloğu ön ısıtma elemanının test edilmesi................................................................................................6-5
7
Devre Şemaları.............................................................................................................................................................7-1
7.1
Genel .....................................................................................................................................................................7-1
8 .............................................................................................................................................................................................7-11
8
Servis İşleri...................................................................................................................................................................7-1
8.1
Genel .....................................................................................................................................................................7-1
8.2
Isıtma Cihazı Üzerinde Yapılan İşler...................................................................................................................7-1
8.3
Araç Üzerinde Yapılan İşler.................................................................................................................................7-1
8.4
Isıtma Cihazının Deneme İşletimi........................................................................................................................7-1
8.5
Bakım İşleri ...........................................................................................................................................................7-1
8.5.1 Brülör kafasının yana doğru açılıp kapatılması .............................................................................................7-2
8.6
Gözle Muayene ya da Montaj Talimatları ...........................................................................................................7-3
8.6.1 Aracın soğutma sistemine bağlantı ................................................................................................................7-3
8.6.2 Aracın yakıt sistemine bağlantı.......................................................................................................................7-3
8.6.3 Yanma havası temini .......................................................................................................................................7-5
8.6.4 Egzoz hattı........................................................................................................................................................7-5
8.7
Sökme ve takma...................................................................................................................................................7-6
8.7.1 Isıtma cihazı, sökme ve takma........................................................................................................................7-6
8.7.2 Sıcaklık sınırlandırıcısının değiştirilmesi ........................................................................................................7-6
8.7.3 Sıcaklık sensörünün değiştirilmesi..................................................................................................................7-6
8.7.4 Termik sigortanın değiştirilmesi ......................................................................................................................7-7
8.7.5 Regüle termostatının değiştirilmesi ................................................................................................................7-7
8.7.6 Fan termostatının değiştirilmesi......................................................................................................................7-7
8.7.7 Termik sigorta elemanının değiştirilmesi........................................................................................................7-7
8.7.8 Brülör kafasının değiştirilmesi .........................................................................................................................7-7
8.7.9 Endüksiyon bobininin değiştirilmesi................................................................................................................7-7
8.7.10
Alev denetçisinin değiştirilmesi...................................................................................................................7-7
8.7.11
Yanma odasının değiştirilmesi ...................................................................................................................7-7
8.8
İşletime Alma ........................................................................................................................................................7-8
8.8.1 Su devresinin havasının alınması...................................................................................................................7-8
8.8.2 Yakıt besleme sisteminin havasının alınması................................................................................................7-8
9
Onarım...........................................................................................................................................................................8-1
9.1
Genel .....................................................................................................................................................................8-1
9.1.1 Parçalarına ayrılmış haldeki elemanlarla ilgili tedbirler .................................................................................8-2
II
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
İçindekiler
9.1.2
Değişikliklerin yapılması.................................................................................................................................8-2
9.2
Parçalarına ayırma ve toplama..........................................................................................................................8-11
9.2.1 Sıcaklık sınırlandırıcısının değiştirilmesi ......................................................................................................8-11
9.2.2 Sıcaklık sensörünün değiştirilmesi................................................................................................................8-11
9.2.3 Termik sigortanın değiştirilmesi ....................................................................................................................8-11
9.2.4 Regüle termostatının değiştirilmesi ..............................................................................................................8-11
9.2.5 Fan termostatının değiştirilmesi....................................................................................................................8-13
9.2.6 Termik sigorta elemanının değiştirilmesi......................................................................................................8-13
9.2.7 Kumanda cihazının değiştirilmesi .................................................................................................................8-13
9.2.8 Brülör kafasının değiştirilmesi .......................................................................................................................8-13
9.2.9 Motorun değiştirilmesi....................................................................................................................................8-15
9.2.10
Yüksek basınç memesinin değiştirilmesi .................................................................................................8-16
9.2.11
Meme bloğu ön ısıtmasının değiştirilmesi ...............................................................................................8-16
9.2.12
Endüksiyon bobininin değiştirilmesi .........................................................................................................8-16
9.2.13
Alev denetçisinin değiştirilmesi.................................................................................................................8-16
9.2.14
Ateşleme elektrotlarının değiştirilmesi .....................................................................................................8-16
9.2.15
Yakıt pompasının değiştirilmesi................................................................................................................8-18
9.2.16
Manyetik ventilin değiştirilmesi.................................................................................................................8-18
9.2.17
Yanma odasının değiştirilmesi .................................................................................................................8-18
9.2.18
Meme bloğu ön ısıtma termostatı.............................................................................................................8-18
9.2.19
Isı eşanjörünün değiştirilmesi ...................................................................................................................8-20
9.2.20
Meme bloğunun değiştirilmesi..................................................................................................................8-21
9.2.21
Brülör fanının değiştirilmesi ......................................................................................................................8-21
10
Ambalaj / Depolama ve Sevkıyat...............................................................................................................................9-1
10.1
Ek
Genel .....................................................................................................................................................................9-1
A.................................................................................................................................................................................9-1
Periyodik Bakım .................................................................................................................................................................9-1
Isıtma Cihazının Periyodik Bakımı....................................................................................................................................9-2
III
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Şekiller
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Şekiller
Şekil 301
Şekil 302
Şekil 501
Şekil 501
Şekil 701
Şekil 701
Şekil 702
Şekil 702
Şekil 703
Şekil 703
Şekil 704
Şekil 704
Şekil 705
Şekil 705
Şekil 706
Şekil 707
Şekil 708
Şekil 709
Şekil 710
Şekil 711
Şekil 801
Şekil 802
Şekil 901
Şekil 902
Şekil 903
Şekil 904
Şekil 905
Şekil 906
Şekil 907
Şekil 908
Şekil 909
İşlev akışı (kumanda cihazı 1553 donanımlı ısıtma cihazı)..........................................................................3-2
İşlev akışı (kumanda cihazı 1563/64 donanımlı ısıtma cihazı) ....................................................................3-2
Genel hata belirtileri (Sayfa 1 / 2)...................................................................................................................5-1
Genel hata belirtileri (Sayfa 2 / 2)...................................................................................................................5-2
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2010, 12 ve 24 Volt (Sayfa 1 / 2) .......................7-2
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2010, 12 ve 24 Volt (Sayfa 2 / 2) .......................7-4
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2020/300, 24 Volt (Sayfa 1 / 2) ..........................7-5
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2020/300, 24 Volt (Sayfa 2 / 2) ..........................7-6
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 300/350, 24 Volt (Sayfa 1 / 2) ............................7-8
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 300/350, 24 Volt (Sayfa 2 / 2) ..........................7-10
Otomatik devre, kumanda cihazı 1563 donanımlı DBW 2010/2020/300/350, 12 ve 24 Volt (Sayfa 1 / 2) .711
Otomatik devre, kumanda cihazı 1563 donanımlı DBW 2010/2020/300/350, 12 ve 24 Volt (Sayfa 2 / 2) .713
Otomatik devre, kumanda cihazı 1564 donanımlı DBW 2012 ve 2022 (ADR), 12 ve 24 Volt (Sayfa 1 / 2)714
Otomatik devre, kumanda cihazı 1564 donanımlı DBW 2012 ve 2022 (ADR), 12 ve 24 Volt (Sayfa 2 / 2)716
Uygulama örneği, DBW 2010/2020/300, 12 ve 24 Volt, program saati ve akü şalteri ile çalışır .............7-18
Uygulama örneği, DBW 2010/2022 (ADR) ..................................................................................................7-19
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR) ..................................................................................................7-20
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR) ..................................................................................................7-21
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR) ..................................................................................................7-22
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR) ..................................................................................................7-23
Brülör kafasının yana doğru açılması ve kapatılması ...................................................................................7-2
Otobüs için ısıtma cihazı montaj örneği.........................................................................................................7-4
Sıcaklık sınırlandırıcısının, sıcaklık sensörünün, termik sigortanın, sigorta elemanının ve
regületermostatının değiştirilmesi.................................................................................................................8-12
Kumanda cihazının değiştirilmesi.................................................................................................................8-14
Brülör kafasının değiştirilmesi.......................................................................................................................8-14
Motorun değiştirilmesi ...................................................................................................................................8-15
Meme bloğunun, meme bloğu ön ısıtmasının, yüksek basınç memesinin ve alev denetçisinin
değiştirilmesi ..................................................................................................................................................8-17
Meme bloğu ön ısıtma termostatının değiştirilmesi.....................................................................................8-19
Manyetik ventilin değiştirilmesi .....................................................................................................................8-19
Isı eşanjörünün ve yanma odasının değiştirilmesi ......................................................................................8-20
Brülör fanının değiştirilmesi...........................................................................................................................8-22
IV
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
İçindekiler
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
II
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
1
Giriş
1.1 İçerik ve Amaç
Bu atölye elkitabı, DBW 2010/2012/2020/2022/300/350
sulu tip ısıtma cihazlarının onarımında eğitimli personele
destek olmayı amaçlamaktadır.
Isıtma cihazı yalnız tip etiketinde belirilmiş olan yakıt ile
(dizel veya EL tipi fuel-oil) ve belirtilen elektrik bağlantı
türünde çalıştırılabilir.
1 Giriş
1.4 Ek Olarak Kullanılan Dokümantasyon
Bu atölye elkitabı DBW 2010/2012/2020/2022/300/350
sulu tip ısıtma cihazlarının onarımı için gerekli bilgi ve
talimatları içermektedir.
Normal şartlarda ek doküman kullanılmasına gerek
yoktur.
Gerek duyulması halinde montaj talimatı ve kullanma
kılavuzu ek olarak kullanılabilir.
1.2 Elkitabının Geçerlilik Sahası
1.5 Güvenlik Talimatları ve Güvenlik
Hükümleri
Bu elkitabı kapak sayfasında belirtilen ısıtma cihazları için
geçerlidir. Isıtma cihazları esas olarak farklı teknik verileri
(bkz. Bölüm 4) ve farklı kumanda cihazlarından ayırt
edilmektedirler: Kumanda cihazı 1553 veya 1563/1564
(bkz. 2.6).
Kumanda cihazı 1563/1564 ile bağlantılı olarak ayrıca
farklı bir alev denetçisi monte edilmiştir (bkz. 2.7).
İlke olarak genel kaza önleme yönetmelikleri ve
yürürlükteki işletme güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
Bu yönetmeliklerin ötesindeki "genel güvenlik hükümleri"
aşağıda sıralanmıştır.
Eldeki elkitabıyla ilgili olan özel güvenlik hükümleri her bir
bölümde ya da prosedürde uyarı notu şeklinde
belirtilmiştir.
1.3 Uyarı Notlarının Anlamları
Bu elkitabında TEHLİKE, DİKKAT, UYARI ibareleri
aşağıdaki anlamlarda kullanılmıştır:
TEHLİKE
Talimat veya prosedürlere tam olarak uyulmaması veya
hiç uyulmaması halinde yaralanmaların veya ölümcül
kazaların olabileceği durumlarda bu başlık kullanılmıştır.
DİKKAT
Talimat veya prosedürlere tam olarak uyulmaması veya
hiç uyulmaması halinde yapı elemanlarının zarar
görebileceği durumlarda bu başlık kullanılmıştır.
UYARI
Belli bir özelliğe dikkat çekmek istenen durumlarda bu
başlık kullanılmıştır.
1.5.1 Genel Güvenlik Hükümleri
DBW 2010/2012/2020/2022/300/350 ısıtma cihazları için
72/245/AET (EMV) ve 2001/56/AB (Isıtıcı) sayılı AB
direktifleri uyarınca tip ruhsatları mevcuttur ve AB ruhsat
numaraları aşağıdaki gibidir:
e1*2001/56*0006xx
Montaj için öncelikle 2001/56/AB sayılı direktifin Ek VII
hükümleri dikkate alınmalıdır.
DİKKAT
Montaj talimatına ve içerdiği uyarılara uyulmadığı takdirde
Webasto’nun
sorumluluk
yükümlülüğü
ortadan
kalkmaktadır. Aynı şart usulüne uygun olmayarak veya
orijinal yedek parça kullanılmadan yapılan onarım işleri
için de geçerlidir. Bunun sonucunda ısıtma cihazının
genel tip ruhsatı geçerliliğini yitirir ve dolayısıyla aracın
genel işletme ruhsatının geçerliliğini yitirmesine neden
olur.
İlk işletime alma yılı tip etiketi üzerinde ilgili yıl
sayıları sökülerek kalıcı şekilde işaretlenmelidir.
Bu ısıtma cihazları araç motorunun ve aracın kabin içinin
ısıtılması için öngörülmüştür. Isıtma cihazının Karayolu
Trafik Yönetmeliği kapsamına girmeyen araçlarda (ör.
gemilerde) kullanılması halinde, bununla ilgi kısmen yerel
geçerliliğe sahip yönetmeliklere uyulmalıdır.
1-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
1.Giriş
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Bu ısıtma cihazı yalnız asgari soğutma sıvısı miktarı 10
litre olan motorlu araçlara veya bağımsız ısıtma
sistemlerine monte edilebilir.
Isıtma cihazı araçların sürücü veya yolcu kabinine monte
edilemez. Isıtma cihazı yine de böyle bir mekana monte
edilecekse, montaj kutusu aracın kabin içi yönünde
sızdırmaz şekilde yalıtılmış olmalıdır. Montaj kutusu, kutu
içinde azami 85 °C sıcaklığın aşılmaması için dışarıdan
yeterince havalandırılmalıdır. Sıcaklık aşımı olması
halinde çalışma arızaları ortaya çıkabilir.
TEHLİKE
Isıtma cihazı zehirlenme ve boğulma tehlikesinden
dolayı, garaj veya atölye gibi kapalı mekanlarda emiş
sistemi olmadan, zaman programlı olarak dahi,
çalıştırılmamalıdır.
İnfilak tehlikesinden dolayı ısıtma cihazının akaryakıt
istasyonu veya dolum tesisi gibi yerlerde kapatılmış
olması gerekmektedir.
DİKKAT
Yanıcı buhar veya toz oluşabilecek yerlerde (ör.
akaryakıt, kömür, talaş, tahıl depolarının ve
benzerlerinin yakınında) infilak tehlikesinden dolayı
ısıtma cihazının kapatılmış olması gerekmektedir.
Isıtma cihazı kuru ot, yaprak, karton, kağıt vs. gibi
yanıcı maddelerin yakınında çalıştırılmamalıdır.
Kumanda cihazının yakınlarında 110° C sıcaklık
(depolama sıcaklığı) aşılmamalıdır (ör. araç üzerinde
boya işleri yaparken). Sıcaklık sınırı aşıldığında elektronik
aksamda kalıcı hazarlar meydana gelebilir. Soğutma
sıvısı seviyesi kontrol işlemi araç üreticisinin talimatları
doğrultusunda yapılmalıdır. Isıtma cihazının ısıtma
devresindeki su en az %10 oranında kaliteli bir antifriz
madde içermelidir.
Isıtma devresindeki katkılar metal, plastik veya lastik
aksama zarar vermemeli ve çökelti oluşturmamalıdır.
Araç soğutma sistemindeki açma basıncı – normalde
radyatör kapağı üzerinde belirtilmiştir – 0,4 ve 2,0 bar
pozitif çalışma basıncı arasında olmalıdır (ayrı ısıtma
devreleri için de geçerlidir).
1.6 Montaj İçin Yasal Hükümler
UYARI:
Bu direktiflerin hükümleri 70/156/AET sayılı AB
direktifinin geçerlilik sahası dahilinde bağlayıcıdırlar
ve bu konuya özel yönetmeliklerin bulunmadığı
ülkelerde de dikkate alınmalıdırlar!
(2001/56/AB Ek VII direktifinden alıntıdır)
1.7.1. İşleticinin görüş alanı içinde açıkça görülebilir bir
işletim göstergesi ısıtıcının açık veya kapalı olduğu
hakkında bilgi vermelidir.
UYARI:
Araçlara montaj hakkındaki başka uyarı ve hükümler
içinde montaj talimatlarına bakınız.
Yanma havasının aracın içinden tedarik edilmesi yasaktır.
Egzoz borusunun ağzı yan taraftan yukarıya doğru veya
egzoz borusu araç tabanının altından geçirilmişse, sürücü
kabininin veya aracın yan veya arka sınırlandırıcılarının
yakınına kadar getirilmelidir. Egzoz boruları, egzoz
gazlarının araç içine girmesi mümkün olmayacak şekilde
döşenmelidir. Aracın çalışması bakımından önemli
parçaların işlevi olumsuz şekilde etkilenmemelidir. Egzoz
borusunda yoğuşma suyu birikintileri doğrudan dışarı
atılmalıdır, gereği halinde bunun için yoğuşma suyu
tahliye deliği açılmasına izin verilir.
Yanma havası girişi ve egzoz havası çıkışı açıklıkları 16
mm çapında bir bilye içeri giremeyecek şekilde imal
edilmelidir.
Isıtma cihazının elektrik hatları, devre ve kumanda
elemanları, normal çalışma koşulları altında kusursuz
işletimleri olumsuz etkilenmeyecek şekilde araca
yerleştirilmiş olmalıdırlar.
Yakıt hatlarının döşenmesi ve ilave yakıt deposu montajı
için Alman Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 45 ve 46’ncı
maddeleri dikkate alınmalıdır. Yönetmelikteki en önemli
maddeler:
• Yakıt hatları, aracın burulmaları, motorun
hareketleri v.b. hatların ömrünü olumsuz
etkilemeyecek şekilde imal edilmiş ve döşenmiş
olmalıdırlar. Bunlar mekanik hasarlara karşı
korunmuş olmalıdırlar. Yakıt taşıyan hatlar,
çalışmayı bozabilecek ısıdan korunmalıdır ve
damlayan veya buharlaşan yakıt ne birikecek ne
de sıcak veya elektrik akımı olan parçalardan alev
alabilecek şekilde döşenmelidir.
1-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
•
Otobüslerde yakıt hatları ve yakıt depoları yolcu
veya sürücü kabini içinde bulunmamalıdır. Bu araçlardaki
yakıt depoları, bir yangın olması halinde çıkışları
doğrudan tehlike altında kalmayacak şekilde yerleştirilmiş
olmalıdır. Yakıt sevki cazibe ile veya yakıt deposundaki
pozitif basınç ile sağlanmamalıdır.
Araçlardaki sulu tip ısıtma cihazlarının yakıt ikmali için
Webasto yakıt deposunun montaj talimatı:
•
Motorlu otobüslerde yolcu veya sürücü kabinine
monte edilmesi yasaktır.
•
Yakıt doldurma manşonu hiçbir araçta yolcu veya
sürücü kabini içinde olamaz.
•
Yakıt depolarının ya havalandırmalı bir kapağı
olmalıdır ya da başka bir yöntemle (havalandırma hattı)
havalandırılmış olmalıdır.
Yalnız DIN 73400 standardına uygun kapak kullanılabilir.
Webasto parça katalogunda bulunan tüm yakıt depoları
0,15 bar pozitif basınca eşdeğer azami çalışma basıncına
uygundur.
Webasto parça katalogunda bulunan tüm yakıt depoları
imalatta birer birer en az 0,3 bar pozitif basınca eşdeğer
basınç testine tabi tutulurlar.
•
Isıtma cihazının çalışma durumu (en az açık veya
kapalı olmak üzere) kolaylıkla anlaşılabilmelidir.
Karayolu Trafik Ruhsatları Yönetmeliğine tabi olmayan
araçlardaki ısıtma cihazları için - uygulanabilir mevzuatın
mevcut olması halinde - ilgili test makamınca bir kabul
testi yapılmalıdır.
1 Giriş
1.7 İyileştirme ve Değişiklik Önerileri
Bu teknik elkitabına ilişkin şikayetleri, iyileştirmeleri veya
düzeltici önerileri lütfen
Webasto AG
Abt. Technische Dokumentation Bus
Hotline: 0 18 05 / 93 22 78
Hotfax (0395) 55 92-353
adresine yöneltiniz.
1-3
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
1.Giriş
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Notlar için boş sayfa
1-4
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2
Genel Tanım
Webasto DBW 2010, 2012, 2020, 2022, 300 ve 350 sulu
tip ısıtma cihazları aracın kendi kalorifer tesisatı ile
bağlantılı olarak
–
yolcu kabininin ısıtılmasında
–
camlardaki buzun çözülmesinde ve de
–
su soğutmalı motorların ön ısıtılmasında
kullanılmaktadır.
Sulu tip ısıtma cihazı araç motorundan bağımsız
çalışmaktadır ve aracın soğutma sistemine, yakıt
sistemine ve elektrik tesisatına bağlanmaktadır.
Isı transfer prensibine göre tasarlanmış olan ısıtma cihazı
sıcaklık sensörü tarafından regüle edilerek fasılalı olarak
çalışmaktadır.
Isıtma cihazları DBW 2012 ve DBW 2022
Bu ısıtma cihazları tehlikeli madde nakliyesi yapan
araçlara monte edilmek için tasarlanmış özel tiplerdir.
Isıtma cihazı DBW 2012 temel işlevleri ile ısıtma cihazı
DBW 2010’a ve de ısıtma cihazı DBW 2022 ısıtma cihazı
DBW 2020’ye karşılık gelmektedir.
2.Genel Tanım
DBW 2010, 2012, 2020, 2022, 300 ve 350 ısıtma
cihazları esas olarak
–
brülör fanından
–
yakıt pompasından
–
ısı eşanjöründen
–
yanma odasından ve
–
endüksiyon bobini ile ateşleme elektrotlarından
oluşmaktadır.
Isıtma cihazı tipine göre meme ön ısıtma bloğu monte
edilmiş olabilir.
Kumanda ve denetleme için
–
bir kumanda cihazı
–
bir alev denetçisi
ısıtıcı cihaz içine entegre edilmiştir.
