ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008
tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8inci maddesinin 2nci fıkrası uyarınca 9 (dokuz) Sözleşmeli
Bilişim Personeli alınacaktır.
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2013
veya 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir
Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS),
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer
yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç
belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak
hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0
(sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı
pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 5
(beş) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme, öncelikle adayların
birinci tercihlerine göre yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve
tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Birinci tercihine göre sınava katılmaya hak
kazanamayan bir aday ikinci tercihiyle ilgili sıralamaya ancak bu pozisyon için birinci tercih
olarak herhangi bir müracaatın yapılmaması sebebiyle ya da geçersiz sayılan müracaatlar
dolayısıyla veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması
sebebiyle dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
İlan metni, başvuru formu, özgeçmiş formu aşağıda yer almaktadır. Başvurular, ilan metni
“2.1. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ” bölümünde belirtilenler
doğrultusunda 17/11/2014 tarihinde başlayıp 05/12/2014 tarihinde saat 17:00’da sona
erecektir.
İlgili Ekler
İlan Metni
Özgeçmiş Formu
Başvuru Formu
Bilgi için tıklayınız
Download

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM