ISI POMPASIYLA İLGİLİ
SIKÇA SORULAN SORULAR
1) Kurulum nasıl yapılır?
Kullanıcı ve tesisatçı iç ve dış ünitelerin nereye yerleştirileceğine karar verirler.
Tesisatçı iç ve dış üniteyi kura ve tabii ki dış duvarı delindikten sonra bu iki üniteyi
birbirine bağlayan yalıtımlı bakır borunun da bağlantısını yapar.
Borulama vakum emiş yapılır ve elektrik kablosu mevcut elektrik prizine takılır
2) Bir ısı pompası nasıl çalışır?
Bir ısı pompası dış mekan havasını kullanarak, iç mekanın ısıtılmasını sağlar. Isı
pompasında kullanılan teknoloji, soğutucular ve buzdolaplarında kullanılan
teknolojinin aynısıdır.
Kapalı döngü içinde devir daim eden soğutucu akışkan madde ile ısı bir yerden
alınarak, diğer bir yere nakledilir.
Normal olarak, bir ısı pompası tükettiği enerjinin 4-5 katı kadar ısı enerjisi verir.
Soğutma durumunda, bu işlem tersine döndürülerek, iç kısmın soğutulması sağlanır.
Hava temizleme sistemi sürekli çalışarak normalde yaklaşık %99 oranında tüm
alerjenleri, bakterileri, virüsleri, tozları, küfleri, polenleri, vb. yakalar.
3) Hangi pompa daha iyi?
Bu sorunun doğrudan bir cevabı yok. Binanın coğrafik konumu, büyüklüğü, iç
mekanın planı, mevcut ısı kaynakları, ekstra donanım talepleri bu konuda
belirleyicidir.
4) Isı pompası kurulumu yaptığımda, tüm radyatörleri sökebilir miyim?
Hayır, bir ısı pompası mevcut ısı kaynağına tamamlayıcı olarak düşünülmeli. Defrost
yapabilmesi için, bir miktar oda sıcaklığına ihtiyacı vardır.
Isı pompasının, hiçbir zaman mekanın tamamını 100% ısıtacağına güvenilmemeli,
özellikle de çok soğuk günlerde.
5) Isı pompası ne kadarlık bir eksi dereceye kadar etkili olur?
Bu modelden modele fark eder. Genelde çoğu ısı pompaları oldukça eksi
derecelerde de çalışabilir. Fakat ısı pompasının veriminden faydalanabilmek ve
tükettiği enerjiden daha fazla ısı enerjisi verebilmesi için tavsiye edilen bir ısı
aralıkları vardır. Örneğin tavsiye edilen ısı aralıkları dışında kullanılan ısı pompaları,
sarf ettiği enerjiden daha az ısı enerjisi verir ki, bu da gereksiz ve pahalı bir
kullanım olur.
Ortam ne kadar soğuksa ısı pompalarının verimliliği de o oranda düşer.
6) Çok soğuk ortamlarda ısı pompası ne kadar verimli çalışır?
İyi bir ısı pompasının verimliliği -15°C de 2 - 2,65 verimlilik oranında çalışır ve kış
soğuklarına en iyi uyarlanmış ısı pompaları da -25°C ortalama 2,5 verimlilik
oranında çalışır.
7) COP / Performans Katsayı Verimliliği nedir?
COP (Coefficient Of Performans) bir ısı pompasının çalışma verimliliğinde ki ölçü
birimidir. COP, bir ısı pompasının ürettiği ısı enerjisi karşılığında ne kadar enerji
tükettiğini belirtir. Yüksek bir COP verimliliğine sahip olan ısı pompaları, tükettiği
enerjinin karşılığında çok daha fazla ısı enerjisi üretir.
Örnek: COP = 5,33 verimliliğinde çalışan bir ısı pompası, tükettiği enerjinin 5,33
katı kadar ısı enerjisi üretir.
8) COP önemli mi?