Isıtma cihazı tipine göre kumanda cihazı arka yan tarafta
veya üstte bulunabilir.
Isıtma cihazı tipine göre
–
bir sıcaklık sensörü
–
bir sıcaklık sınırlandırıcı
–
bir termik sigorta
–
bir fan termostatı
ısıtma cihazına entegre edilmiş olabilir.
Harici olarak araç içine bir devridaim pompası monte
edilir.
2-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
2.Genel Tanım
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brülör kafası
Endüksiyon bobini
Soğutma sıvısı, çıkış
Regüle termostatı *
Termik sigorta elemanı *
Regüle termostatı *
Sıcaklık sınırlandırıcı *
Fan termostatı *
Isı eşanjörü
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
10
11
12
Egzoz çıkışı
Kumanda cihazı
Kumanda cihazı 1547 TRS
* Isıtma cihazı tipine göre monte edilen parçalar
Isıtma cihazları DBW 2010 ve DBW 2012
2-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
1
2
3
4
5
6
7
Brülör kafası
Endüksiyon bobini
Soğutma sıvısı, çıkış
Sıcaklık sensörü *
Termik sigorta *
Sıcaklık sınırlandırıcı *
Isı eşanjörü
2.Genel Tanım
8
9
Egzoz çıkışı
Kumanda cihazı
* Isıtma cihazı tipine göre monte edilen parçalar
Isıtma cihazları DBW 2010 ve DBW 2012 Sensoric
2-3
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
2.Genel Tanım
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Brülör kafası
10
Yakıt, basınç hattı
Endüksiyon bobini
11
Egzoz çıkışı
Soğutma sıvısı, giriş
12
Kumanda cihazı
Termik sigorta elemanı *
Regüle termostatı *
Sıcaklık sınırlandırıcı *
* Isıtma cihazı tipine göre monte edilen parçalar
Soğutma sıvısı, çıkış
Isı eşanjörü
Yakıt, geri dönüş
Isıtma cihazları DBW 2020, DBW 2022, DBW 300 ve DBW 350
2-4
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.Genel Tanım
Brülör kafası
10
Yakıt, basınç hattı
Endüksiyon bobini
11
Egzoz çıkışı
12
Kumanda cihazı
Soğutma sıvısı, giriş
* Isıtma cihazı tipine göre monte edilen parçalar
Termik sigorta *
Sıcaklık sensörü *
Sıcaklık sınırlandırıcı *
Soğutma sıvısı, çıkış
Isı eşanjörü
Yakıt, geri dönüş
Isıtma cihazları DBW 2020, DBW 2022, DBW 300 ve DBW 350 Sensoric
2-5
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
2.Genel Tanım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2.1 Brülör fanı
2.2 Motor
Brülör fanı yanma için gerekli olan havayı yanma havası
girişinden yanma odasına iletir.
Isıtma cihazlarına aşağıdaki fan tipleri monte
edilmektedir:
DBW 2010 / 2012
– yandan kanallı fan,
DBW 2020 / 2022 / 300 – radyal fan,
DBW 350
– iki kademeli radyal fan.
Motor bir kavrama üzerinden brülör fanını ve bir dişli
üzerinden yakıt pompasını çalıştırır.
DBW
2010 / 2012
DBW
2010 / 2012
DBW
2020 / 2022 /
300 / 350
2.3 Yakıt pompası
DBW
2020 / 2022 /
300
Yakıt ikmali yakıt pompası üzerinden sağlanmaktadır.
Pompa bir kavrama aracılığıyla brülör fanının motoru
üzerinden çalıştırılır. Yakıt, yakıt pompasında yaklaşık 10
bar’a kadar sıkıştırılır ve yüksek basınç memesi üzerinde
atomize şekilde püskürtülür. Bir manyetik ventil memeye
gelen yakıtı ayarlar.
DBW 350
2-6
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2.3.1 Meme bloğu ön ısıtması
Meme bloğu ön ısıtması ile atomizer memesine giden
yakıt ısıtılır.
Meme bloğu ön ısıtması olmadığında, aşırı düşük
sıcaklıklarda çalışma arızaları görülebilir. Sıcaklık < 0° C
olduğunda bir termostat üzerinden meme bloğundaki
ısıtıcı kartuş devreye sokulur. Isıtma süresi yanma
odasındaki yansıyan ışıma ısısına bağlıdır ve termostatta
+8° C olduğunda kapanır.
Eğer ısıtma cihazında meme bloğu ön ısıtması yoksa, bu
sonradan da monte edilebilir. Gerekli parçalar için Yedek
Parça Listesi’ne bakınız.
2.Genel Tanım
2.4 Isı eşanjörü
Yanma ile elde edilen ısı, ısı eşanjöründe soğutma suyu
devresine transfer edilir.
DBW
2010/2012
Isıtma kartuşu
Meme bloğu
Thermostat
DBW
2010/2012
DBW
2020.32’ye kadar
Isıtma kartuşu
Thermostat
Meme bloğu
DBW
300.15’e kadar
DBW
2020 / 2022 /
300 / 350
DBW 2020.33’den itibaren
DBW 300.15’den itibaren
DBW 350.01’den itibaren
2-7
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
2.Genel Tanım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2.5 Yanma odası
2.6 Kumanda cihazı
Yakıt-hava karışımı yanma odasına püskürtülür ve
burada yakılır. Bu sırada ısı eşanjörü ısıtılır.
Kumanda cihazı merkezi elemandır ve işleyiş ile yanma
işleminin denetlenmesini sağlamaktadır.
DBW
2010 / 2012
Kumanda cihazı 1553
DBW
2020.32’ye kadar
DBW
300.15’ye kadar
Sensoric ısıtma cihazları
için kumanda cihazı
1563 / 1564
DBW 2020.33’den itibaren
DBW 300.16’dan itibaren
DBW 350.01’den itibaren
2-8
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2.7 Alev denetçisi
Alev denetçisi ile tüm yanma işlemi sırasında alev
durumu denetlenir. Alev denetçisi Sensoric olmayan
tiplerde foto-dirençtir veya Sensoric tiplerde
fototransistordur ve alevin ışık gücüne göre tepki
vermektedir.
Sinyaller kumanda cihazına iletilir ve burada işlenir.
2.Genel Tanım
2.8 Endüksiyon Bobini ile Ateşleme
Elektrotları
Endüksiyon bobini yakıt-hava karışımının ateşlenmesi
için gerekli olan yüksek gerilimi üretir. Ateşleme, iki
ateşleme elektrotu arasındaki yüksek gerilim kıvılcımı ile
gerçekleşir.
Ateşleme
elektrotları
Alev denetçisi
2.9 Sıcaklık sensörü
Kumanda cihazı 1553’teki alev denetçisi
Sıcaklık sensörü ısı eşanjörünün çıkışındaki soğutma
suyu sıcaklığını elektrik direnci olarak tespit eder. Bu
sinyal kumanda cihazına iletilir ve burada işlenir.
Ateşleme elektrotları
Alev denetçisi
Ateşleme
elektrotları
Alev denetçisi
Sensoric ısıtma cihazlarının kumanda cihazı 1563 /
1564’teki alev denetçisi
2-9
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
2.Genel Tanım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2.10 Sıcaklık sınırlandırıcı / termik sigorta
2.11 Regüle termostatı
Sıcaklık sınırlandırıcı
Sıcaklık sınırlandırıcı (bimetal) ısıtma cihazını izin
verilmeyen yüksek çalışma sıcaklıklarından korur. Sıcaklık
sınırlandırıcı 107° C’den ya da 117° C’den büyük bir
sıcaklıkta tepki verir ve ısıtma cihazını kapatır. Sıcaklık
sınırlandırıcı elle veya otomatik olarak sıfırlanır.
Termik sigorta
Termik sigorta ısıtma cihazını izin verilmeyen derecede
yüksek çalışma sıcaklıklarına karşı korur. Termik sigorta
içinde, izin verilen sıcaklık aşıldığında tepki veren ve
ısıtma cihazını kapatan bir sigorta elemanı bulunmaktadır.
Isıtma cihazına termik sigorta yerine sıcaklık sınırlandırıcı
da monte edilebilir.
Isıtma cihazındaki regüle termostatı
Regüle termostatı çalışma sıcaklığına ulaşılmasının
ardından regülasyon görevini üstlenir. Isıtma cihazı
dönüşümlü olarak açılıp kapatılarak soğutma sıvısının
sıcaklığı sabit seviyede tutulur. Termostat 63 ± 5° C’de
kapatır ve 70 ± 3° C’de açar.
Harici regüle termostatı
Regülasyon görevine harici olarak monte edilen bir
regüle termostatı üzerinden de kumanda edilebilir.
Regüle termostatı çalışma sıcaklığına ulaşılmasının
ardından regülasyon görevini üstlenir. Isıtma cihazı
dönüşümlü olarak açılıp kapatılarak soğutma sıvısının
sıcaklığı sabit seviyede tutulur. Termostat 71 ± 2° C’de
kapatır ve 78 ± 2° C’de açar ya da alternatif olarak 62 ±
2° C’de kapatır ve 70 ± 2° C’de açar.
Tasarruf devresi (sıcak tutma modu) olan ısıtma
cihazlarında 35 ± 2° C’de kapatan ve 42 ± 2° C’de açan
bir termostat monte edilmiş olabilir.
Termik
sigorta
Sıfırlama
düğmesi
Sıfırlama düğmesi
Sıcaklık sınırlandırıcı 107 ±
5° C’de açar
30° C’de sıfırlanabilir
0° C’de otomatik sıfırlama
olur
Sıcaklık sınırlandırıcı 117 ± 5°
Termik sigorta
C’de açar
yaklaşık 90° C’de sıfırlanabilir
0° C’de otomatik sıfırlama
olur Sensoric ısıtma cihazlarının kumanda cihazı
1563 / 1564’teki alev denetçisi
Isıtma cihazındaki regüle termostatı
2-10
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2.Genel Tanım
U 4810
Isıtma cihazları
DBW 2010 ve 2012
için tavsiye edilir
U 4814
Isıtma cihazları
Isıtma cihazındaki fan termostatı
2.12 Fan termostatı
Fan termostatı, soğutma sıvısı sıcaklığı 30° C ile 40° C
arasında olduğunda araca ait kalorifer fanını kapatıp
açar. Termostat 40 ± 3° C’de kapatır ve 30 ± 5° C’de
açar.
DBW 2020, 2022,
300 ve 350 için
tavsiye edilir
Aquavent 5000 S
Isıtma cihazları
DBW 2020, 2022,
300 ve 350 için
tavsiye edilir
Soğutma suyu devresindeki fan termostatı
U 4851
Isıtma cihazları
DBW 2020, 2022,
300 ve 350 için
tavsiye edilir
Harici regüle termostatı
2.13 Devridaim pompası
Harici monte edilen devridaim pompası soğutma suyunun
aracın ya da ısıtma cihazının devresi içinde devretmesini
sağlar. Pompa kumanda cihazı tarafından devreye
sokulur ve ısıtma cihazı çalıştığı sürece çalışmaya devam
eder. Isıtma cihazları devridaim pompası U 4810, U 4814,
Aquavent 5000 S, U 4851 veya Aquavent 6000 S ile
çalıştırılabilir.
Aquavent 6000 S ve
U 4852
Isıtma cihazları
DBW 2020, 2022,
300 ve 350 için
tavsiye edilir
2-11
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
2.Genel Tanım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
2-12
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
3
İşlev Tanımı
3.1 Genel
Yüksek basınçlı atomizer brülörlü ısıtma cihazları fasılalı
şekilde çalışırlar. Regülasyon işlemi
–
termostatik (kumanda cihazı 1553 donanımlı
ısıtma cihazı) veya
–
sıcaklık sensörü (kumanda cihazı 1563/1564
donanımlı Sensoric ısıtma cihazları) ile sağlanmaktadır.
3.2 Çalışma
Isıtma cihazının açılıp kapatılması
–
şalter (Açık/Kapalı) veya
–
program saati (DBW 2012 ve DBW 2022 / TRS
için izin verilmez) ile sağlanır.
Çalışma akışının denetlenmesi için program saatinde ya
da ayrıca monte edilmiş bir çalışma gösterge lambası
bulunmaktadır.
Isıtma cihazları isteğe göre aşağıdakilerle donatılmış
olabilir:
–
aşırı düşük sıcaklıklar için ısıtma kartuşlu meme
bloğu ön ısıtması
–
Yakıt tüketiminin azaltılması için tasarruf devresi
(yalnız kumanda cihazı 1563 ile).
Sensoric ısıtma cihazlarının çalışma akışı kısmen biraz
daha değişiktir (bkz. Şekil 302).
3.2.1 Açma
Cihaz açıldığında, kontrol lambası yanar. Brülör fanı,
yakıt pompası ve devridaim pompası çalışmaya başlar.
Yaklaşık 15 saniye sonra manyetik ventil açılır, yakıt
atomizer memesi üzerinden yanma odasına püskürtülür
ve eşzamanlı olarak devreye giren yüksek gerilim arkı ile
ateşlenir. Alev oluştuktan sonra alev denetçisinin
gönderdiği bir sinyal ile kumanda cihazı endüksiyon
bobinini kapatır. Eğer yanma olmazsa, bkz. 3.2.4.
3.2.2 Isıtma
3.İşlev Tanım
periyodik duraklamada çalışmaya devam eder, kontrol
lambası yanar. Sıcaklık alt eşiğin altına düştüğünde
ısıtma cihazında yeni bir çalışma süreci başlar.
3.2.3 Kapama
Isıtma cihazı kapatıldığında, yanma işlemi sona erdirilir.
Kontrol lambası söner ve art çalışma başlar. Brülör fanı
ve devridaim pompası yaklaşık 150 (Sensoric ısıtma
cihazlarında 90) saniye sonra kapatılır.
Art çalışma sırasında ısıtma cihazının yeniden devreye
sokulması mümkündür.
3.2.4 Arıza Kapaması
Kumanda cihazı 1553 ve 1563/64 donanımlı ısıtma
cihazları için
Arıza kapaması aşağıdaki hallerde gerçekleşir:
–
Eğer ısıtma cihazı açıldıktan yaklaşık 30 saniye
sonra yanma olmazsa.
–
Eğer ısıtma sırasında yakıt gelişi 10 saniyeden
daha uzun bir süre kesilirse.
–
Isıtma cihazı aşırı ısındığında termik sigorta ya da
sıcaklık sınırlandırıcı tarafından. Bunun ardından aynı
değerdeki (renk koduna dikkat edin) yeni bir termik
sigorta takılmalı veya sıcaklık sınırlandırıcısı düğmesine
basılarak sıfırlanmalıdır (sıcaklık 60° C altına düştükten
sonra).
Kumanda cihazı 1553 donanımlı ısıtma cihazları için
–
Eğer sıcaklık eşik altına düştükten sonra yaklaşık
10 – 25 saniye düşük gerilim olursa.
Kumanda cihazı 1563/64 donanımlı Sensoric ısıtma
cihazları için
–
Çalıştırdıktan 12 saniye sonra yabancı ışık
algılandığında veya düşük gerilim olduğunda.
–
Yanma işlemi sırasında en 12 saniye süresince
düşük gerilim olduğunda. 90 saniyelik art çalışmadan
sonra ısıtma cihazı arıza blokajına girer.
Arıza sebebi giderildikten sonra ısıtma cihazının kapatılıp
açılmasının artında arıza blokajı ortadan kalkar.
Çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra regülasyon görevini
regüle termostatı (Sensoric ısıtma cihazlarında kumanda
cihazı) üstlenir.
Isıtma cihazı dönüşümlü olarak açılıp kapatılarak ısı
taşıyıcının (soğutma sıvısının) sıcaklığı sabit seviyede
tutulur. Sıcaklık üst eşik üzerine çıkarsa, manyetik ventil
yakıt gelişini keser, bunun sonucunda alev söner. Art
çalışma başlar, bu sırada brülör fanı çalışmaya devam
eder ve yaklaşık 150 (Sensoric ısıtma cihazlarında 90)
saniye sonra otomatik olarak kapanır. Devridaim pompası
3-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
3 İşlev Tanım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
kaybı sayesinde düşük ısı ihtiyacında (ör. sıcak tutma
sırasında) yakıt tüketimi azaltılabilir.
3.2.5 Tasarruf Devresi
Yalnız kumanda cihazı 1563 donanımlı Sensoric
ısıtma cihazları için
Kumanda cihazı, normal çalışmaya alternatif olarak
tasarruf moduna geçirilebilir. Tasarruf devresi açıkken su
devresinin ayarlama sıcaklıkları daha düşük bir sıcaklık
seviyesinde tutulur. Bundan dolayı daha düşük olan ışıma
Şekil 301
A
B
C
D
E
F
G
Kontrol lambası
Devridaim pompası
Brülör fanı
Endüksiyon bobini
Manyetik ventil
Alev denetçisi
Regüle termostatı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Açma
Ön çalışma
Kalkış
Güvenlik süresi
Yanma süreci
Duraklama başlangıcı
Art çalışma
Duraklama sonu
Kapama
Kapalı
İşlev akışı (kumanda cihazı 1553 donanımlı ısıtma cihazı)
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Şekil 302
Kontrol lambası
Devridaim pompası
Brülör fanı
Endüksiyon bobini
Manyetik ventil
Alev denetçisi
Açma
Ön çalışma
Yabancı ışık sorgulaması
Ön ateşleme
Kalkış
Güvenlik süresi
Yanma başlangıcı
Duraklama başlangıcı
Art çalışma
Duraklama sonu
Kapama
Kapalı
İşlev akışı (kumanda cihazı 1563/64 donanımlı ısıtma cihazı)
3-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
4
Teknik Veriler
Teknik veriler, herhangi bir sınır değer belirtilmediği
sürece, +20° C’de ve nominal gerilimde ısıtma
cihazlarında normal olan ± % 10 toleranslı olarak
verilmiştir.
4.Teknik Veriler
Yakıt aracın yakıt deposundan alınıyorsa, araç
üreticisinin katkı talimatına uyulmalıdır.
Ayrı bir yakıt tankından yakıt alınıyorsa, 0° C altındaki
sıcaklıklarda kışlık dizel yakıt kullanılmalıdır veya karışım
oranına dikkat edilmek şartıyla, dizel yakıta gazyağı veya
benzin ilave edilmelidir. Akışkanlık sağlayıcı maddelerin
kullanılması mümkündür.
4.1 Elektrik elemanları
Kumanda cihazı, brülör fanının ve devridaim pompasının
motorları, manyetik ventil, endüksiyon bobini, meme
bloğu ısıtıcısı, ısıtma kartuşu ve program saati 24 Volt’a
uygun tasarımlıdır. Sıcaklık sınırlandırıcı, alev denetçisi,
sıcaklık sensörü ve şalterler için gerilim fark
etmemektedir.
UYARI
Devridaim pompalarının ısıtma cihazlarına uygunluğu
soğutma suyu tarafındaki dirençlere göre belirlenmelidir.
4.2 Yakıt
Yakıt olarak araç üreticisinin tavsiye ettiği dizel yakıt
uygundur. Yalnız fabrika etiketi üzerinde belirtilen yakıt
kullanılabilir. Almanya piyasasındaki kaliteye uygun
olduğu takdirde, EL sınıfı (L sınıfı değil) fuel-oil de
kullanılabilir.
Katkı maddelerinden dolayı görülen herhangi bir olumsuz
durum bilinmemektedir.
Isıtma cihazı
DBW 2010
DBW 2012
Test işareti
Model
Isı akımı
Yakıt
Yakıt tüketimi
Nominal gerilim
Çalışma gerilim sahası
Nominal güç çekişi
(devridaim pompası hariç)
Çalışma halinde izin verilen ortam
sıcaklığı (ısıtma cihazı, kumanda cihazı,
devridaim pompası)
İzin verilen depolama sıcaklığı (ısıtma
cihazı, kumanda cihazı, devridaim
pompası)
İzin verilen çalışma pozitif basıncı
Isı eşanjörünün dolum miktarı
Isıtma cihazı boyutları, kumanda cihazı
dahil (tolerans ± 3 mm)
–
Uzunluk
–
Genişlik
–
Yükseklik
Ağırlık, kumanda cihazı dahil ısıtma
cihazı
~ S129
~ S189
KW
(kcal/h)
kg/h
VVW
11,6 / 9,3
(10 000 / 8 000)
1,3 / 1,0
Ayrı yakıt deposundaki karışım oranları
Sıcaklık
Kışlık dizel yakıt
Gazyağı veya
benzin katkısı
0° C ila –20° C 100 %
–
–20° C ila –30° 70 %
30 %
C
veya özel kışlık
dizel yakıt
–30° C ila –40° özel kışlık dizel
C
yakıt veya %100
gazyağı
DBW 2020
DBW 2022
DBW 300
~ S136
~ S164
~ S216
Yüksek basınçlı atomizer
23,3
30
(20 000)
(26 000)
Dizel / EL sınıfı fuel-oil
2,5
3,3
°C
12 veya 24
10 ... 14 veya 20 ... 28
60
90
> .33: 120
–40 ... +60
°C
–40 ... +85
bar
l
mm
mm
mm
kg
DBW 350
~ S196
35
(30 000)
3,7
24
20 ... 28
130
170
0,4 ... 2,0
1,1
584
205
228
15
2,4
< .32:
681
230
270
> .33:
680
240
279
24 > .33: 22
< .15:
681
230
270
> .16:
680
240
279
24 > .16: 22
725
240
279
23
4-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
4.Teknik Veriler
Devridaim pompası
Hacim akımı
Nominal gerilim
Çalışma gerilim sahası
Nominal güç çekişi
Boyutlar
–
Uzunluk
–
Genişlik
–
Yükseklik
Ağırlık
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
l/h
VVW
mm
mm
mm
kg
U 4810
U 4814
1600
5200
(0,15 bar’a karşı)
(0,15 bar’a karşı)
12 veya 24
10 ... 14 veya 20 ... 24
25
104
Bühlermotor ile
228
173
100
94
105
77
0,8
2,1
U 4851
6000
(0,4 bar’a karşı)
Aquavent 6000 S
6000
(0,4 bar’a karşı)
209
Aquavent 5000 S
5200
(0,15 bar’a karşı)
24
20 ... 28
104
279
115
110
2,7
221
100
105
2,1
284
115
110
2,95
4-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
209
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
5
Hata Arama ve Hata Giderme
5.1 Genel
Bu bölümde DBW 2010/2012/2020/2022/300/350 ısıtma
cihazlarında hata aranması ve hata giderilmesi tarif
edilmektedir.
