Yaşa göre çocukların
yapabilecekleri ev işleri
leri
için Ev İş
2-3 Yaş
lamak
larını top
k
a
c
n
bardağını
u
y
O
bağını ve
a
t
a
r
n
o
s
en
- Yemekt
getirmek
a
etmek
lavaboy
ya yardım
a
m
la
p
o
t
ı
- Yataklar
e atmak
ları sepet
ır
ş
a
m
a
ç
mizlemek
- Kirli
silmek, te
i
r
le
y
e
ş
- Dökülen
4-5 Yaş için Ev İşler
i
- Tüm 2-3 yaş işler
i
- Yatağını toplamak
- Kirli çamaşırları ça
maşır makinesine/
kurutmaya koymaya
yardım etmek
- Çöpleri çıkarmak
- Bulaşıkları makiney
e dizmek
- Toz almak
- Evdeki evcil hayvan
ları beslemek
- Çiçekleri sulamak
leri
9-11 Yaş için Ev İş
ş, 6-8 yaş işleri
- Tüm 2-3 yaş, 4-5 ya
sına yardım etmek
- Yemeğin hazırlanma
mek
- Tuvaletleri temizle
aynaları temizlemek
- Lavaboları, rafları,
şe çıkarmak
- Varsa köpeği yürüyü
ıdaki çöp kutularına
- Evdeki çöpleri dışar
atmak
- Çimleri kesmek
k
kafeslerini temizleme
- Evdeki hayvanların
- Kar küremek
Hiç güleceğim
yoktu :-) Ama
hayali bile güzel...
6-8 Yaş için Ev İşleri
işleri
- Tüm 2-3 yaş ve 4-5 yaş
- Masayı hazırlamak
amak
- Lavaboda bulaşıkları yık
rını yerleştirmek
- Kendi temiz çamaşırla
ak
- Evdeki çöpleri toplam
- Süpürmek
süpürmek
- Elektirik süpürgesi ile
- Mektupları almak
12-14 Yaş için
Ev İşleri
- Bu yaşa kadar
sayılanların heps
i ;-)
- Duş ve küvetler
i temizlemek
- Çamaşır yıkamak
, kurutmak
- Yerleri silmek
- Bahçe işleri
- Küçük çocuklar
a göz kulak olmak
Kaynak: http://www.flandersfamily.info/web/ageappropriate-chores-for-children/
www.onlineanne.com
Download

Yaşa göre çocukların yapabilecekleri ev işleri