Az ya da çok önemdedir. COP farklı pompaların verimliliğini karşılaştırmada
kullanılır. Bu karşılaştırmada +7°C dış mekan ısısı ve +20°C iç mekan ısısı referans
olarak alınır. Belirli ısı aralıklarında ki çalışma verimliliğine COP denirken, yıllık
ortalama çalışma verimliliğine de SCOP denir.
Sizin için önemli olan pompanızın yıl ortalamasında ki “SCOP” verimliliğidir.
9) Ne kadar büyük bir ısı pompası kullanmalıyım?
Öncelikle, ısıtmak istediğiniz kapalı mekanın metre kare alanı önemlidir. Sonra da
ısı pompası üreticilerinin, modelleri için öngördüğü ısıtma alanına göre bir model
belirleyin. Her zaman için ısıtılacak alandan biraz daha fazla alan ısıtma özelliğine
sahip modelleri seçmeniz de yarar vardır.
Bunun için iki önemli neden vardır:
a) Isıtılacak alandan daha büyük ısıtma kapasitesine sahip olan ısı pompası daha
sakin ve yavaş çalışacağından, daha az aşınmadan dolayı uzun ömürlü olacaktır.
b) Dış ortam ısısı düştüğünde, ısı pompasının da verimliliği düşer. Büyük bir pompa
soğuk ısılarda bile, küçük pompalardan daha fazla verimlilikle çalışacaktır.
10)Büyük ısı pompası daha fazla elektrik mi tüketir?
Büyük bir ısı pompası, küçüklerden daha fazla elektrik tüketir ama bu genel
ortalamada daha fazla elektrik tükettiği anlamına gelmeyebilir. Belli bir alanı
ısıtmak amacıyla kurulmuş büyük ısı pompası, maksimum kapasitesine ulaşmadan
bile sakin ve yavaş bir tempoda çalışarak mekanı ısıtırken tükettiği elektrik, aynı
mekanı ısıtmaya çalışan ve maksimum güçle çalışan küçük ısı pompasının tükettiği
elektrikten daha azdır.
11)Tüm ısı pompalarında hava temizleme var mı?
Evet, tüm ısı pompalarında hava temizleme vardır.
Isı pompalarının hava temizleme sistemleri her türlü bakterilerin, virüslerin,
polenlerin, küflerin, alerjenlerin %99’unu temizler. Özellikle astım ve alerjik
hastalar için ısı pompası önerilir.
12)Bakım ısısı ne demek?
Bakım ısısı, ısı pompasının termostat ayarını düşük ısı ayarlarına getirerek,
pompanın iç gerektiği zaman çalışması sağlanır ve böylelikle de daha az enerji
tüketimi olur.
Bakım ısısı olmayan ısı pompalarında en düşük ısı ayarı +16°C dir. Bakım ısısı olan
pompalarda ise +5°C ve +13°C arasına ayarlanabilir. Bizim pompamız da ise bakım
ısı ayarı +8°C dir.
13)Bakım ısısı nasıl çalışır?
Bakım ısı ayarında çalışan ısı pompasının fanları bir müddet sonra yüksek bir devirle
çalışmaya başlar. Pompanın nem, küf ve benzerlerini temizleyebilmesi için yüksek
hava rotasyonu gereklidir. Bakım ısısında çalışan ısı pompasının ısı üretiminde
harcadığı enerjinin çok küçük bir bölümünü harcadığından dolayı, burada harcanan
enerji oldukça düşüktür.
14)Tüm ısı pompalarında soğutucu var mıdır? (A/C veya Klima)?
Evet, tüm ısı pompalarında soğutucu fonksiyonu vardır ve bu uzaktan kumanda ile
kumanda edilebilir.
15)Bir ısı pompasını soğutucu olarak kullanmak pahalı mıdır?
Soğutma her zaman için ısıtmadan daha pahalıdır. Bu konuda maliyet tamamen
ortam ısısına, mekanın yalıtımına, büyüklüğüne, pencerelere vs. nedenlere bağlıdır.
16)Bir ısı pompasının ömrü ne kadardır?