DİKKAT
Hata arama ve hata giderme işleri ısıtma cihazının her bir
bileşeninin yapısı ve çalışma şekli hakkında bilgi sahibi
olmayı gerektirir ve yalnız eğitimli personel tarafından
yürütülebilir.
Tereddüt edilmesi halinde işlevsel ilişkiler Bölüm 2 veya
3’te görülebilir.
5.Hata Arama ve Hata Giderme
DİKKAT
Hata algılama normal olarak hatalı elemanın tespit
edilmesi ile sınırlıdır.
Aşağıdaki arıza nedenleri dikkate alınmamıştır ve ilke
olarak kontrol edilmelidirler ya da bu nedenlerden
kaynaklanan arızalara olanak verilmemelidir.
Sokette korozyon olması
Soketteki kontakta temassızlık olması
Soketteki kablo pabucunun hatalı olması
Kablo ve sigortalarda korozyon olması
Akü kutuplarında korozyon olması
Her hata giderme işleminden sonra araç üzerinde işlev
testi yapılmalıdır.
5.2
Genel Hata Belirtileri
Aşağıdaki tabloda (Şekil 501) olası genel hata belirtileri
sıralanmıştır.
Hata belirtisi
Olası nedeni
Elektrik sisteminde hata
Kontrol lambası yanmıyor ve ısıtma cihazı
çalışmıyor.
•
•
•
Besleme gerilimi yok
Sigortalar
Kumanda cihazının A soketinin soket
kontaklarındaki besleme hattı
F2 sigortası attı.
Devridaim pompasında veya ısıtma cihazına gelen
hatta kısa devre.
F3 sigortası attı.
Isıtma cihazına/motora/meme bloğu ön ısıtma
elemanını (eğer mevcutsa) gelen hatta kısa devre.
Isıtma cihazı normal çalışıyor, ancak çalışma
gösterge lambası yanmıyor.
Çalışma gösterge lambası arızalı veya kablolarında
kesinti ya da kısa devre var.
Su sisteminde hata
Bağlı olan ısı eşanjörleri yeterince ısı
veremediğinden, ısıtma cihazı kapatıyor.
Şekil 501
Debi çok düşük, çünkü
• ısıtma cihazında, ısı eşanjörlerinde veya
sistem kesimlerinde hava ya da gaz var
• vanalar (debi ayarı) kısık, kirlenmiş, kapalı
• sistemde pislik var, ör. filtrede veya
darboğazlarda
• devridaim pompası yetersi pompalıyor (pompa
gövdesinde hava ya da gaz var)
dönme yönü ters – kablo renklerini kontrol edin
(siyah + / kahverengi –)
• antifriz yetersiz
Genel hata belirtileri (Sayfa 1 / 2)
5-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
5.Hata Arama ve Hata Giderme
Hata belirtisi
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Olası nedeni
•
•
sistem direnci çok büyük (soğukta özellikle
artar)
devridaim pompası arızalı
Isı eşanjörleri (su/hava) çok az ısı veriyor, çünkü
• ısı eşanjörlerinde veya sistem kesimlerinde
hava ya da gaz var
• ısı transfer yüzeyleri kirli (içten/dıştan)
• hava girişi ya da çıkışı yetersiz
• Fan: yeterli hava üflemiyor / dönme yönü ters /
direnç çok yüksek
• antifriz oranı çok yüksek
• ısı eşanjörünün boyutu çok küçük
•
Debinin takriben hesaplanması
Debi [l/h] =
Tip etiketine göre ısıl akım [kW]
Sıcaklık farkı ∆t [K] veya [°C] cinsinden
Isıtma cihazında su girişi ve çıkışından ölçülür
(ör. temaslı termometre ile)
x 860
Yakıt ikmalinde hata
•
•
Isıtma cihazına yakıt gelmiyor
•
•
•
•
yakıt deposu boş
hatlar kırılmış, kapanmış, tıkanmış veya
sızdırıyor
parafin ayrışması veya yakıt filtresinde veya
yakıt hatlarında donmuş su
deponun havalandırma deliği kapalı
yakıt hatları karışmış
yakıt filtresi kirli
Yanma sisteminde hata
CO2 değeri nominal değere ayarlanamıyor. Yanma
işlemi düzensiz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Şekil 501
emiş hattında hava kabarcıkları var (emiş hattı
sızdırıyor)
yakıt filtresi kirli veya sızdırıyor
yakıt gelişinde sızıntı var (emiş yüksekliği,
depoda vakum); montaj talimatına dikkat edin
yakıt pompası arızalı (pompa basıncı)
geri dönüş hattı kısık
pompadaki elek kirli
atomizer memesi arızalı
yanma havası ve egzoz hatları kısık veya
kapalı
brülör motorunun devir sayısı çok düşük
Genel hata belirtileri (Sayfa 2 / 2)
5-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
5.Hata Arama ve Hata Giderme
5.3 Hata Arama – Hızlı Hata Tespiti
Isıtma cihazı tipleri:
Tüm ısıtma cihazları
Yalnız kumanda cihazı 1563/64 olan Sensoric ısıtma cihazları
Isıtma sistemi
Egzoz gazı yolu
Yanma havası yolu
Devridaim pompası
Atomizer meme
Yakıt manyetik ventili
Yakıt pompası
Yakıt beslemesi
Tahrik (motor)
Endüksiyon bobini, endüksiyon kablosu
Ateşleme elektrotları
Kumanda cihazı
sensörü
Alev denetçisi
Termik sigorta ya da sıcaklık
sınırlandırıcı
Regüle termostatı ya da sıcaklık
Şalterler
Elektrik kabloları ve bağlantıları
Sigortalar
Kontrol, gerekiyorsa onarım, değiştirme
Gerilim beslemesi
Arıza şekli
Açtıktan sonra – çalışmıyor
Kontrol lambası – yaklaşık 25 (30) saniye sonra sönüyor
Brülör fanı – çalışmıyor
Brülör fanı – ön çalışma yok
Brülör fanı – art çalışma yok
Devridaim pompası – çalışmıyor
Kıvılcım – yok
Yanma – yanma başlamıyor (15 san. sonra)
Yanma – yaklaşık 25 (30) saniye sonra sönüyor
Yanma – kapatılamıyor
Yanma oluyor – alev çok aydınlık
Yanma oluyor – alev aydınlık değil
Isıtma cihazı – aşırı ısınma
5-3
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
5.Hata Arama ve Hata Giderme
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
5.4 Hata belirtileri
5.4.1 Açıldığında ısıtma cihazı çalışmaya başlamıyor
EVET
Klemens B1, B2 ve
B4’te gerilim var mı?
(Kumanda
cihazı
1563/64’te: klemens A1,
A2, A3, A4)
HAYIR
F2/F3
sigortaları
yanmış mı? (Kumanda
cihazı
1563/64’te:
F1/F2)
Regüle termostatında
geçiş var mı?
(Kumanda cihazı
1563/64’te: sıcaklık
sensörü)
Sigortaları değiştirin ve
ısıtma cihazını açın.
Sigorta yeniden yanı
yor mu?
Gelen hat arızalı
(Kumanda cihazı
1563/64’te: kumanda
cihazı arızalı)
Kısa devre arayın ve
giderin.
Gerilim düşük mü? < 18
± 1,0 V ya da < 9 ± 0,5 V
(Kumanda cihazı
1563/64’te: < 20 -1 V ya
da < 10 -1V)
Motorda (brülör fanı)
gerilim var mı?
Regüle termostatında,
su devresi soğuduktan
sonra geçiş var mı?
Regüle termostatı
arızalı, değiştirin.
Su devresindeki
sıcaklık çok yüksekti.
Yalnız kumanda cihazı
1563/64’te: gelen hat
veya sıcaklı sensörü
arızalı.
Kumanda cihazının C2
ve C5 klemenslerinde
gerilim var mı?
(Kumanda cihazı
1563/64’te: klemens D2
ve D5)
Kumanda cihazı arızalı,
değiştirin. Motora
(brülör fanı) gelen hatta
kopma olup olmadığını
kontrol edin.
Kumanda cihazındaki
düşük gerilim koruması
tepki vermiştir; aküyü
şarj edin.
Motor mili kolay
döndürülebiliyor mu?
Meme bloğu tablası
sökülmüş haldeyken
motor mili kolay
döndürülebiliyor mu?
Motor sökülmüş
haldeyken motor mili
kolay döndürülebiliyor
mu?
Fan çarkının rulmanı
bozuk.
Motor (brülör fanı)
arızalı, değiştirin.
Büyük alın dişli kolay
döndürülebiliyor mu?
Yakıt pompası arızalı,
değiştirin.
Motor (brülör fanı)
arızalı, değiştirin.
5-4
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Motor (brülör fanı)
arızalı, değiştirin.
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
5.Hata Arama ve Hata Giderme
5.4.2 Isıtma cihazı açıldıktan yaklaşık 30 s (kumanda cihazı 1563/64’te 20 s) sonra yeniden
arızaya geçiyor
EVET
Termik sigorta F1
kopmuş mu? Sıcaklık
sınırlandırıcı atmış
mı?
HAYIR
Yaklaşık 20 s ya da
12 s sonra
endüksiyon
bobininin (mekanik)
tıkırtısı duyulabiliyor
Klemens C8 ve C5’te
gerilim var mı?
(kumanda cihazı
1563/64’te: klemens
D8 ve D5)
Atma sebebini giderin,
ör. su eksik. Termik
sigortayı değiştirin ya
da sıcaklık
sınırlandırıcısını
sıfırlayın.
Kumanda cihazına
gelen hatları kontrol
edin. Kopma var mı?
Işık yokken alev denetçisinin direnci / gerilimi 100
kOhm mu? (kumanda cihazı 1563/64’te: > 3,5 V)
Yanma sesi duyuluyor
mu?
Manyetik başın bobini
arızalı.
Isıtma cihazındaki manyetik
ventil ve - deponun yüksekte
olmasından dolayı - emiş ve
dönüş hattındaki manyetik
ventil açıyor mu?
Hayır
Meme sınırlı bir açıyla
mı püskürtüyor?
hayır
evet
Yakıt kalitesi soğuk hava
talimatlarındaki karışım
oranına uygun değil.
Yakıt pompasındaki
emiş bağlantısının
süzgeci kirlenmiş,
temizleyin.
evet
Yakıt pompasını
değiştirin.
Alev denetçisi
arızalı, değiştirin.
Kumanda cihazı
arızalı, değiştirin.
Manyetik ventillerde
geçiş var mı?
Manyetik ventil arızalı,
değiştirin.
Manyetik ventilde
gerilim var mı?
Gelen hatları kontrol
edin.
Ateşleme
elektrotlarının ayarı
mastara uygun mu?
Ateşleme
elektrotlarını mastara
göre ayarlayın.
Pompa yakıt sevk
ediyor mu?
Depoda yakıt var mı?
Yakıt doldurun.
Atomizer meme
tıkalı, değiştirin.
Tüm yakıt hatları
bağlı mı?
Sıkılayın, yeni conta.
Evet
50 Lux ışık varken
alev denetçisinin
direnci / gerilimi <
1,56 kOhm mu?
(kumanda cihazı
1563/64’te: < 3,5 V)
Endüksiyon bobini
arızalı, değiştirin.
Ateşleme elektrotlarının
izolatörü bozuk.
Kopukluğu giderin.
Atomizer memesinden
yakıt püskürüyor mu?
Yeni bir endüksiyon
bobiniyle de aynı
sonuç var mı?
Regüle pistonunun conta
yüzeyi veya hava tahliye
deliği kirlenmiş mi?
Yakıt pompasını sökün.
Mildeki sürükleme tırnağı
sağlam mı?
Emiş ve egzoz
manşonunun
geçirgenliğini kontrol edin,
temizleyin.
Temizleyin veya
değiştirin.
Emiş hattı tıkalı. Parafin
ayrışması veya yakıt
içindeki su donmuş. Veya:
depodaki havalandırma
deliği tıkalı.
Viskozite 20 c St
altında mı?
Isıtma cihazındaki
gerilim kumanda
cihazı düşük gerilim
korumasının sınır
sahasında.
Atomizer meme tıkalı,
değiştirin.
Alev denetçisi arızalı,
değiştirin.
hayır
Aküyü şarj edin.
5-5
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
5.Hata Arama ve Hata Giderme
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
5.4.3 Isıtma cihazı ancak birkaç denemeden sonra çalışıyor
HAYIR
Başarısız çalıştırma
denemelerinde egzoz
borusundan yoğun
duman çıkıyor mu?
EVET
Hayır
Bkz.5.4.7
Hayır
Isıtma cihazının
çalışmadığı sürede
yakıt seviyesi
düşmüştür: Emiş ve
dönüş hattını kontrol
edin. Sızıntı görülüyor
mu?
Yalıtın.
Ark yüksek gerilim
kablolarından atlıyor
mu?
Endüksiyon bobini
arızalı, değiştirin.
Ark ateşleme
elektrotlarının
izolasyonundan atlıyor
mu?
Ateşleme elektrotu
arızalı, değiştirin.
5.4.4 Isıtma cihazı çalışma sırasında kendiliğinden sönüyor
HAYIR
Yeni bir çalıştırma
denemesinden sonra
ısıtma cihazı çalışıyor
mu?
EVET
Isıtma cihazı herhangi bir
tepki veriyor mu?
Yakıt pompası arızalı,
değiştirin. Basınç
regüle ventili tıkalı.
Bkz.5.4.7
Isıtma cihazı yaklaşık 30 s
(kumanda cihazı 1563/64
ile 24 s) sonra arızaya
geçiyor. Bkz. 5.4.2
5-6
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Yüksek gerilim
kablosu bozuk.
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
5.Hata Arama ve Hata Giderme
5.4.5 Isıtma cihazı kurum yapıyor (siyah yoğun duman çıkarıyor)
HAYIR
Yanma havası emiş
borusu veya emiş
manşonu kirlenmiş
mi?
EVET
Temizleyin,
gerekiyorsa montajı
kontrol edin (bkz.
Bölüm 8).
Isıtma cihazı yalnız ilk
çalıştırmada mı kurum
yapıyor?
hayır
hayır
Hava ayarı mı değişti?
Isı eşanjörünün gaz
yolları aşırı kirlenmiş
mi?
Yanma havası girişinde
(seyir halinde de
olabilir) düşük veya
aşırı basınç oluşuyor
mu?
Talimata göre
temizleyin.
Burgulu kapak (DBW
2010’da) bozuk mu?
Brülör koruma kapağı /
başlık sızdırıyor mu?
Yakıt dönüş hattında
daralma veya boğumlu
yerler var mı ya da
emiş hattı kaçırıyor mu
veya ısınmış mı
(kabarcık oluşumu)?
Isıtma cihazını
yakarak boşaltın.
Yakıt basıncının
artmasından dolayı
atomizer memesinin
debisi çok yükselmiştir.
Kullanma
kılavuzundaki tabloya
göre doğru yakıt mı
kullanılıyor?
Motor devir sayısı (bkz.
Bölüm 6) çok düşük.
hayır
Kullanma
kılavuzundaki
uyarılara dikkat edin.
Yakıt pompası
basıncını (bkz. Bölüm
6) kontrol edin?
Pompa basıncı çok mu
yüksek?
Motordaki gerilim yük
altında 10 V ya da 20
V'tan daha mı düşük?
Aküleri şarj edin;
elektrik kabloları
korozyona uğramıştır
veya çok küçüktür;
motor arızalıdır.
Atomizer memesi
düzgün şekilde
püskürtüyor mu?
hayır
Manyetik ventilin
ventil yuvası
sızdırıyormu? (Yuva
hasar görmüş, kanca
sıkışmış)
İzin verilen yanma
değerleri (bkz. Bölüm
4) ayarlanabiliyor mu?
Ventil yuvasını kontrol
edin, gerekiyorsa
manyetik ventilin
küçük parçalarını
değiştirin.
Ayar yapıldıktan sonra
ısıtma cihazı kurum
yapmaya devam
ediyor mu?
Manyetik ventilin ventil
yuvası sızdırıyor mu?
(yuva hasar görmüş,
kanca sıkışmış)
Fan çarkı ve gövde
arasındaki mesafe çok
büyük (DBW 2010/12
için) ya da motor devir
sayısı çok düşük (bkz.
Bölüm 6).
Atomizer memesini
değiştirin.
Atomizer memesini
temizleyin veya
değiştirin.
5-7
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
5.Hata Arama ve Hata Giderme
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
5.4.6 Isıtma cihazı açık renkli yoğun duman çıkarıyor
HAYIR
Kapattıktan sonra ısıtma ciha
Isıtma cihazı 20 saniyeden daha
fazla yoğun duman çıkarıyor mu?
zı yoğun duman çıkarıyor mu?
Brülörü açın ve yanma odasını
dışarı çıkarın. Yanma odasında
kurum birikmesi görülebiliyor
mu?
Bundan önceki
çalıştırma denemeleri
başarısız mı oldu?
Evet
Elektrot ayarı ölçüye
uygun mu (bkz.
Bölüm 6)?
Ateşleme elektrotlarını
ölçüye göre ayarlayın
(bkz. Bölüm 6).
Manyetik ventilin
yuvası kapanmıyor
mu?
EVET
Kapattıktan sonra
ısıtma cihazı yoğun
duman çıkarıyor mu?
Atomizer memesini
değiştirin.
Önce yanma odasında biriken
yapın buharlaşması gerekir.
Isıtma cihazı yoğun duman
çıkarmaya devam ediyor mu?
Isıtma cihazı çalışma
sırasında da yoğun
duman çıkarıyor mu
(ara sıra da olsa)?
Atomizer memesinin
debisi mi çok düşük?
– Değiştirin. Isıtma
cihazı hala yoğun
duman çıkarıyor mu?
Atomizer memesini
değiştirin.
Manyetik ventilin
yuvasını kontrol edin,
gerekiyorsa küçük
parçaları değiştirin.
Yanma odasını
temizleyin.
5.4.7 Isıtma cihazı kapatılamıyor
HAYIR
Şalter ve program
saati kapalı haldeyken
akım geçiriyor mu?
EVET
Şalter veya program
saati arızalı, değiştirin.
Kapattıktan sonra
ısıtma cihazı 180
saniyeden (kumanda
cihazı 1563/64 ile 90 s)
daha uzun süre mi
çalışıyor?
Kumanda cihazı
arızalı, değiştirin.
Kapattıktan sonra hala
egzoz gazı çıkıyor mu?
Regüle termostatı eşik
değerine ulaşıldığında
açıyor mu?
Regüle termostatı
arızalı, değiştirin
(kumanda cihazı
1563/64 hariç).
Manyetik ventilde (+)
gerilim yok mu?
Kumanda cihazı
arızalı, değiştirin.
Manyetik ventil
kapanıyor mu?
Manyetik ventil arızalı,
değiştirin.
5-8
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Atomizer memesinin
çekvalfi sızdırıyor.
Atomizer memesini
değiştirin (yalnız geri
dönüş memeli DBW
2010).
6. İşlev Testi
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
6.1
İşlev Testleri
Genel
Bu bölümde ısıtma cihazının çalışabilir durumda
olduğunun kanıtlanması için montajlı durumda ve araçtan
sökülmüş haldeyken yapılan testler ve ayarlar tarif
edilmiştir.
TEHLİKE
Isıtma cihazı garaj veya atölye gibi kapalı mekânlarda
egzoz emiş tertibatı olmadan çalıştırılmamalıdır.
Yangın tehlikesinden dolayı ısıtma cihazını, brülör açık
haldeyken çalıştırmayın.
6.2
Ayarlamalar
6.2.1 CO2 oranının ayarlanması
Gerilim (Volt)
500 m rakımda CO2 ayarı
DBW 2010 (meme: 0,4 gph ve 0,3 gph)
DBW 2012
Yakıt pompası basıncı 7 bar (0,4 gph)
Yakıt pompası basıncı 10 bar (0,3 gph)
CO2 (hacmen %)
Fabrikada ayarlanmış olan yanma havası miktarının
değiştirilmesi mümkündür ve ayar halkası döndürülerek
değiştirilebilir.
Aşağıdaki hallerde egzoz gazındaki CO2 değeri ölçülmeli
ve gereği halinde yanma havası miktarı ayarlanmalıdır:
–
Brülörün tamir edilmesinden sonra
–
Düzensiz yanma olduğunda
–
İşlev testi kapsamında
–
Meme değiştirildikten sonra
Ayarlama işlemi
–
Isıtma cihazındaki giriş gerilimini ölçün
–
Isıtma cihazını yaklaşık 5 dakika boyunca
çalıştırın
–
CO2 değeri ve emisyon ölçümü yapın ve ilgili
grafik ile karşılaştırın.
CO2 (hacmen %)
6
Gerilim (Volt)
500 m rakımda CO2 ayarı
CO2 (hacmen %)
DBW 2020 (≤ .32)
DBW 300 (≤ .15)
Yakıt pompası basıncı 10 bar
Gerilim (Volt)
500 m rakımda CO2 ayarı
CO2 (hacmen %)
Gerilim (Volt)
500 m rakımda CO2 ayarı
DBW 2010 (meme: 0,3 gph)
DBW 2020 (≥ .33)
DBW 2022 / DBW 300 / DBW 350
Yakıt pompası basıncı 10 bar
6-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
6.İşlev Testi
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
UYARI
Emiş manşonu 180°
dönük olabilir.
6.3
Münferit Elemanların Test edilmesi
6.3.1 Sıcaklık sensörünün direnç
kontrolü (yalnız kumanda cihazı 1563/64
donanımlı ısıtma cihazları)
Dijital multimetreyle yapılan elektriksel testte sıcaklık
sensörünün aşağıdaki grafikte gösterilen değerlere sahip
olması gerekir. Direnç ölçümünün 20° C’de ve yaklaşık
olarak 100° C’de (sensör suya daldırılır) yapılması tercih
edilir.
–
Sıkma cıvatasını gevşetin (bkz. şekil) ve nominal
değere ulaşana kadar ayar halkasını sıkma cıvatası ile
kaydırın.
–
Sıkma cıvatasını 1,0 +0,5 Nm ile sıkın ve üzerine
güvenlik cilası sürün.
UYARI
CO2 ayarı yakıda (viskozite) ve jeodezik yüksekliğe (her
100 m’de %0,1) bağlıdır. CO2 değeri nizami olarak
ayarlanamıyorsa, aşağıdaki şekilde hareket edin:
–
Brülör kafasının hava tarafında hasar olup
olmadığını kontrol edin, varsa değiştirin
–
Yakıt pompasının basıncını kontrol edin ve
gerekiyorsa pompayı değiştirin
–
Memeyi değiştirin
–
Brülör motorunun devir sayısını ölçün.
–
Kablo geçiş yerlerindeki montajın doğru olup
olmadığını kontrol edin.
Direnç (Ohm)
Sıkma cıvatası
Su sıcaklığı °C
6-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
6. İşlev Testi
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
6.3.2 Alev denetçisinin direnç testi
UYARI
Alev denetçisinin cam elemanı ve diskin gözetleme camı
(bkz. şekil) kirlendiğinde temizlenmelidir. Hasar
gördüğünde veya nominal değere ulaşamadığında, alev
denetçisi değiştirilmelidir.
6.3.2.1 Kontrol, kumanda cihazı 1553’teki alev
denetçisi
–
Ohmmetreyi alev denetçisine bağlayın
–
Alev denetçisinin etrafını iyice karartın. Bunun için
üzerine siyah izolasyon hortumu geçirin ve uçlarını
büzüştürün
–
Yaklaşık 20 saniye sonra direnç > 100 k-Ohm’a
çıkmalıdır.
–
Alev denetçisine yaklaşık 1 cm uzaktan kibrit
alevi gösterin. Bu sırada direnç yaklaşık 300 Ohm’a
düşmelidir.
6.3.2.2 Kontrol, kumanda cihazı 1563/64’teki alev
denetçisi
Montajlı haldeyken
–
Voltmetreyi kumanda cihazının D6 (+) ve D7 (–)
bağlantılarına bağlayın
–
Isıtma cihazını açın.
–
Ölçülen gerilim 5 Volt olmalıdır. Yaklaşık 15 s ...
26 s sonra gerilim < 1 Volt’a düşmelidir.
Sökülmüş haldeyken
–
Alev denetçisini 1 k-Ohm’luk bir ön direnç
üzerinden 5 Volt’a bağlayın
–
Voltmetreyi alev denetçisine paralel bağlayın
–
Mercek karartılmışken açık alev veya ampul (5
W) gösterildiğinde gerilim > 1 Volt'a düşmelidir.
Ateşleme
elektrotları
Ateşleme
elektrotları
Alev denetçisi
Gözetleme camı
Gözetleme camı
Alev denetçisi
6-3
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
6.İşlev Testi
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
6.3.3 Ateşleme elektrotlarının kontrol edilmesi
ve ayarlanması
UYARI
•
Ateşleme elektrotlarının izolasyon elemanında
hasar olmamalıdır. Elektrot mesafesi tolerans dışında
olan ya da düzgün çalışmayan ateşleme elektrotlarını
ayarlayın ya da değiştirin.
•
Ateşleme elektrotları mastarla ayarlanabilir.
Bunun için mastarın ön kenarı atomizer memesine
dayanmalıdır ve ateşleme elektrotlarının uçları iki kertik
içinde olmalıdır.
Test
–
Ateşleme elektrotlarının izolasyon elemanında
hasar olup olmadığını kontrol edin.
DİKKAT
Yakıt püskürtmesinin etkilenmemesi için, elektrot
mesafesinin ölçülmesi sırasında meme deliğine temas
etmeyin.
–
Elektrot mesafesini mastarla şekilde gösterildiği
gibi ve elektrotların durumunu kontrol edin.
Ayarlama
–
Elektrot mesafesini bükerek ayarlayın ve mastarla
şekilde gösterildiği gibi kontrol edin.
6.3.4 Endüksiyon bobininin test edilmesi
TEHLİKE
Yüksek gerilim; ateşleme elektrotlarında yaklaşık 8.000
Voltluk ark oluşmaktadır.
DİKKAT
Endüksiyon bobinine ateşleme elektrotları yokken gerilim
vermeyin.
Test
UYARI
Doğru akım artısını siyah kabloya ve eksisini kahverengi
kabloya bağlayın.
–
12 Volt ya da 24 Volt doğru akım verin
–
Olması gereken durum: Ateşleme elektrotlarında
kıvılcım oluşmalıdır.
6-4
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
6. İşlev Testi
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
6.3.5 Yakıt pompasının test edilmesi
6.3.7 Manyetik ventilin test edilmesi
UYARI
Yakıt pompası monte edilmiş haldeyken test edilir.
Pompa basıncının ayarlanmasına izin verilir. Test için bir
test cihazı gereklidir. Bunun için Webasto destek
bayiinden bir test cihazı (gösterge ıskalası 0 ila 15 bar)
tedarik edilebilir.
DİKKAT
Endüksiyon bobini sökülmelidir.
Test
–
Endüksiyon bobinini sökün (bkz. 9.2.7.1).
–
Atomizer memesini sökün.
–
Test cihazını bağlayın.
–
Alev denetçisini örtün.
–
Isıtma cihazını açın.
–
Yaklaşık 15 saniye sonra pompa basıncı gösterilir
(bkz. grafik).
–
Isıtma cihazını kapatın.
–
Test cihazını sökün.
DİKKAT
Meme deliğine zarar vermeyin.
–
Atomizer memeyi takın ve 20 Nm ile sıkın.
–
Endüksiyon bobinini takın (bkz. 9.2.7.2).
UYARI
Isıtma cihazı art çalışmada uzun bir süre tütüyorsa, bu
durum manyetik ventil yuvasının sızdırdığına işaret eder.
Bu durumda atomizer memesinden yakıt damlamaya
devam eder.
Kısa süreli bir tütme normaldir. Bu, manyetik ventil ve
meme deliği arasındaki
kısmın
boşalmasından
kaynaklanmaktadır.
Test
DİKKAT
Manyetik ventilin soketini kumanda cihazından ayırın.
Aksi halde kumanda cihazı zarar görebilir.
–
12 Volt cihazlarda elektrik fonksiyonunun
aşağıdaki verilere göre kontrol edilmesi:
•
Açma gerilimi 8,5 Volt
•
Çalışma gerilimi
9,6 ... 14,4 Volt
•
Nominal gerilimde ve 20° C’de güç çekişi
10 Watt
•
Nominal akım 0,83 Amper
–
24 Volt cihazlarda elektrik fonksiyonunun
aşağıdaki verilere göre kontrol edilmesi:
•
Açma gerilimi 17,0 Volt
•
Çalışma gerilimi
19,2 ... 28,8 Volt
•
Nominal gerilimde ve 20° C’de güç çekişi
10 Watt
•
Nominal akım 0,42 Amper
6.3.8 Meme bloğu ön ısıtma elemanının test
edilmesi
6.3.6 Brülör motorunun test edilmesi
UYARI
Brülör motoru monte edilmiş haldeyken test edilir. Eğer
olması gereken durumlara ulaşılamazsa, fan motoru
değiştirilmelidir.
Test
–
Brülör motorunun yataklarının durumunu (zor
hareket edip etmediği) muayene edin.
–
Isıtma cihazındaki giriş gerilimini ölçün
–
Isıtma cihazını açın.
–
Devir sayısını ölçün (devir sayıları nominal
gerilimde belirtilen devir sayısı aralıklarında olmalıdır)
DBW 2010/2012
.......4050 – 4950
DBW 2020/2022
.......5220 – 6380
DBW 300
.......5220 – 6380
DBW 350
.......5040 – 6160
UYARI
Sıcaklık < 0° C olduğunda bir termostat üzerinden meme
bloğundaki ısıtıcı kartuş devreye sokulur. Isıtma süresi
yanma odasındaki yansıyan ışıma ısısına bağlıdır ve
termostatta +8° C olduğunda kapanır. Güç çekişi 12 Volt
ya da 24 Voltta 130 ±13 Watttır.
Test
–
Brülör kafasını yana doğru çevirin ya da söküp
alın.
–
Meme bloğundaki soketi çıkarın
–
Sokete Ohmmetreyi bağlayın
–
Soğutma spreyi ile termostatı soğutun ya da
termostatı köprüleyin
–
Direnç değeri (maksimum 4,5 Ω).
6-5
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
6.İşlev Testi
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Notlar için boş sayfa
6-6
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
7
7.1
7.Devre Şemaları
Devre Şemaları
Genel
Devre şemaları ya da uygulama örnekleri (Şekil 701 ila
711) DBW 2010, 2012, 2020, 2022, 300 ve 350 ısıtma
cihazlarında mümkün olan devreleri göstermektedirler.
7-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
Şekil 701
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2010, 12 ve 24 Volt (Sayfa 1 / 2)
7-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Kablo kesitleri
Poz.
1
Tanım
Isıtma cihazı
Not
Şasesiz
2
Kumanda cihazı
SG 1553
4
Endüksiyon bobini
5
Termostat
7
Termostat
8
Termostat
10
Ateşleme elektrotları
61.3
Anti parazit takımı ( 2 x)
Telsiz parazit önleme
F1
Termik sigorta
polarite fark etmiyor
F2
Sigorta 8 A
F3
Sigorta 8 A
F4
Sigorta
F5
Sigorta
H1
Lamba, yeşil
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
çalışma göstergesi
H2
K1
Lamba, devridaim
pompası için
Röle
K2
Röle
K3
Röle
K4
Röle
A
B
C
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm2
1,5 mm2
1,0 mm 2
1,5 mm2
1,5 mm 2
2,5 mm2
2,5 mm 2
4,0 mm2
4,0 mm 2
6,0 mm2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
D
Regüle termostatı
(dahili)
Fan termostatı
Sıcaklık sınırlandırma
termostatı
eğer S4 üzerinden
kumanda ediliyorsa
Devridaim pompası,
ısıtma cihazı eksisi
Isıtma cihazı motoru
Lamba; regüle
termostatı çalışması
Endüksiyon bobini
7-3
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
K7
7.Devre Şemaları
denetçisi
Araç kaloriferinin fanı
M1
Devridaim pompası
DBW 2010
/ Motor
2012 / 2020
/ 2022 / 300 / 350
M2
Motor
Isıtma cihazı motoru
M3
R
Şekil 701
Röle
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı
DBW 2010, 12 ve 24 Volt (Sayfa 2 / 2)
S1
S3
S4
S6
X1
X2
X3
Y1
A
B
C
D
Motor
Alev
Denetçisi
Şalter
Su
vanasdaki
şalter
Şalter
Şalter
Soket
bağlantı
Soket
bağlantı
Soket
bağlantı
Manyetik
ventil
Araç fanı
Foto direnç polarite fark
etmiyor
Isıtma AÇIK-KAPALI için
Su vanası kapalıyken kontak
açıktır
AÇIK-KAPALI için. aynı
devridaim pompası
Araç Fanı
2 pinli
1 pinli
2 pinli
Polarite fark etmiyor
Isıtma cihazı içine monteli
Bağlantı yapılmadan teslim edilen parça
Yalnız ihtiyaç halinde
Araçta mevcut
Ayrılmaz eşleştirme
Teslimat kapsamına veya tipe göre
7-4
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Şekil 702
7.Devre Şemaları
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2020/300, 24 Volt (Sayfa 1 / 2)
7-5
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Kablo kesitleri
Poz.
1
2
4
5
Tanım
Isıtma cihazı
Kumanda cihazı
Endüksiyon bobini
Termostat
8
Termostat
10
12
Ateşleme elektrotları
Termostat
61.3
F1
Anti parazit takımı (
2 x)
Termik sigorta
F2
Sigorta 8 A
F3
Sigorta 8 A
H1
Lamba, yeşil
H2
K1
Lamba, devridaim
pompası için
Röle
K2
Röle
K3
Röle
Şekil 702
Not
şasesiz
SG 1553
Regüle termostatı
(dahili)
Sıcaklık
sınırlandırma
termostatı
Regüle termostatı
(harici)
Telsiz parazit
önleme
polarite fark etmiyor
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
çalışma göstergesi
eğer S4 üzerinden
kumanda ediliyorsa
Devridaim pompası,
ısıtma cihazı eksisi
Isıtma cihazı motoru
A
B
C
D
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm2
1,5 mm2
1,0 mm 2
1,5 mm2
1,5 mm 2
2,5 mm2
2,5 mm 2
4,0 mm2
4,0 mm 2
6,0 mm2
Poz.
K4
K5
Tanım
Röle
Röle
M1
M2
R
Motor
Motor
Alev
denetçisi
Şalter
S1
S3
S4
X1
Y1
A
B
C
D
1
Su
vanasındaki
şalter
Şalter
Not
Endüksiyon bobini
Manyetik ventil; alev
denetçisi
Devridaim pompası
Isıtma cihazı motoru
Foto-direnç, polarite fark
etmiyor
Isıtma cihazı AÇIK - KAPALI
için
su vanası kapalıyken kontak
açıktır
AÇIK - KAPALI için, ayrı
devridaim pompası
2 pinli
Soket
bağlantı
Manyetik
polarite fark etmiyor
ventil
Isıtma cihazı içine monteli
Bağlantı yapılmadan teslim edilen parça
Yalnız ihtiyaç halinde
Araçta mevcut
Ayrılmaz eşleştirme
Teslimat kapsamına veya tipe göre
Şase bağlantısının iyi olmasına dikkat edin!
Lamba; regüle
termostatı çalışması
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2020/300, 24 Volt (Sayfa 2 / 2)
7-6
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
A
B
C
D
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
7.Devre Şemaları
7-7
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
Şekil 703
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 300/350, 24 Volt (Sayfa 1 / 2)
7-8
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Kablo kesitleri
Poz.
Tanım
Not
A1
Isıtma cihazı
Şasesiz
A2
Kumanda cihazı
SG 1553
B1
Alev denetçisi
Foto-direnç, polarite fark
etmiyor
B2
Termostat
Sıcaklık sınırlandırıcı
B3
Termostat
Regüle termostatı
F1
Termik sigorta
Polarite fark etmiyor
F2
Sigorta 8 A
DIN 72581 uy. oto sigortası
F3
Sigorta 16 A
DIN 72581 uy. oto sigortası
F4
Sigorta 8 A
DIN 72581 uy. oto sigortası
G
Akü
H1
Lamba, yeşil
çalışma göstergesi
K1
Röle (Poz. A2’de)
Eksi ayrımı için
K2
Röle (Poz. A2’de)
Röle K7 için
K3
Röle (Poz. A2’de)
Regüle işlemi için
K4
Röle (Poz. A2’de)
Endüksiyon bobini için
K5
Röle (Poz. A2’de)
Manyetik ventil için
K6
Röle (Poz. A1’de)
Devridaim pompası için
A
B
C
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm 2
1,5 mm2
1,0 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
4,0 mm2
6,0 mm2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
D
7-9
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
K7
Röle (Poz. A1’de)
Brülör motoru için
M1
Motor
Isıtma cihazı
M2
Motor
Devridaim
pompası / 300 / 350
DBW 2010
/ 2012 / 2020
/ 2022
Şekil 703
Otomatik devre, kumanda cihazı 1553
donanımlı DBW 300/350, 24 Volt (Sayfa 2 / 2)
Isıtma cihazı AÇIK KAPALI için
Ayrı devridaim
pompası için
S1
Şalter
S2
Şalter
U1
Endüksiyon bobini
U2
Ateşleme elektrotları
W1
Kablo demeti
X1
Soket bağlantı
2 pinli, Poz. W1’de
X2
Soket bağlantı
2 pinli, Poz. W1’de
X3
Soket bağlantı
2 pinli, Poz. M2’de
Y1
Manyetik ventil
polarite fark etmiyor
A
B
C
D
Isıtma cihazı içine monteli
Bağlantı yapılmadan teslim edilen parça
Yalnız ihtiyaç halinde
Araçta mevcut
Ayrılmaz eşleştirme
Teslimat kapsamına veya tipe göre
7-10
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Şekil 704
7.Devre Şemaları
Otomatik devre, kumanda cihazı 1563 donanımlı DBW 2010/2020/300/350, 12 ve 24 Volt (Sayfa 1 / 2)
7-11
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Kablo kesitleri
Poz.
A1
A2
B1
Tanım
Isıtma cihazı
Kumanda cihazı
Alev denetçisi
B2
Sıcaklık sensörü
B3
Fan termostatı
F1
F3
F4
sigorta 8 A (tüm tipler için)
Sigorta 8 A tüm 24 V tipler için
+ DBW 2010/12V)
Sigorta 16 A (DBW
2020/300/350 - -12V
Sigorta
Sigorta
F5
Termik sigorta
G
Akü
H1
Işıklı diyot yeşil
H2
Işıklı diyot sarı
H3
Lambalar
H4
Işıklı diyot yeşil
K1
K2
K3
K4
Röle (Poz. A2’de)
Röle (Poz. A2’de)
Röle (Poz. A2’de)
Röle (Poz. A2’de)
K5
Röle
K6
Röle
K7
Röle , araç fanı için
F2
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm2
1,5 mm 2
1,0 mm 2
1,5 mm 2
1,5 mm 2
2,5 mm 2
2,5 mm 2
4,0 mm 2
4,0 mm 2
6,0 mm 2
Not
şasesiz
SG 1563
Kutup bağlantısına dikkat
Kutup bağlantısı fark
etmez
Su devresinde, araç fanı
için (AÇIK - KAPALI)
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
Kutup bağlantısı fark
etmez
Çalışma göstergesi (Poz.
P’de)
Hazır durumda göstergesi
(Poz. P’de)
Sembol aydınlatması (Poz.
P’de)
Çalışma göstergesi (S1
kullanıldığında)
devridaim pompası için
Brülör fanı için
Endüksiyon bobini için
Manyetik ventil için
yalnız akü şalteri varken
ekside gereklidir
Yalnız B3 ile birlikte
gereklidir
7-12
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Şekil 704
Otomatik devre, kumanda cihazı 1563 donanımlı
DBW 2010/2020/300/350, 12 ve 24 Volt (Sayfa 2 / 2)
M2
M3
P
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Motor
Motor
Program saati (dijital)
Şalter (AÇIK - KAPALI)
Şalter
Şalter
Şalter
Şalter (araç fanı için)
Şalter (araç fanı için)
Şalter
U
V1
W
X1
X2
Endüksiyon bobini
Diyot
Kablo demeti
Soket bağlantı, 8 pinli
Soket bağlantı, 2 pinli
Y
1
Manyetik ventil
Kutup bağlantısı fark etmez
Program saati P:
Artı bağlantı 9’da
= Derhal ısıtmada sürekli çalışma
Artı bağlantı 9’da değil = Isıtma süresi 1 saat
Araç yönüne eğer varsa klemens 75, yoksa klemens 15
Araç aydınlatması (klemens 58)
Taralı hatlar ile röle K5 ve K6 yalnız akü şalteri S kullanılıyorsa
Alternatif
Araç klemensi 15
2
3
4
5
6
Brülör fanı
Araç fanı
Programlı çalıştırma için
Poz. P’ye alternatif
Akü şalteri
Su musluğunda
tasarruf modu
Poz. S6’ya alternatif
Poz. S5’e alternatif
Ayrı devridaim pompası, AÇIK KAPALI
Ateşleme elektrotları ile
Kumanda cihazı Poz. A2’de
Kumanda cihazı - ısıtma cihazı
Poz. P’ye
7.Devre Şemaları
7-13
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
UYARI
ADR işletimi uygulaması
bkz. Şekil 707 ila Şekil 711.
Şekil 705
Otomatik devre, kumanda cihazı 1564 donanımlı DBW 2012 ve 2022 (ADR), 12 ve 24 Volt (Sayfa 1 /
2)
7-14
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Kablo kesitleri
Poz.
A1
A2
B1
B2
B3
B4
F1
F2
F3
Not
şasesiz
SG 1564
Kutup bağlantısına dikkat
Kutup bağlantısı fark etmez
Meme bloğu ön ısıtması
Fan termostatı
Kutup bağlantısı fark etmez
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
F5
F6
G
Tanım
Isıtma cihazı
Kumanda cihazı
Alev denetçisi
Sıcaklık sensörü
Termostat
Termostat
Termik sigorta
Sigorta 8 A
Sigorta 8 A (DBW 2022 -12V’ta 16 A)
Sigorta 12 V = 16 A / 24
V=8A
Sigorta, araç fanı
Sigorta, araç fanı
Akü
H1
H2
Işıklı diyot yeşil
Işıklı diyot sarı
H3
Lambalar
H4
Işıklı diyot yeşil
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Röle (Poz. A2’de)
Röle (Poz. A2’de)
Röle (Poz. A2’de)
Röle (Poz. A2’de)
Röle
Röle
Çalışma göstergesi (Poz. P’de)
Hazır durumda göstergesi (Poz.