Isı pompalarının ömrü genelde 15 yıl kadardır. Fakat bizim tavsiyemiz bunu 10 yıl
olarak düşünmenizdir. Ayrıca her yıl teknoloji değiştiğinden ve piyasada daha verimli
ısı pompaları olacağından, eskileri yenileriyle değiştirmek isteyeceksinizdir. Zaten
bu dönem içinde yaptığınız yatırımı da çoktan çıkartmış olacaksınız.
17)Neden ısı pompası kurulumundan ne kadar tasarruf edeceğimi net olarak
söyleyemiyorsunuz?
Isı gereksiniminiz, mekanın yalıtımı, dış ortam sıcaklığı, vs. faktörlerden dolayı buna
net bir cevap vermek doğru olmaz. Ayrıca her yıl artan elektrik fiyatları da bu
hesaplamalarda kaymalara neden olur.
18)İç ünite duvarda yüksek bir yere mi kurulacak?
Bu tamamen sizin iç dizaynda estetik görüşünüze bağlı olmakla birlikte, iç mekanda
havanın serbest sirkülasyon yapabileceği bir yerde olmalı. Duvara yapılacak yüksek
kurulumlarda, ünitenin tavana en az 15cm uzaklıkta olması gerekli. Değilse, ısı
sensoru, oda içinde ki ısı derecesini yanlış algılayabilir.
19)RCD (Rezidüel Akım Koruma Cihazı) gerekli mi?
Dış cephe prizlerinde bu bir zorunluluktur. Aslında, prizsiz bir şekilde, doğrudan
şebekeye bağlı ısı pompalarında buna gerek yok ama, biz yine de her durumda bir
RCD cihazını tavsiye ederiz.
20)Isı pompası topraklanmalı mıdır?
Kesinlikle!
21)Dış ünite üzerine bir çatı yapmalı mıyım?
Evet, çok iyi olur.
Hem dış üniteyi yağmurdan kardan korumuş olursunuz, hem de ünite üzerine yağan
yağmur ve kar 0-5 derecelerde donacağından, bu donu eritmek için de ekstra
elektrik harcamak zorunda kalırsınız. Fakat, dış ünitenin yanlarını ve önünü duvarla
kapatmayın! Serbest hava akımı alabileceği bir onumda olmalı.
22)Isı pompası elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak tekrar devreye girer mi?
Evet, Invest Living Scandinavia ısı pompalarında yeniden başlatma fonksiyonu
olduğu için otomatik olarak devreye girerler.
23)Isı pompaları bakım gerektirir mi?
Evet, her türlü teknolojik cihazlarda bakım gerektiği gibi, ısı pompalarına da bakım
yapılmalı. Bu hem pompanın verimli çalışması ve uzun ömürlü olması için gereklidir.
24)Isı
a)
b)
c)
d)
e)
f)
pompasında hangi bakımlar yapılmalı?
Derece kontrolü – ısı / soğutucu
Basınç ölçümü – ısı / soğutucu
Enerji tüketimi – ısı / soğutucu
Basınçlı hava veya yağ arındırma yöntemiyle iç ve dış üniteleri temizleme
Bağlantılar ve borularda sızıntı veya hasar kontrolü
Kullanım sırasında dikkati çeken diğer arızalar
25)Isı pompama ne zaman servis yaptırmalıyım?
Invest Living Scandinavia tüm ısı pompaları için çok kapsamlı garantiler sunmakta.
Ne var ki, garantilerin geçerli olabilmesi için Invest living Scandinavia Yetkili
Servisleri tarafından belgelendirilmiş servis ve bakımlarının zamanında yapılması
gerekli.
3 yıllık pompa garantisinin geçerli olması için, ürünün kurulumundan 18 ay sonrayı
takip eden 6 ay içinde (yani kurulumdan en geç 24 içinde) ilk servis yapılmalı.
10 yıllık kompresör garantisi için de, kurulumdan 3 yıl sonrayı takip eden 6 ay içinde
servisin yapılması ve bu servislerin her 2 yılda bir yapılması gerekli.
Download

ISI POMPASI SIKu00C7A SORULAN SORULAR