P’de)
Sembol aydınlatması (Poz.
P’de)
Çalışma göstergesi (S1
kullanıldığında)
devridaim pompası için
Brülör fanı için
Endüksiyon bobini için
Manyetik ventil için
Meme bloğu ön ısıtması
yalnız akü şalteri varken ekside
gereklidir
K7
Röle
K7
K10
Röle , araç fanı için
Serbest çalışma diyotlu
röle
Röle
Motor
Motor
Motor
Program saati (dijital)
F4
K11
M1
M2
M3
P
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm 2
1,5 mm2
1,0 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
4,0 mm2
6,0 mm2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
Kutup bağlantısı fark etmez
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
Yalnız B3 ile birlikte gereklidir
Meme bloğu ön ısıtması
Araç fanı için
Devridaim pompası
Brülör fanı
Araç fanı
Programlı çalışma için / ADR
için değil
7-15
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
S4
S5
S6
U1
U2
V1
V2
Şalter (AÇIK KAPALI)
Şalter
Sürükleme şalteri
Şalter (araç fanı için)
Şalter (araç fanı için)
Şalter
Endüksiyon bobini
Ateşleme elektrotları
Diyot
Diyot
V3
Diyot
W1
Kablo demeti
W2
X1
X2
Kablo demeti
Soket bağlantı, 2 pinli
Soket bağlantı, 2 pinli
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Y1
Soket bağlantı, 2
Soket bağlantı, 2
Soket bağlantı, 8
Soket bağlantı, 1
Soket bağlantı, 2
Soket bağlantı, 2
Manyetik ventil
1
Program saati P:
Artı bağlantı 9’da
= Derhal ısıtmada sürekli
çalışma
Artı bağlantı 9’da değil = Isıtma süresi 1 saat
Araç yönüne eğer varsa klemens 75, yoksa klemens 15
Araç aydınlatması (klemens 58)
Taralı hatlar ile röle K6 ve K7 yalnız ekside akü şalteri
S6 kullanılıyorsa
K10 yalnız serbest çalışma diyotuyla
Yalnız meme bloğu ön ısıtmasında
S1
7.Devre Şemaları
S2
Poz. P’ye alternatif
Ayrı açma / UPFA
Su musluğunda
DBWS32010 / 2012 / 2020
/ 2022 / 300 / 350
Şekil 705
Otomatik devre, kumanda cihazı 1564
donanımlı DBW 2012 ve 2022 (ADR), 12 ve 24 Volt (Sayfa 2
2
3
4
5
6
7-16
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
pinli
pinli
pinli
pinli
pinli
pinli
Poz. S5’e alternatif
Poz. S4’e alternatif
Eksi ya da artıda akü şalteri
Poz. A1’de
Poz. A1’de
Kumanda cihazı Poz. A2’de
Kumanda cihazı - ısıtma
cihazı
Meme bloğu ön ısıtması
İşaretleme: siyah
İşaretleme: mavi
Poz. W2’de
Poz. P’de
Poz. P’de
Poz. A1’de
Poz. A1’de
Kutup bağlantısı fark etmez
/ 2)
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Kablo kesitleri
UYARI
Uygulama örneği devre şeması Şekil 701
ya da 702 ile ilgilidir.
Poz.
H1
Tanım
Işıklı diyot, yeşil
H2
Işıklı diyot sarı
H3
Lambalar
K9
Röle
K10
Röle
P
Program saati (dijital)
S2
Şalter
S3
Su vanasındaki şalter
S4
Şalter (AÇIK KAPALI)
Not
Çalışma
göstergesi
(Poz. P’de)
Hazır
durumda
göstergesi
(Poz. P’de)
Sembol
aydınlatması
(Poz. P’de)
yalnız akü
şalteri varken
ekside
gereklidir
A
B
C
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm 2
1,5 mm 2
1,0 mm2
1,5 mm 2
1,5 mm2
2,5 mm 2
2,5 mm2
4,0 mm 2
4,0 mm2
6,0 mm 2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
D
Programlı
çalıştırma için
Akü şalteri
su vanası
kapalıyken
kontak açıktır
Ayrı devridaim
pompası,
AÇIK KAPALI
7-17
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
Şekil 706
Uygulama örneği, DBW 2010/2020/300,
Volt, program saati ve akü şalteri ile çalışır
A
B
C
D
bağlantı
için)
Isıtma cihazı içine monteli
Bağlantı yapılmadan teslim edilen parça
Yalnız ihtiyaç halinde
Araçta mevcut
Ayrılmaz eşleştirme
Teslimat kapsamına veya tipe göre
Program saati P:
Artı bağlantı 9’da
= Derhal ısıtmada sürekli çalışma
Artı bağlantı 9’da değil = Isıtma süresi 1 saat
Araç yönüne eğer varsa klemens 75, yoksa klemens 15
Araç aydınlatması (klemens 58)
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
1
2
3
7-18
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
12 ve 24
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Poz.
F2
F3
Not
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
G
Tanım
Sigorta 8 A
Sigorta 8 A (DBW 2022 - 12V’ta 16 A)
Sigorta 12 V = 16 A / 24 V
=8A
Akü
H1
K9
Işıklı diyot yeşil
Röle
Çalışma göstergesi (Poz. S1’de)
S1
S6
S7
S8
Şalter
Şalter
Şalter, sevk düzeneğinde
Ayırma şalteri, 1 veya 2
pinli
Diyot
AÇIK - KAPALI
Eksi ya da artıda akü şalteri
Artı veya ekside
Acil kapama şalteri (mekanik,
pnömatik veya elektrikli)
F4
V4
DIN 72581 uy. oto sigortası
Şekil 707
Kablo kesitleri
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm 2
1,5 mm2
1,0 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
4,0 mm2
6,0 mm2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
UYARI
Uygulama örneği devre şeması Şekil 705 “otomatik
şalter ve ARTIDA sevk düzeneği şalteri olan işletim” ile
ilişkilidir.
Uygulama örneği, DBW 2010/2022 (ADR)
7-19
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Poz.
F2
F3
F4
G
Tanım
Sigorta 8 A
Sigorta 8 A (DBW 2022 - -12V’ta 16 A)
Sigorta 12 V = 16 A / 24 V = 8 A
Akü
Not
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
H1
K8
Işıklı diyot yeşil
Röle
Çalışma göstergesi (Poz. S1’de)
K9
Röle
S1
S6
S7
S8
Şalter
Şalter
Şalter, sevk düzeneğinde
Ayırma şalteri, 1 veya 2 pinli
AÇIK - KAPALI
Eksi ya da artıda akü şalteri
Artı veya ekside
Acil kapama şalteri (mekanik, pnömatik
veya elektrikli)
Şekil 708
Kablo kesitleri
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm2
1,5 mm2
1,0 mm2
1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
4,0 mm2
6,0 mm2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
UYARI
Uygulama örneği devre şeması Şekil 705
“otomatik şalter ve ARTIDA sevk düzeneği şalteri
olan işletim” ile ilişkilidir.
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR)
7-20
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Poz.
F2
F3
Not
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
F4
G
Tanım
Sigorta 8 A
Sigorta 8 A (DBW 2022 - -12V’ta
16 A)
Sigorta 12 V = 16 A / 24 V = 8 A
Akü
H1
K9
Işıklı diyot yeşil
Röle
Çalışma göstergesi (Poz. S1’de)
S1
S3
S6
S7
S8
Şalter
Sürükleme şalteri
Şalter
Şalter, sevk düzeneğinde
Ayırma şalteri, 1 veya 2 pinli
AÇIK - KAPALI
Su musluğunda
Eksi ya da artıda akü şalteri
Artı veya ekside
Acil kapama şalteri (mekanik,
pnömatik veya elektrikli)
V4
Diyot
DIN 72581 uy. oto sigortası
Şekil 709
Kablo kesitleri
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm2
1,5 mm 2
1,0 mm 2
1,5 mm 2
1,5 mm 2
2,5 mm 2
2,5 mm 2
4,0 mm 2
4,0 mm 2
6,0 mm 2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
UYARI
Uygulama örneği devre şeması Şekil 705 “otomatik şalter
ve ARTIDA sevk düzeneği şalteri olan işletim” ile ilişkilidir.
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR)
7-21
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
Poz.
F2
F3
F4
G
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Tanım
Sigorta 8 A
Sigorta 8 A (DBW 2022 - -12V’ta 16
A)
Sigorta 12 V = 16 A / 24 V = 8 A
Akü
H1
K8
Işıklı diyot yeşil
Röle
K9
Röle
S1
S3
S6
S7
S8
Şalter
Sürükleme şalteri
Şalter
Şalter, sevk düzeneğinde
Ayırma şalteri, 1 veya 2 pinli
Not
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
DIN 72581 uy. oto sigortası
Çalışma göstergesi (Poz. S1’de)
AÇIK – KAPALI
Su musluğunda
Eksi ya da artıda akü şalteri
Ekside
Acil kapama şalteri (mekanik,
pnömatik veya elektrikli)
Şekil 710
Kablo kesitleri
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm2
1,5 mm2
1,0 mm 2
1,5 mm2
1,5 mm 2
2,5 mm2
2,5 mm 2
4,0 mm2
4,0 mm 2
6,0 mm2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
UYARI
Uygulama örneği devre şeması Şekil 705 “otomatik
şalter ve EKSİDE sevk düzeneği şalteri olan işletim” ile
ilişkilidir.
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR)
7-22
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Poz.
B4
B5
F2
Tanım
Termostat
Sıcaklık sensörü
Sigorta 8 A
F3
F5
Sigorta 8 A (DBW 2022 - 12V’ta 16 A)
Sigorta 12 V = 16 A / 24 V =
8A
Sigorta, araç fanı
F6
Sigorta, araç fanı
F4
G
Not
Fan termostatı
Harici
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
DIN 72581 uy. oto
sigortası
Kablo kesitleri
Akü
K8
Röle
K9
Röle
K11
M3
S3
S5
S6
Röle
Motor
Sürükleme şalteri
Şalter, araç fanı için
Şalter
S7
S8
Şalter, sevk düzeneğinde
Ayırma şalteri, 1 veya 2 pinli
X4
Soket bağlantı, 8 pinli
Araç fanı için
Araç fanı
Su musluğunda
Poz. S4’e alternatif
Eksi ya da artıda akü
şalteri
Ekside
Acil kapama şalteri
(mekanik, pnömatik veya
elektrikli)
B6’da
Şekil 711
< 7,5 m
7,5 - 15 m
0,75 mm 2
1,5 mm 2
1,0 mm2
1,5 mm 2
1,5 mm2
2,5 mm 2
2,5 mm2
4,0 mm 2
4,0 mm2
6,0 mm 2
Kablo renkleri
bl
Mavi
br
Kahverengi
ge
Sarı
gn
Yeşil
gr
Gri
or
Turuncu
rt
Kırmızı
sw
Siyah
vi
Mor
ws
Beyaz
UYARI
Uygulama örneği devre şeması Şekil 705 “otomatik şalter, oda
termostatı ve EKSİDE sevk düzeneği şalteri olan işletim” ile ilişkilidir.
1
2
3
4
5
6
Bu şekilde
Havalandırma
Kapalı
Isıtma
Soğuk
Sıcak
Harici sıcaklık sensörü kullanıldığında, gövdenin üst tarafındaki tel köprü kesilmelidir.
dahili sıcaklık sensörü çalışmaz.
Uygulama örneği, DBW 2012/2022 (ADR)
7-23
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
7.Devre Şemaları
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
718
Notlar için boş sayfa
7-24
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8 Servis İşleri
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
8
Servis İşleri
7.1 Genel
Bu bölümde araca monte edilmiş haldeki ısıtma cihazları
üzerinde yapılabilecek servis işleri tanımlanmaktadır.
7.2 Isıtma Cihazı Üzerinde Yapılan İşler
Isıtma cihazının aşırı ısınma tehlikesinden ve bununla
bağlantılı olarak aşırı ısınma korumasının tepki
vermesinden dolayı, ısıtma cihazı çalıştığı sürece veya
art çalışmada bulunduğu sürece ana akü akımı
kesilmemelidir.
Isıtma cihazında daha kapsamlı onarım işlerinin
yapılması için cihazın sökülmesi faydalıdır. Isıtma
devresinde yapılan çalışmalardan sonra araç üreticisinin
verdiği bilgilere göre su ve antifrizden oluşan soğutma
sıvısı karışımı doldurulmalı ve ısıtma devresinin havası
alınmalıdır.
7.3 Araç Üzerinde Yapılan İşler
DİKKAT
Isıtma cihazının yakınlarında 85° C sıcaklık (ör. araç
üzerinde boya işleri yaparken) asla aşılmamalıdır.
7.4 Isıtma Cihazının Deneme İşletimi
7.5 Bakım İşleri
Isıtma cihazının çalışma güvenliği nedeniyle aşağıdaki
bakım işleri yapılmalıdır:
•
Yanma havası emiş hattının açıklıkları ve egzoz
çıkışı kirlenme olup olmadığı bakımından kontrol edilmeli
ve temizlenmelidir.
•
Kullanıldığı mevsim dışında ısıtma cihazı yaklaşık
olarak 4 haftada bir 10 dakika süreyle araç motoru
soğukken
ve
kalorifer
“sıcak”
konumda
iken
çalıştırılmalıdır. Bu sayede çalıştırma zorlukları önlenmiş
olur.
•
Araç motorunun soğutma sıvısı değiştirildiğinde,
aracın soğutma sisteminin havası alındıktan sonra ısıtma
cihazının ve devridaim pompasının havasının itinayla
alınmış olmasına dikkat edilmelidir. Eksik olan soğutma
sıvısı araç üreticisinin verilerine göre ilave edilmelidir.
•
Çalışma arızalarının önlenmesi için yakıt filtresi
ya da filtre elemanı yılda en az bir defa, yakıt aşırı kirliyse
daha sık değiştirilmelidir.
•
Yakıt pompası ve yakıt hatları, sızdırma
yaptıklarında derhal, aksi hallerde 5 yılda bir
değiştirilmelidir.
•
Isıtma cihazı düzenli aralıklarla, en geç ısıtma
cihazının kullanıldığı mevsim başlarken bir Webasto
servisinde kontrol edilmelidir.
Isıtma cihazı garaj veya atölye gibi kapalı mekanlarda
emiş sistemi olmadan, zaman programlı olarak dahi,
çalıştırılmamalıdır.
7-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8.Servis İşleri
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
8.5.1 Brülör kafasının yana doğru açılıp
kapatılması
TEHLİKE
Endüksiyon bobini yüksek gerilimle çalışmaktadır. Brülör
kafasını açmadan önce kablo demeti soketleri araçtan
ayrılmalıdır, aksi halde ölüm tehlikesi vardır.
Brülör kafası tekrar kapatıldıktan sonra soketi yeniden
araca takın.
UYARI
Isıtma cihazının bakımı kolaydır. Brülör kafası yana doğru
açılarak aşağıdaki elemanlara ulaşılabilir:
–
Yakıt pompası ve atomizer meme
–
Manyetik ventil
–
Endüksiyon bobini
–
Ateşleme elektrotları
–
Alev denetçisi
–
Yanma odası
–
Meme bloğu ön ısıtması (eğer mevcutsa)
–
DBW 2010/2012’da kablo kılıflarının doğru
oturtulmasına dikkat edin
1
2
3
4
Uygun bir açılma açısı elde etmek için elektrik
kablolarının sökülmesi gerekebilir.
Açma
1.
Gerekiyorsa elektrik kablolarını sökün.
2.
Cıvatalar (1) yana doğru açılabilene kadar
somunları (3, Şekil 801) gevşetin.
3.
Cıvataları (1) yana doğru açın.
4.
Brülör kafasını (4) yana doğru açın.
Kapama
1.
Brülör kafasını (4, Şekil 801) kapatın ve montajlı
konumuna getirin.
2.
Cıvataları (1) içeri doğru çevirin ve tek taraflı
kasıntı olmaması için somunları (3) önce el sıkı yapın.
3.
Somunları (3)
DBW 2010 / 2012’da 5,0 Nm + 1 Nm ile,
DBW 2020 / 2022 / 300 / 350’da 8,0 Nm +/- %10
ile sıkın.
4.
Gerekiyorsa elektrik kablolarını yeniden takın.
UYARI
Elektrik kablolarının doğru renkte bağlanmasına dikkat
edin.
Cıvata (2)
Kopilya
Somun (2)
Brülör kafası
•
Şekil 801
UYARI
Brülör kafasının açılma yönüne göre
kopilya diğer tarafta bulunabilir.
•
Şekilde DBW 2010 ısıtma
cihazının brülör kafası gösterilmiştir.
Brülör kafasının yana doğru açılması ve kapatılması
7-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8 Servis İşleri
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
7.6 Gözle Muayene ya da Montaj Talimatları
8.6.1 Aracın soğutma sistemine bağlantı
Isıtma cihazının ve devridaim pompasının hava
tahliyesinin kendiliğinden gerçekleşmesi için, ısıtma
cihazı mümkün olduğunca derin bir yere monte
edilmelidir. Bu özellikle kendinden emişli olmayan
devridaim pompası için geçerlidir.
Isıtma cihazı Şekil 802’ye göre aracın soğutma sistemine
bağlanmalıdır. Devre içinde mevcut olan soğutma sıvısı
miktarı en az 10 litre olmalıdır.
Aracın soğutma sisteminde ya da ayrı bir ısıtma
devresinde yalnız açma basıncı en az 0,4 bar ve en fazla
2,0 bar olan aşırı basınç ventilleri kullanılabilir.
İlke olarak Webasto tarafından teslim edilen soğutma
sıvısı hortumları kullanılmalıdır. Eğer bu söz konusu
değilse, hortumlar en az DIN 73411 standardına uygun
olmalıdır. Hortumlar kırılmadan ve - hava tahliyesinin
sorunsuz gerçekleşmesi için - mümkün olduğunca
yükselen doğrultuda döşenmelidir. Hortum bağlantıları
hortum kelepçeleri ile güvenli şekilde birleştirilmiş
olmalıdır.
UYARI
Kullanılan hortum kelepçelerinin sıkma torklarına dikkat
edilmelidir.
Isıtma cihazının ilke işletime alınmasından önce veya
soğutma sıvısı değiştirildikten sonra itinayla soğutma
sisteminin havası alınmalıdır. Isıtma cihazı ve hatlar statik
hava tahliyesi gerçekleşecek şekilde monte edilmelidir.
Yetersiz hava tahliyesi çalışma sırasında aşırı ısınmadan
dolayı arızalara yol açabilir.
Hava tahliyesinin sorunsuz olduğu devridaim pompasının
neredeyse sessiz çalışmasından anlaşılır.
Devridaim pompası U 4851 kullanılırken soğutma suyu
olmadığında veya pompa çarkı bloke olduğunda,
açmadan yaklaşık 15 saniye sonra devridaim pompası
otomatik olarak kapatılır ve ancak yaklaşık 2 dakika sonra
yeniden çalıştırılabilir.
8.6.2 Aracın yakıt sistemine bağlantı
Yakıt, aracın yakıt deposundan veya ayrı bir yakıt
deposundan tedarik edilir.
8.6.2.1 Yakıt hatları
Hava hapsetmelerini önlemek için, yakıt hatları mümkün
olduğunca yükselen eğimle döşenmelidir. Bir hat içindeki
bağlantılar, mekanik vidalı bağlantı kullanılmadığı sürece,
hortum kelepçeleri ile güvenceye alınmalıdır.
Eğer yakıt hortumları kullanılıyorsa, ilke olarak Webasto
tarafından teslim edilen veya arz edilen hortumlar
kullanılmalıdır. Eğer bu söz konusu değilse, yakıt
hortumları en az DIN 73379 standardına uygun olmalıdır.
Yakıt hortumları kırılmamalı veya burulmamalıdır ve
yaklaşık her 25 cm mesafede kelepçelerle sabitlenmelidir.
Yakıt hattı olarak uygun bağlantı tekniğine uyulması
şartıyla, otomotiv sanayinde kullanılan, ör. çelik, bakır ve
DIN 73378’e uygun yumuşak özellikte, ışık ve sıcaklığa
dayanıklı PA11 veya PA12 (ör. Mecanyl RWTL)’den imal
edilmiş plastik hatlar kullanılabilir.
Yakıt hatlarının döşenmesinde ilke olarak aşağıdakilere
dikkat edilmelidir:
•
Hatlar sıcaklık etkilerinden korunmalıdır
TEHLİKE
Isıtma cihazının aşırı ısınması halinde, ısıtma cihazının
dış kaplaması dizel yakıtın alev alma sıcaklığına
ulaşabilir!
•
Hatlar taş darbelerinden korunmalıdır
•
Damlayan veya buharlaşan yakıt birikmemeli
ve sıcak parçalara veya elektrikli tertibata temas
ederek alev almamalıdır.
7-3
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8.Servis İşleri
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Sulu ısıtma devresi - duvardan radyatörlü ve
çatı kanalı ısıtıcısı
Akış
Geri dönüş
1
2
3
4
5
6
7
8
Fanlı duvar tipi radyatör
Binişteki ısı eşanjörü
Isıtma cihazı
Devridaim pompası
Çatıdaki ısı eşanjörü
Araç motoru
Sürücü mahalli kaloriferi
Kumanda ünitesi
Şekil 802
Otobüs için ısıtma cihazı montaj örneği
7-4
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8 Servis İşleri
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Geri dönüş hattına bir kapama tertibatı monte edildiğinde
iyi görülebilir bir yere bir uyarı levhası konmalıdır.
DİKKAT
Cihazın geri dönüş hattı kapalı şekilde çalıştırılması yakıt
pompasına zarar verir. Yakıt dışarı sızabilir. Yangın
tehlikesi.
Uyarı levhası
dönüş sarkma olmaması için
Serbest asılı yakıt erihatları,
sabitleştirilmelidir.
ek bir yakıt pompası monte edilmesi yasaktır.
Yakıt hatları için izin verilen boyutlar:
•
Emiş ve geri dönüş hattı için iç çap: 6 mm (talep
üzerine başka çaplar mümkündür)
•
Emiş ve geri dönüş hattı başına izin verilen
maksimum hat uzunluğu: 10 m
•
İzin verilen maksimum emiş yüksekliği: 2 m
(maksimum yükseklikte bir dip ventil monte edilmesi
tavsiye edilir)
•
İzin verilen maksimum ön basınç: Emiş ve geri
dönüş hattı için 0,3 bar.
8.6.2.2 Yakıt filtresi
Webasto tarafından teslim edilen veya izin verilmiş bir
yakıt filtresi monte edilmelidir. Olanaklara göre montaj dik
olmalıdır, bu durumda akış yönü yataydır. Çalışma
arızalarının önlenmesi için filtre ya da filtre elemanı en az
yılda bir kez, yakıt aşırı kirli ise daha sık olarak
değiştirilmelidir.
Yanma havası asla içinde insanların bulunduğu
mekanlardan alınmamalıdır. Yanma havası emiş açıklığı
sürüş yönünde olmamalıdır. Kirlenme, kar nedeniyle
tıkanmayacak ve sıçrayan suyun emilmeyeceği şekilde
yerleştirilmelidir.
Yanma havası giriş yeri ve egzoz gazı çıkış yeri, aracın
hiçbir çalışma durumunda hava basıncı farkı
oluşmayacak şekilde seçilmelidir.
Yanma havası emiş hattı için izin verilen boyutlar:
•
İç çap: 55 mm
•
İzin verilen maksimum hat uzunluğu: 5 m
•
İzin verilen maksimum bükülme: 270°
Yanma havası girişi, egzoz gazı emilmeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
UYARI
Eğer yanma havası emiş hattı düşey olarak
döşenemiyorsa, en derin yerine 4 mm çapında su tahliye
deliği açılmalıdır.
Isıtma cihazının aracın yakıt deposunun yakınına, ortak
bir montaj bölmesine monte edilmesi halinde, yanma
havası dışarıdan serbest olarak emilmeli ve egzoz gazı
dışarıya verilmelidir. Geçiş yerleri sıçrayan su
geçemeyecek şekilde imal edilmelidir.
Eğer ısıtma cihazı kapalı bir montaj modülü içindeyse, bir
yanma havası açıklığı gerekli olur.
DBW 2010/2012
20 cm²
DBW 2020 / 2022 / 300 30 cm²
DBW 350
35 cm²
Montaj modülü içindeki sıcaklık ısıtma cihazının izin
verilen ortam sıcaklığını (bkz. teknik veriler) aşarsa,
havalandırma
açıklığı
Webasto’ya
danışılarak
büyütülmelidir.
8.6.4 Egzoz hattı
DİKKAT
Montaj için yasal hükümlere dikkat edilmelidir (bkz. 1.6).
Egzoz borusunun çıkış açıklığı sürüş yönünde
olmamalıdır.
Egzoz çıkış açıklığı, kar ve çamurdan kapanmayacak
şekilde yerleştirilmelidir.
Yanma havası giriş yeri ve egzoz gazı çıkış yeri, aracın
hiçbir çalışma durumunda hava basıncı farkı
oluşmayacak şekilde seçilmelidir.
8.6.3 Yanma havası temini
DİKKAT
Montaj için yasal hükümlere dikkat edilmelidir (bkz. 1.6).
7-5
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8.Servis İşleri
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Egzoz hattı olarak en az 1,0 mm et kalınlığı olan
alaşımsız veya alaşımlı çelikten rijit borular veya alaşımlı
çelikten esnek borular kullanılmalıdır. Egzoz borusu
ısıtma cihazına, örneğin bağlantı kelepçesi ile sabitlenir.
Egzoz hattı için izin verilen boyutlar:
–
İç çap:
DBW 2010 / 2012 = 38 mm
DBW 2020 ≤ .32 / DBW 300 ≤ .15 = 80 mm
DBW 2020 ≥ .33 / DBW 2022 / DBW 300 ≥ .16 / DBW
350 = 70 mm
–
İzin verilen maksimum hat uzunluğu: 5 m
–
İzin verilen maksimum bükülme: 270°
Alternatif olarak Webasto tarafından onay verilen egzoz
saptırması monte edilir.
8.7
Sökme ve takma
DİKKAT
Montajlı haldeyken, sökme için yeterli yer olması
koşuluyla yalnız aşağıdaki sökme ya da demontaj işlerine
izin verilir:
–
Sıcaklık sınırlandırıcısının değiştirilmesi
–
Sıcaklık sensörünün değiştirilmesi
–
Fan termostatının veya regüle termostatının
değiştirilmesi
–
Termik sigortanın değiştirilmesi
–
Termik sigorta elemanının değiştirilmesi
–
Brülör kafasının değiştirilmesi
–
Endüksiyon bobininin değiştirilmesi
–
Alev denetçisinin değiştirilmesi
–
Yanma odasının değiştirilmesi.
8.7.1 Isıtma cihazı, sökme ve takma
8.7.1.1 Sökme
1.
Kablo demetinin soketini kumanda cihazından
ayırın.
2.
Gerekiyorsa ısıtma cihazındaki yanma havası
giriş hattını sökün.
3.
Egzoz çıkışındaki kelepçeyi sökün.
4.
Yakıt basınç ve geri dönüş hatlarını sökün ve
yakıt hatlarını çekerek kör tapayla kapatın.
Varsa, vanaları kapatın.
5.
Soğutma sıvısı hortumlarındaki kelepçeleri sökün
ve hortumları çekerek kör tapalarla kapatın.
6.
Kaidedeki tespit elemanlarını (cıvata, somun, pul)
çıkarıp alın.
7.
Isıtma cihazını çıkarın.
8.7.1.2 Takma
1.
Isıtma cihazını montaj konumuna getirin ve uygun
cıvata, pul ve somunlarla sabitleyin.
2.
Egzoz çıkışı hattını kelepçeyle sabitleyin.
3.
Soğutma sıvısı hortumlarını takın ve kelepçeyle
sabitleyin. Su vanalarını açın.
4.
Yakıt basınç ve geri dönüş hatlarını takıp
emniyete alın.
5.
Gerekiyorsa ısıtma cihazındaki yanma havası
giriş hattını takın.
6.
Kablo demetinin soketini kumanda cihazına takın.
7.
Yakıt besleme sisteminin havasını alın.
8.
Soğutma sıvısı devresinin havasını alın.
8.7.2 Sıcaklık
değiştirilmesi
sınırlandırıcısının
UYARI
Sıcaklık sınırlandırıcısının ısıtma cihazı montajlı veya
sökülmüş halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 9.2.1’e göre yapılır.
TEHLİKE
Kumanda cihazı 1563/64 donanımlı ısıtma cihazı montajlı
haldeyken
sıcaklık
sınırlandırıcının
değiştirilmesi
sırasında soğutma sistemindeki fazla basınç soğutma
bağlantısı açılarak düşürülmelidir.
Gerekiyorsa ek olarak ısıtma cihazının soğumasını
bekleyin ve açığa çıkacak soğutma sıvısı için bir kap
hazır bulundurun.
8.7.3 Sıcaklık sensörünün değiştirilmesi
UYARI
Sıcaklık sensörünün ısıtma cihazı montajlı veya sökülmüş
halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 9.2.2’ye göre yapılır.
TEHLİKE
Kumanda cihazı 1563/64 donanımlı ısıtma cihazı montajlı
haldeyken sıcaklık sensörünün değiştirilmesi sırasında
soğutma sistemindeki fazla basınç soğutma bağlantısı
açılarak düşürülmelidir.
Gerekiyorsa ek olarak ısıtma cihazının soğumasını
bekleyin ve açığa çıkacak soğutma sıvısı için bir kap
hazır bulundurun.
7-6
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8 Servis İşleri
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
8.7.4 Termik sigortanın değiştirilmesi
UYARI
Termik sigortanın ısıtma cihazı montajlı veya sökülmüş
halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 9.2.3’e göre yapılır.
TEHLİKE
Kumanda cihazı 1563/64 donanımlı ısıtma cihazı montajlı
haldeyken termik sigortanın değiştirilmesi sırasında
soğutma sistemindeki fazla basınç soğutma bağlantısı
açılarak düşürülmelidir.
Gerekiyorsa ek olarak ısıtma cihazının soğumasını
bekleyin ve açığa çıkacak soğutma sıvısı için bir kap
hazır bulundurun.
8.7.5 Regüle termostatının değiştirilmesi
UYARI
Regüle termostatının ısıtma cihazı montajlı
sökülmüş halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 9.2.4’e göre yapılır.
veya
8.7.6 Fan termostatının değiştirilmesi
UYARI
Fan termostatının ısıtma cihazı montajlı veya sökülmüş
halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 9.2.5’e göre yapılır.
8.7.7 Termik
değiştirilmesi
sigorta
elemanının
UYARI
Termik sigorta elemanının ısıtma cihazı montajlı veya
sökülmüş halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 9.2.6’ya göre yapılır.
8.7.8 Brülör kafasının değiştirilmesi
UYARI
Brülör kafasının ısıtma cihazı montajlı veya sökülmüş
halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 9.2.8’e göre yapılır.
TEHLİKE
Endüksiyon bobini yüksek gerilimle çalışmaktadır. Brülör
kafasını değiştirmeden önce kablo demeti soketleri
kumanda cihazından ayrılmalıdır, aksi halde ölüm
tehlikesi vardır.
8.7.9 Endüksiyon bobininin
değiştirilmesi
UYARI
Endüksiyon bobininin ısıtma cihazı montajlı veya
sökülmüş halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 09.02.2012’a göre yapılır.
TEHLİKE
Endüksiyon bobini yüksek gerilimle çalışmaktadır.
Endüksiyon bobinini değiştirmeden önce kablo demeti
soketleri kumanda cihazından ayrılmalıdır, aksi halde
ölüm tehlikesi vardır.
8.7.10
Alev denetçisinin
değiştirilmesi
UYARI
Alev denetçisinin ısıtma cihazı montajlı veya sökülmüş
halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 09.02.2013’a göre yapılır.
TEHLİKE
Endüksiyon bobini yüksek gerilimle çalışmaktadır. Alev
denetçisini değiştirmeden önce kablo demeti soketleri
kumanda cihazından ayrılmalıdır, aksi halde ölüm
tehlikesi vardır.
8.7.11
Yanma odasının
değiştirilmesi
UYARI
Yanma odasının ısıtma cihazı montajlı veya sökülmüş
halde iken değiştirilmesi işlemi aynıdır.
Değiştirme işlemi 09.02.2017’a göre yapılır.
TEHLİKE
Isıtma cihazı yüksek gerilimle çalışmaktadır. Yanma
odasını değiştirmeden önce kablo demeti soketleri
kumanda cihazından ayrılmalıdır, aksi halde ölüm
tehlikesi vardır.
7-7
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
8.Servis İşleri
8.8
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
İşletime Alma
Isıtma cihazı monte edildikten sonra soğutma sıvısı
devresinin ve yakıt besleme sisteminin özenli bir şekilde
havası alınmalıdır. Bu işlemde araç üreticisinin
talimatlarına dikkat edilmelidir. Deneme işletimi sırasında
bütün soğutma sıvısı ve yakıt bağlantılarının sızdırmazlığı
ve sıkılığı kontrol edilmelidir. Eğer ısıtma cihazı çalışma
sırasında arızaya geçerse, hata arama işlemi
uygulanmalıdır (bkz. Bölüm 5).
8.8.2 Yakıt besleme sisteminin havasının
alınması
Isıtma cihazı açıldığında, yakıt pompası yakıt çeker ve
yakıt besleme sisteminin tamamını doldurur.
Eğer bu ilk çalıştırma işleminde yanma başlamazsa,
ısıtma cihazı kapatılıp yeniden açılmalıdır.
8.8.1 Su devresinin havasının alınması
UYARI
İlke olarak hava alma işlemi üretici talimatları
doğrultusunda yapılır. Hava alma işlemi için devridaim
pompası çalıştırılmamalıdır.
Araca ait ısıtma sistemini “sıcak” konumuna getirin ve su
ile en az %10 oranında antifrizden (glikol bazlı) oluşması
zorunlu olan (korozyondan koruma için) soğutma sıvısını
sisteme doldurun. Yalnız su kullanıldığında korozyondan
korunma sağlanmaz ve suyun kaynama noktasının düşük
olmasından dolayı, aşırı ısınma durumunda kısmen
soğutma suyu kaybı olur ve sürekli su ilave edilmesi
gerekir. Soğutma sıvısındaki katkılar metal, plastik veya
lastik aksama zarar vermemeli ve çökelti oluşturmasına
yol açmamalıdır.
Ardından araç motorunu, radyatör termostatı açılana
kadar yüksek rölanti devrinde çalıştırın. Araç motorunu
stop edin ve soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin,
gerekiyorsa ilave yapın.
Araç motoru çalışmıyorken ısıtma cihazını ve arasın
kalorifer fanını çalıştırın. Belli bir soğuma süresinden
sonra ısıtma cihazı devreye girmeli ve çalışmayı
durdurmalıdır. eğer bundan sonra ısıtma cihazı tekrar
devreye girerse, ısıtma cihazının havası tam olarak
alınmadığı için, ısıtma cihazındaki sıcaklık sınırlandırıcısı
tetikler. Sıcaklık sınırlandırıcısını sıfırlayın (sıcaklık
sınırlandırıcısının düğmesine basın) ve hava alma
işleminin tamamını tekrarlayın.
UYARI
Isıtma
cihazı
otomatik
sıfırlanan
bir
sıcaklık
sınırlandırıcısı ile donatılmış olabilir. Bu durumda elle
sıfırlamaya gerek kalmaz.
7-8
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
8
9.1
9.Onarım
Onarım
Genel
Bu bölümde araçtan sökülmüş haldeki ısıtma cihazları
üzerinde yapılabilecek onarım işleri tanımlanmaktadır.
Tarif edilenden daha ayrıntılı bir sökme işlemi her türlü
garanti hakkını geçersiz kılar.
Cihazın toplanması sırasında yalnız uygun yedek parça
kitinden çıkan yedek parçalar kullanılabilir.
TEHLİKE
Endüksiyon bobini yüksek gerilimle çalışmaktadır.
Yeterli yer olması halinde, aşağıdaki parçaların ısıtma
cihazı montajlı haldeyken de değiştirilmesi mümkündür:
–
Sıcaklık sınırlandırıcı
–
Sıcaklık sensörü
–
Fan termostatı veya regüle termostatı
–
Termik sigorta
–
Termik sigorta elemanı
–
Brülör kafası
–
Endüksiyon bobini
–
Alev denetçisi
–
Yanma odası
Değiştirme işleminden önce kablo demeti soketleri
kumanda cihazından ayrılmalıdır, aksi halde ölüm
tehlikesi vardır.
Kumanda cihazı 1563/64 donanımlı ısıtma cihazlarında
sıcaklık sensörü, sıcaklık sınırlandırıcısı veya termik
sigorta değiştirilmeden önce soğutma sistemindeki fazla
basınç soğutma bağlantısı açılarak düşürülmelidir.
Gerekiyorsa ayrıca ısıtma cihazının soğumasını bekleyin.
8-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.1.1 Parçalarına ayrılmış haldeki
elemanlarla ilgili tedbirler
DİKKAT
Parçalarına ayrılmış elemanlar arasındaki tüm contalar
ilke olarak ayrılması ve yenileriyle değiştirilmelidir.
9.1.1.1 Genel Gözle Muayene
•
Tüm parçalarda hasar (çatlak, deformasyon,
aşınma vs.) olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa parça
değiştirilmelidir.
•
Soket ve kablolarda korozyon, temassızlık,
presleme hatası vs. olup olmadığı kontrol edilmeli,
gerekiyorsa onarım yapılmalıdır.
•
Soket kontaklarda korozyon olup olmadığı ve
kontakların sağlam takılıp takılmadığı kontrol edilmeli,
gerekiyorsa onarım yapılmalıdır.
9.1.1.2 Yanma odasının gözle muayene edilmesi
–
Burgulu kapağın sıkı oturup oturmadığını kontrol
edin.
–
Yanma odasında kavlaşma olup olmadığını
kontrol edin ve varsa kurum tabakalarını temizleyin.
–
Kaynak dikişinde çatlak olup olmadığını kontrol
edin.
UYARI
Kaynak dikişinde boyuna yönde yaklaşık 80 mm’ye
kadar olan çatlaklara izin verilebilir.
9.1.1.3 Isı eşanjörünün gözle muayene edilmesi
–
Isı eşanjöründeki egzoz gazı yolunda
kurumlaşma, çökelti, hasar ve korozyon olup olmadığını
kontrol edin.
UYARI
Çökeltiler su ve fırçayla temizlenmelidir.
–
Isı eşanjöründe dıştan hasar, deformasyon vs.
olup olmadığını kontrol edin.
UYARI
Aşırı deformasyon soğutma sıvısı akışını engelleyebilir.
9.1.1.4 Brülör fanının gözle muayene edilmesi
–
Brülör fanında kirlenme ve çatlak olup
olmadığını kontrol edin.
–
Kapağın sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.
–
Sürgünün tam olarak oturup oturmadığını
kontrol edin.
Yalnız DBW 2010/2012’de:
–
Fan çarkı ve fan gövdesi arasındaki boşluğu en
dar yeri 0,15 +/- 0,05 mm olacak şekilde ayarlayın
(sentille ölçülebilir). Alet için Yedek Parça Kataloguna ve
Aksesuvar Kataloguna bakınız.
Özel anahtar
Boşluk ölçüsü 0,15
+/- 0,05
Yalnız DBW 2020/2022/300/350:
Rotor göbeğinde çatlak olup olmadığını, kapak diskinin
(arka cidar) sağlam olup olmadığını kontrol edin.
9.1.2 Değişikliklerin yapılması
UYARI
Isıtma cihazlarının sürekli geliştirilmesi bunların
arızalanmalarını ve hatalı çalışmalarını önlemek amacıyla
mümkün olan en iyi düzeye çıkartılması içindir.
Normalde hali hazırda çalışmakta olan cihazlarda donanım
değişikliği yapılabilir. Bunun için uygun iyileştirme kitleri
bulunmaktadır.
Onarım işleri kapsamında yapılabilecek değişiklikler
şunlardır:
•
Kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2010 / 2012
/ 2020 / 300 / 350 ısıtma cihazlarında meme bloğu ön
ısıtma elemanının montajı (bkz. 9.1.2.1).
•
Kumanda cihazı 1563/1564 donanımlı DBW 2010 /
2012 / 2020 / 300 / 350 ısıtma cihazlarında meme bloğu ön
ısıtma elemanının montajı (bkz. 9.1.2.2).
8-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.1.2.1 Kumanda cihazı 1553 donanımlı DBW 2010 /
2012 / 2020 / 300 / 350 ısıtma cihazlarında meme
bloğu ön ısıtma elemanının montajı
Genel
Meme bloğu ön ısıtması ile atomizer memesine giden
yakıt ısıtılır. Meme bloğu ön ısıtması olmadığında, aşırı
düşük sıcaklıklarda yukarıda sayılan ısıtma cihazlarında
çalışma arızaları görülebilir.
Sıcaklık < 0° C olduğunda bir termostat üzerinden meme
bloğundaki ısıtıcı kartuş devreye sokulur. Isıtma süresi
yanma odasındaki yansıyan ışıma ısısına bağlıdır ve
termostatta +8° C olduğunda kapanır.
Eğer ısıtma cihazında meme bloğu ön ısıtması yoksa, bu
aşağıda tarif edildiği şekilde sonradan monte edilebilir.
Yukarıda belirtilen ısıtma cihazlarının donatılması için
aşağıdaki yedek parça setleri mevcuttur:
•
Kumanda cihazı 1553 donanımlı 12 V ısıtma
cihazları, Sipariş No. 968 89A
•
Kumanda cihazı 1553 donanımlı 24 V ısıtma
cihazları, Sipariş No. 989 71A
9.Onarım
Yedek parça seti aşağıdaki parçaları içermektedir:
1
Isıtma kartuşu
1
Tutma teli
1
Röle
1
Termostat
1
Kablo demeti
1
Tırnak
1
Disk
1
Somun
1
Tırtıllı pul
1
Soket kovanı, 4 pinli
1
Soket kovanı, 2 pinli
4
Yassı soket kovanları
Isıtma kartuşu
Isıtma kartuşu
Termostat
Meme bloğu
Termostat
Meme bloğu
8-3
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Uygulama, DBW 2010
UYARI
DBW 2010 ısıtma cihazlarının donanım setinde pul ve
somuna gerek yoktur.
1.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi açın.
2.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.1’deki gibi sökün.
3.
Segmanı sökün ve diski alev denetçisi ile birlikte
meme bloğundan çıkarın.
4
Termostatı (5) tırnak (7) ve cıvata (6) ile meme
bloğu tablasına sabitleyin.
5.
Isıtma kartuşunu (3) meme bloğuna (4) yerleştirin
ve tutma teli (2) ile sabitleyin.
6.
Röleyi (11) sac vidası (9) ve tırtıllı pul (10) ile brülör
kafasının koruyucu kapağına (12) sabitleyin.
UYARI
Aşağıdaki iş adımında polarite önemli değildir.
7.
Isıtma kartuşu bağlantısı için yassı soket
kovanlarını 2 pinli soket kovanına uygun şekilde yerleştirin.
UYARI
Kablo demetini (1) manyetik ventilin arkasından geçirin
ve 2 pinli soket kovanı ile birlikte bir lastik kılıfla dışarı
doğru çekin.
8.
Kablo demeti (1), ısıtma kartuşu (3), termostat
(5) ve röle (11) arasındaki elektrik bağlantılarını kurun.
9.
Diski alev denetçisi ile birlikte meme bloğuna
takın ve segmanla emniyete alın.
10.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.2’deki gibi takın.
11.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi kapatın.
12.
elektrik bağlantılarını şekildeki (Sayfa 905)
bağlayın.
Soket X1
1
2
3
4
5
6
Kablo demeti
Tutma teli
Isıtma kartuşu
Meme bloğu *
Termostat
Cıvata *
07
08
09
10
11
12
Tırnak
Meme bloğu tablası *
Sac vidası *
Tırtıllı pul
Röle
Brülör kafası koruyucu kapağı *
* Yedek parça setinin içinde yoktur
DBW 2010 ek donanımı
8-4
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Uygulama, DBW 2020/300/350
UYARI
•
DBW 2020 / 300 ısıtma cihazlarının donanım
setinde tırnağa gerek yoktur.
1.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi açın.
2.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.1’deki gibi sökün.
3.
Alev denetçisini 9.2.13.1’deki gibi diskten ayırın.
4.
Segmanı çıkarın ve mevcut diski meme
bloğundan çıkararak ayrı bir yere koyun.
5.
Isıtma kartuşunu (3) meme bloğuna (8) yerleştirin
ve tutma teli (2) ile sabitleyin.
6.
Diski (4) meme bloğuna takın ve segmanla
emniyete alın.
7.
Termostatı (7) tırtıllı pul (5) ve somun (6) ile diske
(4) sabitleyin.
8.
Alev denetçisini 9.2.13.2’deki gibi takın.
9.
Röleyi (11) sac vidası (9) ve tırtıllı pul (10) ile
brülör kafasının koruyucu kapağına (12) sabitleyin.
9.Onarım
UYARI
Aşağıdaki iş adımında polarite önemli değildir.
10.
Isıtma kartuşu bağlantısı için yassı soket
kovanlarını 2 pinli soket kovanına uygun şekilde
yerleştirin.
UYARI
Kablo demetini (1) manyetik ventilin arkasından geçirin ve
2 pinli soket kovanı ile birlikte bir lastik kılıfla dışarı doğru
çekin.
11.
Kablo demeti (1), ısıtma kartuşu (3), termostat (7)
ve röle (11) arasındaki elektrik bağlantılarını kurun.
12.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.2’deki gibi takın.
13.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi kapatın.
14.
elektrik bağlantılarını şekildeki (Sayfa 905)
bağlayın
01
Kablo demeti
02
Tutma teli
03
Isıtma kartuşu
04
Disk
05
Tırtıllı pul
06
Somun
07
Termostat
08
Meme bloğu *
09
Sac vidası *
10
Tırtıllı pul *
11
Röle
12
Brülör kafası koruyucu kapağı *
* Yedek parça setinin içinde yoktur
Soket
X1
DBW 2020 / 300 / 350 ek donanımı
8-5
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Poz.
A1
Tanım
Isıtma cihazı
Not
A2
B
Kumanda cihazı
Soket bağlantı, 6 pinli
SG 1553
B5
F1
F2
F3
Meme bloğu ön ısıtması için
Yassı sigorta DIN 72581
Yassı sigorta DIN 72581
Yassı sigorta DIN 72581
G
Termostat
Sigorta
Sigorta
Sigorta 16 A (12 V); 8 A (24
V)
Akü
H1
K6
R2
S1
S2
Lamba
Röle
Isıtma kartuşu
Şalter
Su vanasındaki şalter
çalışma göstergesi
Meme bloğu ön ısıtması için
Meme bloğu ön ısıtması için
Açma/Kapama
W2
Kablo demeti
X1
Soket bağlantı, 4 pinli
Elektrik bağlantısı
8-6
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.1.2.2 Kumanda cihazı 1563/1564 donanımlı DBW
2010 / 2012 / 2020 / 300 / 350 ısıtma cihazlarında
meme bloğu ön ısıtma elemanının montajı
Genel
Meme bloğu ön ısıtması ile atomizer memesine giden
yakıt ısıtılır. Meme bloğu ön ısıtması olmadığında, aşırı
düşük sıcaklıklarda yukarıda sayılan ısıtma cihazlarında
çalışma arızaları görülebilir.
Sıcaklık < 0° C olduğunda bir termostat üzerinden meme
bloğundaki ısıtıcı kartuş devreye sokulur. Isıtma süresi
yanma odasındaki yansıyan ışıma ısısına bağlıdır ve
termostatta +8° C olduğunda kapanır.
Eğer ısıtma cihazında meme bloğu ön ısıtması yoksa, bu
aşağıda tarif edildiği şekilde sonradan monte edilebilir.
Yukarıda belirtilen ısıtma cihazlarının donatılması için
aşağıdaki yedek parça setleri mevcuttur:
•
Kumanda cihazı 1563/1563 donanımlı 12 V
ısıtma cihazları, Sipariş No. 968 91A
•
Kumanda cihazı 1563/1563 donanımlı 24 V
ısıtma cihazları, Sipariş No. 968 90A
9.Onarım
Yedek parça seti aşağıdaki parçaları içermektedir:
1
Isıtma kartuşu
1
Tutma teli
1
Röle
1
Serbest çalışma diyotlu röle
1
Termostat
1
Kablo demeti
1
Tırnak
1
Disk
1
Somun
1
Tırtıllı pul
1
Soket kovanı, 3 pinli
1
Soket kovanı, 2 pinli
7
Yassı soket kovanları
1
Röle kaidesi
Isıtma kartuşu
Termostat
Termostat
Meme bloğu
8-7
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Uygulama, DBW 2010/2012:
UYARI
DBW 2010 ısıtma cihazlarının donanım setinde pul ve
somuna gerek yoktur.
1.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi açın.
2.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.1’deki gibi sökün.
3.
Segmanı sökün ve diski alev denetçisi ile birlikte
meme bloğundan çıkarın.
4.
Termostatı (5) tırnak (7) ve cıvata (6) ile meme
bloğu tablasına sabitleyin.
5.
Isıtma kartuşunu (3) meme bloğuna (4) yerleştirin
ve tutma teli (2) ile sabitleyin.
6.
Röleyi (11) sac vidası (9) ve tırtıllı pul (10) ile
brülör kafasının koruyucu kapağına (12) sabitleyin.
UYARI
Aşağıdaki iş adımında polarite önemli değildir.
7.
Isıtma kartuşu bağlantısı için yassı soket
kovanlarını 2 pinli soket kovanına uygun şekilde
yerleştirin.
UYARI
Kablo demetini (1) manyetik ventilin arkasından geçirin ve
2 pinli soket kovanı ile birlikte bir lastik kılıfla dışarı doğru
çekin.
8.
Kablo demeti (1), ısıtma kartuşu (3), termostat (5)
ve röle (11) arasındaki elektrik bağlantılarını kurun.
9.
Diski alev denetçisi ile birlikte meme bloğuna
takın ve segmanla emniyete alın.
10.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.2’deki gibi takın.
11.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi kapatın.
12.
A soketini kumanda cihazı 1564’den ayırın.
13.
Soket X4 soket kovanı, röle K10 (13) ve A soketi
arasındaki elektrik bağlantılarını şekildeki (sayfa 909) gibi
kurun.
14.
Gerekiyorsa K10 rölesini brülör kafası kapağına
sabitleyin.
Soket X4
1
2
3
4
5
6
7
Kablo demeti
Tutma teli
Isıtma kartuşu
Meme bloğu *
Termostat
Cıvata *
Tırnak
08
09
10
11
12
13
14
Meme bloğu tablası *
Sac vidası *
Tırtıllı pul *
Röle K5
Brülör kafası koruyucu kapağı *
Röle K10
Tırtıllı pul
* Yedek parça setinin içinde yoktur
DBW 2010/2012 ek donanımı
8-8
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Uygulama, DBW 2020/300/350
UYARI
DBW 2020/300/350 ısıtma cihazlarının donanım setinde
tırnağa gerek yoktur.
1.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi açın.
2.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.1’deki gibi sökün.
3.
Alev denetçisini 9.2.13.1’deki gibi sökün.
4.
Yüksek basınç memesini 9.2.10.1’deki gibi sökün.
5.
Mevcut diski meme bloğundan çıkarın ve ayrı bir
yere koyun.
6.
Isıtma kartuşunu (3) meme bloğuna (8) yerleştirin
ve tutma teli (2) ile sabitleyin.
7.
Diski (4) meme bloğuna takın.
8.
Termostatı (7) tırtıllı pul (5) ve somun (6) ile diske
(4) sabitleyin.
9.
Alev denetçisini ve yüksek basınç memesini
9.2.13.2 ve 9.2.10.2’deki gibi takın.
10.
Röleyi (11) sac vidası (9) ve tırtıllı pul (10) ile
brülör kafasının koruyucu kapağına (12) sabitleyin.
UYARI
Aşağıdaki iş adımında polarite önemli değildir.
9.Onarım
11.
Isıtma kartuşu bağlantısı için yassı soket
kovanlarını 2 pinli soket kovanına uygun şekilde
yerleştirin.
UYARI
Kablo demetini (1) manyetik ventilin arkasından geçirin ve
2 pinli soket kovanı ile birlikte bir lastik kılıfla dışarı doğru
çekin.
12.
Kablo demeti (1), ısıtma kartuşu (3), termostat (7)
ve röle (11) arasındaki elektrik bağlantılarını kurun.
13.
Ateşleme elektrotlarını 9.2.14.2’deki gibi takın.
14.
Brülör kafasını 8.5.1’deki gibi kapatın.
15.
A soketini kumanda cihazı 1563’den ayırın.
16.
Soket X4 soket kovanı, röle K10 (13) ve A soketi
arasındaki elektrik bağlantılarını şekildeki (sayfa 909) gibi
kurun.
17.
Gerekiyorsa K10 rölesini brülör kafası kapağına
sabitleyin.
01
Kablo demeti
02
Tutma teli
03
Isıtma kartuşu
04
Disk
05
Tırtıllı pul
06
Somun
07
Termostat
08
Meme bloğu *
09
Sac vidası *
10
Tırtıllı pul *
11
Röle K5
12
Brülör kafası koruyucu
kapağı *
13
Röle K10
* Yedek parça setinin içinde
yoktur
Soket
X4
DBW 2020 / 300 / 350 ek donanımı
8-9
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Poz.
A1
Tanım
Isıtma cihazı
Not
A2
A
Kumanda cihazı
Soket bağlantı, 6 pinli
SG 1563/1564
B3
F2
F3
F4
G
Termostat
Sigorta
Sigorta
Sigorta 16 A (12 V); 8 A (24 V)
Akü
Meme bloğu ön ısıtması için
Yassı sigorta DIN 72581
Yassı sigorta DIN 72581
Yassı sigorta DIN 72581
H4
K5
K10
R1
S1
S2
S3
W2
Lamba
Röle
Serbest çalışma diyotlu röle
Isıtma kartuşu
Şalter
Şalter
Şalter
Kablo demeti
çalışma göstergesi
Meme bloğu ön ısıtması için
Meme bloğu ön ısıtması için
Meme bloğu ön ısıtması için
Açma/Kapama
Ayrı açma / UPFA
Su musluğunda
X4
Soket bağlantı, 3 pinli
Elektrik bağlantısı
8-10
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.2
Parçalarına ayırma ve toplama
9.2.1 Sıcaklık
değiştirilmesi
sınırlandırıcısının
UYARI
Sensoric tipi cihazlarda değiştirme işleminden önce
üretici bilgileri doğrultusunda soğutma devresinin
basıncını boşaltın.
DİKKAT
Açığa çıkan sıcak soğutma sıvısından dolayı yaralanma
tehlikesi.
9.2.1.1 Sökme
1.
Gerekiyorsa somunu (4, Şekil 901) sökün ve
koruyucu kapağı (3) çıkarın.
2.
Sıcaklık sınırlandırıcısının (8) elektrik bağlantısını
sökün.
3.
Sıcaklık sınırlandırıcısını (8) köşebentten (5) veya
tapadan (6) çıkarıp alın.
4.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.1.2 Takma
1.
Sıcaklık sınırlandırıcısını (8, Şekil 901) elle
köşebende (5) veya tapaya (6) vidalayın.
2.
Elektrik bağlantısını takın.
3.
Gerekiyorsa koruyucu kapağı (3) takın ve
somunla (4) sıkılayın.
9.2.2 Sıcaklık sensörünün değiştirilmesi
UYARI
Sensoric tipi cihazlarda değiştirme işleminden önce
üretici bilgileri doğrultusunda soğutma devresinin
basıncını boşaltın.
DİKKAT
Açığa çıkan sıcak soğutma sıvısından dolayı yaralanma
tehlikesi.
9.2.2.1 Sökme
1.
Sıcaklık sensörünün (11, Şekil 901) elektrik
bağlantısını sökün.
2.
Sıcaklık sensörünü (11) ısı eşanjöründen (10)
veya soğutma sıvısı çıkışından (16) sökün ve conta (15)
yada halka conta (14) ile birlikte çıkarın.
3.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.2.2 Takma
1.
Sıcaklık sensörünü (11, Şekil 901) conta (15) ya
da halka conta (14) ile birlikte elle soğutma sıvısı çıkışına
(16) veya ısı eşanjörüne (10) vidalayın.
9.Onarım
2.
3.
Sıcaklık sensörünü (11) 20 Nm +5 Nm ile sıkın.
Elektrik bağlantısını takın.
9.2.3 Termik sigortanın değiştirilmesi
UYARI
Sensoric tipi cihazlarda değiştirme işleminden önce
üretici bilgileri doğrultusunda soğutma devresinin
basıncını boşaltın.
DİKKAT
Açığa çıkan sıcak soğutma sıvısından dolayı yaralanma
tehlikesi.
9.2.3.1 Sökme
1.
Termik sigortanın (12, Şekil 901) elektrik
bağlantısını sökün.
2.
Termik sigortayı (12) ısı eşanjöründen (10) sökün
ve conta (15) ile birlikte çıkarın.
3.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.3.2 Takma
1.
Termik sigortayı (12, Şekil 901) halka conta (14)
ya da conta (15) ile birlikte elle vidalayın.
2.
Termik sigortayı elle sıkın.
3.
Elektrik bağlantısını takın.
9.2.4 Regüle termostatının değiştirilmesi
9.2.4.1 Sökme
1.
Somunu (4, Şekil 901) sökün ve koruyucu kapağı
(3) çıkarın.
2.
Bağlantı bloğundaki (2) regüle termostatı (1)
elektrik bağlantısını sökün.
3.
Regüle termostatını (1) köşebentten (5) veya ısı
eşanjöründen (10) çıkarıp alın.
4.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.4.2 Takma
1.
Regüle termostatını (1, Şekil 901) elle köşebende
(5) veya ısı eşanjörüne (10) vidalayın.
UYARI
Regüle termostatını ısı eşanjörüne takarken elle sıkın.
2.
Elektrik bağlantısını takın.
3.
Koruyucu kapağı (3) takın ve somunla (4)
sıkılayın.
8-11
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Şekil 901
Regüle termostatı
Bağlantı bloğu
Koruyucu kapak
Somun
Köşebent
Tapa
Termik sigorta elemanı
Sıcaklık sınırlandırıcı
Fan termostatı
Isı eşanjörü
Sıcaklık sensörü
Termik sigorta
Conta
Halka conta
Conta
Soğutma sıvısı çıkışı
Sıcaklık sınırlandırıcısının, sıcaklık sensörünün, termik sigortanın, sigorta
elemanının ve regületermostatının değiştirilmesi
8-12
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.2.5 Fan termostatının değiştirilmesi
9.2.5.1 Sökme
1.
Somunu (4, Şekil 901) sökün ve koruyucu kapağı
(3) çıkarın.
2.
Fan termostatının (9) elektrik bağlantısını sökün.
3.
Fan termostatını köşebentten (5) söküp çıkarın.
4.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.5.2 Takma
1.
Fan termostatını (9, Şekil 901) elle köşebende (5)
vidalayın.
2.
Elektrik bağlantısını takın.
3.
Koruyucu kapağı (3) takın ve somunla (4)
sıkılayın.
9.2.6 Termik
değiştirilmesi
sigorta
elemanının
9.2.6.1 Sökme
1.
Somunu (4, Şekil 901) sökün ve koruyucu kapağı
(3) çıkarın.
2.
Bağlantı bloğundaki (2) termik sigorta elemanının
(7) elektrik bağlantısını sökün.
3.
Termik sigorta elemanını elle tapadan (6) sökün
ve çıkarın.
4.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.6.2 Takma
1.
Termik sigorta elemanını (7, Şekil 901) elle
tapaya (6) vidalayın.
2.
Elektrik bağlantısını takın.
3.
Koruyucu kapağı (3) takın ve somunla (4)
sıkılayın.
9.2.7 Kumanda cihazının değiştirilmesi
9.2.7.1 Sökme
1.
Kumanda cihazındaki soketi (1 veya 3, Şekil 902)
sökün.
2.
Uygun bir aletle (ör. düz tornavida) kumanda
cihazı (1 veya 3) ve koruyucu kapak (4) arasındaki tırnağı
kumanda cihazı yönünde bastırın ve kumanda cihazını
ekseni yönünde çekip çıkarın.
3.
Kumanda cihazı 1553’de gerekiyorsa tutma telini
(2) yana doru açtırın ve kumanda cihazını öne doğru
çekin.
4.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.Onarım
9.2.7.2 Takma
1.
Kumanda cihazı 1563/1564’ü (3, Şekil 902) ya da
kumanda cihazı 1553’ü (1) tutma teli (2) ile yanlamasına
koruyucu kapak (4) kılavuzu içine sürün ve dayanana
kadar içeri itin.
2.
Kumanda cihazındaki soketi takın.
9.2.8 Brülör kafasının değiştirilmesi
9.2.8.1 Sökme
UYARI
Soket bağlantılar ya da kablo demeti ile ölçme ve regüle
sensörleri arasındaki bağlantılar sökülmeden önce soket
bağlantıları işaretlenmeli ya da not edilmelidir.
1.
Isı eşanjörü üzerindeki ölçüm ve regüle
sensörlerinin soket bağlantılarını ayırın ve kablo demetini
sökün.
2.
Gerekiyorsa yakıt hatlarını sökün.
3.
Cıvatalar yana doğru açılabilene kadar somunları
(2, Şekil 903) gevşetin.
4.
Cıvataları (3) yana doğru çevirin ve kopilyayı (1)
çıkarıp alın.
5.
Brülör kafasını (4) çıkarın.
6.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.8.2 Takma
1.
Brülör kafasını (4, Şekil 903) montaj konumuna
getirin, cıvataları (3) içe doğru çevirin ve
somunları (2) elle sıkın.
2.
Kopilyayı (1) öngörülen açılma yönüne göre
yerine takın ve emniyete alın.
3.
Cıvataları (1) içeri doğru çevirin ve tek taraflı
kasıntı olmaması için somunu (3) önce el sıkı yapın.
3.
Somunları (3)
DBW 2010 / 2012’da 5,0 Nm + 1 Nm ile,
DBW 2020 / 2022 / 300 / 350’da 8,0 Nm +/- %10
ile sıkın.
4.
Gerekiyorsa yakıt hatlarını takın.
5.
Elektrik bağlantılarını sağlamlayın.
8-13
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
1
Kumanda cihazı 1553
2
Kıskaç
3
Kumanda cihazı
1563/1564
4
Brülör kafası
Şekil 902
Kumanda cihazının değiştirilmesi
1
2
3
4
Şekil 903
Kopilya
Somun (2)
Cıvata (2)
Brülör kafası
UYARI
•
Brülör kafasının açılma yönüne göre kopilya diğer
tarafta bulunabilir.
•
Şekilde DBW 2010 ısıtma cihazının brülör kafası
gösterilmiştir.
Brülör kafasının değiştirilmesi
8-14
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.2.9 Motorun değiştirilmesi
9.2.9.1 Sökme
1.
Koruyucu kapaktaki (4) cıvataları (17, Şekil 904)
sökün ve koruyucu kapağı öne doğru çekip
çıkarın.
2.
Motorun (16) elektrik bağlantılarını sökün.
3.
Cıvataları (10) sökün ve motoru (16) flanşla (14)
birlikte çıkarın.
4.
Kavramayı (13) motor milinden çıkarıp alın.
5.
Cıvataları (12) tırtıllı pullarla (11) birlikte çıkarın,
motoru (16) çıkarıp alın.
6.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.Onarım
9.2.9.2 Takma
1.
Motoru (16, Şekil 904) montaj konumuna getirin
ve tırtıllı pullarla (11) cıvataları (12) flanşa (14)
takın.
2.
Cıvataları 5 Nm +1 Nm ile sıkın.
3.
Kavramayı (13) motor miline takın.
4.
Flanşı (14) cıvatalarla (10) sabitleyin.
5.
Cıvataları 5 Nm +1 Nm ile sıkın.
6.
Motorun elektrik bağlantılarını doğru renkte takın.
7.
Koruyucu kapağı (4) takın ve cıvatalarla (17)
sabitleyin.
Kumanda cihazı 1553
Kumanda cihazı 1553’e ait kıskaç
Kumanda cihazı 1563/1564
Koruyucu kapak
Cıvata (4)
Endüksiyon bobini
Endüksiyon kablosu (2)
Kıskaç (2)
Ateşleme elektrotları (2)
10
11
12
13
14
15
16
17
Cıvata (3)
Tırtıllı pul (2)
Cıvata (2)
Kavrama
Flanş
Kablo bağı
Motor
Cıvata (4)
UYARI
Şekilde DBW 2010 ısıtma cihazının motoru gösterilmiştir.
Şekil 904
Motorun değiştirilmesi
8-15
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.2.10
Yüksek basınç memesinin
değiştirilmesi
9.2.10.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Yüksek basınç memesini (11, Şekil 905)
çevirerek çıkarın.
3.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.10.2
Takma
1.
Yüksek basınç memesini (11, Şekil 905)
vidalayarak takın ve 20 Nm ile sıkın.
2.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.2.11
Meme bloğu ön ısıtmasının
değiştirilmesi
9.2.11.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Kıskacı (3, Şekil 905) çekip çıkarın.
3.
Elektrik bağlantısını sökün.
4.
Isıtma kartuşunu (2) yana doğru meme
bloğundan (15) çekip çıkarın.
5.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.11.2
Takma
1.
Elektrik bağlantısını takın.
2.
Isıtma kartuşunu (2, Şekil 905) meme bloğuna
(15) takın ve kıskaçla (3) emniyete alın.
3.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.2.12
Endüksiyon bobininin
değiştirilmesi
9.2.12.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Soketi elektrotlardan çıkarın.
5.
Endüksiyon bobinindeki (6) cıvataları (5) sökün
ve endüksiyon bobinini çıkarın.
6.
Elektrik bağlantılarını sökün.
7.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.12.2
Takma
1.
Elektrik bağlantılarını sağlamlayın.
2.
Endüksiyon bobinini (6, Şekil 904) montaj
konumuna getirin ve cıvatalarla (5) sabitleyin.
3.
Cıvataları 0,8 Nm ile sıkın.
4.
Ateşleme kablosunu (4) kılıf içinden endüksiyon
bobinine (6) götürün.
5.
Ateşleme kablosunu ateşleme elektrotlarına (9)
takın ve kıskaçlarla (8) emniyete alın.
6.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.2.13
Alev denetçisinin
değiştirilmesi
9.2.13.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Alev denetçisindeki (10, Şekil 905) elektrik
bağlantısını sökün.
3.
Cıvatayı (14) ve alev denetçisini (10) sökün ya da
alev denetçisini (10a) yuvasından çıkarın.
4.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.13.2
Takma
1.
Alev denetçisini (10, Şekil 905) montaj konumuna
getirin ve cıvatayla (14) sabitleyin ya da alev
denetçisini (10a) yuvasına oturtun.
2.
Cıvataları 1,3 Nm ile sıkın.
3.
Elektrik bağlantısını takın.
4.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.2.14
Ateşleme elektrotlarının
değiştirilmesi
9.2.14.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Cıvatayı (8, Şekil 905) sökün.
3.
Pul (7) ve kelepçeyi (6) söküp alın.
4.
Gerekiyorsa segmanı (13) sökün ve diski (12)
çıkarıp alın.
5.
Gerekiyorsa
ateşleme kablosu
üzerindeki
izolasyon kılıflarını geri çekin.
6.
Kıskaçları (5) ateşleme elektrotlarından (9) söküp
alın.
7.
Ateşleme elektrotlarını (9) söküp alın.
8.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.14.2
Takma
1.
Diski (12, Şekil 905) yerleştirin ve gerekiyorsa
segmanla (13) emniyete alın.
2.
Ateşleme elektrotlarını (9) diskten (12) geçirin,
hizalayın ve kelepçe (6), pul (7) ve cıvatayla (8)
sabitleyin.
3.
Cıvataları (8) 1,7 Nm ile sıkın.
4.
Ateşleme kablosunu (4) takın ve kıskaçlarla (5)
emniyete alın.
5.
Gerekiyorsa
ateşleme kablosu
üzerindeki
izolasyon kılıflarını çekin.
6.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
8-16
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.Onarım
UYARI
* ile işaretli parçalar tek yollu yakıt pompalarında
mevcut değildir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Manyetik ventil
Isıtma kartuşu
Tutma teli
Endüksiyon kablosu (2)
Kıskaç (2)
Kelepçe
Disk
Cıvata
Ateşleme elektrotları (2)
Alev denetçisi
Şekil 905
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Yüksek basınç memesi
Disk
Segman
Cıvata
Meme bloğu
Basınç hattı
Cıvata (2)
Pul (2)
Yakıt pompası
Yakıt hattı (2)
21
22
23
24
25
26
27
Pul (4)
İçi boş cıvata (2)
Cıvata (4)
Meme bloğu tablası
Düz alın dişli
Segman
Cıvata (2)
Meme bloğunun, meme bloğu ön ısıtmasının, yüksek basınç memesinin ve alev denetçisinin
değiştirilmesi
8-17
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.2.15
Yakıt pompasının
değiştirilmesi
9.2.15.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Ateşleme elektrotlarını sökün (bkz. 9.1.14.1).
3.
İçi boş cıvataları (22, Şekil 905) ve pulları (21)
sökün, yakıt hatlarını (20) çıkarıp alın.
4.
Basınç hattındaki (16) vidalı bağlantıları sökün,
basınç hattını çıkarıp alın.
5.
Cıvataları (23) sökün ve meme bloğu tablasını
(24) çıkarın.
6.
Segmanı (26) çıkarın ve düz alın dişliyi (25)
çıkarıp alın.
7.
Cıvataları (17) ve pulları (18) çıkarın, yakıt
pompasını (19) çıkarıp alın.
8.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.15.2
Takma
1.
Yakıt pompasını (19, Şekil 905) montaj
konumuna getirin, cıvatalarla (17) ve pullarla (18)
sabitleyin.
2.
Cıvataları 3,0 Nm ile sıkın.
3.
Düz alın dişliyi (25) takın ve segmanla (26)
emniyete alın.
4.
Meme bloğu tablasını (24) takın ve cıvatalarla
(23) sabitleyin.
5.
Cıvataları 5,5 Nm ile sıkın.
6.
Basınç hattını (16) montaj konumuna getirin ve
vidalı bağlantıları 6 ± 0,6 Nm ile sıkın.
7.
Yakıt hatlarını (20) montaj konumuna getirin ve içi
boş cıvatalarla (22) ve pullarla (21) sabitleyin.
8.
Cıvataları 15 ± 1,5 Nm ile sıkın.
9.
Ateşleme elektrotlarını takın (bkz. 9.2.14.2).
10.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.2.16
Manyetik ventilin
değiştirilmesi
9.2.16.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Ateşleme elektrotlarını sökün (bkz. 9.2.14.1).
3.
Meme bloğu ön ısıtmasını sökün (bkz. 9.2.11.1).
4.
Cıvataları (23, Şekil 905) sökün ve meme bloğu
tablasını (24) çıkarın.
5.
Manyetik ventildeki elektrik bağlantılarını sökün.
6.
Somunu (1, Şekil 907) sökün, manyetik ventil
başını (3) ve pulu (2) çıkarıp alın.
7.
Gerekiyorsa manyetik ventil bloğunu (4) sökün,
contayı (5), pimi (6), yayı (7) ve saplamayı (8)
sökün.
8.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.16.2
Takma
1.
Contayı (5, Şekil 907) manyetik ventil bloğuna (4)
takın.
2.
Yayı (7) ve pimi (6) saplamaya (8) yerleştirin.
3.
Saplamayı, yay ve pimle birlikte manyetik ventil
bloğu (4) içine yerleştirin.
4.
Manyetik ventil bloğunu (4) meme bloğu (9) içine
vidalayın.
5.
Cıvatayı 11,5 Nm ile sıkın.
6.
Manyetik ventil başını (3) manyetik ventil bloğu
üzerine oturtun, pul (2) ve somunla (1) sabitleyin.
7.
Somunu 2 Nm ile sıkın.
8.
Meme bloğu tablasını (24, Şekil 905) cıvatalarla
23) sabitleyin.
9.
Cıvataları 5,5 Nm ile sıkın.
10.
Meme bloğu ön ısıtmasını takın (bkz. 9.2.9.2).
11.
Ateşleme elektrotlarını takın (bkz. 9.2.12.2).
12.
Manyetik ventilin elektrik bağlantılarını takın.
13.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.2.17
Yanma odasının
değiştirilmesi
9.2.17.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Yanma odasını (1, Şekil 908) ısı eşanjöründen (2)
çekip çıkarın.
3.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.17.2
Takma
1.
Yanma odasını (1, Şekil 908) sonuna dayanana
kadar ısı eşanjörüne (2) takın.
2.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.2.18
Meme bloğu ön ısıtma
termostatı
9.2.18.1
Sökme
1.
Brülörü yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Elektrik bağlantısını sökün.
3.
Termostatı (4, Şekil 906) meme bloğu
tablasından (7) ya da diskten (1) sökün ve
cıvatayı (5), tırnağı (6) yada somunu (3) ve tırtıllı
pulu (2) sökün.
4.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.18.2
Takma
1.
Termostatı (4, Şekil 906) montaj konumuna
getirin, tırnakla (6) ve cıvatayla (5) meme bloğu
tablasına (7) ya da somunla (3) ve tırtıllı pulla (2)
diske (1) sabitleyin.
2.
Elektrik bağlantısını takın.
3.
Brülörü içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
8-18
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.Onarım
1
2
3
4
5
6
7
Şekil 906
1
2
3
4
5
Somun
Disk
Manyetik ventil başı
Manyetik ventil bloğu
Conta
Disk
Tırtıllı pul
Somun
Termostat
Cıvata
Tırnak
Meme bloğu tablası
Meme bloğu ön ısıtma termostatının değiştirilmesi
6
7
8
9
Şekil 907
Pim
Yay
Mil
Meme bloğu
Manyetik ventilin değiştirilmesi
8-19
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.2.19
Isı eşanjörünün
değiştirilmesi
9.2.19.1
Sökme
1.
Gerekiyorsa somunu (6, Şekil 908) kapaktan (5)
sökün ve kapağı çıkarın.
2.
sıcaklık sınırlandırıcısını veya termik sigortayı
sökün (bkz. 9.2.1.1 veya 9.2.3.1).
3.
Sıcaklık sensörünü sökün (bkz. 9.2.2.1).
4.
Gerekiyorsa termik sigorta elemanını sökün (bkz.
9.2.6.1).
5.
Gerekiyorsa regüle termostatını sökün (bkz.
9.2.4.1).
6.
Gerekiyorsa fan termostatını sökün (bkz. 9.2.5.1).
UYARI
İş adımları 7 ila 8 yalnız Sensoric olmayan DBW 2010 /
2020 / 300 / 350 cihazları için geçerlidir.
7.
Cıvatayı (4) sökün ve konsolu (3) elektrik
bağlantılarıyla birlikte çıkarın.
8.
Tapayı (7) sökün ve köşebentle (8) birlikte çıkarıp
alın.
9.
Brülör kafasını sökün (bkz. 9.2.8.1)
10.
Yanma odasını (1) ısı eşanjöründen (2) çekip
çıkarın.
11.
Isı eşanjörünü (2) çıkarıp alın.
12.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1)
9.2.19.2
Takma
1.
Yanma odasını (1, Şekil 908) sonuna dayanana
kadar ısı eşanjörüne (2) takın.
2.
Brülör kafasını takın (bkz. 9.2.8.2)
UYARI
İş adımları 3 ila 6 yalnız Sensoric olmayan DBW 2010 /
2020 / 300 / 350 cihazları için geçerlidir.
3.
Köşebendi (8) montaj konumuna getirin ve tapayı
(7) vidalayın.
4.
Cıvatayı elle sıkın.
5.
Konsolu (3) elektrik bağlantılarıyla birlikte montaj
konumuna getirin ve cıvatayla (4) sabitleyin.
6.
Cıvatayı elle sıkın.
7.
Sıcaklık sensörünü takın (bkz. 9.2.2.2).
8.
Sıcaklık sınırlandırıcısını veya termik sigortayı
takın (bkz. 9.2.1.2 veya 9.2.3.2).
9.
Gerekiyorsa termik sigorta elemanını takın (bkz.
9.2.6.2).
10.
Gerekiyorsa regüle termostatını takın (bkz.
9.2.4.2).
11.
Gerekiyorsa fan termostatını takın (bkz. 9.2.5.2).
12.
Gerekiyorsa koruyucu kapağı (5) takın ve
somunla (6) sıkılayın.
UYARI
Şekilde DBW 2010 ısıtma cihazlarının yanma
odası ve ısı eşanjörü gösterilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
Şekil 908
Isı eşanjörünün ve yanma odasının değiştirilmesi
8-20
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Yanma odası
Isı eşanjörü
Konsol
Cıvata
Kapak
Somun
Tapa
Köşebent
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.2.20
Meme bloğunun
değiştirilmesi
9.2.20.1
Sökme
1.
Brülör kafasını yana doğru açın (bkz. 8.5.1).
2.
Ateşleme elektrotlarını sökün (bkz. 9.2.14.1).
3.
Yüksek basınç memesini sökün (bkz. 9.2.10.1).
4.
Gerekiyorsa meme bloğu ön ısıtmasını sökün
(bkz. 9.2.11.1).
5.
Manyetik ventili sökün (bkz. 9.2.16.1).
6.
Basınç hattındaki (16, Şekil 905) vidalı
bağlantıları sökün ve basınç hattını çıkarıp alın.
7.
Cıvataları (23) sökün ve meme bloğu tablasını
(24) çıkarın.
8.
Cıvataları (27) sökün, meme bloğunu (15) çıkarıp
alın.
9.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.20.2
Takma
1.
Meme bloğunu (15, Şekil 905) montaj konumuna
getirin ve cıvatalarla (27) sabitleyin.
2.
Cıvataları 5,5 Nm ile sıkın.
3.
Meme bloğu tablasını (24) montaj konumuna
getirin ve cıvatalarla (23) sabitleyin.
4.
Cıvataları 5,5 Nm ile sıkın.
5.
Basınç hattını (16) montaj konumuna getirin ve
vidalı bağlantıları 6 ± 0,6 Nm ile sıkın.
6.
Manyetik ventili takın (bkz. 9.2.16.2).
7.
Gerekiyorsa meme bloğu ön ısıtmasını takın (bkz.
9.2.11.2).
8.
Yüksek basınç memesini takın (bkz. 9.2.10.2).
9.
Ateşleme elektrotlarını takın (bkz. 9.2.14.2).
10.
Brülör kafasını içe doğru çevirin (bkz. 8.5.1).
9.Onarım
9.2.21
Brülör fanının değiştirilmesi
9.2.21.1
Sökme
1.
Brülör kafasını sökün (bkz. 9.2.8.1)
2.
Motoru sökün (bkz. 9.2.9.1).
3.
Cıvataları (6, Şekil 909) meme bloğu tablasından
(5) sökün.
4.
Cıvataları (1) ve pulları (2) sökün.
5.
Motor askısını (3) milden çıkarın.
6.
Brülör fanını (4) sökün.
7.
Sökülmüş haldeki elemanlarla ilgili tedbirleri
uygulayın (bkz. 9.1.1).
9.2.21.2
Takma
1.
Yalnız DBW 2010/2012’de: Fan çarkındaki
boşluğu kontrol edin (bkz. 9.1.1.4).
2.
Brülör fanını (4, Şekil 909) montaj konumuna
getirin ve cıvatalarla (6) meme bloğu tablasına (5)
sabitleyin.
3.
Cıvataları (6) 5,5 Nm ile sıkın.
4.
Motor askısını (3) mile geçirin ve cıvatalarla (1)
ve pullarla (2) sabitleyin.
5.
Cıvatalar (1)
DBW 2010 / 2012’da 5,5 Nm + 1 Nm ile,
DBW 2020 / 2022 / 300 / 350’da 8,0 Nm +/- %10
ile sıkın.
6.
Motoru takın (bkz. 9.2.9.2).
7.
Brülör kafasını takın (bkz. 9.2.8.2)
8-21
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
1
2
3
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Cıvata (3)
Pul (3)
Motor askısı
4
5
6
Şekil 909
Brülör fanı
Meme bloğu tablası
Cıvata (4)
Brülör fanının değiştirilmesi
8-22
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.Onarım
Notlar için boş sayfa
8-23
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
9. Onarım
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
8-24
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9
10.Ambalaj / Depolama / Sevkiyat
Ambalaj / Depolama ve
Sevkıyat
10.1 Genel
Kontrol veya onarım için Webasto Thermosysteme GmbH
şirketine gönderilecek olan ısıtma cihazı veya onun yapı
elemanları temizlenmeli ve aktarılırken, taşıma ve
depolama sırasında hasar görmeyecek şekilde
ambalajlanmalıdır.
DİKKAT
Eğer ısıtma cihazı komple iade ediliyorsa, cihaz tamamen
boşaltılmalıdır. Ambalajda ya da sevkıyatta dışarı yakıt
veya soğutma sıvısı sızmaması temin edilmelidir.
Soğutma sıvısı giriş ve çıkış manşonları ile yakıt hatları
kör tapa ile kapatılmalıdır.
Depolama sırasında Bölüm 4’te belirtilen ortam
sıcaklıkları aşılmamalıdır.
9-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
10.Ambalaj / Depolama / Sevkiyat
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Notlar için boş sayfa
9-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
Ek
A Ek
A
Periyodik Bakım
A-1
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
A Ek
DBW 2010 / 2012 / 2020 / 2022 / 300 / 350
9.1 Isıtma Cihazının Periyodik Bakımı
Isıtma cihazları düzenli aralıklarla, en geç ısıtma
mevsiminin başında (hava koşullarına bağlı olarak ısıtma
cihazından daha fazla istifade edilecek olan dönem)
kontrol edilmelidir.
Aşağıda anılan bakım aralıkları otobüslerdeki normal
kullanım ve normal koşullar içindir. eğer ısıtma cihazları
başka araçlarda ya da uygulamalarda kullanılıyorsa, bu
aralıklar kısalabilir veya uzayabilir.
Lütfen böyle durumlarda yetkili Webasto temsilcinizle
temasa geçiniz.
Kontrol / Bakım İşleri
Önemli Uyarılar
1. Elektrik Bağlantıları
a)
Kablo demetlerinin elektrik soket bağlantılarını sökün, oksidasyon
olup olmadığını kontrol edin, sprey sıkın ve Madde 5 uygulandıktan sonra
yeniden takın.
b)
Elektrik sigortalarında oksidasyonu ya da iletim dirençlerini kontrol
edin.
2.
Isı eşanjörü
a)
Boyada koyu yanık lekeleri olup olmadığını kontrol edin (noktasal
aşırı ısınma)
b)
Kaçak izi olup olmadığını kontrol edin.
c)
Isıtma cihazının dışını ve içini temizleyin.
Uygun kontak spreyi kullanın,
ör. Özel Kontak Spreyi (Sipariş
No. 101322).
3.
a)
b)
c)
d)
e)
Yakıt sistemi
Yakıt hatlarının ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.
Yakıt filtre elemanını contayla birlikte değiştirin.
Varsa yakıt vanalarını açın.
Yakıt pompası ve yakıt hatları.
Pompadaki yakıt süzgecini contalarla birlikte değiştirin.
4.
Brülör kafası
a)
Yanma havası emiş açıklığının serbest olup olmadığını kontrol
edin.
Brülör kafasını yana doğru açın.
b)
Gövdenin içini, sızdırmadan dolayı yakıt birikmesi olup olmadığı
bakımından kontrol edin.
c)
Alev denetçisinin gözetleme camını temizleyin.
d)
Ateşleme elektrotlarının durumunu kontrol edin.
e)
Atomizer memesini değiştirin.
Gerekiyorsa aşırı ısınma
sebebini tespit edin (ör. su
devresi); sıcaklık
sınırlandırıcısını kontrol edin
Yakıt geliş ve dönüş hattı
bağlantılarının sızdırmamasına
dikkat edin!
Vidalı bağlantıları ve hortum
kelepçelerini sıkılayın.
Pompayı ve hatları 5 yılda bir
değiştirin.
Eğilmiş elektrotları değiştirin.
Kurum birikmesi halinde yakıt
filtresi değiştirme aralığını
kısaltın.
5.
Egzoz sistemi
a)
Egzoz hattının serbest olup olmadığını kontrol edin, gerekiyorsa
temizleyin.
b)
Yanma odasını ısı eşanjöründen çıkarın, her iki parçada hasar
olup olmadığını kontrol edin, gerekiyorsa, temizleyin veya değiştirin.
c)
Yanma odasını yerine takın ve brülör kafasını monte edin. Isı
eşanjörü bağlantısının sıkı olmasına dikkat edin.
d)
Elektrik soket bağlantılarını yeniden takın.
6.
Su sistemi
a)
Varsa, su filtre elemanını temizleyin.
b)
Varsa, su vanalarını açın.
7.
İşlev kontrolü
a)
Varsa, dönüş hattındaki vanayı açın.
b)
Isıtma cihazının çalışmasını kontrol edin.
c)
art çalışma sırasında duman oluşup oluşmadığına dikkat edin,
gerekiyorsa memeyi değiştirin.
Yaklaşık 10 dakika ısıtmadan
sonra.
A-2
PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
Kontrol Sonucu
OK
OK değil
Ö lçülen değerler,
Uygulanan onarım işleri
Download

DBW Isıtıcı Atolye El Kitabı